[–]

7f7b19 () No. 5794762

6650e741337c8a....jpeg (191 KB, 255 x 170, 1280 : 853, 9DDF0607-CEB9-....jpeg) (h)

Welkom bij Q Research Nederland

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook contole over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad. WWG1WGA.

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?

Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tsja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.

Genoeg is genoeg!

Na een paar jaar op de 4chan en de 8chan vertoefd te hebben, is het tijd geworden om ons eigen Nederlands broodje te gaan bakken. De Anons van de 8chan hebben nadrukkelijk gevraagd of er meer internationale broodjes gebakken kunnen worden. Dus in navolging van USA, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Polen, Noord Ierland, Canada,India, Nordic, Engeland, Nieuw-Zeeland en Brazilië, is er nu ook een Nederlands broodje. Hier kan je ‘alles’ anoniem posten.

Post geen en vraag niet naar of post geen link waarvan de inhoud illegaal is

'''Hoe post je op dit bord >>5271663

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM!==

VINCIT OMNIA VERITAS

SEMPER FIDELIS

WWG1WGA

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


7f7b19 () No. 5794935

=Q Proofs & Welcome==

Welcome to Q Research (README FIRST, THEN PROCEED TO LURK) https://8ch.net/qresearch/welcome.html

Storm Is Upon Us - YT Channel - https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw

Recommended viewing chronologically, beginning with: Q - The Plan to Save the World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ

Q: The Basics - An Introduction to Q and the Great Awakening

PDF: https://8ch.net/qresearch/res/3082784#3082809

PICS: https://8ch.net/qresearch/res/3082784#3082821

PDF & PICS Archive: >>>/comms/3196

The Best of the Best Q Proofs >>4004099 SEE FOR YOURSELF

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

Q's laatste 10 berichten

>>5793286 rt >>5793235 — THIS IS NOT A GAME. (Cap: >>5793272 )

>>5793235 — (51) children burned alive enough to change narrative for day(s)? (Cap: >>5793320 )

>>5792657 — Logical thinking.

>>5792112 — Did both of HUSSEIN’s parents learn “RUSSIAN”?

>>5791828 — “THE CLINTON FOUNDATION” (Cap: >>5791858 ; additional context: >>5792059 )

>>5791208 —Number(s) do not always equate to days. (Cap: >>5791384 )

>>5762016 — Listen carefully. (Cap: >>5762037 )

>>5760517 — 220px-Andrew_McCabe_official_portrait

>>5760511 — 220px-James_Comey_official_portrait

>>5760509 —220px-John_Brennan_CIA_official_portrait

Q's Prive Board >>>/patriotsfight/ | Qs Trip-code: Q !!mG7VJxZNCI

Past Q Posts

Those still on the board — https://8ch.net/qresearch/qposts.html or >>>/comms/226

All Q's posts, archived at - qanon.app (qanon.pub) , qmap.pub , qanon.news , qposts.online

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


7f7b19 () No. 5795044

ALGEMEEN

Als je in de catalogus kijkt van de 8ch, zie je diverse onderwerpen.

https:8ch.net/qresearch/catalog.html

==Belangrijke dag om nooit te vergeten: Ons eerste broodje op 19-02-2019== >>5262118

==Hoe ga je om met Clowns== Clown is een persoon die bewust misleid.

>>2322789, >>2323031 Hoe ontdek je snel een Clown?

Het Plan

The Plan To Save The World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ - Ned ondertiteld

Killing The Mockingbird - https://youtu.be/80s5xuvzCtg - Ned ondertiteld

Q - We are the Plan - https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ - Ned ondertiteld

Q - Dark To Light - https://youtu.be/NGuyUyRBsA4 - Ned ondertiteld

==OPVALLEND BERICHT== Deze krijgen voortaan een OB reply

>>5262347. MSM suggereert dat Assad de vijand van zijn eigen volk is.

>>5262535. Opvallend nieuws krijgt voortaan de reply: OB

>>5262723. Verspreid het nieuws!

>>5280267. Argos: Verhaal van Lisa

>>5282343. Ronald Bernard Nederlandse bankier onthult!

>>5300831. Nederland help met betaling tussen geschil Iran en USA

>>5308271. Abortie handel ook in Nederland via PP?

>>5310059. Rutgers stichting basis van Planned Parenthood

>>5322160. Farah Karimi CEO voormalig Oxfam Novib die de seksfeesten

onder de tafel veegde, nu kandidaat voor GL EK

>>5325242. Vid voor normies die nog twijfelen over Qanon

>>5333191. Pedo netwerken in Nederland

>>5343402. Ploumen4Women, een zelfbenoemd “klein burger initiatief”

>>5343464. de 'goede doelen' donaties van het volk door de postcodeloterij. PDF 2017.

>>5574322. Vrouwen Spinners

>>5733021 Minerva

>>5750845 Filmpje NOS aanslag Utrecht

>>5754768 Schietpartij Utrecht.

War Room

Twat en Meme storm: raak hen met alles wat je hebt!

[1] Zet #QAnon & @realDonaldTrump IN ELKE twat/retwat/antwoord: Dit is hoe newbies & normies onze twats kunnen vinden'

[2] Plaats alle EXTRA hashtags die je wil! En #FactsMatter #SaveTheWorld #UnitedNotDivided

[3] Meme en Meme en Meme some MOAR! Jouw memes zijn wat de Normies wakker maakt.

Raak ze hard, vanuit elke hoek, met elke meme die je hebt, RT andere tweets. BLIJF DOORGAAN!

Wees je eigen twatterstorm leger.

HUIDIGE EXPOSURE #QAnon: 40-70 MILJOEN EXPOSURES/DAG!

Verspreid de BOODSCHAP!

JIJ BENT HET NIEUWS!

Q Proofs

Q Proofs Threads —- Proofs of Q's Validity >>4004099

QProofs.com ———- Website dedicated to Q Proofs

QAnonProofs.com — Website dedicated to Q Proofs

Book of Q Proofs —– https://mega.nz/#F!afISyCoY!6N1lY_fcYFOz4OQpT82p2w

Sealed Indictments

Sealed Indictment Master – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit#gid=1525422677

Sealed Indictment Master Files Backup – https://drive.google.com/open?id=1iBS4WgngH8u8-wAqhehRIWCVBQKD8-5Y

Spread The Word

>>2006252 – The 'BE HEARD' Thread: Ideas, graphics and Q's in the wild


7f7b19 () No. 5795069

QPosts Archives

* QMap & Mirrors PDF:

New QMap v. X.V (10.5) release

MEGA: https://mega.nz/#!liYk1C4L!fYd01ipkA7gUc_9TjJLAqX6R8MvBscSCBjNDzfSIOl4

SCRIBD: https://www.scribd.com/document/396947368/Q-Anon-The-Storm-X-V?secret_password=dyEKxNsrf3t0v3p41VUC

MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/file/iwbwkxbgme4u3p7/Q+Anon+-+The+Storm+-+X.V.pdf

* Spreadsheet QPosts Q&A and all images backup: docs.google.com/spreadsheets/d/1Efm2AcuMJ7whuuB6T7ouOIwrE_9S-1vDJLAXIVPZU2g/

* QPosts Archive, Players in the Game/ Analytics on Q posts & More: qmap.pub

* QPosts Archive, Searchable, interactive with user-explanations: qanon.pub qanon.app (Backup: qntmpkts.keybase.pub)

* QPosts Archive + RSS, Searchable, Analytics, Offsite Bread Archive: qanon.news

QResearch Search Engine

*Search all posts from QResearch: https://qresear.ch/

Tweet Tools

* Deleted Trump Tweets: https://factba.se/topic/deleted-tweets

* POTUS' Tweet Archive: trumptwitterarchive.com

* All My Tweets: Archive/Scan any Twatter account in text form: https://www.allmytweets.net/

* Twitter Video Downloader http://twittervideodownloader.com/

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

Meme Ammo

40 >>5057528 39 >>4907653 38 >>4681853

NPC Memes 2 >>3522113, 1 https://mega.nz/#!lc8VCYxR!4xZoxqgglasf8DoYdKfg9rFDx-gBQIJ-qk-FPsWlKIU

Q Research Graphics Library https://mega.nz/#F!XtNhURSb!1Mdrvt-Y_onBw5VlFDRdCQ 37,000+ memes & infographs - 10.3 GB – Keyword-searchable filenames

Meme Generators https://imgflip.com/memegenerator , http://kek.gg/draw/

Meme War 2020 >>4731041

Bread Archives (sites)

Board Archive - The main /research/ board archive: https://8ch.net/qresearch/archive/index.html

Offsite Archive - qanon.news/archives


7f7b19 () No. 5795093

25bff28bc45b6d....jpeg (40 KB, 249 x 255, 249 : 255, CBBA9216-D98D-....jpeg) (h)

Zo vers brood!

https://pastebin.com/6ApgtMWk


1b73e7 () No. 5795146

0446b425146ac9....jpg (191 KB, 255 x 251, 515 : 506, dank-bakker.jpg) (h)


e47f2d () No. 5795281

2960e4e12fc0fb....png (898 KB, 255 x 188, 1272 : 939, ClipboardImage.png) (h)

Forum meteen grootste partij in Zuid-Holland

saus: https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/forum-meteen-grootste-partij-in-zuid-holland/ar-BBV1p2e?ocid=spartanntp


1b73e7 () No. 5795487

NQP

>>5795457 #3031


4b1ee1 () No. 5795592

98ec304ffac31e....png (106 KB, 251 x 255, 854 : 866, ClipboardImage.png) (h)

Exitpoll in samenwerking met Dennis Brouwer voor #EK2019 - #PS2019

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108469962241269760

live video saus: https://www.salto.nl/salto1


1b73e7 () No. 5796137

2eae8e7d6f3fb0....jpg (119 KB, 191 x 255, 899 : 1200, isis2019.jpg) (h)

>https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1108479818000224256


c72c13 () No. 5796288

5627aa1cae91f3....png (1245 KB, 255 x 164, 2915 : 1876, GOODvsEVIL_REV....png) (h)


1b73e7 () No. 5796362

NQP

>>5796335 #3132


9ab0b5 () No. 5796813

Title updated OP, thank you.


7f7b19 () No. 5798008

>>5795146

👍🏻


a83b1e () No. 5798136

586e83fc519ed9....jpg (67 KB, 255 x 167, 849 : 555, DutchBlessing.jpg) (h)

Anon is content met de wakkere Nederlanders.

Power to the People!


58e24e () No. 5798435

>>5798136

Op dit moment geeft Maurice de Hond ze 50% kans om gelijk te komen met de VVD of zelfs hoger.


439f7c () No. 5798632

>>5798136

Nederland is half wakker anons!

WTF uil van Minerva ? TB kiest wel een aparte opening van zijn overwinningsspeech…..


4b1ee1 () No. 5799143

6196681f779233....png (2114 KB, 255 x 143, 1920 : 1080, ClipboardImage.png) (h)

>>5798632

Ja, ik heb het ook gezien. FvD klinkt allemaal goed en toch stemde ik weer PVV… Hier de wandelstok van Theo Hiddema, een gift na zijn operatie. (pic related)

saus: https://twitter.com/DHofbar/status/1090998271307378688


4b1ee1 () No. 5799209

275c33e92ddd25....png (23 KB, 255 x 56, 784 : 173, ClipboardImage.png) (h)

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108523162508185601


58e24e () No. 5799329

31828b6025acef....png (74 KB, 255 x 189, 854 : 634, ClipboardImage.png) (h)

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108528990304813056


1b73e7 () No. 5801032

NQP's

>>5800988 #3133

>>5801012 #3134


1b73e7 () No. 5801117

NQP

>>5801092 #3135


1b73e7 () No. 5801201

NQP

>>5801158 #3136


1b73e7 () No. 5801210

aaabf56de7a9af....jpg (45 KB, 143 x 255, 675 : 1200, BillClinton-Ra....jpg) (h)


1b73e7 () No. 5801247

NQP

>>5801230 #3137


1b73e7 () No. 5801313

NQP

>>5801280 #3138


1b73e7 () No. 5801337

NQP

>>5801306 #3139


1b73e7 () No. 5801420

NQP's

>>5801380 #3140


1b73e7 () No. 5801459

NQP

>>5801421 #3141


1b73e7 () No. 5801494

NQP

>>5801455 #3142


1b73e7 () No. 5801814

NQP

>>5801505 #3143

>>5801537 #3144

>>5801599 #3145

>>5801608 #3146

>>5801630 #3147

>>5801639 #3148


1b73e7 () No. 5802062

NQP

>>5801813 #3149

>>5801837 #3150

>>5801868 #3151

>>5801902 #3152

>>5802012 #3153


1b73e7 () No. 5802398

NQP

>>5802122 #3154

>>5802177 #3155


1b73e7 () No. 5802731

NQP

>>5802556 #3156


1b73e7 () No. 5802865

NQP

>>5802783 #3157


1b73e7 () No. 5803263

NQP

>>5803214 #3158


1b73e7 () No. 5803536

NQP

>>5803488 #3159


1b73e7 () No. 5803609

NQP

>>5803571 #3160


ce734e () No. 5805234

36e9f677def54c....jpg (1071 KB, 255 x 179, 2000 : 1404, QHHO.jpg) (h)

>>5262160

Goooooedemorgen Patriotten!


7f7b19 () No. 5807274

0ae11040c7df56....jpeg (49 KB, 255 x 255, 474 : 474, 00AB4F5A-8D47-....jpeg) (h)

>>5803609

Wow! ThanQs bakkertje.

Was weer latertje.

GoedLicht


a83b1e () No. 5807456

61d39687c1c615....png (1116 KB, 255 x 163, 1904 : 1214, HumanSkin.png) (h)

e79315a558dbdc....png (353 KB, 255 x 255, 640 : 640, Pedo_Codes.png) (h)

bab141dd497df5....jpg (121 KB, 212 x 255, 798 : 960, Pedomedia.jpg) (h)

95f3eebdeb8312....jpg (611 KB, 255 x 159, 1920 : 1200, TomHanks.jpg) (h)

6d3c965cf632a2....png (1864 KB, 230 x 255, 1170 : 1299, WhiteRabbit.png) (h)


7f7b19 () No. 5808970

050836eb212c37....png (800 KB, 255 x 191, 2224 : 1668, 3C9C3604-CEAB-....png) (h)

7219c49504fd46....png (7738 KB, 255 x 191, 2224 : 1668, 8BF7B5B9-859F-....png) (h)

Nederland lijkt langzaam wakker te worden.

Van harte gefeliciteerd Thierry Baudet. 👍🏻

WWG1WGA


7f7b19 () No. 5808996

>>5807456

Heb die posten lang geleden al gezien, maar blijft elke keer weer bizar en sick! Goed dat je dit weer onder aandacht brengt. Het hoort allemaal bij de Great Awakening. ThanQs


7f7b19 () No. 5809841

Haar naam kwam ik een paar maanden geleden tegen.dagen Dit i.v.m. Tony Podesta art. Ik vond het nogal hollandse naam. Zo ik ben verder gaan zoeken waarom TP zo in haar kunst is geinteresseerd dat hij het heeft opgenomen in zijn collectie. Nu snap ik het.

En omdat wij nu via Q ook Rachel Chandler nader onderzoeken. Toch een fotografe met een bedenkelijk achtergrond.

Graaf verder anons.

YouTube embed. Click thumbnail to play.

7f7b19 () No. 5809861

f0c392a26f9a44....jpeg (525 KB, 255 x 191, 2224 : 1668, EE7AAEAE-B499-....jpeg) (h)

Hellen van Meene


7f7b19 () No. 5811210

83520860159cf1....jpeg (319 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, CAF740B4-A581-....jpeg) (h)

De Wereld wordt wakker!

Wij groeien en groeien.

Niets kan deze beweging meer stoppen!

WWG1WGA


7f7b19 () No. 5811293

Voor de duidelijkheid.

Er zijn nu 401.656 bezoekers op zoek naar info op de Q map.

Geweldig!


6cdf3d () No. 5811680

>>5809841

Thanks voor de handreiking.

Ik ben van plan me zeer binnenkort op Nederland te richten met onderzoeken, de Amerikanen kunnen het nu wel zelf af. ;)

Ik denk dat we in dit kikkerlandje/pepelandje aardig wat kunnen opduiken.


ac25f9 () No. 5812067

“Nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang. Vandaag is de uil van Minerva opgestegen”

Luister naar de toespraak van baudet vanaf 0:50 min.

https://www.ad.nl/video/thierry-baudet-spreekt-achterban-toe~p72125

Wat moeten we hier van denken anon?

Denk eraan, PVV was gewoon gecontroleerde oppositie. Is dit een vervolg met een ander naampje?


aa3a2c () No. 5813077

d3ca4ab6133731....jpg (270 KB, 255 x 134, 1093 : 574, WeSeeYou.jpg) (h)

>>5812067

Of, Thierry is nog niet op de hoogte van de duistere achtergronden (wat goed mogelijk is).

Of, Thierry zit bij een 'geheim genootschap' en seint zo zijn vrienden.

Of, hij neemt de eigenschap van wijsheid van de uil om zo duidelijk te maken hoe hij wil leiden.

Of, ….

Al met al wel een onderwerpje om de vinger aan de pols te houden. ook gezien de wandelstok..


7f7b19 () No. 5814801

>>5812067

Je hebt zeker een punt anon. Kan zomaar net als PVV een gecontroleerde oppositie zijn. Wat wel goed is dat de VVD zijn meerderheid kwijt is maar helaas niet zijn streken. Ben het met je eens dat de partij FVD, een partij is om in de gaten te houden. Zeker toen Baudet over Minerva begon dacht ik: he what the f.


439f7c () No. 5815069

>>5813077

Of hij is echt een held als Tump en word misschien op de achtergrond gesteund in het wereldwijde plan om de wereld te redden.

In dit geval is het een keiharde uithaal naar het kartel, ik kan mij echt niet voorstellen dat ze iemand met dezelfde doelen als Trump en die ze op dezelfde manier hebben gedemoniseerd deel van hun plan zou zijn.

Als dit wel zo is zijn we zowiezo de Sjaak hier.

Ook bracht hij een doodscult ter sprake op Paaseiland volgens mij, geeft TB dutchanons crumbs?

Ik vermoed dat op dit niveau TB wel op de hoogte is van geheime genootschappen en hun symbologie, de vraag is wie trollt hij?


c72c13 () No. 5815345

b984db0d3d1440....png (3152 KB, 255 x 178, 2398 : 1671, [FREEMASONRY_I....png) (h)


439f7c () No. 5815683

52b0a700e882ab....png (578 KB, 255 x 194, 791 : 602, ClipboardImage.png) (h)

https://www.youtube.com/watch?v=iKU6GBDHCGc

Toch wel bizar als je gaat zoeken naar een doodscult op paaseiland!

Paul shäfer en Josef Mengele

Een afgesloten gemeenschap met vreemde praktijken.


439f7c () No. 5815735

>>5815683

embedded

YouTube embed. Click thumbnail to play.

0e8e50 () No. 5818687

Uhhh waarom heeft Trump besloten om Golan hoogte te herkennen als Iraeli grondgebied?

Kijk even naar de Strategic advisory board van Genie. Weet de reden niet maar vind het wel vreemd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Genie_Energy


cdee5d () No. 5822956

>>5812067

>>5814801

Blijft altijd kritisch en let op de daden (en niet de beloften)


1b73e7 () No. 5823476

Rachel Chandler Notables

>>5815549

>>5817300

>>5816711


a83b1e () No. 5823704

85836bb5466b7d....jpg (1005 KB, 255 x 255, 1200 : 1200, Quinquatrus_Fa....jpg) (h)

De Quinquatria of Quinquatrus waren feestdagen die jaarlijks in het oude Romeinse Rijk gevierd werden ter ere van de godin Minerva. Het festival vond plaats van 19 tot 23 maart; de vijfdaagse duur was ook de basis voor de naam (in het Latijn betekent quinque "vijf").

Op de eerste dag van de festiviteiten werd er voedsel geofferd aan Minerva, maar er vonden geen slachtingen van offerdieren plaats. De drie dagen daarop werden voornamelijk gevuld met gladiatorengevechten, en op de vijfde dag hield men een stille processie in de straten van Rome. Tijdens het gehele feest werden er toneelvoorstellingen opgevoerd, en de kunst werd op straat hevig bediscussieerd. Ook werden tijdens de vijf dagen de wapens, paarden en trompetten van het Romeinse leger in Rome gezuiverd om geluk in toekomstige veldslagen te garanderen.

Wetenschappers en onderwijzers kregen vrij tijdens de Quinquatria, en er werd van hen verwacht dat ze offers aan hun beschermgodin Minerva brachten. De leraren kregen na het festival geschenken van hun leerlingen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Quinquatria

——

Quinquatrus - Feest ter ere van Mars, door de Saliërs gevierd op 19 maart, de vijfde dag na de Iden. Dezelfde dag werd beschouwd als de geboortedag van Minerva, zodat het ook werd beschouwd als een feest ter ere van deze godin.

https://www.ensie.nl/grieks-romeinse-oudheid/quinquatrus

Al met al een paganistische verering.


7f7b19 () No. 5826617

9cf38f9c474bbc....jpeg (23 KB, 195 x 255, 195 : 255, 55473EC3-23A5-....jpeg) (h)

De wereld lijkt te ontwaken!

Gisteren op een gegeven moment waren er

580.078 bezoekers op qmap.pub. Dit is geweldig!

WWG1WGA


ac25f9 () No. 5827878

2336d25d779784....png (807 KB, 195 x 255, 774 : 1014, robin-de-puy-M....png) (h)

a5e7b3e85e6594....pdf (4182 KB, 67 x 118, 0 : 0, voorrobin2.pdf) (h)

Dig in Rachel Chandler > Purple Diary > Robin De Puy > Marina Abramovic

http://www.robindepuy.nl/

Robin De Puy

Born in 1986, Robin de Puy grew up in her parents’ family hotel in the small village of Oude-Tonge, South Holland. She graduated from the Fotoacademie Rotterdam in 2009, and won the Photo Academy Award the same year. In 2013, she received the Dutch Photographic Portrait Prize for a shot of fellow photographer An-Sofie Kesteleyn; in 2015 she took a 10,000km road trip across the US on a Harley Davidson, making images that she published as the book If This Is True, I’ll Never Have to Leave Home Again in 2016, and exhibited in the Fotomuseum The Hague.

“The American road trip is a photographic trope that’s often abused by countless photographers, but Robin de Puy, through her truly personal approach, has produced an opus that sets her apart from the masses. Her American road trip spanned 8,000 miles on a motorcycle, but you’ll rarely see pictures of stunning landscapes in her work. Instead, the Dutch photographer chose to focus on the people she met – sharing personal experiences that many photographes would shun. The result is a stunning study of today’s America made all the more relevant after Donald Trump’s election.” ~ TIME MAGAZINE about her first book ‘If This Is True’.

Her new series, Randy, started on her 2015 roadtrip when she spotted the teen in Ely, Nevada. He rode past her and she asked if she could take his photograph; back home in The Netherlands, she found he stuck in her mind, and returned to see him at the end of 2016, in February 2017, and in May 2017, making “hundreds” of portraits. An exhibition of this work, which includes photographs and videos, is on show at the Bonnefantenmuseum in Maastricht from 26 January-13 May; Hannibal also recently published the series as a photobook.

“A Joyous, Mysterious Portrait of Rural American Boyhood.” ~ The New Yorker

http://purple.fr/diary/model-nanna-in-copenhagen-photo-robin-de-puy-and-make-up-marie-thomsen/


7f7b19 () No. 5828762


116aa9 () No. 5833639

028daf5491bef9....png (114 KB, 253 x 255, 335 : 337, ClipboardImage.png) (h)

6fd734bc2adc9a....png (87 KB, 255 x 128, 1050 : 525, ClipboardImage.png) (h)

96c046f7e5a073....png (31 KB, 200 x 200, 200 : 200, ClipboardImage.png) (h)

ddf123a1b39c07....png (1588 KB, 255 x 144, 1276 : 720, ClipboardImage.png) (h)

>>5823704

Interdasting;-) Ik had wat onderzoek gedaan naar het logo van FvD door jouw post en omdat ik het heb zien veranderen. Ik keek net naar Fox, dus hier ook maar screenshot van…


1b73e7 () No. 5834732

e662072d0362ac....jpg (158 KB, 255 x 224, 787 : 690, 2019-03-23 01.....jpg) (h)

10126133d84500....jpg (70 KB, 203 x 255, 497 : 623, 2019-03-23 01.....jpg) (h)

>>5833639

>https://nl.wikipedia.org/wiki/Forum_(Romeinse_Rijk)

>http://www.betekenis-definitie.nl/forum


ccf0b6 () No. 5835988

q has een comment over bringing the house down. ik denk dat hij daarmee bijde de tweede kamer en het engelse parlement bedoeld


1b73e7 () No. 5841511

NQP's (Nachtpost)

>>5836091 #3161

>>5836164 #3162

>>5836480 #3163

>>5836740 #3164

>>5837376 #3165

>>5838347 #3166


1b73e7 () No. 5841801

f3a87bfc1407fb....jpg (150 KB, 254 x 255, 814 : 816, 2019-03-23 01.....jpg) (h)

bcddf6dbb3c98d....jpg (129 KB, 255 x 255, 819 : 819, 2019-03-23 01.....jpg) (h)

578f9f7f2a1f88....jpg (132 KB, 241 x 255, 821 : 867, 2019-03-23 01.....jpg) (h)

2323a445a2bfdb....jpg (156 KB, 242 x 255, 822 : 866, 2019-03-23 01.....jpg) (h)

5872819bd93edd....jpg (133 KB, 255 x 251, 820 : 806, 2019-03-23 01.....jpg) (h)

Rachel Chandler

Iemand die vaak wordt gezien in de buurt van RC is Olivier Zahm (en zijn vriendin/vrouw Amanda Wall).

Olivier Zahm (born 25 September 1963) is a French magazine editor, art critic, art director, curator, writer, and photographer. He is the co-founder, owner, and current editor-in-chief of the bi-annual art and fashion magazine Purple. In addition to his innovative print publishing, he is a recognized pioneering cultural influence at the dawn of the electronic era during the Digital Revolution. His early blogs garnered notoriety, and featured highly stylized photographs taken by him, that took his audience on daily tours of his fantasyland populated by the artists, intellectuals, designers, filmmakers, socialites, models and celebrities who regularly appeared in his magazine. His aesthetic has been described as anti-fashion, counterculture, and unfettered by the constraints of the mainstream publishing world. His online activity served as an early electronic precursor to popular social media platforms like Facebook and Instagram. His magazine remains one of the only independent and privately owned publications of its kind. Created in the beginning of the 1990s - it still remains a major reference for other alternative magazines today.

>https://en.wikipedia.org/wiki/Olivier_Zahm

Foto's: een kijkje op http://purple.fr/ met zoekterm "Rachel Chandler" levert o.a. de bijgevoegde plaatjes op. Feestjes waar ook RC aanwezig was.


1b73e7 () No. 5841863

cebbc5cbdad7af....jpg (148 KB, 255 x 250, 820 : 804, 2019-03-23 01.....jpg) (h)

daa5637af6a562....jpg (149 KB, 255 x 242, 819 : 778, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

5fb27e7dd3d685....jpg (155 KB, 255 x 251, 819 : 806, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

5510448fa5e02b....jpg (148 KB, 255 x 248, 823 : 802, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

54c5efa64dd7da....jpg (178 KB, 255 x 251, 818 : 806, 2019-03-23 00.....jpg) (h)


1b73e7 () No. 5841867

>>5841801

Een kijkje op Instagram


1b73e7 () No. 5841891

84164e98336fdb....jpg (209 KB, 255 x 161, 1395 : 882, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

d9f854446078d5....jpg (213 KB, 255 x 162, 1392 : 883, 2019-03-23 00.....jpg) (h)


1b73e7 () No. 5841928

c3fd0c319477a0....jpg (139 KB, 255 x 195, 832 : 637, 2019-03-22 23.....jpg) (h)

75c85f2d597f5e....jpg (121 KB, 255 x 197, 819 : 633, 2019-03-22 23.....jpg) (h)

ceccbbb4b5c504....jpg (96 KB, 255 x 182, 821 : 586, 2019-03-22 23.....jpg) (h)

5912dfea53f302....jpg (114 KB, 255 x 197, 817 : 630, 2019-03-22 23.....jpg) (h)

55edcb00a1d070....jpg (167 KB, 239 x 255, 820 : 875, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

>>5841801

Meer foto's op purple.fr laten zien dat er veel bekenden op de feestjes komen waar Zahm als redacteur in geinteresseerd is. Let op: nog steeds met zoekterm "Rachel Chandler"


1b73e7 () No. 5841959

2cef3d3843580f....jpg (86 KB, 255 x 186, 818 : 597, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

>>5841801

Hier staat Zahm op de foto met Juergen Teller, ook fotograaf. Eens even naar zijn werk kijken. Zie volgende post.


1b73e7 () No. 5842035

2e0186b23ed905....jpg (98 KB, 255 x 168, 882 : 581, 2019-03-23 08.....jpg) (h)

e6c24cfa9f4708....jpg (129 KB, 255 x 159, 981 : 611, 2019-03-23 08.....jpg) (h)

>>5841959

Een pagina waar zijn werk op staat… veel bloot.

>https://www.lehmannmaupin.com/artists/juergen-teller

Zoekresultaten in Google:

>https://www.google.com/search?q=juergen+teller&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv0uGv3pfhAhXRyqQKHcDLBxgQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=HQfUWtqHZHx2pM:


1b73e7 () No. 5842074

e3127b8adc403d....jpg (391 KB, 255 x 162, 1393 : 886, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

89e53dc9256f59....jpg (284 KB, 255 x 162, 1383 : 876, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

7a20238765ed49....jpg (211 KB, 255 x 163, 1391 : 887, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

237e362edc23e6....jpg (293 KB, 255 x 163, 1383 : 885, 2019-03-23 00.....jpg) (h)

6ca4ea06260024....jpg (56 KB, 255 x 223, 908 : 795, 2019-03-23 08.....jpg) (h)

>>5841801

Alles loopt door elkaar, is met elkaar verbonden. Een model dat vaak terugkomt is de BFF van Walter Pearce, de zakenpartner van Rachel Chandler. Zie foto's.

Dit model lijkt zwaar onder de invloed van drank en drugs. Zij is Russisch, Unia Pakhomova. Werkt voor de grootsten in de mode-industrie.


1b73e7 () No. 5842143

88fa62398e7c6b....jpg (44 KB, 255 x 253, 447 : 444, 2019-03-23 08.....jpg) (h)

a59bce8e6bd8a6....jpg (87 KB, 255 x 185, 728 : 529, 2019-03-23 08.....jpg) (h)

4c6a09d16eeac9....jpg (51 KB, 189 x 255, 427 : 577, 2019-03-23 08.....jpg) (h)

86353b1add3a92....jpg (75 KB, 184 x 255, 417 : 579, 2019-03-23 08.....jpg) (h)

2029b2a666052f....jpg (64 KB, 191 x 255, 429 : 574, 2019-03-23 08.....jpg) (h)

>>5842074

https://models.com/models/unia-pakhomova


7f7b19 () No. 5842571

NQP

>>5842541. #3167


7f7b19 () No. 5842678

NQP

>>5842648. #3168


7f7b19 () No. 5842744

NQP

>>5842693. #3169


7f7b19 () No. 5843947

8c5208800eadf3....jpeg (17 KB, 255 x 143, 255 : 143, 1D71E5A3-229C-....jpeg) (h)

Laatste bericht 8ch 12.36 ? Geen nieuwe broodjes meer?

Problemen dat iemand heeft gehoord?


ac25f9 () No. 5844412

66002db0cb66ad....png (203 KB, 255 x 146, 550 : 314, freshbread.png) (h)

>>5843947

just follow the fresh bread

Lijkt erop dat catalogus niet bijwerkt voor nu


7f7b19 () No. 5844546

>>5844412

Klopt. Ben al twee uur bezig om dit te melden. Nu eindelijk zie ik ook deze vraag in de andere treads. We wachten het gewoon af.


a83b1e () No. 5844558

catalogus is bevroren, volg hier de links naar recente broden

Q Research General #7476 https://8ch.net/qresearch/res/5843663.html

Q Research General #7477 https://8ch.net/qresearch/res/5844518.html


7f7b19 () No. 5845018

>>5844558

ThanQs

Als je nieuwe links hebt, graag posten. 👍🏻


a83b1e () No. 5845448

Q Research General #7477 https://8ch.net/qresearch/res/5845312.html

(fout genummerd)


7f7b19 () No. 5845500

>>5845448

Ik zag het. Maar toch thanQs

Moet 7478 zijn.


7f7b19 () No. 5846015

Catalog 8ch lijkt te zijn ontdooid. Yeahh


7f7b19 () No. 5853045

NQP

>>5873007. #3170


7f7b19 () No. 5853073

NQP

>>5853007. #3170

Vergeet eerste


7f7b19 () No. 5853257

NQP

>>5853115. #3171

>>5853176 #3172


7f7b19 () No. 5853617

NQP

>>5853545. #3173


7f7b19 () No. 5853661

NQP

>>5853603. #3174


7f7b19 () No. 5854075

NQP

>>5854029. #3175


1b73e7 () No. 5860658

39e5ce394a0790....jpg (151 KB, 255 x 136, 933 : 497, 2019-03-24 10.....jpg) (h)

May hangt couppoging boven het hoofd

LONDEN - Ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat bericht de krant The Sunday Times, die sprak met elf rebellen binnen de regering.

De opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas maandag te confronteren. Ze kunnen dan dreigen collectief op te stappen als de premier weigert te vertrekken. ,,Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken'', zou een van de ministers hebben voorspeld.

May kwam aan de macht in de chaotische periode na het referendum in 2016. Ze ondermijnde haar gezag door in 2017 vervroegde verkiezingen uit te schrijven en een teleurstellend resultaat te boeken. De Conservatieve Partij zag haar parlementaire meerderheid toen in rook opgaan. May sloot vorig jaar een Brexitdeal met de EU, maar slaagde er vervolgens niet in die door haar eigen Lagerhuis te loodsen.

'Unaniem'

De ministers zouden nu op haar plaats een interim-premier willen installeren. May's secondant David Lidington, milieuminister Michael Gove en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt worden genoemd als mogelijke kandidaten. Een bron rond de regering meldt volgens de krant Mail on Sunday dat het kabinet het er ,,unaniem'' over eens is dat May zo snel mogelijk moet opstappen.

De krant The Guardian bericht dat het handjevol overgebleven politiek bondgenoten van May probeert haar toch in het zadel te houden. Zij waarschuwen dat haar vertrek kan leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij of nieuwe verkiezingen. May zou zondag krijgsraad houden in haar buitenverblijf Chequers.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de Brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke Brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

>https://www.telegraaf.nl/nieuws/3340384/may-hangt-couppoging-boven-het-hoofd


1b73e7 () No. 5860809

Video: Bosma's reactie op Freek de Jonge die het nodig vond om weer de aandacht naar zichzelf toe te trekken tijdens opening Boekenbal. "Openen met een statement over Baudet bla bla bla…" Hebben jullie vast wel over gelezen.

>https://www.freekdejonge.nl/blog/voorstelling/1985-radio-freedom-2/

>https://socialhistory.org/en/node/2123

"Martin Bosma heeft daar een onthutsend boek over geschreven; Minderheid in Eigen Land. Daarin beschrijft hij de vuile oorlog van het ANC tegen Inkatha, de grootste anti-apartheidsbeweging van Zuid-Afrika.En de massale steun die daarvoor uit Nederland kwam. Deze burgeroorlog kost in de jaren tachtig 20.000 mensen het leven, onder meer door het ‘autobanden’ van tegenstanders. Het ANC heeft martelkampen maar in Nederland is Mandela een halve God voor het IKV, CNV, CPN en PvdA. De organisatie is communistisch, betaald door de USSR en de DDR en weigert mensen op basis van ras. Freek de Jonge, Rosenmöller, Jan Pronk, Paul Witteman en Jeroen Krabbé kiezen blind voor het ANC. Het geweld werd aangejaagd door Radio Freedom, een omroep gesteund door Maartje van Weegen en Pia Dijkstra (Hoi!) Zij kregen hun zin: het ANC kwam aan de macht. Geen land ter wereld kent nu zoveel rassenwetten als het nieuwe Zuid-Afrika: de ANC-apartheid. Er sterven meer mensen in politiecellen dan ooit. Criminaliteit, racisme en corruptie heersen. Onderwijs, landbouw, watervoorziening en gezondheidszorg hollen achteruit. Blanke Afrikaners vrezen voor een genocide en zien hun cultuur uitgewist. Nooit een excuus gehoord van Links…"

Dit is een reactie op onderstaand artikel.

>https://opiniez.com/2018/09/12/de-wrange-politieke-context-van-de-zuid-afrikaanse-plaasmoorde/robertbor101/

YouTube embed. Click thumbnail to play.

1b73e7 () No. 5860826

>>5860809

Excuus, reactie van Bosma is ouder. Was al een reactie op een eerdere publieke vertoning van De Jonge. Maar net zo relevant.


7f7b19 () No. 5864763

4ee79a3c3d79dc....jpeg (33 KB, 255 x 202, 255 : 202, AB239D76-7263-....jpeg) (h)

Het zal toch niet? 🤭


1b73e7 () No. 5878712

fec8ede103b8da....png (581 KB, 255 x 128, 1000 : 500, relaxing-anons....png) (h)

b74476b428cac5....png (569 KB, 255 x 128, 1000 : 500, relaxing-anons....png) (h)

69882bc502f031....png (640 KB, 255 x 128, 1000 : 500, relaxing-anons....png) (h)

58aa628ef26301....png (584 KB, 255 x 128, 1000 : 500, relaxing-anons....png) (h)


1b73e7 () No. 5878733

7c6127cc4d0f7c....jpg (5274 KB, 209 x 255, 3600 : 4400, update20190324....jpg) (h)

October 12, 2018 Updated: March 24, 2019

>https://www.theepochtimes.com/spygate-the-true-story-of-collusion_2684629.html


a83b1e () No. 5879497

5ebcbebe930472....jpg (2160 KB, 255 x 226, 3272 : 2896, ClintonFoundat....jpg) (h)

De enige echte russische connecties.


de361a () No. 5880623

421edb27f60d76....jpeg (374 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 127600E0-DA4B-....jpeg) (h)

94435ed1c6f401....jpeg (344 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 125DFBB2-045F-....jpeg) (h)

b148282b495503....jpeg (473 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 9D6F6F14-4DE5-....jpeg) (h)

Op 13 juli 2018 schreef ik een klein stukje over Maud Oortwijn. Vandaag wilde ik kijken of er nog een update was toegevoegd. Opmerkelijk te moeten ontdekken dat haar wordpress account niet meer bestaat en dat haar nieuws sinds 22 maart 2019 als fake news wordt bestempeld. 🤔

Op zulke momenten denk ik echt: Hmm dat is wel erg toevallig.

Dit zaakje stinkt aan alle kanten. Onderstaand heb ik nog van een ander forum kunnen halen. Is alleen helaas de inleiding. Ik had er een link aan toegevoegd zodat de rest van haar verhaal duidelijk werd door de vele fotoos en documenten. Toegevoegd een foto van Maud en bevestigen. Capgemini speelde een belangrijke rol in haar verhaal vandaar de toegevoegde foto.

Als iemand weet hoe de actuele status van Maud Oortwijn is, graag hier posten.

Dan

Mijn reisgenoot maakte, zonder dat ik dit wist, foto’s in Bangkok, van de Koninklijke familie.

▪ Op 6 december 2000 zag ik de Koninklijke familie samen met minister Benk Korthals in Bangkok in een compromitterende situatie.

▪ Om eerlijk te zijn, ik had ze aanvankelijk niet eens herkend, want heb niets met het Koningshuis (ik lees de bladen niet).

▪ Ik wilde niets doen met de in Bangkok opgedane  kennis. Het lukte me te ontsnappen naar Cambodja en ik dacht niet gezien te zijn. Ik wist dat er een pedofeestje was, maar niet hoe prominent de gasten waren.

▪ Zonder dat ik het wist, had mijn reisgenoot echter foto’s gemaakt. De foto’s (waarvan ik het bestaan niet kende) waren reden voor Beatrix om mij te laten stalken op gruwelijke wijze.

▪ Het Koninklijk Huis zag deze foto’s zogenaamd als bedreiging (daarom waren ze boos). In werkelijkheid hadden zij ons bewust in die val gelokt. Het werkt alleen niet.

Dit las ik een paar jaar geleden en was voor mij een bevestiging van allerlei vermoedens, geruchten, video’s en blogs wat ik heb gelezen/gezien door de tijd.

Het kwam ongelooflijk over, dus eerst maar een kijken wie Maud Oortwijn is. Zij is namelijk de hoofdpersoon over wie dit gaat.

Maud Oortwijn heeft een gedegen opleiding genoten. Zij is van vwo naar de universiteit van Groningen gegaan. Daarna naar University of Cambridge en als laatste door omstandigheden naar de University of Warnick.

Maud Oortwijn is een dame waarvan ik schat dat zij nu rond de veertig jaar is.

Zij is welbespraakt in haar blogs en komt bij mij over als een realistisch individu.

Alles wat zij te berde brengt, ondersteunt zij met foto’s, emails, brieven en allerlei documenten. Zij kan het complot tegen haar erg goed analystisch duiden.

Wat wij nu weten door de informatie, buiten Maud Oortwijn om, verzameld, lijkt dit toch een bevestiging van een bestaand pizzagate en van het bestaan van personen die dit complot onder de tafel willen houden. Kost wat het kost.

Ik beveel deze site van harte aan en vergeet niet op alle links te klikken. Helaas sommigen zijn dode links,maar er blijft genoeg over om van de ene na andere verbazing te vallen. https://maudoortwijn.com/

Capgemini. Ik zelf heb al een tijdje geleden ontdekt, dat via in de Raad van Bestuur ook de naam Rotschild groep weer opduikt. Kan geen toeval meer zijn toch? En als ik kijk naar hun logo: een schoppenkaart. In de masonic betekenis is dat de dodemanskaart. Verder zij hebben pas een nieuwe logo gemaakt. Zij zeggen over de kleuren: Het zijn frisse nieuwe lichte kleuren die je zou moeten gebruiken in een nieuwe wereld.


de361a () No. 5883405

NQP

>>5882797. #3176

>>5882921. #3177

>>5883120. #3178

>>5883177. #3179


de361a () No. 5883604

NQP

>>5883573. #3180


de361a () No. 5883691

NQP

>>5883651. #3181


e7ff8a () No. 5884145

a99849e7230d80....png (275 KB, 181 x 255, 511 : 719, wilders-mossad.png) (h)

>>5814801

PVV is zonder twijfel gecontroleerde oppositie.

Het doel is om Wit Nationalisme te reduceren tot een belachelijke, debiele schreeuwpartij.


ac25f9 () No. 5885256

e5c4436cf4e826....png (856 KB, 255 x 144, 1136 : 640, 483E4D6B-B4A2-....png) (h)

ea8ef020f36fab....png (1216 KB, 255 x 144, 1136 : 640, B28A47B4-24A3-....png) (h)

7d3bc9386a7481....png (1177 KB, 255 x 144, 1136 : 640, 539C296F-7E0C-....png) (h)

En wat moeten we hier nu mee?

antifa

https://www.nu.nl/267189/video/vrouw-uit-doodsbedreiging-richting-baudet-bij-demonstratie.html

Vrouw uit doodsbedreiging richting Baudet bij demonstratie

De politie heeft maandag een 21-jarige vrouw uit Nijmegen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aan Thierry Baudet gerichte doodsbedreiging. Bij een demonstratie in Amsterdam uitte een betoger doodsbedreigingen aan het adres van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie.


ac25f9 () No. 5885759

51586fccb26a1b....jpeg (132 KB, 180 x 255, 640 : 906, 3A00D4CF-D5DD-....jpeg) (h)

Het evenement van antifa van afgelopen zaterdag

https://www.vrijebond.org/23-03-antifa-blok-samen-tegen-racisme-demo/


1b73e7 () No. 5887652

NQP

>>5887618 #3182


1b73e7 () No. 5887824

NQP

>>5887803 #3183


1b73e7 () No. 5887917

NQP

>>5887894 #3184


1b73e7 () No. 5887955

NQP

>>5887933 #3185


1b73e7 () No. 5888091

NQP

>>5888047 #3186


1b73e7 () No. 5888827

NQP

>>5888801 #3187


1b73e7 () No. 5888883

NQP

>>5888857 #3188


1b73e7 () No. 5889794

NQP

>>5889767 #3189


1b73e7 () No. 5891386

NQP

>>5891366 #3190


1b73e7 () No. 5894187

NQP

>>5894159 #3191


1b73e7 () No. 5894375

NQP

>>5894341 #3192


1b73e7 () No. 5894516

NQP

>>5894508 #3193


1b73e7 () No. 5894637

NQP

>>5894619 #3194


de361a () No. 5899137

NQP

>>5897520. #3195


de361a () No. 5900756

Hoi,

Ik kwam deze vid tegen van George W Bush. Hij sprak daar over: Order out of chaos’. Ik dacht dat ik die uitspraak eerder gehoord en gelezen had. Ik dook even in een van mijn oude blogs.

Prins Bernard heeft op 12j juni 1943 Het 322 Dutch Squadron RAF opgericht met alleen maar Nederlandse piloten.

Hier een kort stukje van mijn blog:

-Prins Bernard heeft in Engeland een squadron opgezet met alleen Nederlandse piloten. Bernard heeft bewust het nummer 322 voor dit squadron gekozen. In dat geval was hij dus al op de hoogte van het geheim genootschap en stond hij achter hun motto: ‘Ordo ab Chao’. of wel: ‘Orde door Chaos’. Toegevoegd het logo van de Dutch Squadron. Die papegaai is zomaar gekozen. Een piloot had deze in zijn vrije tijd gekocht, en iedereen vond het wel prachtig als deze papegaai de mascotte zou worden van hun squadron. Let wel even op het nummer onderin-

De connecties zijn overal als je daar voor openstaat.

WWG1WGA

YouTube embed. Click thumbnail to play.

de361a () No. 5900787

023523327e415c....jpeg (54 KB, 255 x 252, 300 : 297, D187A0FB-88BD-....jpeg) (h)

728d401c18062c....jpeg (60 KB, 176 x 255, 406 : 589, 69CC8F3B-309C-....jpeg) (h)

4510468e39250f....jpeg (27 KB, 255 x 255, 474 : 474, 2412FB0E-680B-....jpeg) (h)

99ec8e7f880451....jpeg (54 KB, 185 x 255, 474 : 654, 167907CE-B14E-....jpeg) (h)

9a136e13d2ced0....jpeg (98 KB, 255 x 189, 400 : 297, 4B828023-D30D-....jpeg) (h)

Vervolg post Bernard.

Hier nog de fotoos want die gingen niet ineens.


de361a () No. 5900877


1b73e7 () No. 5900956

f28857e6f4e408....png (158 KB, 255 x 107, 2952 : 1236, afst-geert-wil....png) (h)

4302aab9d482df....png (82 KB, 186 x 255, 788 : 1080, oma-meijer-gee....png) (h)

>>5814801

Wie kunnen we vertrouwen in Nederland en waar kun je nog op stemmen?

WE WETEN HET NIET

Elke partij lijkt wel wat skeletjes in de kast te hebben. Als ze het niet hebben, dan heeft hun agenda niet onze prioriteit, althans niet de mijne.

N.a.v. de berichten over GW heb ik de afstamming van GW bekeken. Hij mag dan familie hebben gehad die in Indonesië geboren is maar zo te zien allemaal van Europese komaf, Duits en Nederlands. De tak van moeder is het interessantst. Daar zit zelfs een jonkvrouwe en jonkheer in. De tak van Wilders' oma aan moeders kant, zie afbeelding.

Verder ben ik op zoek gegaan naar wat info. Lees en oordeel zelf. Ik heb nog niet alles gelezen maar na wat scannen denk ik dat deze wel aardig zijn.

Leesvoer voor een regenachtige avond, KEK ~O¿O~

>>https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3991733,00.html

>>https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html

>>https://www.stopdebankiers.com/is-geert-wilders-nu-eigenlijk-weten-we/

>>https://www.thenation.com/article/sugar-mama-anti-muslim-hate/

>>https://www.haaretz.com/israel-news/report-dutch-secret-service-investigated-far-right-leader-s-ties-to-israel-1.5469496

>>https://outline.com/b44V4r

>>https://www.wanttoknow.nl/politiek/geert-wilders-is-de-mol/

>>https://www.vn.nl/de-israel-connectie-van-geert-wilders/

>>https://www.sivmo.nl/data/upload/files/geertwilders.pdf

>>http://www.indigorevolution.nl/2016/09/12/is-geert-wilders-een-slachtoffer-van-op-trauma-gebaseerde-mind-control-technieken-html/

>>https://www.academia.edu/28157462/E-magining_ThePeople_On_Geert_Wilders_and_the_Promises_of_Twitter_s_Populist_Reason


1b73e7 () No. 5901072

ae227ce1c9aff6....jpg (82 KB, 255 x 255, 550 : 550, ordo-ab-chao-02.jpg) (h)

>>5900756

De truc van de cabal. Eerst heimelijk chaos creëren, dan orde (her)stellen en men heeft de schapen aan hun kant.

>>https://www.youtube.com/watch?v=pivMEyM1u-g


53a9e3 () No. 5901245

2862d9402cb4b7....png (470 KB, 255 x 147, 1113 : 642, ClipboardImage.png) (h)

8d3a060b402d73....png (4560 KB, 51 x 255, 1265 : 6311, ClipboardImage.png) (h)

ad741c464e1272....png (2514 KB, 44 x 255, 691 : 3996, ClipboardImage.png) (h)

3c50d8ff900965....png (3511 KB, 255 x 255, 2048 : 2048, ClipboardImage.png) (h)

Cartoonist doet aangifte van Baudet-bedreiging: ‘misbruik mijn werk niet’

Politiek tekenaar Ruben L. Oppenheimer heeft aangifte gedaan van een bedreiging van politicus Thierry Baudet. In een reactie op een cartoon van Oppenheimer wenst iemand de Forum-voorman dood. ‘Mijn werk moet niet misbruikt worden om geweld tegen politici te propageren'.

saus: https://www.ad.nl/binnenland/cartoonist-doet-aangifte-van-baudet-bedreiging-misbruik-mijn-werk-niet~ab72594a/

saus: https://twitter.com/RLOppenheimer


1b73e7 () No. 5901856

Sacha Stone

In our interview with Sacha Stone, he says the "deep state" has already lost, and credits the Trump administration and Putin legacy for “ratting out the Babylonian Priesthood.”

“The intelligence agencies of the world are largely responsible for human trafficking and pedophile rings—and drugs and guns and gold—but good people within those agencies have come together and appear to be ratting out the nefarious elements. That, I think, is a signature of where we're at right now, as a civilization. Good people within these government agencies and even within the deep state of the military intellectual complex—good military brass and good intelligence officers—are coming together and ratting out, cleaning house themselves. That is absolutely a signature of 2018-2019. Actually, I'd say it's a signature of the Trump administration and certainly the Putin legacy as well. I think history will reflect that Putin and Trump are two living men of the living soil who have managed to rat out the Babylonian Priesthood, one way or the other, and that's not necessarily a testament to their own vision and their own noble expression, but they are certainly the totems that are at the front of the incumbencies of the Russian presidency and the American presidency that have aligned for the first time, I believe, in history."

>>https://www.zerohedge.com/news/2019-01-03/sacha-stone-deep-state-has-already-lost

YouTube embed. Click thumbnail to play.

1b73e7 () No. 5901899

>>5901628

Over de Epstein-rechter die plots 'overleden' is.


de361a () No. 5902144

231cc47dfb42a3....jpeg (31 KB, 255 x 170, 474 : 316, 9FCF20D8-101F-....jpeg) (h)

>>5900956

Wow Lekker bezig geweest anon. 👏🏻

OB


de361a () No. 5902661

a48abbc07b4a92....jpeg (22 KB, 185 x 255, 185 : 255, 2209D437-A83D-....jpeg) (h)

What the hell is zojuist happend?

Zestien aanklachten! Poef! Weg?


de361a () No. 5903551

NQP

>>5903527. #3196


de361a () No. 5903618

NQP

>>5903586. #3197


de361a () No. 5903764

NQP

>>5903723. #3198


de361a () No. 5903922

NQP

>>5903895. #3199


de361a () No. 5903955

NQP

>>5903921. #3200


de361a () No. 5904091

NQP

>>5904054. #3201


e31a55 () No. 5904231

Een zwarte dag voor onze internet vrijheid!!

https://www.rt.com/news/454782-eu-lawmakers-approve-controversial-copyright/

The European Parliament has voted to adopt the highly controversial Article 13 provision which would govern the production and distribution of content online under the auspices of increasing copyright protections.

Tuesday’s move will update the EU's 20-year-old copyright rules and will govern audiovisual content, much to the dismay of many social media users who have already begun outpouring their grief online.

However the parliament said in a statement that sharing memes and gifs has been protected “even more than it was before” and they will continue to be available and shareable on online platforms.

MEPs passed the legislation by 348 votes to 274 Tuesday. Opponents had hoped for last-minute amendments to be made but their efforts were in vain.


de361a () No. 5904390


de361a () No. 5904441

NQP

>>5904397. #3202


de361a () No. 5904617

NQP

>>5904599. #3203


de361a () No. 5904744

NQP

>>5904715. #3204


de361a () No. 5905233

NQP

>>5905183. #3205


de361a () No. 5906143

NQP

>>5906111. #3206


de361a () No. 5906788

NQP

>>5906747. #3207


de361a () No. 5906867

NQP

>>5906839. #3208


de361a () No. 5907083

c340640919289c....jpeg (545 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 740A938F-F9DE-....jpeg) (h)

‪#Censuur‬

‪#EUtraitors ‬

‪#GreatAwakeningWorldWide ‬

‪#WakkerWordenNederland 🙏🏻‬

‪#UnitedNotDivided ‬

DEEL DE MEME OP SOCIAL MEDIA!


1b73e7 () No. 5908437

NQP

>>5908420 #3209


1b73e7 () No. 5908749

NQP

>>5908738 #3210


1b73e7 () No. 5909028

NQP

>>5909008 #3211


1b73e7 () No. 5909350

NQP

>>5909322 #3212


1b73e7 () No. 5909405

NQP

>>5909342 #3213

>>5909363 #3214


1b73e7 () No. 5909482

NQP

>>5909464 #3215


1b73e7 () No. 5909638

NQP

>>5909596 #3216


1b73e7 () No. 5909740

NQP

>>5909718 #3217


1b73e7 () No. 5910038

NQP

>>510024 #3218


1b73e7 () No. 5910053

>>5910038

Correctie

>>5910024 #3218


1b73e7 () No. 5910115

NQP

>>5910092 #3219


58e24e () No. 5916338

NQP

>>5915048 #3220

YouTube embed. Click thumbnail to play.

84dca7 () No. 5916776

>>5916744

YouTube embed. Click thumbnail to play.

e31a55 () No. 5918343

97e491971fc931....pdf (3848 KB, 67 x 118, 0 : 0, Safari - 27 mr....pdf) (h)

>>5907083

Wrong button? 10 MEPs who voted to reject debate on Article 13 say they didn't mean to


de361a () No. 5918681

NQP

>>5915048. #3220


1b73e7 () No. 5918941

3e1caf8f2f31af....mp4 (8829 KB, 255 x 143, 640 : 360, harris-smollett.mp4) (h)

a54455360c0ad1....mp4 (2172 KB, 255 x 143, 640 : 360, harris-smollet....mp4) (h)

Harris… en die gaat voor presidentschap in 2020. Denk niet dat ze het haalt… glashard liegen op Fake CNN.


de361a () No. 5920245

9d34a93e8d216f....jpeg (45 KB, 255 x 193, 474 : 359, 0D296DF4-11BA-....jpeg) (h)

>>5916338

OP hier:

Bedankt voor je nachtelijke alertheid om de Q post op te pikken en te posten. 👍🏻

DanQ anon.

Boobs voor de inzet. O7


1b73e7 () No. 5925605

NQP

>>5925256 #3221


1b73e7 () No. 5925771

5df1890c04a4e0....jpg (166 KB, 255 x 221, 723 : 628, 2019-03-27 21.....jpg) (h)

Ik-anon was hiervan al op de hoogte maar deel het toch nog even voor de anderen…

Afbeelding van: >http://xandernieuws.punt.nl/content/2019/03/Topadviseur-UNICEF-veroordeeld-wegens-verkrachten-kinderen

"The United Nations is turning a blind eye to child rape within its own ranks"

>https://www.independent.co.uk/voices/united-nations-soldiers-paedophilia-un-child-rape-ngo-staff-a7648791.html


1b73e7 () No. 5926074

NQP

>>5926054 #3222


1b73e7 () No. 5926318

NQP

>>5926283 #3223


1b73e7 () No. 5928003

NQP

>>5927994 #3224


1b73e7 () No. 5928027

NQP

>>5928012 #3225


1b73e7 () No. 5928123

NQP

>>5928096 #3226


1b73e7 () No. 5929558

NQP

>>5929534 #3227


1b73e7 () No. 5929641

NQP

>>5929554 #3228

>>5929587 #3229


de361a () No. 5930820

NQP

>>5930410. #3230

>>5930471. #3231

>>5930643. #3232


de361a () No. 5931701

NQP

>>5930977. #3233

>>5931097. #3234

>>5931177. #3235


4b1ee1 () No. 5935506

NQP UK Bread #3

>>5935020 #3236

>>5935122 #3237


4b1ee1 () No. 5935617

NQP UK Bread #3

>>5935455 #3238


4b1ee1 () No. 5935844

NQP UK Bread #3

>>5935704 #3239


e47f2d () No. 5936008

NQP UK Bread #3

>>5935884 #3240


1b73e7 () No. 5938159

44daba1ab07071....jpg (54 KB, 255 x 166, 614 : 399, 2019-03-28 08.....jpg) (h)

>https://threadreaderapp.com/thread/1111151599035006976.html

Het artikel (zou met deze link gratis te lezen moeten zijn):

>https://www.ftm.nl/artikelen/rekenmodel-tesla-subsidie-black-box?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton


1b73e7 () No. 5938174

NIET MEER BLIJ DAT IK RIJ

European Cars Will Soon Slow Down Automatically If You're Speeding

In the next step toward becoming a utopian Brave New World at the hands of suffocating and dehumanizing regulation, all new cars sold in the UK and Europe will soon be fitted with speed-limiting devices, which will automatically stop drivers from exceeding the speed limit, according to the Guardian.

The concept is part of sweeping safety changes being implemented to vehicle safety rules that the EU has provisionally agreed to. Despite the fact that Britain may not be part of the EU when the rules take effect - they're slated to be fully rolled out by 2022 - UK regulators have said they will mirror the safety standards across the Channel. The rules still need to be ratified by the European parliament, which could happen by September.

In addition to speed limiters, other features to be made mandatory in 2022 include automated emergency braking, electronic data recorders and improved visibility. The move is being described as "one of the biggest leaps forward in 50 years" for auto safety and it is estimated that it could save 25,000 lives by 2037.

The speed limiter device, called intelligent speed assistance (ISA), uses GPS and sign recognition to detect speed limits, and will sound a warning and automatically slow a vehicle down if it is exceeding the limit. Drivers will be able to "override" the device by pressing hard on the accelerator, the article says although that act may also quietly notify any nearby police. Some motorist groups have argued that speeding up can sometimes actually be the safer option, such as when a person needs to swiftly pass a vehicle ahead of it.

Antonio Avenoso, executive director of the European Transport Safety Council, told the Guardian: "There have only been a handful of moments in the last 50 years which could be described as big leaps forward for road safety in Europe. The mandatory introduction of the seatbelt was one, and the first EU minimum crash safety standards, agreed in 1998, was another. If last night’s agreement is given the formal green light, it will represent another of those moments, preventing 25,000 deaths within 15 years of coming into force."

Joshua Harris, director of campaigns for road safety charity Brake, said: “These lifesaving measures come at a vital time, with road safety in a concerning period of stagnation with more than 70 people still being killed or seriously injured on British roads every day. The government must commit to adopting these lifesaving regulations, no matter what happens with Brexit.”

We also recently reported that Volvo was implementing new safety systems that would allow their vehicle to determine if a driver was impaired or distracted and then, in the case of a drunk driver, intervene on various levels and also "call the authorities".

We're sure that, especially for automobile aficionados, these limiters and new automated safety systems will bring the joy right back to driving.

>https://www.zerohedge.com/news/2019-03-27/european-cars-will-soon-slow-down-automatically-if-youre-speeding


1b73e7 () No. 5938446

Globalism's Last Disgrace: The Army Vs The Yellow Vests

There are few people in this world more odious than French President Emmanuel Macron after his behavior this week. I’m sure there are child molesters who are worse. But as a man who is pivotal in the future of hundreds of millions of people, his decision to order the French military to quell the Yellow Vests protests with live ammunition is simply vile.

Moar:

>https://www.zerohedge.com/news/2019-03-27/globalisms-last-disgrace-army-vs-yellow-vests


de361a () No. 5939581

9ecae26dee569b....jpeg (155 KB, 255 x 251, 636 : 627, 8E96A0B5-D807-....jpeg) (h)

f28d3114a1a2e1....jpeg (23 KB, 142 x 255, 142 : 255, E40AEAFF-85D1-....jpeg) (h)

Het blijft opmerkelijk. En dan te weten dat de ‘Nederlandse onderzoek journalist 😂' daar zijn nieuws haalt/kopieert.

Zou het toch geweldig zijn als er een nederlandse journalist opstaat met hetzelfde lef als POTUS.


e47f2d () No. 5939592

a0292f750baf38....png (381 KB, 255 x 154, 855 : 516, ClipboardImage.png) (h)

>>5920245

Graag gedaan en thnx for the boobs!:-)


de361a () No. 5943143

NQP

>>5943096. #3241


de361a () No. 5943191

NQP

>>5943130. #3242


de361a () No. 5943238

NQP

>>5943194. #3243


de361a () No. 5943336

NQP

>>5943295. #3244

Helaas op dit moment de 8chan tread bevroren.


49aa9e () No. 5943357

4ddd0011a8ace8....jpeg (139 KB, 255 x 202, 828 : 655, C56B6345-F372-....jpeg) (h)


de361a () No. 5943484

NQP

>>5943423. #3245


de361a () No. 5943564

NQP

>>5943535. #3246


de361a () No. 5943716

NQP

>>943665. #3247


de361a () No. 5943740

NQP

Correctie

>>5943665. #3247


de361a () No. 5943781

NQP

>>5943751. #3248


231303 () No. 5944013

9946490a6245f4....png (895 KB, 255 x 129, 1743 : 879, ClipboardImage.png) (h)

I remember watching Trey say this live…I knew Comey was our guy after that..video disappeared for a while to when I looked for it later…So watching Comeys antics was very intriguing having my opinion..and of course Mueller play his Donnie Brasco as well….what is their connection? What would you do for you and yours???


de361a () No. 5944046

NQP

>>5944004. #3249


de361a () No. 5944164

NQP

>>5944119. #3250


de361a () No. 5944479

NQP

>>5944447. #3251


de361a () No. 5944528

NQP

>>5944492. #3252


de361a () No. 5944576

NQP

>>5944536. #3253


de361a () No. 5944607

04b9e01c193f4d....jpeg (38 KB, 255 x 245, 255 : 245, B98C1759-1042-....jpeg) (h)


de361a () No. 5944729

72eba93d46c671....jpeg (40 KB, 255 x 237, 255 : 237, 6BD6BE7E-0282-....jpeg) (h)


de361a () No. 5944879

NQP

>>5944859. #3254


de361a () No. 5944951

NQP

>>5944908. #3255


de361a () No. 5944997

NQP

>>5944970. #3256


de361a () No. 5945119

NQP

>>5945074. #3257


de361a () No. 5945249

NQP

>>5945210. #3258


6f6d0b () No. 5945608

>>5944859

Based on that, it would mean that all of those celebrities (and others) who posted on twitter that they wanted someone to kill our beloved President are guilty of treason and should be put in jail for up to 20 years.

Q, please make sure that justice is served.


925b28 () No. 5945812

>>5945608

De-Mystifying The Occult, Part II – Jay Parker – Time Of Decision

Occult whistleblower Jay Parker gave this presentation as part of Mark Passio's De-Mystifying The Occult II: Satanism & The Dark Occult seminar in Philadelphia, PA on February 6, 2016.

YouTube embed. Click thumbnail to play.

de361a () No. 5945829

NQP

>>5945780. #3259


1b73e7 () No. 5946340

NQP

>>5946299 #3260


1b73e7 () No. 5946598

NQP

>>5946567 #3261


1b73e7 () No. 5946727

NQP

>>5946671 #3262


1b73e7 () No. 5946782

NQP

>>5946755 #3263


1b73e7 () No. 5946986

NQP

>>5946936 #3264


1b73e7 () No. 5947014

NQP

>>5946995 #3265


1b73e7 () No. 5947128

NQP

>>5947041 #3266


1b73e7 () No. 5947180

NQP

>>5947167 #3267


1b73e7 () No. 5947231

NQP

>>5947187 #3268


1b73e7 () No. 5947284

NQP

>>5947264 #3269


1b73e7 () No. 5947408

NQP

>>5947374 #3270


1b73e7 () No. 5947437

NQP

>>5947414 #3271


1b73e7 () No. 5947725

NQP

>>5947488 #3272

>>5947538 #3273


1b73e7 () No. 5947823

NQP

>>5947752 #3274


1b73e7 () No. 5947886

NQP

>>5947846 #3275


de361a () No. 5947895

97d43d064f508f....jpeg (386 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, ABF2EE8C-B573-....jpeg) (h)

WOW Q IS ON FIRE zoals we in goed nederlands zeggen.

WWG1WGA


1b73e7 () No. 5947968

NQP

>>5947913 #3276


1b73e7 () No. 5948008

NQP

>>5947941 #3277


1b73e7 () No. 5948071

NQP

>>5948009 #3278


1b73e7 () No. 5948105

NQP

>>5948084 #3279


1b73e7 () No. 5948160

NQP

>>5948102 #3280


1b73e7 () No. 5948198

NQP

>>5948159 #3281


1b73e7 () No. 5948254

NQP

>>5948195 #3282


1b73e7 () No. 5948313

NQP

>>5948229 #3283


1b73e7 () No. 5948331

NQP

>>5948315 #3284


1b73e7 () No. 5948423

NQP

>>5948334 #3285

>>5948387 #3286


1b73e7 () No. 5948476

NQP

>>5948406 #3287

>>5948441 #3288


1b73e7 () No. 5948543

NQP

>>5948479 #3289

>>5948511 #3290


de361a () No. 5948559

3bef1d98b2ee63....jpeg (29 KB, 255 x 254, 255 : 254, F495A787-46A2-....jpeg) (h)

Alsof je in een postkantoor staat.

De Q post vliegt om je oren en ik vind het heerlijk.

Wat een Q gozert.

En wat zie ik uit naar de rally van POTUS.

WWG1WGA


1b73e7 () No. 5948586

NQP

>>5948529 #3291

WE ARE Q


1b73e7 () No. 5948631

NQP

>>5948569 #3292

>>5948590 #3293

ENJOY THE SHOW


1b73e7 () No. 5948686

1979317062c749....png (160 KB, 255 x 255, 410 : 410, ClipboardImage.png) (h)

NQP

>>5948625 #3294

>>5948641 #3295

WWG1WGA


1b73e7 () No. 5948720

NQP

>>5948656 #3296

>>5948690 #3297


1b73e7 () No. 5948847

NQP

>>5948706 #3298

>>5948737 #3299

>>5948778 #3300


42d943 () No. 5948954

d50ee5528fadd7....png (126 KB, 255 x 189, 640 : 474, 402b08227f54cd....png) (h)

f53a292a62c5f2....jpg (1237 KB, 255 x 170, 3000 : 2000, alexandria-oca....jpg) (h)

0d4789a726c721....png (1 KB, 255 x 220, 549 : 473, ClipboardImage.png) (h)

>>5948686 (pb)

Food for thought.


1b73e7 () No. 5948990

NQP

>>5948854 #3301

>>5948880 #3302


1b73e7 () No. 5949487

NQP

>>5949454 #3303


1b73e7 () No. 5958963

>>5938159

TNO: rekenmodel voor subsidie elektrisch rijden in Klimaatakkoord is ‘ongeschikt’ voor de toekomst

Onderzoeks- en adviesbureau TNO legt een bom onder de mobiliteitsplannen van het Klimaatakkoord. Het gebruikte rekenmodel is op lange termijn niet geschikt voor de doorrekening van het vele miljarden kostende beleid voor elektrische auto’s, zegt TNO na vragen van Follow the Money: ‘Er is nieuw instrumentarium nodig.’

Ruim 12 miljard euro. Dat is het bedrag dat het kabinet wil uitgeven aan de fiscale stimulering van elektrische auto’s tot en met 2030. De uitgave wordt gedaan in het kader van het Klimaatakkoord, maar voor de doorrekening van dat beleid wordt een model gebruikt dat zelfs voor de overheid een black box is. Alleen de eigenaar van het model, consultancybureau Revnext, weet hoe het werkt.

Onderzoeks- en adviesbureau TNO was vorig jaar in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) betrokken bij een evaluatie van dit zogeheten Carbontax-model, om de plausibiliteit van berekeningen te controleren.

Meer:

>https://www.ftm.nl/artikelen/tno-rekenmodel-elektrisch-rijden?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton


1b73e7 () No. 5959032

Bestuurders Huis voor Klokkenluiders lieten klokkenluiders vallen

In december 2018 deelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer mee dat twee klokkenluiders misstanden hebben gemeld over – nota bene – het Huis voor Klokkenluiders. Er zou van alles mis zijn met de benoeming van directie, personeel en bestuurders. Uit onderzoek van FTM en NRC Handelsblad blijkt dat er inderdaad veel fout ging.

De rest:

>https://www.ftm.nl/artikelen/bestuurders-huis-voor-klokkenluiders-lieten-klokkenluiders-vallen?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton


1b73e7 () No. 5959068

dd0f6ea31667e8....jpg (48 KB, 255 x 235, 387 : 357, 2019-03-29 09.....jpg) (h)

OM ziet af van vervolging CASA-abortusklinieken

Abortuskliniek CASA en bestuurder Bert van Herk worden niet strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar mogelijke subsidiefraude gestaakt. Weliswaar is er gerommeld met declaraties, maar het was ook onduidelijk wat gedeclareerd mocht worden. Het OM ziet daarom af van strafvervolging; dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

Ron Leenders was nog maar kort aangetreden als bestuurder van de CASA-klinieken toen hij eind 2016 met zijn ontdekkingen over de boekhouding van de CASA-klinieken de Nederlandse abortuszorg op zijn kop zette. Volgens hem had de keten van zeven abortusklinieken ten onrechte miljoenen aan zorg gedeclareerd bij verzekeraars en de overheid. Er zouden op grote schaal fouten zijn gemaakt bij het registreren en declareren van zorg. CASA verstuurde declaraties van behandelingen die werden uitgevoerd door een kliniek die medisch specialistische zorg aanbood. Hierdoor declareerden zij een hoger tarief dan voor een gewone behandeling.

Meer:

>https://www.ftm.nl/artikelen/geen-vervolging-casa-abortusklinieken?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton


1b73e7 () No. 5959099

Heineken in Afrika: de hulp blijft achter op de handel

Heineken kreeg miljoenen euro subsidie voor landbouwprojecten in Afrika, die de regering prijst als hét voorbeeld van geslaagd beleid van hulp en handel. Ze leveren de brouwer veel goede publiciteit en belastingvoordeel op, maar nu blijkt dat de doelstellingen bij lange na niet zijn gehaald.

Beleggers en analisten reageerden vorige maand opgetogen op de jaarcijfers van Heineken: omzet en volume zijn gegroeid en de winstgevendheid is hoog. Wat dieper verstopt in het jaarverslag, op pagina 132, staat minder goed nieuws: een programma dat ertoe moet leiden dat Afrikaanse brouwerijen meer lokale grondstoffen gebruiken is off track, wat in dit geval een eufemisme is voor ‘mislukt’.

Dit tegenvallende resultaat heeft Heineken er niet van weerhouden volop sier te maken met de landbouwprojecten. ‘Je kunt er goede, positieve verhalen over vertellen die we bij pr natuurlijk graag gebruiken,’ erkent woordvoerder John-Paul Schuirink. Invloedrijke media, zoals Nieuwsuur, de Telegraaf, de Volkskrant, Financial Times en Forbes namen die verhalen de afgelopen jaren nagenoeg kritiekloos over. Het beeld is ontstaan dat Heineken bijdraagt aan armoedebestrijding en de ontwikkeling van de Afrikaanse landbouw.

De regering is dermate enthousiast over de ambitie van Heineken dat zij die tussen 2009 en 2019 ondersteunde met 7 miljoen euro belastinggeld

De totale publieke steun bedraagt ruim 10 miljoen euro.

Ook in Burundi, waar Heineken nauw samenwerkt met een dictatoriaal regime, profiteert de brouwer van een accijnskorting van 80 procent op bier dat vooral met lokale grondstoffen wordt gefabriceerd.

Alles:

>https://www.ftm.nl/artikelen/heineken-in-afrika-de-hulp-blijft-achter-op-de-handel?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton


1b73e7 () No. 5959141

7f53b6a818936f....jpg (106 KB, 255 x 213, 1024 : 856, 2019-03-29 10.....jpg) (h)

Zoveel doneren machtige multinationals aan Europese politieke partijen

De Franse president Emmanuel Macron heeft de flirt met de Europese ALDE-familie afgekapt. De reden: deze Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa ontvangt donaties van biochemische multinationals als Monsanto-Bayer. Dat is niet de enige onderneming die politieke partijen een duit toestopt. Follow the Money inventariseert hoe vrijgevig het bedrijfsleven is.

De liberalen zijn lang niet de enigen die zonder blikken of blozen geld aannemen van machtige multinationals. Ook de Europese Volkspartij (EVP), waar het CDA in zit en ACRE, waar Thierry Baudets Forum voor Democratie zich recent bij aansloot, houden regelmatig de hand op bij het bedrijfsleven.

Alles:

>https://www.ftm.nl/artikelen/zoveel-doneren-machtige-multinationals-aan-europese-politieke-partijen?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton


1b73e7 () No. 5959212

>>5959141

>https://www.parlement.com/id/vhnnmt7l3ozz/partijfinanciering

>https://nos.nl/artikel/2162007-welke-partij-kreeg-de-meeste-giften-en-wie-geeft-het-meest-uit.html

>https://wnl.tv/2017/03/08/geldschieters-politieke-partijen/

>https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/publicaties/2017/03/08/overzicht-giften-en-schulden-politieke-partijen-tweede-kamerverkiezingen


1b73e7 () No. 5959236

1c10c598685f8d....jpg (57 KB, 255 x 177, 770 : 534, 2019-03-29 10.....jpg) (h)

>>5959099

>https://www.aandelencheck.nl/aandelen/heineken/winst-en-verlies/


1b73e7 () No. 5959287

Helicopter crashes terug tot augustus 2018

>https://www.rotor.org/publications/rotor-daily/rotor-daily-article?PID=1482&evl=0&CategoryID=114&CategoryName=Accidents-and-Incidents

Aviation Global Incident Map

>https://aviation.globalincidentmap.com/


1b73e7 () No. 5959606

>>5959133 (TY Anon!)

Belangrijke namen en organisaties uit het Nellie Ohr transcript

Naam van het bedrijf waar ze eerst onderzoek naar deed (voor Fusion GPS)

>Vlad Models (sex trafficking) (p. 10)

Naam van het bedrijf waar ze werkte in 2000 dat verschillende overheidsinstellingen contracteerde

>Mitre Corporation (p. 18)

De persoon waar ze direct verslag aan deed bij Fusion GPS

>Jake Berkowitz (pp. 32)

Het bedrijf waar de ongenoemde partner van Steele met Brits accent werkte

>Orbis (p. 35)

Het derde project dat haar aangeboden werd, maar afweerde om te werken aan "a case involving a video made by – that involved'"

>Planned Parenthood (p. 86)

De naam van Fusion GPS Ukraniense bron

>Serhiy Leshchenko (p. 114)

Saus:

>https://dougcollins.house.gov/sites/dougcollins.house.gov/files/10.19.18%20Nellie%20Ohr%20Interview.pdf


1b73e7 () No. 5959800

>>5959606

Vlad Models, tienermodellen, pure handel

>http://vladmodels.tv/models

Mitre

>https://www.mitre.org/

Orbis (UK tak)

>https://gbr.orbis.org/en

Serhiy Leshchenko

>https://dailycaller.com/2019/02/06/nellie-ohr-fusion-gps-leshchenko-ukraine/


1b73e7 () No. 5959851

En dan krijgt Trump de schuld van haar hartkwaal…

EXCLUSIVE: 'I would pull over and park so I wouldn't go hit a tree.' Barbara Bush revealed how she fell into a deep depression and considered suicide while her husband George carried on decade-long affair with younger aide, explosive new bio reveals…

Meer:

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6861667/Barbara-Bush-devastated-humiliated-Georges-affair-aide-considered-suicide.html


1b73e7 () No. 5959890

87925d1935be0d....png (1089 KB, 255 x 197, 1100 : 850, ClipboardImage.png) (h)

Geen verrassing…

Kim Foxx Spoke at Fundraiser Hosted by George Soros Son this Month

>https://www.breitbart.com/politics/2019/03/28/kim-foxx-spoke-at-fundraiser-hosted-by-george-soros-son-this-month/


e47f2d () No. 5961289

1a89a6bb2edba9....png (4569 KB, 255 x 143, 1920 : 1080, ClipboardImage.png) (h)

1653905d18ab25....png (886 KB, 255 x 241, 624 : 589, ClipboardImage.png) (h)

39452734794f00....png (3069 KB, 255 x 143, 1920 : 1080, ClipboardImage.png) (h)

7afa6007adb393....png (4084 KB, 255 x 143, 1920 : 1080, ClipboardImage.png) (h)

"NachtbrakerAnon" hier;-P Ik heb nog wat screenshots gemaakt vannacht. Heel opmerkelijk de Fox 17 microfoon…


de361a () No. 5961531

>>5961289

Goed opgemerkt. 👍🏻


de361a () No. 5961555

240606a65e5061....jpeg (408 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, EBE6EE49-C8CB-....jpeg) (h)

WWG1WGA


1b73e7 () No. 5966066

NQP

>>5966027 #3304


1b73e7 () No. 5966390

NQP

>>5966375 #3305


516a05 () No. 5966425

>>5966390

FUCK THIS. IT'S LEADING NOWHERE !


516a05 () No. 5966456

>>5966390

Who gives a shit…


1b73e7 () No. 5966997

NQP

>>5966972 #3306


1b73e7 () No. 5967057

NQP

>>5967016 #3307


1b73e7 () No. 5967111

NQP

>>5967079 #3308


1b73e7 () No. 5967543

NQP

>>5967516 #3309


1b73e7 () No. 5967819

NQP

>>5967783 #3310


1b73e7 () No. 5972527

58160d44a4cab8....jpg (1942 KB, 255 x 252, 4000 : 3954, models-where-a....jpg) (h)

>>5801494

WHERE ARE THEY NOW

Q-post #3142

13 van de 15 gevonden. Alle 13 met recente Instagram posts dus ik neem aan dat ze nog rondlopen. Dit zijn ze:

1. Rai Langlois

Instagram @raimundolanglois

Agency http://www.theclawmodels.com/book/117-rai-langlois/

2. Izzy Josephine Adams

Instagram @rlylonelybillionaire

Agency https://www.fashionmodeldirectory.com/models/izzy+josephine_adams/photos/

3. ?

4. Eva Varlamova

Instagram @evavarlamova

Agency https://www.imgmodels.com/evavarlamova

5. SQUIDNICE (musician/rapper)

Instagram @squidnice

Agency http://midland.agency/squid

6. Rachel Sykes

Instagram @gingie_snaps

Agency http://www.heffnermanagement.com/Portfolio/women/mainboard/women/957840/rachel-sykes

7. Fran Summers

Instagram @fransummers

Agency https://www.stormmanagement.com/model/fran-summers/

8. Matt 'Cubanbreaad'

Instagram @cubanbreaad

9. Katie Neels

Instragram @katiemayneels

Agency https://www.firstmodelmanagement.co.uk/image-women/katie-may-neels-65208/portfolio/image-women

10. Arselajda Buraku

Instagram @arselajdaburaku

Agency Muse via https://models.com/oftheminute/?p=87476&page=62

11. Alexandra Albright

Instagram @alexandraalbright

Agency http://arquettetalents.com/?q=divisions_portfolio&id=1069&cat=Women

12. ?

13. Maeve Whalen

Instagram @maevewhalen

Agency http://www.theidentitymodels.com/models/638-maeve-whalen/

14. Thais Martins

Instagram @tthaismarttins

Agency http://www.musenyc.com/talent/thais-martins

15. Veronika Rusakova

Instagram @nikarusakova

Agency https://models.com/models/veronika-rusakova


de361a () No. 5977160

ace0595033464a....png (9108 KB, 255 x 191, 2224 : 1668, 70D3BAA1-4C89-....png) (h)

De bende van acht!


1b73e7 () No. 5977165

1cd0e7f8e3bc5c....jpg (79 KB, 255 x 253, 726 : 719, 2019-03-30 14.....jpg) (h)


de361a () No. 5979111

e77175fc86009d....jpeg (557 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 19F6524F-678F-....jpeg) (h)

Voor diegene die vinden dat alles te lang duurt.

Er zijn natuurlijk wel enkele operaties en /of onderzoeken bezig.

Vertrouw het plan


5dc303 () No. 5988988

005f6755cc940e....jpeg (1296 KB, 255 x 178, 1784 : 1243, D67A2150-F511-....jpeg) (h)

Good morning friends!

Ik wens u allen een fijne zondag!


de361a () No. 6002765

a3a3636b19388e....jpeg (133 KB, 170 x 255, 400 : 600, 03D03CD9-E7A7-....jpeg) (h)

779b686b1aa3e6....jpeg (97 KB, 170 x 255, 400 : 600, F608599D-8593-....jpeg) (h)

3d96bc2396c170....jpeg (94 KB, 170 x 255, 400 : 600, 7777D786-60CA-....jpeg) (h)

03115ef66cc7b2....jpeg (75 KB, 170 x 255, 400 : 600, C19D5AB8-20EA-....jpeg) (h)

ebaa26b4e551da....jpeg (174 KB, 255 x 170, 800 : 534, D709C7EF-983D-....jpeg) (h)

Nou hebben we Unicef al een paar keer besproken. Maar nu kwam ik weer een site tegen van Unicef uit jaar 2015 die voor sponsers,supporters e.d. Een gemaskerd bal hielden. Ik heb de foto’s en video bekeken en de namen doorgenomen. Als vb een paar foto’s en uiteraard een link, zodat je het zelf kan bekijken. De symbolen vliegen op je oren. Waarom organiseert een organisatie zoals een Unicef zoiets extravagants?

http://www.unicefmasqla.org/#home-section


d59cce () No. 6004082

https://ec.europa.eu/belgium/news/180426_vaccination_nl

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annie_Schreijer-Pierik

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Pierik

http://www.annemiekenieborg.nl/?p=1529


de361a () No. 6004705

57d56e2c33c02f....jpeg (22 KB, 255 x 204, 255 : 204, 73C36A8A-00F1-....jpeg) (h)

OPROEP

Ben het weekend even van de forums gebleven. Niet dat ik dan niets doet of onderzoek. Ik heb flink nagedacht over hoe je meer mensen op de forums krijgt en meer wakker krijgt. Is een grote en moeilijke taak en misschien niet eens voor nu haalbaar. Het is eerlijk gezegd ook frustrerend.

Vele mensen hebben echt al gehoord van Qanon, Greatawakening en/of de GeleHesje beweging maar denken dat het een hobby is van complotdenkers. Dit komt mede door de media die dat idee graag de wereld in helpt. Zodra er een bericht over een actie naar buiten dreigt te komen of er is een actie, dan de mensen neer zetten als: verward, onruststokers en/of gekke complotdenkers. En als dat niet helpt, dan ‘gewoon’ het dragen van een geel hesje verbieden. Dit gebeurt dus in een ‘democratisch’ land!

We zien het nu in Franrijk. De politie draait door. Er is een ongeschreven regel dat de politie geen mensen onverwachts van achteren met onbeschermd hoofd, daar even een wapenstok op laat kletteren. Toch heb ik dit een paar keer live op tv gezien. Mensen protesteren omdat zij de beslissingen die hun gekozen regering neemt, niet kunnen waarderen. In een democratisch land, mag je daarom en daartegen protesteren. Dat democratisch recht wordt nu met traangas en een wapenstok de mensen ontnomen. En als wij verder niets doen, wacht ook ons dat lot! Alleen dat nieuws wordt ons bewust onthouden.

Kijk, sinds vandaag 1 april 2019 hebben wij welgeteld 17.307.386 mensen in Nederland. Daarvan zijn er ongeveer een MILJOEN onder de armoedegrens. Dat opzich is al een reden om de criminele organisaties (Cabal) aan te pakken. Maar houdt ook in dat 16.307.386 mensen het wel redelijk tot goed hebben in dit land. Wat zal hun het een reet schelen wat er verder in de wereld gebeurt. En deze gedachte wordt natuurlijk ook weer in stand gehouden door de fake nieuws. De entertainment industrie zorgt dat je elke avond naar die glazen buis staart, al is het een testbeeld. Dus het idee dat mensen meer geinteresseerd raken in Q movement en daar voor open staan, is te hoog gegrepen. Zij hebben het over het algemeen te goed. Wat wij wel kunnen doen, is het meer duidelijk maken.

Wat kunnen wij nu doen?

Ten eerste er overpraten op de forums. Brainstormen! Dat gebeurt echt te weinig! Samen zijn we zoveel sterker!

Wij moeten de boodschap van Q meer en beter uitdragen.

Wij zijn nu het nieuws toch?

Er is een discord. Een forum waarop wij met andere gelijkgestemden ideeën kunnen uitwisselen. https://discord.gg/fBuyXey

Sinds 19 febuari is er een Nederlands broodje op de 8chan. Daar moet natuurlijk wel gepost worden. https://8ch.net/qresearch/catalog.html

Wij zouden die links meer moeten delen.

Ikzelf heb de keuze gemaakt om visitekaartjes te maken via Vistaprint en deze kaartjes overal achter te laten en/of een praatje met mensen te maken.

Voor 32 eurries heb je 500 kaartjes. Idee?

Kan ook een zo’n zelfklevend memo blok nemen, daar Q of gerelateerd boodschap opschrijven en plakken waar je wilt.

Of, als je nog biljetten hebt, WWG1WGA opschrijven. Geld gaat door vele handen.

Ken je mensen die met Gelehesjes acties meedoen? Vraag of zij hun foto’s en/of verhalen op de chan plaatsen. (Nederlands broodje)

Meer meme’s maken over Nederlandse politici en bedrijven.

Kunnen wij de Q proofs vertalen en delen op social media?

Bekijk de symbolen en de namen die altijd terug komen. Kijk in de map symbolen (discord KU-EN-EL). Eenmaal gezien, dan zie je die symbolen overal.

Als je dan een bedrijf of persoon wilt onderzoeken, let dan op de symbolen en de namen. Wat zijn dan de namen die je tegenkomt en waarvan je weet, dit kan onderzoek waard zijn.

Hier een kleine greep:

Rothschild, Soros, Leiden, Vaticaan, Clinton Foundation, Harvard, Standard, Bush, Soetero, Shell, Koningshuis, Centrale bank, NWO, Demmink, EU, Unicef, Rode kruis, Mabel, Warchild, Bilderberg, Marina Abramovic, Bernard, Postcodeloterij, Talpa en zo zijn er nog vele markers.

Wij zouden Q & Q+ meer moeten helpen om ons zelf te helpen/bevrijden.

WWG1WGA

Hebben jullie nog ideeën?

Geef het door!


454a8b () No. 6005123

Update discord link?


1b73e7 () No. 6006996

4b96b703dbc520....png (1663 KB, 255 x 179, 2500 : 1750, who_is_rachel_....png) (h)


de361a () No. 6007576

>>6005123

Niet jezelf doxse anon. Geen naam invullen.

Wat bedoel je met vraag?


de361a () No. 6007662

be689af17f2da9....jpeg (19 KB, 255 x 255, 255 : 255, 5BA1E18E-5223-....jpeg) (h)

40a15053f01bb6....jpeg (293 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 4E84B23A-5107-....jpeg) (h)

e834c7364c1f4f....jpeg (19 KB, 255 x 245, 255 : 245, FD4B2421-BB8C-....jpeg) (h)

de42d5dc6a6c53....png (378 KB, 255 x 173, 1500 : 1018, 6BE804AE-E23F-....png) (h)

Hier nog blanco templates. Om zelf er teksten bij te schrijven.


1b73e7 () No. 6007695

3358e5ce99cab9....png (1660 KB, 255 x 179, 2500 : 1750, wie_is_rachel_....png) (h)


454a8b () No. 6008585

858b96ebddf095....png (24 KB, 255 x 209, 478 : 392, ClipboardImage.png) (h)

>>6007576

Sorry nieuw hier

De discord link is waarschijnlijk verlopen


e31a55 () No. 6008588

>>6004705

Goeie inzet anon! Vind je eigen weg om mensen wakker te maken. Voor iedere anon kan dit anders zijn. Het is geweldig dat we hier nu een bord hebben, kleine stapjes die ons steeds meer samenbrengen!

Laten we alles droppen wat we tegenkomen dat in ons land gebeurt en we zo de connecties kunnen maken. Input geven voor diegene die memes willen maken, die het willen delen. Iedere anon zn ding doen. Anons worldwide!

WWG1WGA


de361a () No. 6009155

>>6005123

Ojee ik snap nu wel je vraag. Link was niet meer geldig terwijl die dat wel had moeten zijn. Hier een geldige link

https://discord.gg/5CsxXw2. 👍🏻


1b73e7 () No. 6009547

a56ae42768bf52....png (3501 KB, 255 x 143, 1920 : 1080, word-wakker-001.png) (h)


de361a () No. 6009582

>>6004705

Corectie discord link

https://discord.gg/5CsxXw2


1b73e7 () No. 6009631

2b53c78d0f38e8....png (2820 KB, 255 x 172, 2490 : 1682, word-wakker-002.png) (h)


1b73e7 () No. 6009702

b3a499fb617275....png (1134 KB, 255 x 144, 1240 : 698, word-wakker-003.png) (h)


1b73e7 () No. 6010078

944caba16da6fc....png (225 KB, 255 x 170, 1138 : 758, word-wakker-004.png) (h)


1b73e7 () No. 6010649

8c78b31ac693e2....png (1946 KB, 255 x 128, 2400 : 1200, vermist.png) (h)


1b73e7 () No. 6010745

>>6010649

>https://globalmissingkids.org/awareness/missing-children-statistics/

>https://bureaubeke.nl/doc/2015/PK72A%20_download.pdf


a409ec () No. 6014615

>>6009582

Is Discord link ook in de browser te benaderen? Ben niet van t gebruiken van apps hiervoor.


1b73e7 () No. 6015207

>>6014615

Ja, zet het adres gewoon in je adresbalk van je browser.


1b73e7 () No. 6015221

234daec5561509....png (47 KB, 255 x 81, 1125 : 356, vervuiling-afr....png) (h)

1f82a7a2987050....png (1779 KB, 113 x 255, 1136 : 2566, vervuiling-azie.png) (h)

8438de3ee5d0bd....png (331 KB, 113 x 255, 1137 : 2556, vervuiling-eur....png) (h)

22f38819870956....png (323 KB, 114 x 255, 1140 : 2544, vervuiling-n-a....png) (h)

77f1916f48dffa....png (301 KB, 121 x 255, 1133 : 2387, vervuiling-z-a....png) (h)

>https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities?continent=&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=

Vervuilingsrapport


1b73e7 () No. 6015230

6afe839f08e2cb....png (806 KB, 201 x 255, 1146 : 1454, vervuiling-ned....png) (h)

>>6015221

Maar Nederland moet van het gas af… maar klimaatverandering, maar wij moeten de auto laten staan, maar maar maar…

Als ze niet eerst in India en China beginnen, heeft het allemaal geen nut.

Eén grote massahysterie.


e58ea9 () No. 6017914

To ALL agencies, and governments. We know you watch this board.

Stop fucking around. I did not vote for Baudet. The party won big time, plain and simple.

You are not allowed by law to set it on the sideline. The party won LAWFULLY.

You know what to do.

#StopScrewingThePeople

#BaudetIsInEstablishmentOUT

And here some mildly waking up music for those who still adore the papers.

ZINGENDE DODEN

https://www.youtube.com/watch?v=-0OnyuF8fWg


de361a () No. 6018003

De Qanon song by Thought Gum

WWG1WGA

YouTube embed. Click thumbnail to play.

de361a () No. 6018331

613929f283622b....jpeg (22 KB, 255 x 189, 255 : 189, 1AAB1604-F8AA-....jpeg) (h)

‪#GreatAwakening ‬

‪#Qanon‬

‪#DigitalArmy ‬

‪#UnitedNotDivided ‬

‪WWG1WGA‬


de361a () No. 6021306

a09591b028e0d3....jpeg (27 KB, 255 x 143, 474 : 266, A9AB9A8D-F298-....jpeg) (h)

69ce0173c90464....jpeg (50 KB, 247 x 255, 474 : 489, F63A9707-C064-....jpeg) (h)

c9576dca0a1491....jpeg (23 KB, 255 x 146, 474 : 272, ED04F8AB-2798-....jpeg) (h)

Tarik.Z

Deze student uit Pijnacker staat sinds 29 jan 2015 bekend als de ‘ Journaalkaper’.

TZ toen twintig jaar oud, was overtuigd door info verkregen via een hackers forum, dat onder andere de NOS het volk manipuleert via het acht uur journaal.

Om die reden koos hij ervoor om ‘zijn boodschap’ live te brengen van achter een NOS desk.

In hoger beroep werd hij veroordeeld op 22 dec 2015 tot drie jaar en vier maanden.Dit zou dus betekenen dat TZ vrij komt in April 2019.

TZ bekend met een hackers forum, een gewone rustige student, vond het zijn taak om het volk in te lichten over het fake nieuws wat de NOS dag in dag uit brengt. Opzich een nobel streven, alleen de manier waarop was niet zo slim. TZ wilde juist geen slachtoffers maken en koos daarom voor een alarmpistool en dat alleen om indruk te maken. Toen de politie dan ook de studio binnenviel, liet TZ het alarmpistool direct vallen. Nogmaals hij wilde geen slachtoffers, hij wilde alleen het volk voorlichten over het feit dat wij elke dag fake nieuws voorgeschoteld krijgen.

Nadat TZ was opgepakt kwamen gelijk de bekende termen de hoek om waaien: Hij is verward, hij heeft waandenkbeelden, het is een complotdenker en eigenlijk wel gevaarlijk als die zijn ‘boodschap’ op deze manier brengt.

Maar dan toch op een gegeven moment na onderzocht te zijn door twee psychiaters, was hun oordeel dat TZ ‘waanachtige ideeën’ had, maar niet gevaarlijk. ‘Is dat echt wel zo’ vroeg een bange rechter die hem echt wel voor een hele lange wilde opsluiten. ‘Ja’ zeiden de twee psychiaters, ‘ niet gevaarlijk luidt ons oordeel en hij weet zelf wel wanneer hulp in te roepen’.

De advocaat van TZ, Ton Visser zegt dat hij geen psychiater is maar door zijn lange ervaring met cliënten, kan hij toch wel zeggen dat TZ geen agressie in zich heeft en de zaken wat verkeerd heeft beoordeeld.

Dan komt ook Stef Aupers de hoek om kijken. Want toch om de een of andere reden moet TZ worden weg gezet als iemand die fictie niet van feiten kan onderscheiden. Stel je eens voor dat TZ gelijk heeft!

Stef Aupers is een cultuursocioloog. Hij praat graag over: De moderne complotdenker. In zijn ogen , na onderzoek’ is dat iemand die kritisch, wantrouwend maar toch welbespraakt zijn argumenten ter berde kan brengen. Alleen door de ingegeven info bv bonnetjes affaire Teeven of 9/11 worden de complot theorieën versterkt en op gegeven moment wordt fictie een feit voor de moderne complotdenker. Mooie theorie Stef! Je kan natuurlijk ook de theorieën onderzoeken die gedragen worden door talloze documenten, getuigenverklaringen en video’s i.p.v hoe een ‘complotdenker’ denkt. Of jij Stef bent heel erg naïef, blind voor wat recht in je ogen staart of en dat is erger, je doet bewust de boel misleiden. Eigenlijk hetzelfde wat NOS doet.

Hoe dan ook. TZ heeft niet zijn verhaal kunnen doen. Het enige wat vrij is gegeven is een briefje wat hij had meegenomen, met daarin wat dreigende eisen. Als je dit leest, ja dan schrik je even. En dat is precies wat het volk heeft gezien. Het spinnen van het verhaal is direct mee aangevangen. TZ weggezet als een moderne complotdenker met wat waanachtige ideeën. Niemand is meer geinteresseerd in zijn verhaal, en dat was nou precies de opzet.

Ik denk dat TZ uit een nobel streven ons ‘het volk’ oprecht heeft willen inlichten over het fake nieuws wat je nu als onderwerp overal hoort. De manier waarop TZ dit heeft gedaan was niet de juiste manier. Ik denk ook dat hij wat te vroeg was om het volk voor te lichten. Na jaren research over de verschillende complotten, ben ik tot conclusie gekomen dat TZ gelijk had en heeft.

Nu is de beweging Great Awakening opgestaan. Deze heeft ten doel om alle corruptie wereldwijd aan te pakken. Ik hoor nu al verschillende mensen lachen maar deze mensen zijn nog gehersenspoeld. Normies noemen wij hun, die nog de blauwe pil als zoete koek slikken. Ik denk dat TZ de ontwikkelingen met een glimlach gade slaat, nu hij weet dat hij niet alleen meer staat in zijn streven om de wereld beter te maken. Ik hoop als hij vrij komt een rustig leven kan leiden en kan zien dat er meer mensen , de strijd die hij wilde beginnen, gaan voortzetten.

TZ o7

WWG1WGA

'''


1b73e7 () No. 6028490

Jonge vrouwen in treinen door het hele land bij billen, borsten en kruis gegrepen door Eritrese trein-aanrander

"Als het aan het OM ligt, gaat de 19-jarige Aman K. uit Eritrea achttien maanden naar de gevangenis voor het aanranden van meisjes en jonge vrouwen in het hele land. Zijn slachtoffers, vooral jonge vrouwen, waren veelal niet in staat om direct te reageren. Verstijfd van angst. En bang om voor racist te worden uitgemaakt."

Bam! Direct gevolg van Rutte-aan-de-macht en linkse indoctrinatie. De aanrandingen beginnen na Duitsland dus nu ook hier en niemand durft zijn klep open te doen omdat het 'racistisch' zou zijn om een zwarte te beschuldigen van aanranding. Dit soort lui hebben niets meer te willen… UITZETTEN EN WEL DIRECT!

Lees wat voor smeerlap het is:

>https://www.dvhn.nl/drenthe/Jonge-vrouwen-in-treinen-door-het-hele-land-bij-billen-borsten-en-kruis-gegrepen-door-Eritrese-trein-aanrander-24325889.html


1b73e7 () No. 6028531

60d846f0e828af....png (846 KB, 255 x 86, 2000 : 671, ClipboardImage.png) (h)

Als wat @thierrybaudet zegt en doet duidt op fascisme, hoe heet dan wat Rutte deed in Syrië (het steunen van terroristen) en nog steeds doet in Oekraïne (het steunen van leger dat deels bestaat uit eenheden met nazi-tekens op voertuigen en uniformen)?

TERUGBLIK Sept. 9, 2014:

German TV Shows Nazi Symbols on Helmets of Ukraine Soldiers

Germans were confronted with images of their country’s dark past on Monday night, when German public broadcaster ZDF showed video of Ukrainian soldiers with Nazi symbols on their helmets in its evening newscast. In a report on the fragile cease-fire in eastern Ukraine, Moscow correspondent Bernhard Lichte used pictures of a soldier wearing a combat helmet with the "SS runes" of Hitler’s infamous black-uniformed elite corps. A second soldier was seen with a swastika on his gear. “Volunteer battalions from nearly every political spectrum are reinforcing the government side,” the ZDF correspondent said in his report.

The video was shot last week in Ukraine by a camera team from Norwegian broadcaster TV2. “We were filming a report about Ukraine’s AZOV battalion in the eastern city of Urzuf, when we came across these soldiers,” Oysten Bogen, a correspondent for the private television station, told NBC News. Minutes before the images were taped, Bogen said he had asked a spokesperson whether the battalion had fascist tendencies. “The reply was: absolutely not, we are just Ukrainian nationalists,” Bogen said.

>https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/german-tv-shows-nazi-symbols-helmets-ukraine-soldiers-n198961


1b73e7 () No. 6028554

>>6028531

Hier een korte video.

YouTube embed. Click thumbnail to play.

1b73e7 () No. 6028577

>>6028531

En nog eentje met Nederlands commentaar en wie hebben we o.a. ook in beeld? Jawel, fascist Guy Verhofstadt.

YouTube embed. Click thumbnail to play.

1b73e7 () No. 6028619

f10118b0467450....png (755 KB, 255 x 143, 1024 : 576, ClipboardImage.png) (h)

Naamsverandering ministeries kost minimaal 31,7 miljoen

Een naamsverandering hier, een nieuw ministerie daar. Het kabinet Rutte III schudde de ministeries flink op bij het aantreden in 2017. Er kwam een nieuw ministerie, en drie veranderden van naam en dat heeft 31,7 miljoen euro gekost. Dat bedrag kan nog oplopen.

Dat meldt Auditdienst Rijk (ADR), de accountant van de overheid die valt onder het ministerie van Financiën. Die deed onderzoek naar de kosten van de naamswijzigingen en herverdeling van taken.

In september vorig jaar stond de teller op bijna 32 miljoen. Dat loopt waarschijnlijk nog op, schrijft ADR. Het proces is nog niet afgerond en bedrijven die meehielpen, hebben nog niet alle rekeningen gestuurd.

Extra ministerie

Het duurst pakte de heroprichting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid uit: 26,3 miljoen euro. Economische Zaken kreeg de toevoeging & Klimaat, dat kostte 1,3 miljoen. De naamsverandering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar Infrastructuur en Waterstaat kwam uit op 1,7 miljoen.

Het schuiven van taken tussen de verschillende ministeries kostte nog eens 1,6 miljoen euro. De grootste uitgaven waren voor ict, daar ging ruim de helft van het uitgegeven bedrag naar toe.

Woordwissel van twee miljoen

Het opmerkelijkst is misschien wel het omwisselen van de woorden 'Veiligheid' en 'Justitie'. Het naamsverandering voor het huidige ministerie van Justitie en Veiligheid kostte ruim 2 miljoen euro, meldt de Volkskrant, die als eerste schreef over het ADR-rapport dat al uit oktober 2018 stamt. De naamswijziging is overigens pas in mei klaar, omdat het een karwei is dat 'precisie en tijd' vergt.

De ministeries hebben hun best gedaan om de naamsveranderingen op een 'sobere' manier te doen, schrijft de krant. Zo zou een ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken & Klimaat alle enveloppen opnieuw door de printer hebben gehaald om er '& Klimaat' bij te drukken.

>https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4662991/naamsverandering-miljoenen-veiligheid-justitie-waterstaat-milieu

Welkom in Nederland waar ruim 1 miljoen mensen in armoede leven en de rijen bij de voedselbank dik zijn.


1b73e7 () No. 6028626

>>6028619

Welkom bij Voedselbanken Nederland

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen ons hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten.

Zo bestrijden we samen armoede. En zorgen we ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Ons motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

In 2018 deelden we met 11.700 vrijwilligers één of meer keer per week voedsel uit aan ongeveer 140.000 Nederlanders vanuit 169 lokale voedselbanken.

>https://www.voedselbankennederland.nl/


1b73e7 () No. 6030076

“This 💩 is coming down like a fucking rotten tree…

I’m so excited. I can’t wait to tell you my news; but, I can’t yet until next week. It’s so AWESOME.”

Roseanne

YouTube embed. Click thumbnail to play.

1b73e7 () No. 6030116

Doctors Who Discovered Cancer Enzymes in Vaccines all Found Murdered

(Doktoren die kankerenzymen vonden in vaccinaties allen vermoord gevonden)

>https://www.dcclothesline.com/2019/03/29/doctors-who-discovered-cancer-enzymes-in-vaccines-all-found-murdered-3/

YouTube embed. Click thumbnail to play.

1b73e7 () No. 6030122

Accounts manager, 29, died on first day of holiday with Foxtons tycoon's family when he was thrown from banana boat, inquest hears

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6881005/Accounts-manager-29-died-day-holiday-Foxtons-tycoons-family.html


1b73e7 () No. 6030129

REVEALED: Woman who was raped and photographed nude by Nxivm founder Keith Raniere when she was just 15 is now running sex slave group DOS and may be called as a DEFENSE witness by the cult leader's lawyer'

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6879501/Keith-Raniere-rape-victim-15-Nxivm-founder-assaulted-testify-behalf.html


1b73e7 () No. 6030132

49b91d5225233b....png (1092 KB, 255 x 192, 1024 : 770, ClipboardImage.png) (h)

Picture of Robert Mueller Working With Paul Manafort’s Ukrainian Client Surfaces

>https://thepoliticalinsider.com/robert-mueller-paul-manafort-ukranian-client/


1b73e7 () No. 6030138

d9121302866618....png (1208 KB, 255 x 189, 1126 : 836, ClipboardImage.png) (h)

SEALED INDICTMENTS

En de teller staat op 88.350!


1b73e7 () No. 6030176

Nellie Ohr Caught Lying to Congress About When She Obtained Her Ham Radio License

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/nellie-ohr-caught-lying-to-congress-about-when-she-obtained-her-ham-radio-license/


1b73e7 () No. 6030210

Hillary Clinton PERSONALLY Arranged For Chinese Vaccine Manufacturers to Avoid US Government Scrutiny…

Chinese Made Vaccines are “Pre-Approved” by the World Health Organization (WHO). They Completely Bypass Any US Agency Inspections… Hide Your Children…

>https://bolenreport.com/hillary-clinton-personally-arranged-chinese-vaccine-manufacturers-avoid-us-government-scrutiny/


1b73e7 () No. 6030219

>>6030210

https://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14-020914/en/


de361a () No. 6030230

03deadff2b6982....jpeg (962 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 1158EB98-F62D-....jpeg) (h)


de361a () No. 6030239


ac25f9 () No. 6034919

a9098ac6e1f27a....png (179 KB, 208 x 255, 616 : 755, 5G Burum aflui....png) (h)

5G in NL - Verhuizing afluisterschotels in het plaatsje Burum moet sneller

In het Friese plaatsje Burum staan nu nog enorme schotels waarmee op grote schaal communicatie wordt afgeluisterd door onze diensten. Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat het noodzakelijk lijkt om die grote apparaten, of delen ervan, te verplaatsen. Het wil namelijk dat er in Nederland overal snel mobiel internet komt via 5G, de opvolger van 4G. Maar die technologie verstoort de afluister-schotels van de inlichtingendiensten.

Tegelijkertijd kan die uitrol ook vertraagd worden, omdat er nog discussie plaatsvindt over in hoeverre buitenlandse bedrijven als het Chinese Huawei straks onze telefonie via 5G mogen verzorgen.

Volgens de AIVD valt niet uit te sluiten dat data via Huawei bij Chinese veiligheidsdiensten terechtkomt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3391344/verhuizing-afluisterschotels-moet-sneller

De inlichtingendiensten liggen wel vaker dwars, zoals ook in 2016, toen natuurlijk over invoering van 4G.

https://tweakers.net/nieuws/117811/afluisterstation-burum-zit-ingebruikname-3ghz-frequenties-voor-4g-in-de-weg.html


1b73e7 () No. 6041972

Consumentenprijzen in maart 2,8 procent hoger

Consumentengoederen en -diensten waren in maart 2,8 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat is de hoogste stijging na augustus 2013. In februari betaalde de consument 2,6 procent meer dan vorig jaar.

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De CPI is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Meer:

>https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/14/consumentenprijzen-in-maart-2-8-procent-hoger


de361a () No. 6043728

0233f0b4fa5940....jpeg (508 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 25239971-AA9F-....jpeg) (h)

It’s true!


bacafa () No. 6043856

957b119a071266....png (1442 KB, 56 x 255, 891 : 4038, ClipboardImage.png) (h)

Hoe zeker is Forum voor Democratie over de nexit-wens?

saus: https://nos.nl/artikel/2278976-hoe-zeker-is-forum-voor-democratie-over-de-nexit-wens.html


de361a () No. 6045930


de361a () No. 6049610

Oproep voor as zaterdag Landelijke demonstratie in Amsterdam. Komt allen! En graag foto’s en vids en je verhaal hier posten.

WWG1WGA

YouTube embed. Click thumbnail to play.

1b73e7 () No. 6050629

ba38d34fcc8d62....png (237 KB, 255 x 233, 986 : 900, mnga.png) (h)

577fa6c110e0b0....png (151 KB, 255 x 214, 816 : 685, mnga2.png) (h)

8af81dca50eff9....png (624 KB, 255 x 255, 1000 : 1000, mnga3.png) (h)

DOWNLOADEN EN OVERAL NEERPLEUREN

o7


1b73e7 () No. 6050658

a2b0568903d68b....png (306 KB, 255 x 255, 1250 : 1250, punisher-Q-NL-....png) (h)

306bb988cb02f1....png (295 KB, 255 x 255, 1250 : 1250, punisher-Q-NL-....png) (h)

150fafd6154354....png (320 KB, 255 x 255, 1250 : 1250, punisher-Q-NL-....png) (h)

d6f97ae0286c7c....png (504 KB, 255 x 255, 1250 : 1250, punisher-Q-NL-....png) (h)

c9e1f288593a49....png (682 KB, 255 x 255, 1250 : 1250, punisher-Q-NL-....png) (h)

DOWNLOADEN EN OVERAL NEERPLEUREN

o7


1b73e7 () No. 6050669

fdb1689003a55f....png (490 KB, 255 x 255, 1250 : 1250, punisher-Q-NL-....png) (h)

TICK TOCK

o7


1b73e7 () No. 6050929

91d9ceafed4e11....png (411 KB, 255 x 255, 1250 : 1250, punisher-Q-NL-....png) (h)

8f7641d9085a44....png (305 KB, 255 x 255, 1250 : 1250, punisher-Q-NL-....png) (h)


1b73e7 () No. 6056960

1e2a2f6adb2d52....mp4 (2995 KB, 143 x 255, 360 : 640, CNN-climate-di....mp4) (h)

Pipo van CNN wordt even goed de les gelezen over klimaathoax, KEK!


de361a () No. 6059985

>>6050658

Mooi werk anon. 👍🏻


de361a () No. 6070517

f41fcf09378492....jpeg (788 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 0CE28C54-BCF9-....jpeg) (h)

Come on patriots. Laat van je horen. Vul dit broodje met meme’s, foto’s, artikelen, lopende acties en/of ideeën.

WWG1WGA


a83b1e () No. 6070642

99278d525640b8....png (1402 KB, 255 x 143, 1278 : 716, Stealth_Time_S....png) (h)

62550927683713....jpg (111 KB, 255 x 153, 1000 : 600, dROPtHEmEMES.jpg) (h)

93b3fe3466b18b....png (95 KB, 255 x 127, 848 : 424, Intellimeme.png) (h)

2f1597e3b469da....jpeg (278 KB, 236 x 255, 1200 : 1299, keepfighting.jpeg) (h)

70048f078027d1....png (446 KB, 174 x 255, 596 : 873, OurTurn.png) (h)

Het zwaard van Damocles is niet altijd zichtbaar.


a83b1e () No. 6070676

4eb13e8f8026cf....jpg (23 KB, 255 x 255, 397 : 397, MEME.jpg) (h)

d324626b9ffd70....png (605 KB, 255 x 201, 610 : 481, Rep.png) (h)

836a7efdd7a35c....jpg (72 KB, 248 x 255, 934 : 960, Adrenochrome2.jpg) (h)

d5195a6b386b3d....jpg (69 KB, 149 x 255, 455 : 779, Adrenochrome1.jpg) (h)

94db48aa3ee14f....jpg (57 KB, 255 x 131, 492 : 253, pedowood.jpg) (h)


a83b1e () No. 6070689

bba5d8e93d9b3f....jpg (103 KB, 255 x 170, 750 : 500, Hil.jpg) (h)

a6708cbcee7df3....jpg (22 KB, 255 x 139, 720 : 393, NOS.jpg) (h)

0d3513b049c632....jpg (154 KB, 255 x 143, 1024 : 576, Oba.jpg) (h)

47a80b1d8440c7....jpg (145 KB, 255 x 170, 1200 : 800, Rod.jpg) (h)

0ece54b28ef944....png (526 KB, 255 x 133, 800 : 416, Sor.png) (h)


a83b1e () No. 6070909

5ebcbebe930472....jpg (2160 KB, 255 x 226, 3272 : 2896, ClintonFoundat....jpg) (h)

b8c9329d5a129e....jpg (120 KB, 205 x 255, 773 : 960, GTU.jpg) (h)

f7c535675dca35....jpg (81 KB, 255 x 144, 960 : 541, umap.jpg) (h)

070944d7afa8d4....jpg (46 KB, 255 x 255, 480 : 480, Uranium.jpg) (h)

93d0fa3f46b12a....jpg (398 KB, 255 x 163, 2048 : 1313, UraniumOneTime....jpg) (h)

Russia collusion..

En wat ik mij dan afvraag; hoe veilig is dat 'yellow cake' over de wereld gesmokkeld?

Ik vermoed gewoon in onbeschermde containers.


de361a () No. 6072473

>>6070909

Goeie vraag anon. En mooie bijdrage 👍🏻


e4852f () No. 6072980

Fijn te zien dat Q eindelijk in NL ook begint te leven en dat mensen in de gaten krijgen hoe diep dit allemaal gaat. Ook onze eigen politici zijn bij de goorste zaken betrokken. Tijd om zaken op orde te stellen.


80af1a () No. 6073346

d76aed031ce4d8....png (568 KB, 143 x 255, 675 : 1200, DnVuIbsX0AIjgm8.png) (h)

01f9e2e3384177....jpg (281 KB, 255 x 140, 1568 : 858, IMG_20181206_0....jpg) (h)

b9d5c328613590....jpg (9 KB, 255 x 191, 467 : 350, FB_IMG_1543525....jpg) (h)

6360cd5dae7629....png (100 KB, 255 x 255, 255 : 255, 694eddb964820f....png) (h)

89a74d5bd32aa3....png (674 KB, 255 x 234, 960 : 880, f10ee9013b9f60....png) (h)

Paar memes….


20f7ab () No. 6073764

No need for popcorn, truth fears no "Q"uestions.

YouTube embed. Click thumbnail to play.

e4852f () No. 6074094

>>5818687

Ik dacht dat het deze video van SerialBrain2 was waarin werd uitgelegd dat het om de bodemschatten zoals olie e.d. gaat. Trouwens erg aanbevolen de SerialBrain2 video's van And We Know

https://youtu.be/9Og73zGa4bE


e4852f () No. 6074764

6342dbb12bc778....jpg (56 KB, 250 x 255, 444 : 452, BidenInappropr....jpg) (h)

a7c141abf83f05....jpg (91 KB, 227 x 255, 555 : 624, BidenInappropr....jpg) (h)

ea180992d697c0....jpg (149 KB, 201 x 255, 444 : 563, BidenInappropr....jpg) (h)

327c57d00fb3cf....jpg (177 KB, 255 x 172, 1111 : 748, BidenInappropr....jpg) (h)

e7c8d4bbb20a13....jpg (211 KB, 165 x 255, 444 : 686, BidenInappropr....jpg) (h)

Creepy Joe Biden voor president in 2020?

#Qanon #memewar #biden2020 #metoo


e4852f () No. 6074850

fd67bdf0c14c43....jpg (149 KB, 119 x 255, 370 : 794, BidenLetMeGoMB....jpg) (h)

b6021d07c3a1bc....jpg (184 KB, 237 x 255, 555 : 598, BidenLetMeGobi....jpg) (h)

585243f91d21cd....jpg (94 KB, 210 x 255, 628 : 762, BidenSecondBase.jpg) (h)

2bc77821b582d5....jpg (116 KB, 255 x 197, 528 : 408, theres_no_hidi....jpg) (h)

29eeb2997825ab....jpg (179 KB, 255 x 160, 1111 : 695, Bidenletmego3.jpg) (h)

>>6074764

#qanon #biden2020 #metoo


e4852f () No. 6074952

c6d5c28adfb5df....mp4 (3953 KB, 255 x 191, 640 : 480, Verhofstadt2.mp4) (h)

>>6028577

Eentje met Guy Verhofstadt?

U vraagt, wij draaien…


de361a () No. 6076326

QNN journaal!

WIJ ZIJN NU HET NIEUWS.

WWG1WGA

YouTube embed. Click thumbnail to play.

439f7c () No. 6082018

https://www.ad.nl/show/jeroen-van-koningsbrugge-slaat-voedsel-voor-35-jaar-in-voor-einde-der-tijden~aa155454/

Zijn we wakker anons??

Jeroen van Koningsbrugge is prepped en brengt 911 truth naar buiten via MSM .

NEVER FORGET drop van Trump geen toeval!!


439f7c () No. 6082113

764b7c7fa0f989....png (108 KB, 255 x 157, 1033 : 638, ClipboardImage.png) (h)


a83b1e () No. 6082868

e731f137d9d520....jpg (795 KB, 255 x 255, 2560 : 2560, e731f137d9d520....jpg) (h)

eea0a69353c6c9....jpg (11 KB, 255 x 143, 660 : 371, Google_China.jpg) (h)

e78fe659a87327....png (723 KB, 255 x 133, 952 : 498, Huabye.png) (h)

d0e097ba5cb878....png (601 KB, 255 x 143, 904 : 506, SpyRoom.png) (h)

541f2669f524b0....jpg (58 KB, 255 x 143, 1280 : 720, SpySamsung.jpg) (h)

IF NSA HAS ABILITY TO 'ABSORB' DATA STREAM UT IN-HOUSE TOOLS, DOES C_A HAVE ABILITY TO 'COLLECT' DATA STREAM FROM 'FUNDED''NETWORKED' OFFSHOOTS [BIG TECH]?

Q2984


a83b1e () No. 6082917

06ee18878ae543....jpg (147 KB, 161 x 255, 500 : 791, ZuckKillBox.jpg) (h)

44873d82a134c2....jpg (234 KB, 255 x 161, 1360 : 861, Lifelog.jpg) (h)

e6b531e94e1d90....png (154 KB, 255 x 222, 929 : 808, zuckfbsale.png) (h)

8eaeeda8477e9b....jpg (65 KB, 255 x 181, 703 : 500, fakebook.jpg) (h)

fd28948e7593cf....jpg (83 KB, 255 x 154, 750 : 454, ZuckOwesUsMoney.jpg) (h)

En toch denk ik dat markie ook maar een poppetje is om het geweervuur op te vangen.


de361a () No. 6082967


a83b1e () No. 6082998

ea92c948c8c6b3....jpeg (157 KB, 255 x 230, 1106 : 998, inv.jpeg) (h)

a4b42f2fcc96d3....png (254 KB, 187 x 255, 327 : 445, geo.png) (h)

f6a4e8efee1e17....png (999 KB, 171 x 255, 585 : 874, tre1.png) (h)

6c119ad9776bb8....jpg (36 KB, 255 x 228, 445 : 398, tre2.jpg) (h)

08d739336eb1d8....png (414 KB, 199 x 255, 478 : 612, 112.png) (h)

Dit is nou al zo ingemasseerd in de bevolkingen > DECLAS please.


de361a () No. 6083817

ff0cbe0e1d5e8d....png (5028 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, D9C08DDB-35E8-....png) (h)

78d9a7162b057f....png (3013 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 5B774E4E-62A8-....png) (h)

a4e7fc7453deef....png (4064 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 64A7BA68-CCDA-....png) (h)

‪ Ik lees een pracht van een interview van Jeroen v Koningsbrugge. Het enige wat de MSM eruit haalt, dat Jeroen een complotgekkie is. Dus het idee van hem ‘iedereen willen redden’ dat vindt men mooi, maar als die zijn eigen gezin voor eventule ramp wilt redden is hij een complotgekkie. Rare wereld. Deel de meme’s op social media.‬

‪==WWG1WGA‬==


0e1856 () No. 6083887

fcdf82f94337a6....jpg (65 KB, 199 x 255, 472 : 606, No.jpg) (h)

>>6082998

Corrected


a83b1e () No. 6094108

HookTube embed. Click on thumbnail to play.

a83b1e () No. 6094264

Trump: Windmolens veroorzaken kanker en vermoorden vogels

4 april 2019

President Trump vertelde woensdag in een speech waarom het goed is dat de VS de belangrijkste producent van grondstoffen in de wereld is en vooral waarom ze niet op windenergie over moeten gaan.

https://www.bndestem.nl/video/kanalen/buitenlands-nieuws~c401/series/snel-nieuws~s921/trump-windmolens-veroorzaken-kanker-en-vermoorden-vogels~p73999


de361a () No. 6095151


de361a () No. 6095165

Jensen. Leerlingen spreken zich uit over het feit dat hun leraren, een partij zoals FVD afbranden in de klas. Er is geen echte discussie.

Schrijnend voorbeeld. Dappere leerlingen.

YouTube embed. Click thumbnail to play.

de361a () No. 6095431

e9b16c03df84dc....png (5880 KB, 255 x 191, 2224 : 1668, D987FA1C-179E-....png) (h)

Stand Brexit.


5dc303 () No. 6099039

73f9643bedef50....jpeg (1779 KB, 255 x 240, 1634 : 1536, F5F07442-5ED2-....jpeg) (h)

04a7190bb87850....jpeg (1383 KB, 155 x 255, 879 : 1442, 23545853-EEDA-....jpeg) (h)

http://www.theconservative.online/tCn-04.pdf


0e8e50 () No. 6099776

https://nieuws.nl/entertainment/20190408/landen-dreigen-sociale-media-aan-te-pakken/


0e8e50 () No. 6099787

536198af95036c....png (477 KB, 255 x 244, 637 : 610, Screen Shot 04....png) (h)


1b73e7 () No. 6107250

>>6099787

Hier het hele artikel

>https://wnl.tv/2019/04/08/landen-willen-regels-social-media-aanscherpen-om-negatieve-beinvloeding-te-voorkomen/


e47f2d () No. 6108276

139813c05d791e....png (3380 KB, 255 x 144, 1533 : 863, ClipboardImage.png) (h)


a83b1e () No. 6113078

80fea06fdec835....png (3 KB, 242 x 82, 242 : 82, Q2171.png) (h)

832bd8964c542b....png (21 KB, 255 x 171, 447 : 299, Q1941.png) (h)


de361a () No. 6120257

’’’NOS is the Dutch CNN’’’

YouTube embed. Click thumbnail to play.

de361a () No. 6121549

cd4e7759c26454....png (2850 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, A6A4368F-805B-....png) (h)

55476e9f8747e7....png (1459 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 39D85ADF-3C4C-....png) (h)

NOS is de Nederlandse CNN


de361a () No. 6121982

NQP

>>6121936. #3311


de361a () No. 6133399

13403ef0a68c88....jpeg (131 KB, 255 x 144, 1148 : 647, 1F85D6B7-A8DA-....jpeg) (h)

WikiLeaks-klokkenluider Julian Assange gearresteerd in Londen

Hoeveel agenten nodig om een verzwakte man te arresteren? Shame on you!


1b73e7 () No. 6133900

e854c88bcbe2c5....jpg (524 KB, 135 x 255, 676 : 1280, Spygate_Epoch-....jpg) (h)

b4f226f4f1cf8a....jpg (65 KB, 255 x 153, 700 : 420, Spygate-2.0_Th....jpg) (h)

05c3b17d07d9a0....jpg (170 KB, 209 x 255, 592 : 724, spygate.jpg) (h)

1cf7daa50629a3....jpg (1534 KB, 255 x 134, 2990 : 1570, doj-fbi-infogr....jpg) (h)

Op 28 maart 2019 (geüpdate tot en met 8 april 2019) publiceerde The Epoch Times het stuk Spygate: The Inside Story Behind the Alleged Plot to Take Down Trum

Het is nu vertaald. Zeker lezen om het verhaal te kunnen begrijpen en waarom sommigen zo hard schreeuwen.

NEDERLANDS

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/10/spygate-the-inside-story-achter-het-vermeende-plot-om-trump-te-verslaan/


1b73e7 () No. 6134176

a5a52c7a9f6f69....png (1265 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, qnn-bill-barr-....png) (h)


de361a () No. 6134407


de361a () No. 6135481

ad24bd77ae01b0....png (2642 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, CCDE502E-9DF9-....png) (h)

PAPAGAAI MEDIA


de361a () No. 6138910

NQP

>>6138770. #3312


a409ec () No. 6140599

Internet Archive ontving meerdere e-mails van de EU IRU waarin werd gevraagd om de links offline te halen

De EU Internet Referral Unit (EU IRU) van Europol heeft 550 links van Internet Archive bestempeld als terroristische propaganda. Dat is volgens de archiefwebsite onterecht.

Internet Archive ontving meerdere e-mails van de EU IRU waarin werd gevraagd om de links offline te halen, omdat die "terroristische propaganda" zouden bevatten. De links leiden onder meer naar een verzameling van muziek van Grateful Dead en naar video's van oude tekenfilms.

De archiefsite kreeg ook een bericht van een Franse overheidsafdeling met het verzoek een link offline te halen. Die verwees naar een pagina met commentaar op de Koran. In de e-mail stond als reden dat de link "terrorisme uitlokte of vergoelijkte".

Internet Archive heeft de links niet verwijderd. De website deelt de "valse meldingen" van de EU om aan te tonen dat nieuwe wetgeving rond dit onderwerp afbreuk zou doen aan de vrije verspreiding van informatie en de vrijheid van meningsuiting.

Voorstel: terroristische content binnen een uur offline

Het Europees Parlement werkt aan een verordeningsvoorstel, waarin staat dat websites en organisaties verplicht zijn om content binnen een uur te verwijderen nadat die inhoud als terroristisch is aangemerkt.

Internet Archive stelt dat het binnen de organisatie niet mogelijk is om hieraan te voldoen. Dat komt door het kleine aantal werknemers en door verschillende tijdzones. Verzoeken vanuit Europa om content offline te halen, zouden in veel gevallen pas 's nachts bij Internet Archive binnenkomen.

Het zou al erg genoeg zijn als de verkeerd aangemerkte links naar obscure pagina's zouden leiden, maar de EU IRU verwijst naar enkele van de meestbezochte pagina's op de site." De archiefsite zegt dat daarop materiaal wordt verzameld met "een grote waarde voor onderzoek en educatie".

https://blog.archive.org/2019/04/10/official-eu-agencies-falsely-report-more-than-550-archive-org-urls-as-terrorist-content/


7419bc () No. 6140828

3b0aac441ebe6b....png (11 KB, 255 x 47, 741 : 137, Knipsel.png) (h)


de361a () No. 6141606


1b73e7 () No. 6148941

3f4d7e4b3cf1e3....png (266 KB, 255 x 153, 800 : 480, Barack-Obama-c....png) (h)

Barack Obama: Een levenslange geschiedenis van Russische samenspanning

Verschillende Amerikaanse presidenten hebben oprecht samengewerkt met Rusland of de voormalige Sovjet-Unie, maar niemand meer dan de 44e president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Het is niet overdreven om te zeggen dat Obama zijn hele carrière te danken heeft aan Russische samenspanning.

In maart 2012 maakte president Obama zijn beroemde “off mic” opmerkingen aan de toenmalige Russische president Dmitry Medvedev: “Dit is mijn laatste verkiezing. Na mijn verkiezing, heb ik meer flexibiliteit.” Medvedev antwoordde: “Ik begrijp het. Ik stuur deze informatie door naar Vladimir.”

Was dit een onschuldige opmerking, of was het precies zoals het lijkt: een vriend die een bericht doorgeeft aan een vriend?

Obama heeft zich zijn hele leven lang omringd met pro-Moskou “vrienden”. Waarom zou hij zijn vrienden verlaten, alleen maar omdat hij president van de Verenigde Staten van Amerika was?

Alles:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/12/barack-obama-een-levenslange-geschiedenis-van-russische-samenspanning/


1b73e7 () No. 6149797

bd01b302332406....png (3925 KB, 251 x 255, 1633 : 1661, ClipboardImage.png) (h)

1e56b444400a6b....png (16 KB, 255 x 109, 679 : 290, ClipboardImage.png) (h)


de361a () No. 6150080

3e1311535ded61....png (2683 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 52341BD4-3469-....png) (h)


439f7c () No. 6153395

7990ce159e76be....png (616 KB, 255 x 160, 954 : 597, ClipboardImage.png) (h)

Anons, een tijdje geleden was er een verdwijning van een Nederlander die banden had met Wikileaks/Assange.

Is hier inmiddels wat over naar buiten gekomen?


de361a () No. 6161229

23ad5906c4813e....jpeg (56 KB, 255 x 144, 1260 : 710, A9F5C976-AF03-....jpeg) (h)

>>6153395

Zoektocht is op 21 sept 2018 gestaakt. Onderzoek gaat pas weer verder als er nieuwe info opduikt. Bij mij weten, is dat niet gebeurd.


1b73e7 () No. 6161740

fd68cd4ad12d78....png (694 KB, 255 x 170, 694 : 463, ClipboardImage.png) (h)

>>6153395

Een bericht van 20-12-2018 in het AD:

Complotscenario's rondom verdwijning Arjen Kamphuis

Vier maanden geleden verdween Arjen Kamphuis van de radar. De verdwijning van de cyberexpert die het opnam tegen de spionagezucht van wereldmachten blijft omgeven door raadsels. Leeft hij nog? Wilde hij zelf verdwijnen? Verslag van een zonderlinge zoektocht.

>https://www.ad.nl/binnenland/complotscenario-s-rondom-verdwijning-arjen-kamphuis~a13a78bd/

Link naar ^^^ stond in dit artikel van 11-04-2019 (recent dus):

Je belt over Assange? Dit is een open lijn, we moeten voorzichtig zijn

Het steekspel rond Julian Assange is riskant: ook Nederlanders uit het Wikileaks-netwerk hebben mogelijk te vrezen van de Amerikaanse opsporingsdiensten. ,,Dit is een wespennest.’’

Wie in Nederland behoort tot het netwerk van Julian Assange? Onder anderen Arjen Kamphuis, zeggen verschillende bronnen vandaag in koor.

De cyberexpert uit Amsterdam ging weleens bij Assange op bezoek in de ambassade; de twee kenden elkaar al voor het ballingschap van de Australische hacker in de Britse hoofdstad. ,,Het is niet zo dat hij echt projecten deed voor Wikileaks’’, zei een vriend van Kamphuis eerder tegen deze site. ,,Arjen heeft gewoon een groot netwerk.’’

Kamphuis is nog altijd spoorloos. Na zijn vermissing werd in de media driftig gespeculeerd over de relatie tussen Wikileaks en Kamphuis, tot frustratie van diens intimi. Een vriendin verweet het klokkenluidersplatform zelfs een ‘show’ te maken van zijn vermissing.

Meer:

>https://www.ad.nl/buitenland/je-belt-over-assange-dit-is-een-open-lijn-we-moeten-voorzichtig-zijn~a2a9c45c/


de361a () No. 6162006

7f8f29859e0401....jpeg (26 KB, 186 x 255, 186 : 255, DDCB74B9-DC35-....jpeg) (h)


de361a () No. 6162479

d8df4fae06995c....png (4119 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 76C39B22-C314-....png) (h)


1b73e7 () No. 6162767

acb0f99ddd95c0....jpg (442 KB, 255 x 143, 1100 : 619, julian-assange.jpg) (h)

Wordt Assange een pleidooi aangeboden voor onthullen bron DNC-e-mails?

Opiniestuk geschreven door Brian Cates.

De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, verbleef sinds 2012 in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, toen zijn asiel op 11 april werd ingetrokken en hij werd gearresteerd door de Britse politie.

Tegelijkertijd ontzegelde het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanklacht tegen hem en vroeg om zijn onmiddellijke uitlevering aan de Verenigde Staten.

Die aanklacht zorgt voor verhelderend leesvoer. Het lijkt erop dat Assange, in plaats van alleen een passieve ontvanger te zijn van geheime informatie van betrokken klokkenluiders, actief bezig was om een ​​bron te helpen bij zijn poging om in te breken in het Secret Internet Protocol Network van het Ministerie van Defensie.

Die bron was niemand anders dan de beruchte Bradley “Chelsea” Manning, de voormalige Amerikaanse militaire inlichtingenanalist die bijna vier complete databanken met documenten stal en ze in 2010 naar WikiLeaks stuurde. WikiLeaks publiceerde vervolgens het grootste deel van die geheime informatie.

Vorige maand weigerde Manning samen te werken met een Federal Grand Jury die onderzoek deed naar de assistentie die Assange hem had geboden bij het proberen te hacken van het Secret Internet Protocol Network en werd vervolgens werd gevangengezet. Voordat Obama zijn ambt verliet, was een van zijn laatste handelingen het reduceren van de 35-jarige gevangenisstraf van Manning voor de diefstal van geheime documenten om te zetten. Manning had slechts zeven jaar van de straf uitgezeten…

Alles:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/13/wordt-assange-een-pleidooi-aangeboden-voor-onthullen-bron-dnc-e-mails/


1b73e7 () No. 6174079

e66631d2540ee1....png (459 KB, 255 x 156, 1026 : 629, ClipboardImage.png) (h)

Frens, deze MOET je lezen! Verplicht leesvoer!

Zijn Bill & Hillary Clinton betrokken bij kinderhandel?

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/14/zijn-bill-hillary-clinton-betrokken-bij-kinderhandel/


de361a () No. 6174119


de361a () No. 6174163

4d48f9bf3229a5....png (2715 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 45D09F95-85E9-....png) (h)

>>6135481

Toch wel irritant als er spelfouten in staan. Vandaar een update.

PAPEGAAI MEDIA


7332eb () No. 6179986

6c19e39db0232c....jpg (14 KB, 255 x 255, 300 : 300, nowclock.jpg) (h)

Justice is coming.


de361a () No. 6184230

575b516bee3991....png (2498 KB, 255 x 191, 2224 : 1668, 90DDA965-00AF-....png) (h)

Laatste Europese hobbel is genomen: copyright-richtlijn komt er definitief.

Volledige artikel https://nos.nl/l/2280560


de361a () No. 6209600

3dd6d41bdf7866....png (4700 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 6CAED177-268C-....png) (h)

85d3fda185d113....png (4689 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 11A8C769-C82B-....png) (h)

ca1749bbd56f9c....png (4565 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, B61DB570-F086-....png) (h)

Hier een paar meme’s en een blanco. Zo kunnen jullie zelf een tekst verzinnen.

Waarom staat dit broodje stil?

Er is toch zat nieuws, er gebeurt een hele hoop.

Wij hebben het er over om mensen ‘wakker’ te maken, maar ik heb het iedee dat hier de patriotten ook een dutje aan het doen zijn.

Misschien ‘Calm before the storm’.

Ik hoop dat dan maar.

WWG1WGA


1b73e7 () No. 6215062

c4ef186c79c577....jpg (114 KB, 255 x 123, 1336 : 645, 2019-04-17 22.....jpg) (h)

Is Dana Boente een ‘stealth bomber’ in de Assange-zaak?

Vandaag zat ik te luisteren naar een van de dagelijkse podcasts van Dan Bongino. Ik volg hem niet echt want hij valt onder de noemer MSM, hij is namelijk vaste commentator op Fox News. Maar als er niet veel te doen is, zet ik hem even op. Hij kwam in deze podcast met een aannemelijk verhaal dat door zijn bronnen was aangegeven en het deed mij denken aan de ‘Stealth Bomber’ waar Q het een paar keer over heeft gehad, onder andere in post #2676.

Lees hier verder:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/17/is-dana-boente-een-stealth-bomber-in-de-assange-zaak/


316b69 () No. 6219843

5d9e1d86117b4e....png (301 KB, 255 x 219, 816 : 701, 1ThePlan.png) (h)

38bebe6a0601e7....jpg (54 KB, 255 x 145, 550 : 313, FISA_DECLAS.jpg) (h)

366ee795c350ca....png (351 KB, 255 x 93, 1042 : 380, GreatAwakening.png) (h)

d28b507a2c61d5....jpg (182 KB, 255 x 79, 1000 : 308, worldwide.jpg) (h)


e31a55 () No. 6220877

>>6215062

Post je bevindingen hier Anon.


de361a () No. 6221658

>>6220877

Mooie dag voor openbaar maken van Mueller report. Er zullen niet zo veel onthullingen uitkomen zoals sommige zullen wensen. Wat meer interessant wordt, zijn de reacties daaromheen. Zoals de MSM. Verheug mij daar nu al op.


de361a () No. 6221920

ce89e36cd7e392....png (311 KB, 255 x 184, 600 : 434, 4AB2BCFD-41CB-....png) (h)

The final Wakeup Call

Peter. B. Meyer

NEP ECONOMIE

Begin het grote beeld te begrijpen

Het economisch model van de Centrale Bank

Centrale Banken dicteren de rente

Kapitalisme werkt door creatieve vernietiging

Centrale Banksters zijn de probleemmakers

Verandering ten goede is opkomst

Brexit is een gedane zaak

De Grote Ontwaking

 

Verandering komt of de cabal het leuk vindt of niet

Markten stoppen niet alleen omdat de elite-insiders willen dat ze stoppen; markten reageren op het publieke spektakel, maar ze volgen ook diepere stromingen. Schulden krimpen niet alleen omdat deze niet kunnen worden betaald. En de toekomst wacht niet totdat mensen er klaar voor zijn. Verandering gebeurt of je het wilt of niet. Waarschijnlijk binnenkort; zal het gewicht van schulden, leugens, bedrog, waanideeën, mythen en chaos ertoe leiden dat de vloer bezwijkt.

 

De economie waarin we ons bevinden is de economie van de Centrale Bank, de economie waar we naar toe willen is de volkseconomie, dat het grote verschil zal maken, maar we zijn nog niet zover. Dus, vooralsnog draait de wereld op de centrale bank economie geleid door incompetente managers, die competent zijn in het incompetente.

Lees het hele artikel:

http://finalwakeupcall.info/blog/2019/04/17/nep-economie/

WWG1WGA


de361a () No. 6222004

14b739ec382006....png (4659 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 9BB61865-20F7-....png) (h)

7bd11b76f1defa....png (4696 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, EFDF9E4C-6451-....png) (h)


1b73e7 () No. 6222303

af85548a73570d....jpg (67 KB, 255 x 153, 700 : 420, Barr-Huber.jpg) (h)

Tijdlijn in aanloop naar publicatie Mueller-rapport

Nieuwsanalyse door Jeff Carlson.

De weken voorafgaand aan de publicatie van het Mueller-rapport gaven ons een bijna ongekend volume aan nieuwsevenementen in verband met het Spygate-schandaal, Oekraïne en lopende onderzoeken.

Vanaf de publicaties van verklaringen tot de laatste opmerkingen van de nieuw geïnstalleerde procureur-generaal William Barr, is de nieuwsstroom bijna overweldigend geweest. Hier is een wandeling door enkele van de meer belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Lees de tijdlijn:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/18/tijdlijn-in-aanloop-naar-publicatie-mueller-rapport/


de361a () No. 6222654


de361a () No. 6222673


de361a () No. 6224130

48313f6ee56f80....jpeg (118 KB, 255 x 143, 1333 : 750, 4A612E4F-2A87-....jpeg) (h)

No Collusion

No Obstruction

AG W. BARR


de361a () No. 6225756

Mueller rapport

https://files.catbox.moe/m25zjt.pdf


de361a () No. 6228512

NQP

>>6228098. #3313

>>6228198. #3314


1b73e7 () No. 6229903

55b40597020408....png (335 KB, 255 x 154, 768 : 464, donald-trump-m....png) (h)

Het rapport van Mueller beëindigt ‘WitchHunt’, maar wat zich nu ontvouwt, is het echte verhaal

Attorney General William Barr benadrukte donderdag tijdens zijn persconferentie dat hoewel Special Counsel Robert Mueller 10 ‘afleveringen’ van acties door president Trump beschreef die mogelijk een belemmering van de rechtsgang vormden, geloofden noch de DOJ, noch Deputy Attorney General Rod Rosenstein dat die acties de wet hebben geschonden.

Barr zei op basis van het bewijs dat de actie van Trump “niet-corrupte motieven” had. De geredigeerde versie van het Mueller-rapport werd vandaag (donderdag 18-04-2019) vrijgegeven. De weinige redacties in het kolossale rapport tonen de redenen voor de beslissingen, die gebaseerd waren op aanbevelingen van de inlichtingen-diensten, DOJ en het Mueller-team om geclassificeerde informatie, bronnen en methoden van het inwinnen van informatie met betrekking tot lopende geschillen te beschermen.

Het rapport van ongeveer 400 pagina's is nu beschikbaar voor het publiek. Na meer dan twee jaar en nationale media-consumptie van alle mogelijke geruchten is tot de conclusie gekomen dat noch president Trump, noch iemand binnen zijn campagne, noch andere Amerikanen samenspanden met Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Godzijdank. We zouden het moeten vieren. In plaats daarvan speuren veel mediakanalen die het Trump-samenspanningswater naar dorstige 'anti-Trumpers' en boze Democraten droegen in de pagina's op zoek naar iets om hun mislukte pogingen om een ​​behoorlijk gekozen president te verwijderen, te redden.

De realiteit is echter dat het voorbij is voor degenen die de nu ontkrachte Trump-Rusland-samenspanning onder druk zetten. Het is een afgesloten hoofdstuk. Wat overblijft, zijn echter nog steeds meerdere hoofdstukken die moeten worden geschreven. Wat zich zal ontvouwen, is een onderzoek naar wat historici zullen beschouwen als een van de grootste politieke 'heksenjachten' in de Amerikaanse geschiedenis. Als gerechtigheid wordt gediend, zullen de verantwoordelijken bekend worden gemaakt en worden vervolgd.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/18/het-rapport-van-mueller-beeindigt-witchhunt-maar-wat-zich-nu-ontvouwt-is-het-echte-verhaal/


de361a () No. 6242474

NQP

>>6242335. #3316


049ebb () No. 6243554

>>6222004

What fucking language is that even? If you're going to shill, at least shill in english.


049ebb () No. 6243601

>>6243554

LOL my bad foreign anons. No Idea how tf I ended up in here.


de361a () No. 6250152

>>6243554

That fucqing language is Dutch

Thanqs for visit us.

I also like beer. Kek

WWG1WGA


1b73e7 () No. 6250187

d9f74f2aed0323....jpg (26 KB, 180 x 255, 266 : 376, greta.jpg) (h)

7ef718daa1527e....jpg (173 KB, 255 x 154, 1191 : 719, 2019-04-20 09.....jpg) (h)

519310dd60d067....jpg (178 KB, 255 x 194, 967 : 734, greta-luisa.jpg) (h)

Greta, 16 jaar, klimaatactiviste, minderjarige puppet om onze kinderen te hersenspoelen.

Een van haar begeleiders is Luisa Neubauer ←– ONTHOU DIE NAAM want ik denk dat we die nog veel meer gaan tegenkomen.

>https://de.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer (gebruik even een vertaaltool als je geen Duits kan)

Neubauer werkt o.a. voor http://one.org. One wordt gefinancierd door o.a. Bill and Melinda Gates, Bono, Open Society van George Soros.

Bekijk het lijstje van donoren en alle alarmbellen gaan weer af:

>https://www.one.org/nl/over-one/financien/

Het is niets anders dan wéér een actie van de NWO-elite maar nu totaal gericht op de schoolgaande jeugd.


1b73e7 () No. 6250384

>>6250187

Veel van de financiers van One.org zijn ook donoren van de Clinton Foundation.

$25.000 of meer gegeven aan One én gedoneerd aan Clinton Foundation:

Ann en John Doerr

Bank of America

Bill & Melinda Gates Foundation

Bloomberg Philanthropies

Cargill Foundation

Ryan Beedie

Coca Cola Company

Dangote Group

Denis O'Brien

Fossil Foundation

Google Inc

New Venture Fund

Omidyar Network

Open Society

Patrick McKillen

Ronald O. Perelman

SAP

Sherwood Foundation

David Geffen Foundation

Parker Foundation


de361a () No. 6250713

c98066d151d197....jpeg (247 KB, 255 x 179, 1024 : 720, B1CF8873-0308-....jpeg) (h)

Open brief aan Mark Rutte

In een open brief geeft professor Guus Berkhout – medeoprichter van de nieuwe Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – minister-president Mark Rutte een dringend advies om klimaatbeleid over een geheel andere boeg te gooien. Samenvattend zegt hij: 1) Neem afscheid van de klimaattafels met ja-knikkers, 2) Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar, 3) Stop met de omvangrijke houtkap, 4) Temporiseer de energietransitie en 5) Geef de burger juiste informatie over de nationale kosten.

Ook vertrouwt professor Berkhout de minister-president toe, dat de laatste wetenschappelijke stand van zaken laat zien dat we ruim de tijd hebben om met deskundige critici – die tot nu toe niet aan de klimaattafels mochten plaatsnemen – een alternatief voorstel op te stellen met als beginsel: aanpassen aan zaken waar de mens geen invloed op heeft (‘adaptatie’) en voorkomen van zaken waar de mens wél invloed op kan uitoefenen (‘mitigatie’). Hij eindigt zijn brief door de vraag te stellen: ‘Is het bestuurlijk niet onverantwoord van uw kabinet om klimaatbeleid te gaan uitvoeren zonder kennis te hebben genomen van de nieuwe inzichten in het alternatieve voorstel?’

Lees hele artikel.

https://www.climategate.nl/2019/04/open-brief-aan-mark-rutte/


de361a () No. 6261724

ffd576c9679d0d....jpeg (17 KB, 255 x 169, 474 : 314, 85449C40-C737-....jpeg) (h)

==Hoe iemand te redpillen== part 1

Deze vraag hoor ik de laatste tijd vaker. Hoe kan je nu iemand redpillen, zonder dat die gelijk hard weg loopt?

Ja dat is een probleem. Het hangt van een paar factoren af:

1 Ten eerste ligt het natuurlijk aan jezelf. Hoe breng jij de boodschap over?

2 In welke omgeving bevindt jij je met je gesprekspartner?

3 Staat je gesprekspartner open voor jouw ideeën?

4 Wat is je doel van het gesprek? Overtuigen of zaadje planten?

5 Kan je goed actief luisteren?

6 Hoeveel info heeft je gesprekspartner al tot zich genomen?

7 Is het een familielid of een totaal vreemde?

8 Is zonnige of regenachtige dag?

Om met het laatste te beginnen. Als ik mensen op straat aanspreek, en is een zonnige dag, lijken de mensen meer tijd voor je nemen. Ook grote kans dat ze ergens rustig zitten. Dat is weer mooi voor de omgevingsfactor.

Nou zit je natuurlijk niet altijd buiten, dus uiteraard is een rustige omgeving ergens binnen aan te bevelen. Je kunt natuurlijk ook gewoon social media gebruiken.

Als je praat met een familielid, kan je toch iets makkelijker praten dan met een vreemde. Hou er rekening meer als het familie is, dan je die op een later tijdstip weer gaat zien. Dus maak er geen ruzie van. Kijk en luister alleen of diegene openstaat voorje verhaal. Wil niet zeggen dat je met die vreemde wel een ruzie moet maken natuurlijk. Maar het verhaal/boodschap blijft redelijk hetzelfde. Kom ik straks op terug.

Goed luisteren en daar bedoel ik actief luisteren mee. Ga niet je hele riedel afdraaien, maar luister actief naar de opmerkingen en probeer daar op te reageren. Laat zien dat je niet alleen jouw verhaal kwijt wilt, maar ook bereid en openstaat voor eventuele tegenargumenten.

Je merkt al snel genoeg of je gesprekspartner al wat weet over b.v Qanon of the Great Awakening. En/of zij openstaan voor een gesprek nadat jij de naam Trump hebt genoemd in later deel van het verhaal.

Verder over hoe meer info jij beschikt, dus goed voorbereid bent, hoe makkelijker je de vragen kunt beantwoorden en/of hun tegenargumenten kan counteren. Als het jouw doel is om je gelijk te halen en iemand te willen overtuigen van jouw gelijk, dan kom je meestal van een kouwe kermis thuis. En terecht. Want daar gaat het niet om. Het gaat om de mensen bewust te maken, dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Dat zij de mogelijkheid gaan overwegen, dat bijvoorbeeld het nieuws niet altijd even betrouwbaar is.

Als jij je riedel gaat afratelen en daardoor nerveus overkomt, komt ook je boodschap niet over. Als jij zelf je huiswerk hebt gedaan, dan is het nergens voor nodig om nerveus te zijn. Praat rustig, kijk je gesprekspartner aan en geef hem de ruimte om te reageren.

Uit eigen ervaring weet ik dat in dit alles één grote valkuil ligt. Dat komt omdat jij zelf al zoveel info hebt vergaard. Er zoveel in je hoofd zit, en bovendien alle info met elkaar is verbonden. Dus als je gaat praten, ben je geneigd om van de hak op de tak te springen. Je moet daarom een klein maar duidelijk verhaal hebben. Als zij dat hebben aangehoord, en vragen gaat stellen, weet jij vanzelf welke lijn jij moet volgen.


de361a () No. 6261733

731f59cb29e06e....png (449 KB, 255 x 172, 640 : 432, 4A3FD0C0-B2DB-....png) (h)

=Hoe iemand te redpillen== part 2

Het verhaaltje

Wist jij dat er een criminele organisatie bestaat, die de wereldwijd is vertakt en die alles onder controle wilt hebben? Hun doel is zoveel verdeeldheid te veroorzaken tussen alle bevolkingsgroepen, dat daardoor hun criminele activiteiten verborgen blijven. Zij hebben geen moraal, geen grens, geen empathie, zij hebben hun eigen zieke code’s en in feite zijn het sociopaten.

Door corruptie in vrijwel alle disciplines proberen zij de macht en de controle te houden. Een mensenleven is voor hun een vlieg die zij dood slaan met een krant.

Nu is er een groep opgestaan en die heeft gezegd: Genoeg is genoeg. Want onder andere één van de grote misdaden die zij plegen, is Kinderhandel. Er verdwijnen per jaar honderd duizenden kinderen en dat moet gestopt worden”.

Na dit kleine verhaaltje komen vanzelf de vragen of eventule bevestigen. Ja ik wist van die groep. Nee, wat is dat dan voor groep? Hoe houden zij controle? Naar gelang je gesprekspartner reageert, zo reageer jij terug. Of vragen beantwoorden of meer uitleggen hoe zij de controle houden. Hoe zij verdeeldheid zaaien. Zoals wij weten nu: oorlogen veroorzaken, fake nieuws, aanslagen plegen en veel meer.

Dit heb ik nu geschreven om je een handvat aan te reiken, hoe je een gesprek kunt beginnen. Valt het je op dat ik niet gelijk begin over een Satanische sekte die bestaat en die vreselijke dingen doen met kinderen. Ik praat niet over Clinton Foudation, Cabal, NWO,ET en aanverwante onderwerpen. Dat schrikt af en je moet maar denken ,dat komt nog wel.

Het gaat erom een gesprek te beginnen en hun wakker te schudden en/of een zaadje in hun hoofd te planten. Als hij/zij gelijk nu zegt: ‘Rot lekker op met je verhaal of daar heb je weer zo’n complotgekkie’, stop gelijk met gesprek nadat je ze bedankt hebt voor het luisteren. Gewoon zo laten. Later als de avalance komt, en ze horen meer, dan zullen zij zeker jullie gesprek herinneren. Het komt dan weer naar boven zo als van: He dat heb ik eerder gehoord……

WWG1WGA


ac25f9 () No. 6276492

wijziging donorwet in 2020

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet.

Wat gebeurt er als ik niets invul?

Met de nieuwe wet die juli 2020 start verandert er iets belangrijks. Als u niets invult, dan komt er in het register bij uw naam te staan: ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

https://www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020


ac25f9 () No. 6276515

Sri Lanka bombing

Nog eens twee Nederlanders zijn maandag geïdentificeerd als slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka van afgelopen zondag.

In het kort

Nog twee Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd

Moeder (48) en dochter (12) hadden dubbele nationaliteit

Aantal Nederlandse slachtoffers nu op drie

Bijna 300 doden door aanslagen Sri Lanka

Kerken en hotels waren het doelwit

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee komt het aantal Nederlandse slachtoffers van de aanslagen op drie. In totaal kwamen bijna driehonderd mensen om.

Het gaat om een 48-jarige vrouw en een twaalfjarig meisje. Ze zouden moeder en dochter zijn. Beiden hadden naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit. Het ministerie heeft niet laten weten welke nationaliteit dat is.

Eerder was al bekend dat een 54-jarige vrouw was omgekomen bij de bomaanslagen in Sri Lanka. Zij was met haar man en kinderen op vakantie in het land.

De drie Nederlandse slachtoffers kwamen om bij dezelfde bomaanslag, in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo. Alledrie de slachtoffers woonden in het buitenland.

https://www.nu.nl/buitenland/5856270/nog-twee-nederlanders-om-het-leven-gekomen-door-aanslagen-sri-lanka.html


de361a () No. 6283763

356b957cfa7fd3....png (2640 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 633CCFF0-EF96-....png) (h)


1b73e7 () No. 6287637

a319da250f14be....png (188 KB, 255 x 84, 640 : 210, ClipboardImage.png) (h)

Spygate en het Steele-dossier waren de ‘Cover Story’ – het echte probleem is jarenlange surveillance door het Obama-tijdperk en politieke spionageoperaties…

Als u het Weissmann/Mueller-rapport zorgvuldig leest, valt een aspect sterk op; het Mueller-onderzoek was volledig toegewijd aan het Steele-dossier. Een buitensporig groot deel van het rapport is gericht op het rechtvaardigen van hun onderzoeks-geldigheid en doel in het bekijken van de claims binnen het Steele-dossier.

Herhaaldelijk verwijst de onderzoekseenheid naar hun mandaat op basis van het Steele-dossier en de oorsprong van de contraspionage-operatie van de FBI die midden-zomer 2016 plaatsvond.

Waarom? Waarom was/is Crossfire Hurricane (juli 2016) en het Steele-dossier (oktober 2016) zo belangrijk voor het inlichtingenapparaat en het Mueller-team (2017, 2018, 2019)?

Ik geloof dat voormalig NSA-directeur Admiraal Mike Rogers ons het antwoord heeft gegeven. Begin 2016 greep Rogers in op een massale en reeds bestaande bewapening van overheidssurveillance en het gebruik van verzamelde NSA-metadata voor spionageactiviteiten. Alles dat na maart 2016 komt, is een grote algemene dekmantel… ALLES.

Hele vertaalde artikel:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/spygate-en-het-steele-dossier-waren-de-cover-story/


1b73e7 () No. 6287768

55d48bb7ba4658....png (449 KB, 255 x 180, 672 : 474, ClipboardImage.png) (h)

Electrische voertuigen stoten meer CO2 uit dan dieselmotoren, laat Duits onderzoek zien

Electrische voertuigen in Duitsland zorgen voor meer CO2-uitstoot dan dieselmotoren, volgens een onderzoek van Duitse wetenschappers.

Wanneer CO2-emissies gekoppeld aan de productie van batterijen en de Duitse energiemix – waarbij steenkool nog steeds een belangrijke rol speelt – in aanmerking worden genomen, stoten electrische voertuigen 11% tot 28% meer uit dan hun diesel tegenhangers, aldus de studie, gepresenteerd op woensdag op het Ifo-instituut in München.

De winning en verwerking van lithium, kobalt en mangaan voor batterijen kost veel energie. Een Tesla Model 3-batterij vertegenwoordigt bijvoorbeeld tussen 11 en 15 ton CO2. Rekening houdend met een levensduur van 10 jaar en een jaarlijkse reisafstand van 15.000 kilometer, vertaalt dit zich in 73 tot 98 gram CO2 per kilometer, schreven wetenschappers Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl en Hans-Werner Sinn in hun studie.

De CO2 die wordt uitgestoten om de electriciteit te produceren die dergelijke voertuigen aandrijft, moet ook worden meegewogen, zeggen ze.

Wanneer al deze factoren in overweging worden genomen, stoot elke Tesla 156 tot 180 gram CO2 uit per kilometer, wat meer is dan een vergelijkbaar dieselvoertuig geproduceerd door het Duitse bedrijf Mercedes, bijvoorbeeld.

De Duitse onderzoekers maken zich daarom zorgen over het feit dat Europese ambtenaren electrische voertuigen beschouwen als emissievrije voertuigen. Ze merken verder op dat de EU-doelstelling van 59 gram CO2 per km in 2030 overeenkomt met een “technisch onrealistisch” verbruik van 2,2 liter diesel of 2,6 liter gas per 100 km.

Deze nieuwe limieten dwingen Duitse en andere Europese autofabrikanten om massaal over te schakelen op electrische voertuigen, terwijl volgens de onderzoekers het beter was geweest om te kiezen voor methaangasmotoren, “waarvan de emissies een derde minder zijn dan die van dieselmotoren.”

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/electrische-voertuigen-stoten-meer-co2-uit-dan-dieselmotoren-laat-duits-onderzoek-zien/


1b73e7 () No. 6288332

8b723f5b9e2590....jpg (101 KB, 255 x 141, 1049 : 580, slaughter-trum....jpg) (h)

4c8ed7e8ffd57d....jpg (101 KB, 255 x 148, 1048 : 609, slaughter-trum....jpg) (h)

E-mail van 2015 aan John Podesta onthult complot “Slaughter Trump” door hem te linken aan Poetin en Rusland

De linkse komiek Jimmy Dore is de gastheer van “Agressive progressives” op het netwerk van de Young Turks.

Zoals The Gateway Pundit op zondag rapporteerde, hield Jimmy Dore een toespraak met behulp van feiten en openbare documenten om de oorsprong van het samenspanningsverhaal van Clinton-Podesta Trump bloot te leggen.

Natuurlijk was er nooit iets tussen Trump en Rusland. Rusland was verre van de Trump-campagne. Maar, zoals Jimmy Dore uitlegt, wist Hillary Clinton dat haar grootste kwetsbaarheid het feit was dat ze een vijfde van het Amerikaanse uranium aan de Russen verkocht voor een paar honderd miljoen en een half miljoen dollar van Poetin kreeg voor speech van Bill Clinton.

Dus John Podesta bedacht de leugen om op Trump te projecteren dat híj de kandidaat was die samenspande met Rusland.

Het was allemaal geïnitieerd door de binnencirkel van Clinton.

In december 2015 werd het plan bedacht om “Donald Trump af te slachten” door hem te koppelen aan Vladimir Poetin en Rusland.

En John Podesta was de belangrijkste speler achter het plan. Deze e-mail is uitgelekt door WikiLeaks en onthulde het plan van John Podesta en Hillary’s binnencirkel om Trump ‘af te slachten’.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/e-mail-van-2015-aan-john-podesta-onthult-complot-slaughter-trump-door-hem-te-linken-aan-poetin-en-rusland/


1b73e7 () No. 6294823

7446bd08b7cee6....jpg (68 KB, 255 x 153, 800 : 480, greta-thunberg....jpg) (h)

De sekte van Greta Thunberg

Iedereen die twijfelt of de groene beweging verandert in een duizendjarig vrederijk, moet Greta Thunberg eens goed onder de loep nemen. Deze arme jonge vrouw ziet er steeds meer uit en klinkt als een sektelid. De monotone stem. Het uiterlijk van apocalyptische angst in haar ogen. Het expliciete gepraat over het komende grote ‘vuur’ dat ons straft voor onze ecologische zonden. Er hangt iets huiveringwekkends en positief premodernistisch over mejuffrouw Thunberg. Je kunt haar voorstellen in een spaarzame houten kerk in de Plymouth-kolonie waarin de zeventiende eeuwse parochianen werd wijsgemaakt dat het hellevuur op hen zou neerregenen als ze hun heksen niet opgaven.

Het is eigenlijk logisch dat mejuffrouw Thunberg – een wild gevierde 16-jarige Zweedse die de klimaatbeweging voor schoolkinderen oprichtte – sektisch klinkt. Omdat het alarmisme over klimaatverandering steeds vreemder wordt, grenzend aan religieus, geobsedeerd door doemsdag-profetieën. Neem nou de Extinction Rebellion, de nieuwste manifestatie van de hogere middenklasse met minachting voor industrialisatie en vooruitgang. Het is soms niet te onderscheiden van oude fundamentalistische bewegingen die de mensheid waarschuwden voor het komende Einde der Dagen. Brendan O’Neill volgde Extinction Rebellion van Parliament Square naar Marble Arch in Londen op 21 april 2019 en wat hij zag was een publieke vertoning van millenariaanse angst and bourgondische depressie. Mensen voerden doodsdansen uit en zwaaiden met borden die waarschuwden voor de hittedood van de planeet. Het voelde erg zenuwslopend.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/24/de-sekte-van-greta-thunberg/


1b73e7 () No. 6294830

535d4d8d7ec840....jpg (134 KB, 255 x 143, 1280 : 720, great-awakening.jpg) (h)

Zalige onwetendheid in een tijd van onrust, word wakker!

Degenen die ervoor kiezen zich niet gelukkig te voelen met de onrust die zich in de Verenigde Staten van Amerika voordoet, brengen de levens van toekomstige generaties in gevaar, te beginnen met de huidige. Terwijl het grootste deel van het land passief toekijkt terwijl deze sh*t-show zich voltrekt, stapelen kritieke gebeurtenissen zich snel op. Enkele van de meest voorkomende verklaringen zijn: “Ik heb gewoon geen tijd”, “Ik zou het liever niet weten” of “Ik weet dat ik er aandacht aan moet besteden maar het is allemaal zo negatief en duister.” Nou, dat is allemaal goed en wel, tot op een dag dat je wakker wordt en beseft dat alles is veranderd, alle nieuwe wetten zijn ingevoerd en je vrijheid is als een gladde aal door de mazen van het net geglibberd.

Verwacht niemand aan de deur waardoor je je bewust bent van alle “nieuwe veranderingen”, maar je kunt iemand aan de deur verwachten om je wapens in beslag te laten nemen (met namen de VS), een familielid een vette boete of zelfs gevangenisstraf krijgt omdat hij zijn ‘vrije’ mening deelde of je kind dat ondanks je overtuigingen of zorgen móet worden gevaccineerd. Misschien heeft je plaatselijke kerk of sportvereniging een geregistreerde pedofiel aangenomen. Zou je het hier mee eens zijn? Het volk van de Christelijke Tabernakel Baptist Church in Jacksonville was dat zeker.

Denk je dat dit alleen maar Republikeinen versus Democraten is, of een gefabriceerd drama voor ‘het oog’? Denk nog een keer na. Dit gaat over corruptie op het allerhoogste niveau, dat voor altijd het landschap van de Verenigde Staten van Amerika en de wereld aan het veranderen is. Van het mainstream nieuws, van de grote zenders op radio en televisie en de grote kranten, dat mensen verleidt om hun verhalen te geloven, tot kerken die decennia lang hun pedofiele seksmisdrijven binnenskamers houden, tot politieke schandalen die naties sinds het begin des tijds hebben doen wankelen, tot wetgevers en lobbyisten die opgesloten zijn voor hun zakkenvullerij met onze zuurverdiende belastingcenten – eenvoudig en duidelijk, dit is oorlog en het gebeurt wereldwijd. Er is een reden dat het tegelijkertijd over de hele wereld gebeurt.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/24/zalige-onwetendheid-in-een-tijd-van-onrust-word-wakker/


de361a () No. 6295097

>>6287637

>>6287768

>>6288332

>>6294823

>>6294830

Dank voor de geweldige artikelen en al je werk die je daarin stopt.

WWG1WGA


1b73e7 () No. 6307024

NQP's

>>6303277 #3317

>>6303319 #3318

>>6303367 #3319

>>6304364 #3320

>>6304470 #3321

>>6304666 #3322

>>6305138 #3323


1b73e7 () No. 6307110

>>6295097

Belangrijk want NLse media brengt het niet naar de huiskamers. Mensen die met hun telefoontje of tablet, als er weer eens geen bal op tv is, gaan goegelen naar Trump of Rusland, of Clinton of Mueller of wat dan ook, kúnnen dan op QAnonNederland terechtkomen. Dáár begint de redpilling hehehe. Ik zou zeggen: DELEN, die handel!

Google is EVIL maar nu een goede manier om mensen naar de info te leiden. Meest gebruikte zoekmachine. 8chan komt niet naar boven, Discord ook niet. Vandaar de site. Gebruik hun middelen tegen hunzelf! Kennis is macht!

Ik doe het graag! ;-)

WWG1WGA


1b73e7 () No. 6307548

Het einde van Jensen… en een nieuw begin

Deze week konden we vernemen dat de talkshow van Robert Jensen weer van de buis wordt gehaald. Jensen was het tegengeluid van de linkse talkshows zoals Jinek, De Wereld Draait Door en Pauw.

Robert Jensen:

“Het is overduidelijk dat ik de afgelopen zeven maanden tegen de stroom in heb gezwommen hier, maar dat betekent niet dat ik ga stoppen. Sterker nog, dit is echt voor mij het begin. Het geluid dat wij hier vertellen, het licht dat wij hier laten schijnen in het donkere en duistere nieuwsmedia, daar ga ik mee door! Ik zei het net al; ik heb een nieuwe website gelanceerd, heel simpel JENSEN.NL. Ik blijf ‘committed’, ik ga niet de komende twee jaar op het strand zitten. En waarom? Omdat ik dit echt persoonlijk heel belangrijk vind!"

Gisteravond tweette Jensen:

“Prachtig vandaag. Ouwe sleetse media danst op mijn ‘graf’. Zelfs idioot @jeroenpauw nodigt me uit! 1 keer, nooit meer!! Zoek geen acceptatie van mensen die je haten! Realiteit is al anders dan zij uitstralen. Ben echt pas net begonnen! Wordt mooi, steun ons! http://www.jensen.nl”

Zo is dat, Robert! Wij staan achter je!

Volg Jensen ook op Twitter @robertjensen en ga naar de website jensen.nl.

Zou Robert ook een Q-volger zijn?

To be continued!

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/25/het-einde-van-jensen-en-een-nieuw-begin/

YouTube embed. Click thumbnail to play.

de361a () No. 6308238

f9d6e505b01c76....png (321 KB, 255 x 144, 600 : 339, 94512DA3-B657-....png) (h)

EU-Superstaat

Peter. B. Meyer

Pan-Europese Unie

Het einde van de soevereiniteit

De EU is een totalitair monster

De hervorming die een groot verschil zal maken

EU-Parlement is een complete Farce

Assange, Brexit, QFS, GCR, EU-verkiezingen en de Notre Dame Brand

 

 

De Verenigde Staten van Europa

De EU is een belangrijke illustratie van wat de postindustrieel, post-democratische samenleving wordt genoemd waarin ongekozen bureaucraten, technocraten en zgn. ‘deskundigen’ de onderdrukt menselijke samenleving dicteren. Elke dag kan de onthulling ervan beter worden waargenomen.

 

De grootste misleiding van de eeuw is de oprichting van een totalitair bureaucratische Superstaat genaamd de Europese Unie, die in de huidige vorm al meer dan 60 jaar geleden was gepland. Begonnen met een ‘vrijhandelszone’

die getransformeerd werd in de huidig centraal gedicteerde superstaat, waarin de grens tussen fascisme en communisme wordt overschreden.

Lees artikel hier verder:

‪http://finalwakeupcall.info/blog/2019/04/24/eu-superstaat/‬

WWG1WGA

 


de361a () No. 6308563

c8831a1c04739f....png (6068 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 9C38233E-EC18-....png) (h)


1b73e7 () No. 6315588

c2be72be8cf0e9....png (263 KB, 255 x 122, 1100 : 525, ClipboardImage.png) (h)

Mengde Obama zich meer in verkiezing dan Vlad Poetin?

De voormalige Amerikaanse procureur Joe DiGenova trad gisterenavond samen met de voormalige gouverneur Mike Huckabee en Trumps advocaat Rudy Giuliani op in The Ingraham Angle op Fox News.

DiGenova vertelde het panel dat het rapport van de inspecteur-generaal Horowitz en een rapport over uitsluitend James Comey over ongeveer twee weken zal uitkomen. DiGenova zegt dat het rapport criminele verwijzingen bevat.

Joe DiGenova: “Het Horowitz-rapport verschijnt in mei of begin juni. Er is nog een rapport dat iedereen vergeten is waarin het uitsluitend over James Comey gaat. Dat zal over twee weken gepubliceerd worden. Dat rapport wordt een bom. Het gaat het onderzoek op een zeer hoog niveau openen en er zullen strafrechtelijke verwijzingen in zitten.“

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/26/mengde-obama-zich-meer-in-verkiezing-dan-vlad-poetin/


1b73e7 () No. 6315936

NQP

>>6315906 #3324


1b73e7 () No. 6316118

NQP

>>6316088 #3325


345df7 () No. 6319777

>>5795093

wordt het web gescrubt in nederland? Vorige week was er een NOS nieuws item over N Drost uit Rhenen, een tantramasseur. Dat bericht zei dat hij voor 2,5 jaar de gevangenis in gaat om sexueel misbruik. Dat wilde ik gisteren laten zien aan iemand, maar dat artikel is nergens meer te vinden. Zelfs duckduckgo vindt alleen artikelen over de aanklacht tegen hem van maanden geleden. Niets meer over het vonnis. Wat gebeurt hier? nb hierbij is dus geen saus…


345df7 () No. 6319816

https://www.gelderlander.nl/rhenen/tantramasseur-die-zelf-ook-uit-de-kleren-ging-staat-voor-de-rechter~a282aedb/

>>6319777


1b73e7 () No. 6320606

8f2e97964a272d....png (13 KB, 212 x 255, 355 : 427, ClipboardImage.png) (h)

>>6315906

Hoe Obama’s Witte Huis Oekraïne heeft ingeschakeld om ‘Trump-Russia-Collusion’ een vroege impuls te geven

Toen Donald Trump zijn snelle opmars naar het presidentschap begon, riep het Witte Huis van Obama Oekraïense autoriteiten naar Washington om de lopende anticorruptie-inspanningen binnen de meest kritieke buur van Rusland te coördineren.

De bijeenkomst van januari 2016, bevestigd door meerdere deelnemers en gelijktijdige memo’s, bracht enkele van de beste aanklagers en onderzoekers van Oekraïne in contact met leden van de National Security Council (NSC), de FBI, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie (DOJ).

Het zou om training en coördinatie gaan. Maar de Oekraïense deelnemers zeiden dat het niet lang duurde – tijdens de bijeenkomsten en daarna – om te realiseren dat de Amerikanen twee politiek verhitte onderzoeken nastreefden: een die de familie van vicepresident Joe Biden raakte en een die een lobbyfirma linkte aan de toenmalige kandidaat Trump.

Amerikaanse functionarissen “bleven praten over hoe belangrijk het was dat al onze anticorruptie-inspanningen verenigd zijn”, zei Andrii Telizhenko, toen een politiek officier in de ambassade van Oekraïne in Washington die de vergadering moest organiseren.

Telizhenko, die niet meer werkt voor de Oekraïense ambassade, zei dat Amerikaanse functionarissen zich tijdens de bijeenkomsten hebben aangemeld – waarvan er één werd gehouden in het Old Executive Office Building – dat ze geïnteresseerd waren in het heropenen van een onderzoek naar betalingen aan Amerikaanse personen die verbonden waren aan de door Rusland gesteunde Oekraïense Party of Regions.

Dat onderzoek in 2014 werd geleid door de FBI en richtte zich sterk op GOP-lobbyist Paul Manafort, wiens bedrijf lang aan Trump was verbonden via zijn partner en Trump-vriend, Roger Stone.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/26/hoe-obamas-witte-huis-oekraine-heeft-ingeschakeld-om-trump-russia-collusion-een-vroege-impuls-te-geven/


de361a () No. 6320657

65baa448003f13....png (544 KB, 255 x 191, 2224 : 1668, 7BE393B4-F6BB-....png) (h)

>>6319777

Ongetwijfeld wordt er nieuws onderdrukt door de MSM. In dit geval lijkt het meer een kwestie van welke zoektermen je hebt gebruikt. Wij zijn hier om elkaar te helpen, dus…

https://duckduckgo.com/?q=nos+artikel%2C+N.Drost%2C+tantramasseur%2CRhenen&t=ipad&ia=web


e58ea9 () No. 6332953

a7b3d83eb98f47....jpg (55 KB, 255 x 166, 640 : 416, oac libtard gr....jpg) (h)


e58ea9 () No. 6332954

c7d6e3154eb272....jpg (33 KB, 255 x 126, 640 : 316, dutch solving ....jpg) (h)


e58ea9 () No. 6332986

0749935e00f45f....jpg (28 KB, 255 x 147, 640 : 369, bless shills.jpg) (h)

ce3a84554d70d5....jpg (48 KB, 255 x 154, 640 : 387, comfy.jpg) (h)

Dutch board starts to look like some stupid shill shit.

So let me help you along.

Global warming will be true before the Dutch wake up.

They're to busy being smart about nothing.


de361a () No. 6333747

d80917c6e367f5....png (2561 KB, 255 x 171, 2224 : 1492, 4ED4ED8F-CBEF-....png) (h)

#UnitedNotDivided


de361a () No. 6334939

NQP

>>6334889. #3326


de361a () No. 6335016

NQP

>>6334984. #3327


de361a () No. 6335100

NQP

>>6335075. #3328


de361a () No. 6335783

NQP

>>6335313. #3329


de361a () No. 6335840

NQP

>>6335740. #3330


e58ea9 () No. 6348836

Anons too busy celebrating your luciferian king's birthday Saturday?

Point made?

Fighting isn't that easy is it?

Not trolling, just provoking.

The Netherlands is a republic NOT a kingdom.


1b73e7 () No. 6351528

db49173f9386e5....png (308 KB, 255 x 143, 1000 : 559, CF.png) (h)

Nederlandse vertalingen van reeks artikelen van The Gateway Pundit.

Deel 1:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/geopende-fbi-doj-doofpot-van-clinton-foundation-en-rusland-china-gerelateerde-misdaden-deel-i/

Deel 2:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/de-agt-machine-fbi-doj-doofpot-van-clinton-foundation-en-rusland-china-gerelateerde-misdaden-deel-ii/

Deel 3:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/obama-fbi-doj-doofpot-clinton-foundation-agt-misdaden-afsluiting-onderzoek-net-voor-2016-verkiezing-deel-iii/

Binnenkort meer


a83b1e () No. 6352004

4f28b51a3e6ce3....jpg (57 KB, 169 x 255, 636 : 960, Druid_Priestess.jpg) (h)

3a1def5c71e671....png (64 KB, 255 x 155, 604 : 366, queen_-_monarc....png) (h)

>>6348836

de jacht_

Heb tevens verhalen over de NL monarchie gehoord mbt druides en mensenjacht.


e58ea9 () No. 6352875

3d2be1e595b1eb....jpg (36 KB, 255 x 210, 583 : 480, the boy busine....jpg) (h)

>>6352004

Deze is een goed begin.

Het is niet waar ik begonnen ben, het is behoorlijk ziek.

Als je eenmaal binnenshuis begint te zoeken, kom je dingen tegen die je soms niet wilt weten, maar als je weet waar deze mensen werkelijk toe in staat zijn, zou er toch een vechtlust moeten ontstaan.

Dat is waarschijnlijk waarom mensen niet dicht bij huis zoeken. Je raakt veel vrienden kwijt, als je achter dit soort zieke zaken komt.

Ik hoop dat je dit wat op weg helpt. Het is een behoorlijke lijst aan namen en connecties.

Altijd wel even zelf controleren en wees niet verbaasd als info van het net verdwijnt.

Archiveren.

https://aanirfan.blogspot.com/2016/04/the-boy-business-worldwide.html


a83b1e () No. 6356841

1ecef5df71a3e5....png (148 KB, 205 x 255, 696 : 864, Dutch.png) (h)

>>6352875

Dankje voor de link!

>Als je eenmaal binnenshuis begint te zoeken, kom je dingen tegen die je soms niet wilt weten, maar als je weet waar deze mensen werkelijk toe in staat zijn, zou er toch een vechtlust moeten ontstaan.

>Dat is waarschijnlijk waarom mensen niet dicht bij huis zoeken.

Die vechtlust is er al lang, maar neem wel regelmatig pauzes om te acclimati