Catalog

Thread Archive

Bread Archive: #5794762
Posted [2019-03-20 20:24:13Z] Updated [2019-07-28 17:12:03Z]
Source: [qresearch] 752 replies
Warning: Some boards on 4chan/8chan might have content of an adult or offensive nature. Please cease use of this website if it is illegal for you to view such content.
Boards and posts are user-created and do not represent the opinions of the administration. [Nothing is ever truly deleted].

Q Research NEDERLAND#2: VERTROUW HET PLAN!

Q Research NEDERLAND#2: VERTROUW HET PLAN! Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-20 20:24:13Z No. 5794762

Welkom bij Q Research Nederland

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook contole over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad. WWG1WGA.

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?

Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tsja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.

Genoeg is genoeg!

Na een paar jaar op de 4chan en de 8chan vertoefd te hebben, is het tijd geworden om ons eigen Nederlands broodje te gaan bakken. De Anons van de 8chan hebben nadrukkelijk gevraagd of er meer internationale broodjes gebakken kunnen worden. Dus in navolging van USA, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Polen, Noord Ierland, Canada,India, Nordic, Engeland, Nieuw-Zeeland en Brazilië, is er nu ook een Nederlands broodje. Hier kan je ‘alles’ anoniem posten.

Post geen en vraag niet naar of post geen link waarvan de inhoud illegaal is

'''Hoe post je op dit bord >>5271663

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM!==

VINCIT OMNIA VERITAS

SEMPER FIDELIS

WWG1WGA

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-20 20:30:05Z No. 5794935

=Q Proofs & Welcome==

Welcome to Q Research (README FIRST, THEN PROCEED TO LURK) https://8ch.net/qresearch/welcome.html

Storm Is Upon Us - YT Channel - https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw

Recommended viewing chronologically, beginning with: Q - The Plan to Save the World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ

Q: The Basics - An Introduction to Q and the Great Awakening

PDF: https://8ch.net./3082784#3082809

PICS: https://8ch.net./3082784#3082821

PDF & PICS Archive: >>>/comms/3196

The Best of the Best Q Proofs >>4004099 SEE FOR YOURSELF

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

Q's laatste 10 berichten

>>5793286 rt >>5793235 — THIS IS NOT A GAME. (Cap: >>5793272 )

>>5793235 — (51) children burned alive enough to change narrative for day(s)? (Cap: >>5793320 )

>>5792657 — Logical thinking.

>>5792112 — Did both of HUSSEIN’s parents learn “RUSSIAN”?

>>5791828 — “THE CLINTON FOUNDATION” (Cap: >>5791858 ; additional context: >>5792059 )

>>5791208 —Number(s) do not always equate to days. (Cap: >>5791384 )

>>5762016 — Listen carefully. (Cap: >>5762037 )

>>5760517 — 220px-Andrew_McCabe_official_portrait

>>5760511 — 220px-James_Comey_official_portrait

>>5760509 —220px-John_Brennan_CIA_official_portrait

Q's Prive Board >>>/patriotsfight/ | Qs Trip-code: Q !!mG7VJxZNCI

Past Q Posts

Those still on the board — https://8ch.net/qresearch/qposts.html or >>>/comms/226

All Q's posts, archived at - qanon.app (qanon.pub) , qmap.pub , qanon.news , qposts.online

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-20 20:34:44Z No. 5795044

ALGEMEEN

Als je in de catalogus kijkt van de 8ch, zie je diverse onderwerpen.

https:8ch.net/qresearch/catalog.html

==Belangrijke dag om nooit te vergeten: Ons eerste broodje op 19-02-2019== >>5262118

==Hoe ga je om met Clowns== Clown is een persoon die bewust misleid.

>>2322789, >>2323031 Hoe ontdek je snel een Clown?

Het Plan

The Plan To Save The World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ - Ned ondertiteld

Killing The Mockingbird - https://youtu.be/80s5xuvzCtg - Ned ondertiteld

Q - We are the Plan - https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ - Ned ondertiteld

Q - Dark To Light - https://youtu.be/NGuyUyRBsA4 - Ned ondertiteld

==OPVALLEND BERICHT== Deze krijgen voortaan een OB reply

>>5262347. MSM suggereert dat Assad de vijand van zijn eigen volk is.

>>5262535. Opvallend nieuws krijgt voortaan de reply: OB

>>5262723. Verspreid het nieuws!

>>5280267. Argos: Verhaal van Lisa

>>5282343. Ronald Bernard Nederlandse bankier onthult!

>>5300831. Nederland help met betaling tussen geschil Iran en USA

>>5308271. Abortie handel ook in Nederland via PP?

>>5310059. Rutgers stichting basis van Planned Parenthood

>>5322160. Farah Karimi CEO voormalig Oxfam Novib die de seksfeesten

onder de tafel veegde, nu kandidaat voor GL EK

>>5325242. Vid voor normies die nog twijfelen over Qanon

>>5333191. Pedo netwerken in Nederland

>>5343402. Ploumen4Women, een zelfbenoemd “klein burger initiatief”

>>5343464. de 'goede doelen' donaties van het volk door de postcodeloterij. PDF 2017.

>>5574322. Vrouwen Spinners

>>5733021 Minerva

>>5750845 Filmpje NOS aanslag Utrecht

>>5754768 Schietpartij Utrecht.

War Room

Twat en Meme storm: raak hen met alles wat je hebt!

[1] Zet #QAnon & @realDonaldTrump IN ELKE twat/retwat/antwoord: Dit is hoe newbies & normies onze twats kunnen vinden'

[2] Plaats alle EXTRA hashtags die je wil! En #FactsMatter #SaveTheWorld #UnitedNotDivided

[3] Meme en Meme en Meme some MOAR! Jouw memes zijn wat de Normies wakker maakt.

Raak ze hard, vanuit elke hoek, met elke meme die je hebt, RT andere tweets. BLIJF DOORGAAN!

Wees je eigen twatterstorm leger.

HUIDIGE EXPOSURE #QAnon: 40-70 MILJOEN EXPOSURES/DAG!

Verspreid de BOODSCHAP!

JIJ BENT HET NIEUWS!

Q Proofs

Q Proofs Threads —- Proofs of Q's Validity >>4004099

QProofs.com ———- Website dedicated to Q Proofs

QAnonProofs.com — Website dedicated to Q Proofs

Book of Q Proofs —– https://mega.nz/#F!afISyCoY!6N1lY_fcYFOz4OQpT82p2w

Sealed Indictments

Sealed Indictment Master – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit#gid=1525422677

Sealed Indictment Master Files Backup – https://drive.google.com/open?id=1iBS4WgngH8u8-wAqhehRIWCVBQKD8-5Y

Spread The Word

>>2006252 – The 'BE HEARD' Thread: Ideas, graphics and Q's in the wild

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-20 20:35:50Z No. 5795069

QPosts Archives

* QMap & Mirrors PDF:

New QMap v. X.V (10.5) release

MEGA: https://mega.nz/#!liYk1C4L!fYd01ipkA7gUc_9TjJLAqX6R8MvBscSCBjNDzfSIOl4

SCRIBD: https://www.scribd.com/document/396947368/Q-Anon-The-Storm-X-V?secret_password=dyEKxNsrf3t0v3p41VUC

MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/file/iwbwkxbgme4u3p7/Q+Anon+-+The+Storm+-+X.V.pdf

* Spreadsheet QPosts Q&A and all images backup: docs.google.com/spreadsheets/d/1Efm2AcuMJ7whuuB6T7ouOIwrE_9S-1vDJLAXIVPZU2g/

* QPosts Archive, Players in the Game/ Analytics on Q posts & More: qmap.pub

* QPosts Archive, Searchable, interactive with user-explanations: qanon.pub qanon.app (Backup: qntmpkts.keybase.pub)

* QPosts Archive + RSS, Searchable, Analytics, Offsite Bread Archive: qanon.news

QResearch Search Engine

*Search all posts from QResearch: https://qresear.ch/

Tweet Tools

* Deleted Trump Tweets: https://factba.se/topic/deleted-tweets

* POTUS' Tweet Archive: trumptwitterarchive.com

* All My Tweets: Archive/Scan any Twatter account in text form: https://www.allmytweets.net/

* Twitter Video Downloader http://twittervideodownloader.com/

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

Meme Ammo

40 >>5057528 39 >>4907653 38 >>4681853

NPC Memes 2 >>3522113, 1 https://mega.nz/#!lc8VCYxR!4xZoxqgglasf8DoYdKfg9rFDx-gBQIJ-qk-FPsWlKIU

Q Research Graphics Library https://mega.nz/#F!XtNhURSb!1Mdrvt-Y_onBw5VlFDRdCQ 37,000+ memes & infographs - 10.3 GB – Keyword-searchable filenames

Meme Generators https://imgflip.com/memegenerator , http://kek.gg/draw/

Meme War 2020 >>4731041

Bread Archives (sites)

Board Archive - The main /research/ board archive: https://8ch.net/qresearch/archive/index.html

Offsite Archive - qanon.news/archives

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-20 20:36:54Z No. 5795093

Zo vers brood!

https://pastebin.com/6ApgtMWk

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-20 20:40:28Z No. 5795146

Anonymous ID: e47f2d 2019-03-20 20:46:50Z No. 5795281

Forum meteen grootste partij in Zuid-Holland

saus: https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/forum-meteen-grootste-partij-in-zuid-holland/ar-BBV1p2e?ocid=spartanntp

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-20 20:56:58Z No. 5795487

NQP

>>5795457 #3031

Anonymous ID: 4b1ee1 2019-03-20 21:01:03Z No. 5795592

Exitpoll in samenwerking met Dennis Brouwer voor #EK2019 - #PS2019

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108469962241269760

live video saus: https://www.salto.nl/salto1

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-20 21:30:01Z No. 5796137

>https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1108479818000224256

Anonymous ID: c72c13 2019-03-20 21:37:36Z No. 5796288

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-20 21:41:05Z No. 5796362

NQP

>>5796335 #3132

Anonymous ID: 9ab0b5 2019-03-20 22:04:04Z No. 5796813

Title updated OP, thank you.

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-20 23:11:31Z No. 5798008

>>5795146

👍🏻

Anonymous ID: a83b1e 2019-03-20 23:18:51Z No. 5798136

Anon is content met de wakkere Nederlanders.

Power to the People!

Anonymous ID: 58e24e 2019-03-20 23:40:38Z No. 5798435

>>5798136

Op dit moment geeft Maurice de Hond ze 50% kans om gelijk te komen met de VVD of zelfs hoger.

Anonymous ID: 439f7c 2019-03-20 23:55:41Z No. 5798632

>>5798136

Nederland is half wakker anons!

WTF uil van Minerva ? TB kiest wel een aparte opening van zijn overwinningsspeech…..

Anonymous ID: 4b1ee1 2019-03-21 00:31:45Z No. 5799143

>>5798632

Ja, ik heb het ook gezien. FvD klinkt allemaal goed en toch stemde ik weer PVV… Hier de wandelstok van Theo Hiddema, een gift na zijn operatie. (pic related)

saus: https://twitter.com/DHofbar/status/1090998271307378688

Anonymous ID: 4b1ee1 2019-03-21 00:36:05Z No. 5799209

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108523162508185601

Anonymous ID: 58e24e 2019-03-21 00:43:49Z No. 5799329

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108528990304813056

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:32:41Z No. 5801032

NQP's

>>5800988 #3133

>>5801012 #3134

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:36:31Z No. 5801117

NQP

>>5801092 #3135

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:39:46Z No. 5801201

NQP

>>5801158 #3136

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:40:10Z No. 5801210

>>5801201

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:41:32Z No. 5801247

NQP

>>5801230 #3137

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:43:45Z No. 5801313

NQP

>>5801280 #3138

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:46:03Z No. 5801337

NQP

>>5801306 #3139

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:49:31Z No. 5801420

NQP's

>>5801380 #3140

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:50:45Z No. 5801459

NQP

>>5801421 #3141

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 02:51:49Z No. 5801494

NQP

>>5801455 #3142

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 03:03:00Z No. 5801814

NQP

>>5801505 #3143

>>5801537 #3144

>>5801599 #3145

>>5801608 #3146

>>5801630 #3147

>>5801639 #3148

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 03:10:44Z No. 5802062

NQP

>>5801813 #3149

>>5801837 #3150

>>5801868 #3151

>>5801902 #3152

>>5802012 #3153

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 03:21:55Z No. 5802398

NQP

>>5802122 #3154

>>5802177 #3155

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 03:31:31Z No. 5802731

NQP

>>5802556 #3156

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 03:36:17Z No. 5802865

NQP

>>5802783 #3157

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 03:49:29Z No. 5803263

NQP

>>5803214 #3158

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 03:57:06Z No. 5803536

NQP

>>5803488 #3159

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-21 03:59:40Z No. 5803609

NQP

>>5803571 #3160

Anonymous ID: ce734e 2019-03-21 05:15:41Z No. 5805234

>>5262160

Goooooedemorgen Patriotten!

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-21 09:34:09Z No. 5807274

>>5803609

Wow! ThanQs bakkertje.

Was weer latertje.

GoedLicht

Anonymous ID: a83b1e 2019-03-21 10:14:44Z No. 5807456

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-21 13:52:12Z No. 5808970

Nederland lijkt langzaam wakker te worden.

Van harte gefeliciteerd Thierry Baudet. 👍🏻

WWG1WGA

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-21 13:55:52Z No. 5808996

>>5807456

Heb die posten lang geleden al gezien, maar blijft elke keer weer bizar en sick! Goed dat je dit weer onder aandacht brengt. Het hoort allemaal bij de Great Awakening. ThanQs

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-21 15:05:05Z No. 5809841

Haar naam kwam ik een paar maanden geleden tegen.dagen Dit i.v.m. Tony Podesta art. Ik vond het nogal hollandse naam. Zo ik ben verder gaan zoeken waarom TP zo in haar kunst is geinteresseerd dat hij het heeft opgenomen in zijn collectie. Nu snap ik het.

En omdat wij nu via Q ook Rachel Chandler nader onderzoeken. Toch een fotografe met een bedenkelijk achtergrond.

Graaf verder anons.

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-21 15:06:28Z No. 5809861

Hellen van Meene

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-21 16:48:09Z No. 5811210

De Wereld wordt wakker!

Wij groeien en groeien.

Niets kan deze beweging meer stoppen!

WWG1WGA

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-21 16:53:33Z No. 5811293

Voor de duidelijkheid.

Er zijn nu 401.656 bezoekers op zoek naar info op de Q map.

Geweldig!

Anonymous ID: 6cdf3d 2019-03-21 17:15:04Z No. 5811680

>>5809841

Thanks voor de handreiking.

Ik ben van plan me zeer binnenkort op Nederland te richten met onderzoeken, de Amerikanen kunnen het nu wel zelf af. ;)

Ik denk dat we in dit kikkerlandje/pepelandje aardig wat kunnen opduiken.

Anonymous ID: ac25f9 2019-03-21 17:38:35Z No. 5812067

“Nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang. Vandaag is de uil van Minerva opgestegen”

Luister naar de toespraak van baudet vanaf 0:50 min.

https://www.ad.nl/video/thierry-baudet-spreekt-achterban-toe~p72125

Wat moeten we hier van denken anon?

Denk eraan, PVV was gewoon gecontroleerde oppositie. Is dit een vervolg met een ander naampje?

Anonymous ID: aa3a2c 2019-03-21 18:43:07Z No. 5813077

>>5812067

Of, Thierry is nog niet op de hoogte van de duistere achtergronden (wat goed mogelijk is).

Of, Thierry zit bij een 'geheim genootschap' en seint zo zijn vrienden.

Of, hij neemt de eigenschap van wijsheid van de uil om zo duidelijk te maken hoe hij wil leiden.

Of, ….

Al met al wel een onderwerpje om de vinger aan de pols te houden. ook gezien de wandelstok..

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-21 20:43:46Z No. 5814801

>>5812067

Je hebt zeker een punt anon. Kan zomaar net als PVV een gecontroleerde oppositie zijn. Wat wel goed is dat de VVD zijn meerderheid kwijt is maar helaas niet zijn streken. Ben het met je eens dat de partij FVD, een partij is om in de gaten te houden. Zeker toen Baudet over Minerva begon dacht ik: he what the f.

Anonymous ID: 439f7c 2019-03-21 21:01:07Z No. 5815069

>>5813077

Of hij is echt een held als Tump en word misschien op de achtergrond gesteund in het wereldwijde plan om de wereld te redden.

In dit geval is het een keiharde uithaal naar het kartel, ik kan mij echt niet voorstellen dat ze iemand met dezelfde doelen als Trump en die ze op dezelfde manier hebben gedemoniseerd deel van hun plan zou zijn.

Als dit wel zo is zijn we zowiezo de Sjaak hier.

Ook bracht hij een doodscult ter sprake op Paaseiland volgens mij, geeft TB dutchanons crumbs?

Ik vermoed dat op dit niveau TB wel op de hoogte is van geheime genootschappen en hun symbologie, de vraag is wie trollt hij?

Anonymous ID: c72c13 2019-03-21 21:20:48Z No. 5815345

Anonymous ID: 439f7c 2019-03-21 21:41:40Z No. 5815683

https://www.youtube.com/watch?v=iKU6GBDHCGc

Toch wel bizar als je gaat zoeken naar een doodscult op paaseiland!

Paul shäfer en Josef Mengele

Een afgesloten gemeenschap met vreemde praktijken.

Anonymous ID: 439f7c 2019-03-21 21:44:58Z No. 5815735

>>5815683

embedded

Anonymous ID: 0e8e50 2019-03-22 00:47:41Z No. 5818687

Uhhh waarom heeft Trump besloten om Golan hoogte te herkennen als Iraeli grondgebied?

Kijk even naar de Strategic advisory board van Genie. Weet de reden niet maar vind het wel vreemd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Genie_Energy

Anonymous ID: cdee5d 2019-03-22 05:49:59Z No. 5822956

>>5812067

>>5814801

Blijft altijd kritisch en let op de daden (en niet de beloften)

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-22 06:52:26Z No. 5823476

Rachel Chandler Notables

>>5815549

>>5817300

>>5816711

Anonymous ID: a83b1e 2019-03-22 07:32:46Z No. 5823704

De Quinquatria of Quinquatrus waren feestdagen die jaarlijks in het oude Romeinse Rijk gevierd werden ter ere van de godin Minerva. Het festival vond plaats van 19 tot 23 maart; de vijfdaagse duur was ook de basis voor de naam (in het Latijn betekent quinque "vijf").

Op de eerste dag van de festiviteiten werd er voedsel geofferd aan Minerva, maar er vonden geen slachtingen van offerdieren plaats. De drie dagen daarop werden voornamelijk gevuld met gladiatorengevechten, en op de vijfde dag hield men een stille processie in de straten van Rome. Tijdens het gehele feest werden er toneelvoorstellingen opgevoerd, en de kunst werd op straat hevig bediscussieerd. Ook werden tijdens de vijf dagen de wapens, paarden en trompetten van het Romeinse leger in Rome gezuiverd om geluk in toekomstige veldslagen te garanderen.

Wetenschappers en onderwijzers kregen vrij tijdens de Quinquatria, en er werd van hen verwacht dat ze offers aan hun beschermgodin Minerva brachten. De leraren kregen na het festival geschenken van hun leerlingen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Quinquatria

——

Quinquatrus - Feest ter ere van Mars, door de Saliërs gevierd op 19 maart, de vijfde dag na de Iden. Dezelfde dag werd beschouwd als de geboortedag van Minerva, zodat het ook werd beschouwd als een feest ter ere van deze godin.

https://www.ensie.nl/grieks-romeinse-oudheid/quinquatrus

Al met al een paganistische verering.

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-22 15:32:42Z No. 5826617

De wereld lijkt te ontwaken!

Gisteren op een gegeven moment waren er

580.078 bezoekers op qmap.pub. Dit is geweldig!

WWG1WGA

Anonymous ID: ac25f9 2019-03-22 17:12:37Z No. 5827878

Dig in Rachel Chandler > Purple Diary > Robin De Puy > Marina Abramovic

http://www.robindepuy.nl/

Robin De Puy

Born in 1986, Robin de Puy grew up in her parents’ family hotel in the small village of Oude-Tonge, South Holland. She graduated from the Fotoacademie Rotterdam in 2009, and won the Photo Academy Award the same year. In 2013, she received the Dutch Photographic Portrait Prize for a shot of fellow photographer An-Sofie Kesteleyn; in 2015 she took a 10,000km road trip across the US on a Harley Davidson, making images that she published as the book If This Is True, I’ll Never Have to Leave Home Again in 2016, and exhibited in the Fotomuseum The Hague.

“The American road trip is a photographic trope that’s often abused by countless photographers, but Robin de Puy, through her truly personal approach, has produced an opus that sets her apart from the masses. Her American road trip spanned 8,000 miles on a motorcycle, but you’ll rarely see pictures of stunning landscapes in her work. Instead, the Dutch photographer chose to focus on the people she met – sharing personal experiences that many photographes would shun. The result is a stunning study of today’s America made all the more relevant after Donald Trump’s election.” ~ TIME MAGAZINE about her first book ‘If This Is True’.

Her new series, Randy, started on her 2015 roadtrip when she spotted the teen in Ely, Nevada. He rode past her and she asked if she could take his photograph; back home in The Netherlands, she found he stuck in her mind, and returned to see him at the end of 2016, in February 2017, and in May 2017, making “hundreds” of portraits. An exhibition of this work, which includes photographs and videos, is on show at the Bonnefantenmuseum in Maastricht from 26 January-13 May; Hannibal also recently published the series as a photobook.

“A Joyous, Mysterious Portrait of Rural American Boyhood.” ~ The New Yorker

http://purple.fr/diary/model-nanna-in-copenhagen-photo-robin-de-puy-and-make-up-marie-thomsen/

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-22 18:31:03Z No. 5828762

>>5827878

OB

Anonymous ID: 116aa9 2019-03-22 23:48:16Z No. 5833639

>>5823704

Interdasting;-) Ik had wat onderzoek gedaan naar het logo van FvD door jouw post en omdat ik het heb zien veranderen. Ik keek net naar Fox, dus hier ook maar screenshot van…

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 00:43:37Z No. 5834732

>>5833639

>https://nl.wikipedia.org/wiki/Forum_(Romeinse_Rijk)

>http://www.betekenis-definitie.nl/forum

Anonymous ID: ccf0b6 2019-03-23 01:54:30Z No. 5835988

q has een comment over bringing the house down. ik denk dat hij daarmee bijde de tweede kamer en het engelse parlement bedoeld

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 06:30:29Z No. 5841511

NQP's (Nachtpost)

>>5836091 #3161

>>5836164 #3162

>>5836480 #3163

>>5836740 #3164

>>5837376 #3165

>>5838347 #3166

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:08:16Z No. 5841801

Rachel Chandler

Iemand die vaak wordt gezien in de buurt van RC is Olivier Zahm (en zijn vriendin/vrouw Amanda Wall).

Olivier Zahm (born 25 September 1963) is a French magazine editor, art critic, art director, curator, writer, and photographer. He is the co-founder, owner, and current editor-in-chief of the bi-annual art and fashion magazine Purple. In addition to his innovative print publishing, he is a recognized pioneering cultural influence at the dawn of the electronic era during the Digital Revolution. His early blogs garnered notoriety, and featured highly stylized photographs taken by him, that took his audience on daily tours of his fantasyland populated by the artists, intellectuals, designers, filmmakers, socialites, models and celebrities who regularly appeared in his magazine. His aesthetic has been described as anti-fashion, counterculture, and unfettered by the constraints of the mainstream publishing world. His online activity served as an early electronic precursor to popular social media platforms like Facebook and Instagram. His magazine remains one of the only independent and privately owned publications of its kind. Created in the beginning of the 1990s - it still remains a major reference for other alternative magazines today.

>https://en.wikipedia.org/wiki/Olivier_Zahm

Foto's: een kijkje op http://purple.fr/ met zoekterm "Rachel Chandler" levert o.a. de bijgevoegde plaatjes op. Feestjes waar ook RC aanwezig was.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:16:24Z No. 5841863

>>5841801

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:16:52Z No. 5841867

>>5841801

Een kijkje op Instagram

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:19:39Z No. 5841891

>>5841867

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:24:34Z No. 5841928

>>5841801

Meer foto's op purple.fr laten zien dat er veel bekenden op de feestjes komen waar Zahm als redacteur in geinteresseerd is. Let op: nog steeds met zoekterm "Rachel Chandler"

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:29:48Z No. 5841959

>>5841801

Hier staat Zahm op de foto met Juergen Teller, ook fotograaf. Eens even naar zijn werk kijken. Zie volgende post.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:41:38Z No. 5842035

>>5841959

Een pagina waar zijn werk op staat… veel bloot.

>https://www.lehmannmaupin.com/artists/juergen-teller

Zoekresultaten in Google:

>https://www.google.com/search?q=juergen+teller&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv0uGv3pfhAhXRyqQKHcDLBxgQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=HQfUWtqHZHx2pM:

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:49:06Z No. 5842074

>>5841801

Alles loopt door elkaar, is met elkaar verbonden. Een model dat vaak terugkomt is de BFF van Walter Pearce, de zakenpartner van Rachel Chandler. Zie foto's.

Dit model lijkt zwaar onder de invloed van drank en drugs. Zij is Russisch, Unia Pakhomova. Werkt voor de grootsten in de mode-industrie.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-23 07:57:01Z No. 5842143

>>5842074

https://models.com/models/unia-pakhomova

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 09:17:47Z No. 5842571

NQP

>>5842541. #3167

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 09:27:58Z No. 5842678

NQP

>>5842648. #3168

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 09:32:19Z No. 5842744

NQP

>>5842693. #3169

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 12:17:36Z No. 5843947

Laatste bericht 8ch 12.36 ? Geen nieuwe broodjes meer?

Problemen dat iemand heeft gehoord?

Anonymous ID: ac25f9 2019-03-23 13:23:03Z No. 5844412

>>5843947

just follow the fresh bread

Lijkt erop dat catalogus niet bijwerkt voor nu

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 13:36:26Z No. 5844546

>>5844412

Klopt. Ben al twee uur bezig om dit te melden. Nu eindelijk zie ik ook deze vraag in de andere treads. We wachten het gewoon af.

Anonymous ID: a83b1e 2019-03-23 13:38:04Z No. 5844558

catalogus is bevroren, volg hier de links naar recente broden

Q Research General #7476 https://8ch.net./5843663.html

Q Research General #7477 https://8ch.net./5844518.html

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 14:23:39Z No. 5845018

>>5844558

ThanQs

Als je nieuwe links hebt, graag posten. 👍🏻

Anonymous ID: a83b1e 2019-03-23 15:10:31Z No. 5845448

Q Research General #7477 https://8ch.net./5845312.html

(fout genummerd)

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 15:14:36Z No. 5845500

>>5845448

Ik zag het. Maar toch thanQs

Moet 7478 zijn.

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 15:48:50Z No. 5846015

Catalog 8ch lijkt te zijn ontdooid. Yeahh

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 23:46:38Z No. 5853045

NQP

>>5873007. #3170

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 23:48:04Z No. 5853073

NQP

>>5853007. #3170

Vergeet eerste

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-23 23:54:34Z No. 5853257

NQP

>>5853115. #3171

>>5853176 #3172

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-24 00:08:29Z No. 5853617

NQP

>>5853545. #3173

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-24 00:09:33Z No. 5853661

NQP

>>5853603. #3174

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-24 00:22:28Z No. 5854075

NQP

>>5854029. #3175

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-24 09:45:11Z No. 5860658

May hangt couppoging boven het hoofd

LONDEN - Ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat bericht de krant The Sunday Times, die sprak met elf rebellen binnen de regering.

De opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas maandag te confronteren. Ze kunnen dan dreigen collectief op te stappen als de premier weigert te vertrekken. ,,Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken'', zou een van de ministers hebben voorspeld.

May kwam aan de macht in de chaotische periode na het referendum in 2016. Ze ondermijnde haar gezag door in 2017 vervroegde verkiezingen uit te schrijven en een teleurstellend resultaat te boeken. De Conservatieve Partij zag haar parlementaire meerderheid toen in rook opgaan. May sloot vorig jaar een Brexitdeal met de EU, maar slaagde er vervolgens niet in die door haar eigen Lagerhuis te loodsen.

'Unaniem'

De ministers zouden nu op haar plaats een interim-premier willen installeren. May's secondant David Lidington, milieuminister Michael Gove en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt worden genoemd als mogelijke kandidaten. Een bron rond de regering meldt volgens de krant Mail on Sunday dat het kabinet het er ,,unaniem'' over eens is dat May zo snel mogelijk moet opstappen.

De krant The Guardian bericht dat het handjevol overgebleven politiek bondgenoten van May probeert haar toch in het zadel te houden. Zij waarschuwen dat haar vertrek kan leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij of nieuwe verkiezingen. May zou zondag krijgsraad houden in haar buitenverblijf Chequers.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de Brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke Brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

>https://www.telegraaf.nl/nieuws/3340384/may-hangt-couppoging-boven-het-hoofd

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-24 10:20:37Z No. 5860809

Video: Bosma's reactie op Freek de Jonge die het nodig vond om weer de aandacht naar zichzelf toe te trekken tijdens opening Boekenbal. "Openen met een statement over Baudet bla bla bla…" Hebben jullie vast wel over gelezen.

>https://www.freekdejonge.nl/blog/voorstelling/1985-radio-freedom-2/

>https://socialhistory.org/en/node/2123

"Martin Bosma heeft daar een onthutsend boek over geschreven; Minderheid in Eigen Land. Daarin beschrijft hij de vuile oorlog van het ANC tegen Inkatha, de grootste anti-apartheidsbeweging van Zuid-Afrika.En de massale steun die daarvoor uit Nederland kwam. Deze burgeroorlog kost in de jaren tachtig 20.000 mensen het leven, onder meer door het ‘autobanden’ van tegenstanders. Het ANC heeft martelkampen maar in Nederland is Mandela een halve God voor het IKV, CNV, CPN en PvdA. De organisatie is communistisch, betaald door de USSR en de DDR en weigert mensen op basis van ras. Freek de Jonge, Rosenmöller, Jan Pronk, Paul Witteman en Jeroen Krabbé kiezen blind voor het ANC. Het geweld werd aangejaagd door Radio Freedom, een omroep gesteund door Maartje van Weegen en Pia Dijkstra (Hoi!) Zij kregen hun zin: het ANC kwam aan de macht. Geen land ter wereld kent nu zoveel rassenwetten als het nieuwe Zuid-Afrika: de ANC-apartheid. Er sterven meer mensen in politiecellen dan ooit. Criminaliteit, racisme en corruptie heersen. Onderwijs, landbouw, watervoorziening en gezondheidszorg hollen achteruit. Blanke Afrikaners vrezen voor een genocide en zien hun cultuur uitgewist. Nooit een excuus gehoord van Links…"

Dit is een reactie op onderstaand artikel.

>https://opiniez.com/2018/09/12/de-wrange-politieke-context-van-de-zuid-afrikaanse-plaasmoorde/robertbor101/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-24 10:24:25Z No. 5860826

>>5860809

Excuus, reactie van Bosma is ouder. Was al een reactie op een eerdere publieke vertoning van De Jonge. Maar net zo relevant.

Anonymous ID: 7f7b19 2019-03-24 17:43:49Z No. 5864763

Het zal toch niet? 🤭

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 09:35:11Z No. 5878712

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 09:39:32Z No. 5878733

October 12, 2018 Updated: March 24, 2019

>https://www.theepochtimes.com/spygate-the-true-story-of-collusion_2684629.html

Anonymous ID: a83b1e 2019-03-25 12:22:16Z No. 5879497

De enige echte russische connecties.

Anonymous ID: de361a 2019-03-25 14:43:05Z No. 5880623

Op 13 juli 2018 schreef ik een klein stukje over Maud Oortwijn. Vandaag wilde ik kijken of er nog een update was toegevoegd. Opmerkelijk te moeten ontdekken dat haar wordpress account niet meer bestaat en dat haar nieuws sinds 22 maart 2019 als fake news wordt bestempeld. 🤔

Op zulke momenten denk ik echt: Hmm dat is wel erg toevallig.

Dit zaakje stinkt aan alle kanten. Onderstaand heb ik nog van een ander forum kunnen halen. Is alleen helaas de inleiding. Ik had er een link aan toegevoegd zodat de rest van haar verhaal duidelijk werd door de vele fotoos en documenten. Toegevoegd een foto van Maud en bevestigen. Capgemini speelde een belangrijke rol in haar verhaal vandaar de toegevoegde foto.

Als iemand weet hoe de actuele status van Maud Oortwijn is, graag hier posten.

Dan

Mijn reisgenoot maakte, zonder dat ik dit wist, foto’s in Bangkok, van de Koninklijke familie.

▪ Op 6 december 2000 zag ik de Koninklijke familie samen met minister Benk Korthals in Bangkok in een compromitterende situatie.

▪ Om eerlijk te zijn, ik had ze aanvankelijk niet eens herkend, want heb niets met het Koningshuis (ik lees de bladen niet).

▪ Ik wilde niets doen met de in Bangkok opgedane  kennis. Het lukte me te ontsnappen naar Cambodja en ik dacht niet gezien te zijn. Ik wist dat er een pedofeestje was, maar niet hoe prominent de gasten waren.

▪ Zonder dat ik het wist, had mijn reisgenoot echter foto’s gemaakt. De foto’s (waarvan ik het bestaan niet kende) waren reden voor Beatrix om mij te laten stalken op gruwelijke wijze.

▪ Het Koninklijk Huis zag deze foto’s zogenaamd als bedreiging (daarom waren ze boos). In werkelijkheid hadden zij ons bewust in die val gelokt. Het werkt alleen niet.

Dit las ik een paar jaar geleden en was voor mij een bevestiging van allerlei vermoedens, geruchten, video’s en blogs wat ik heb gelezen/gezien door de tijd.

Het kwam ongelooflijk over, dus eerst maar een kijken wie Maud Oortwijn is. Zij is namelijk de hoofdpersoon over wie dit gaat.

Maud Oortwijn heeft een gedegen opleiding genoten. Zij is van vwo naar de universiteit van Groningen gegaan. Daarna naar University of Cambridge en als laatste door omstandigheden naar de University of Warnick.

Maud Oortwijn is een dame waarvan ik schat dat zij nu rond de veertig jaar is.

Zij is welbespraakt in haar blogs en komt bij mij over als een realistisch individu.

Alles wat zij te berde brengt, ondersteunt zij met foto’s, emails, brieven en allerlei documenten. Zij kan het complot tegen haar erg goed analystisch duiden.

Wat wij nu weten door de informatie, buiten Maud Oortwijn om, verzameld, lijkt dit toch een bevestiging van een bestaand pizzagate en van het bestaan van personen die dit complot onder de tafel willen houden. Kost wat het kost.

Ik beveel deze site van harte aan en vergeet niet op alle links te klikken. Helaas sommigen zijn dode links,maar er blijft genoeg over om van de ene na andere verbazing te vallen. https://maudoortwijn.com/

Capgemini. Ik zelf heb al een tijdje geleden ontdekt, dat via in de Raad van Bestuur ook de naam Rotschild groep weer opduikt. Kan geen toeval meer zijn toch? En als ik kijk naar hun logo: een schoppenkaart. In de masonic betekenis is dat de dodemanskaart. Verder zij hebben pas een nieuwe logo gemaakt. Zij zeggen over de kleuren: Het zijn frisse nieuwe lichte kleuren die je zou moeten gebruiken in een nieuwe wereld.

Anonymous ID: de361a 2019-03-25 17:50:51Z No. 5883405

NQP

>>5882797. #3176

>>5882921. #3177

>>5883120. #3178

>>5883177. #3179

Anonymous ID: de361a 2019-03-25 17:57:04Z No. 5883604

NQP

>>5883573. #3180

Anonymous ID: de361a 2019-03-25 18:01:14Z No. 5883691

NQP

>>5883651. #3181

sage ID: e7ff8a 2019-03-25 18:18:46Z No. 5884145

>>5814801

PVV is zonder twijfel gecontroleerde oppositie.

Het doel is om Wit Nationalisme te reduceren tot een belachelijke, debiele schreeuwpartij.

Anonymous ID: ac25f9 2019-03-25 19:13:31Z No. 5885256

En wat moeten we hier nu mee?

antifa

https://www.nu.nl/267189/video/vrouw-uit-doodsbedreiging-richting-baudet-bij-demonstratie.html

Vrouw uit doodsbedreiging richting Baudet bij demonstratie

De politie heeft maandag een 21-jarige vrouw uit Nijmegen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aan Thierry Baudet gerichte doodsbedreiging. Bij een demonstratie in Amsterdam uitte een betoger doodsbedreigingen aan het adres van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie.

Anonymous ID: ac25f9 2019-03-25 19:43:39Z No. 5885759

Het evenement van antifa van afgelopen zaterdag

https://www.vrijebond.org/23-03-antifa-blok-samen-tegen-racisme-demo/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 21:27:44Z No. 5887652

NQP

>>5887618 #3182

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 21:37:27Z No. 5887824

NQP

>>5887803 #3183

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 21:41:22Z No. 5887917

NQP

>>5887894 #3184

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 21:43:04Z No. 5887955

NQP

>>5887933 #3185

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 21:47:20Z No. 5888091

NQP

>>5888047 #3186

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 22:22:14Z No. 5888827

NQP

>>5888801 #3187

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 22:24:40Z No. 5888883

NQP

>>5888857 #3188

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-25 23:10:47Z No. 5889794

NQP

>>5889767 #3189

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 00:23:21Z No. 5891386

NQP

>>5891366 #3190

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 02:14:41Z No. 5894187

NQP

>>5894159 #3191

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 02:19:33Z No. 5894375

NQP

>>5894341 #3192

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 02:24:34Z No. 5894516

NQP

>>5894508 #3193

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 02:29:30Z No. 5894637

NQP

>>5894619 #3194

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 08:10:56Z No. 5899137

NQP

>>5897520. #3195

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 13:03:57Z No. 5900756

Hoi,

Ik kwam deze vid tegen van George W Bush. Hij sprak daar over: Order out of chaos’. Ik dacht dat ik die uitspraak eerder gehoord en gelezen had. Ik dook even in een van mijn oude blogs.

Prins Bernard heeft op 12j juni 1943 Het 322 Dutch Squadron RAF opgericht met alleen maar Nederlandse piloten.

Hier een kort stukje van mijn blog:

-Prins Bernard heeft in Engeland een squadron opgezet met alleen Nederlandse piloten. Bernard heeft bewust het nummer 322 voor dit squadron gekozen. In dat geval was hij dus al op de hoogte van het geheim genootschap en stond hij achter hun motto: ‘Ordo ab Chao’. of wel: ‘Orde door Chaos’. Toegevoegd het logo van de Dutch Squadron. Die papegaai is zomaar gekozen. Een piloot had deze in zijn vrije tijd gekocht, en iedereen vond het wel prachtig als deze papegaai de mascotte zou worden van hun squadron. Let wel even op het nummer onderin-

De connecties zijn overal als je daar voor openstaat.

WWG1WGA

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 13:06:20Z No. 5900787

Vervolg post Bernard.

Hier nog de fotoos want die gingen niet ineens.

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 13:15:18Z No. 5900877

>>5884145

OB

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 13:23:31Z No. 5900956

>>5814801

Wie kunnen we vertrouwen in Nederland en waar kun je nog op stemmen?

WE WETEN HET NIET

Elke partij lijkt wel wat skeletjes in de kast te hebben. Als ze het niet hebben, dan heeft hun agenda niet onze prioriteit, althans niet de mijne.

N.a.v. de berichten over GW heb ik de afstamming van GW bekeken. Hij mag dan familie hebben gehad die in Indonesië geboren is maar zo te zien allemaal van Europese komaf, Duits en Nederlands. De tak van moeder is het interessantst. Daar zit zelfs een jonkvrouwe en jonkheer in. De tak van Wilders' oma aan moeders kant, zie afbeelding.

Verder ben ik op zoek gegaan naar wat info. Lees en oordeel zelf. Ik heb nog niet alles gelezen maar na wat scannen denk ik dat deze wel aardig zijn.

Leesvoer voor een regenachtige avond, KEK ~O¿O~

>>https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3991733,00.html

>>https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html

>>https://www.stopdebankiers.com/is-geert-wilders-nu-eigenlijk-weten-we/

>>https://www.thenation.com/article/sugar-mama-anti-muslim-hate/

>>https://www.haaretz.com/israel-news/report-dutch-secret-service-investigated-far-right-leader-s-ties-to-israel-1.5469496

>>https://outline.com/b44V4r

>>https://www.wanttoknow.nl/politiek/geert-wilders-is-de-mol/

>>https://www.vn.nl/de-israel-connectie-van-geert-wilders/

>>https://www.sivmo.nl/data/upload/files/geertwilders.pdf

>>http://www.indigorevolution.nl/2016/09/12/is-geert-wilders-een-slachtoffer-van-op-trauma-gebaseerde-mind-control-technieken-html/

>>https://www.academia.edu/28157462/E-magining_ThePeople_On_Geert_Wilders_and_the_Promises_of_Twitter_s_Populist_Reason

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 13:33:43Z No. 5901072

>>5900756

De truc van de cabal. Eerst heimelijk chaos creëren, dan orde (her)stellen en men heeft de schapen aan hun kant.

>>https://www.youtube.com/watch?v=pivMEyM1u-g

Anonymous ID: 53a9e3 2019-03-26 13:48:13Z No. 5901245

Cartoonist doet aangifte van Baudet-bedreiging: ‘misbruik mijn werk niet’

Politiek tekenaar Ruben L. Oppenheimer heeft aangifte gedaan van een bedreiging van politicus Thierry Baudet. In een reactie op een cartoon van Oppenheimer wenst iemand de Forum-voorman dood. ‘Mijn werk moet niet misbruikt worden om geweld tegen politici te propageren'.

saus: https://www.ad.nl/binnenland/cartoonist-doet-aangifte-van-baudet-bedreiging-misbruik-mijn-werk-niet~ab72594a/

saus: https://twitter.com/RLOppenheimer

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 14:42:31Z No. 5901856

Sacha Stone

In our interview with Sacha Stone, he says the "deep state" has already lost, and credits the Trump administration and Putin legacy for “ratting out the Babylonian Priesthood.”

“The intelligence agencies of the world are largely responsible for human trafficking and pedophile rings—and drugs and guns and gold—but good people within those agencies have come together and appear to be ratting out the nefarious elements. That, I think, is a signature of where we're at right now, as a civilization. Good people within these government agencies and even within the deep state of the military intellectual complex—good military brass and good intelligence officers—are coming together and ratting out, cleaning house themselves. That is absolutely a signature of 2018-2019. Actually, I'd say it's a signature of the Trump administration and certainly the Putin legacy as well. I think history will reflect that Putin and Trump are two living men of the living soil who have managed to rat out the Babylonian Priesthood, one way or the other, and that's not necessarily a testament to their own vision and their own noble expression, but they are certainly the totems that are at the front of the incumbencies of the Russian presidency and the American presidency that have aligned for the first time, I believe, in history."

>>https://www.zerohedge.com/news/2019-01-03/sacha-stone-deep-state-has-already-lost

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 14:45:59Z No. 5901899

>>5901628

Over de Epstein-rechter die plots 'overleden' is.

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 15:05:06Z No. 5902144

>>5900956

Wow Lekker bezig geweest anon. 👏🏻

OB

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 15:38:51Z No. 5902661

What the hell is zojuist happend?

Zestien aanklachten! Poef! Weg?

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 16:34:26Z No. 5903551

NQP

>>5903527. #3196

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 16:37:33Z No. 5903618

NQP

>>5903586. #3197

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 16:43:14Z No. 5903764

NQP

>>5903723. #3198

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 16:50:54Z No. 5903922

NQP

>>5903895. #3199

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 16:52:20Z No. 5903955

NQP

>>5903921. #3200

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 16:57:39Z No. 5904091

NQP

>>5904054. #3201

Anonymous ID: e31a55 2019-03-26 17:04:21Z No. 5904231

Een zwarte dag voor onze internet vrijheid!!

https://www.rt.com/news/454782-eu-lawmakers-approve-controversial-copyright/

The European Parliament has voted to adopt the highly controversial Article 13 provision which would govern the production and distribution of content online under the auspices of increasing copyright protections.

Tuesday’s move will update the EU's 20-year-old copyright rules and will govern audiovisual content, much to the dismay of many social media users who have already begun outpouring their grief online.

However the parliament said in a statement that sharing memes and gifs has been protected “even more than it was before” and they will continue to be available and shareable on online platforms.

MEPs passed the legislation by 348 votes to 274 Tuesday. Opponents had hoped for last-minute amendments to be made but their efforts were in vain.

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 17:12:07Z No. 5904390

>>5904231

OB

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 17:13:55Z No. 5904441

NQP

>>5904397. #3202

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 17:22:44Z No. 5904617

NQP

>>5904599. #3203

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 17:29:25Z No. 5904744

NQP

>>5904715. #3204

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 17:50:42Z No. 5905233

NQP

>>5905183. #3205

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 18:35:14Z No. 5906143

NQP

>>5906111. #3206

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 19:05:32Z No. 5906788

NQP

>>5906747. #3207

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 19:09:07Z No. 5906867

NQP

>>5906839. #3208

Anonymous ID: de361a 2019-03-26 19:22:11Z No. 5907083

‪#Censuur‬

‪#EUtraitors ‬

‪#GreatAwakeningWorldWide ‬

‪#WakkerWordenNederland 🙏🏻‬

‪#UnitedNotDivided ‬

DEEL DE MEME OP SOCIAL MEDIA!

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 20:46:48Z No. 5908437

NQP

>>5908420 #3209

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:01:35Z No. 5908749

NQP

>>5908738 #3210

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:14:35Z No. 5909028

NQP

>>5909008 #3211

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:27:04Z No. 5909350

NQP

>>5909322 #3212

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:28:48Z No. 5909405

NQP

>>5909342 #3213

>>5909363 #3214

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:31:11Z No. 5909482

NQP

>>5909464 #3215

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:36:19Z No. 5909638

NQP

>>5909596 #3216

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:39:39Z No. 5909740

NQP

>>5909718 #3217

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:51:59Z No. 5910038

NQP

>>510024 #3218

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:52:35Z No. 5910053

>>5910038

Correctie

>>5910024 #3218

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-26 21:54:50Z No. 5910115

NQP

>>5910092 #3219

Anonymous ID: 58e24e 2019-03-27 03:45:04Z No. 5916338

NQP

>>5915048 #3220

Anonymous ID: 84dca7 2019-03-27 04:17:27Z No. 5916776

>>5916744

Anonymous ID: e31a55 2019-03-27 07:31:36Z No. 5918343

>>5907083

Wrong button? 10 MEPs who voted to reject debate on Article 13 say they didn't mean to

Anonymous ID: de361a 2019-03-27 08:47:55Z No. 5918681

NQP

>>5915048. #3220

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 09:42:16Z No. 5918941

Harris… en die gaat voor presidentschap in 2020. Denk niet dat ze het haalt… glashard liegen op Fake CNN.

Anonymous ID: de361a 2019-03-27 13:25:12Z No. 5920245

>>5916338

OP hier:

Bedankt voor je nachtelijke alertheid om de Q post op te pikken en te posten. 👍🏻

DanQ anon.

Boobs voor de inzet. O7

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 20:13:46Z No. 5925605

NQP

>>5925256 #3221

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 20:23:25Z No. 5925771

Ik-anon was hiervan al op de hoogte maar deel het toch nog even voor de anderen…

Afbeelding van: >http://xandernieuws.punt.nl/content/2019/03/Topadviseur-UNICEF-veroordeeld-wegens-verkrachten-kinderen

"The United Nations is turning a blind eye to child rape within its own ranks"

>https://www.independent.co.uk/voices/united-nations-soldiers-paedophilia-un-child-rape-ngo-staff-a7648791.html

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 20:40:09Z No. 5926074

NQP

>>5926054 #3222

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 20:50:43Z No. 5926318

NQP

>>5926283 #3223

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 22:21:37Z No. 5928003

NQP

>>5927994 #3224

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 22:22:37Z No. 5928027

NQP

>>5928012 #3225

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 22:25:51Z No. 5928123

NQP

>>5928096 #3226

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 23:45:35Z No. 5929558

NQP

>>5929534 #3227

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-27 23:48:47Z No. 5929641

NQP

>>5929554 #3228

>>5929587 #3229

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 00:40:05Z No. 5930820

NQP

>>5930410. #3230

>>5930471. #3231

>>5930643. #3232

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 01:08:51Z No. 5931701

NQP

>>5930977. #3233

>>5931097. #3234

>>5931177. #3235

Anonymous ID: 4b1ee1 2019-03-28 03:45:34Z No. 5935506

NQP UK Bread #3

>>5935020 #3236

>>5935122 #3237

Anonymous ID: 4b1ee1 2019-03-28 03:49:40Z No. 5935617

NQP UK Bread #3

>>5935455 #3238

Anonymous ID: 4b1ee1 2019-03-28 03:58:11Z No. 5935844

NQP UK Bread #3

>>5935704 #3239

Anonymous ID: e47f2d 2019-03-28 04:05:13Z No. 5936008

NQP UK Bread #3

>>5935884 #3240

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 07:05:44Z No. 5938159

>https://threadreaderapp.com/thread/1111151599035006976.html

Het artikel (zou met deze link gratis te lezen moeten zijn):

>https://www.ftm.nl/artikelen/rekenmodel-tesla-subsidie-black-box?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 07:08:43Z No. 5938174

NIET MEER BLIJ DAT IK RIJ

European Cars Will Soon Slow Down Automatically If You're Speeding

In the next step toward becoming a utopian Brave New World at the hands of suffocating and dehumanizing regulation, all new cars sold in the UK and Europe will soon be fitted with speed-limiting devices, which will automatically stop drivers from exceeding the speed limit, according to the Guardian.

The concept is part of sweeping safety changes being implemented to vehicle safety rules that the EU has provisionally agreed to. Despite the fact that Britain may not be part of the EU when the rules take effect - they're slated to be fully rolled out by 2022 - UK regulators have said they will mirror the safety standards across the Channel. The rules still need to be ratified by the European parliament, which could happen by September.

In addition to speed limiters, other features to be made mandatory in 2022 include automated emergency braking, electronic data recorders and improved visibility. The move is being described as "one of the biggest leaps forward in 50 years" for auto safety and it is estimated that it could save 25,000 lives by 2037.

The speed limiter device, called intelligent speed assistance (ISA), uses GPS and sign recognition to detect speed limits, and will sound a warning and automatically slow a vehicle down if it is exceeding the limit. Drivers will be able to "override" the device by pressing hard on the accelerator, the article says although that act may also quietly notify any nearby police. Some motorist groups have argued that speeding up can sometimes actually be the safer option, such as when a person needs to swiftly pass a vehicle ahead of it.

Antonio Avenoso, executive director of the European Transport Safety Council, told the Guardian: "There have only been a handful of moments in the last 50 years which could be described as big leaps forward for road safety in Europe. The mandatory introduction of the seatbelt was one, and the first EU minimum crash safety standards, agreed in 1998, was another. If last night’s agreement is given the formal green light, it will represent another of those moments, preventing 25,000 deaths within 15 years of coming into force."

Joshua Harris, director of campaigns for road safety charity Brake, said: “These lifesaving measures come at a vital time, with road safety in a concerning period of stagnation with more than 70 people still being killed or seriously injured on British roads every day. The government must commit to adopting these lifesaving regulations, no matter what happens with Brexit.”

We also recently reported that Volvo was implementing new safety systems that would allow their vehicle to determine if a driver was impaired or distracted and then, in the case of a drunk driver, intervene on various levels and also "call the authorities".

We're sure that, especially for automobile aficionados, these limiters and new automated safety systems will bring the joy right back to driving.

>https://www.zerohedge.com/news/2019-03-27/european-cars-will-soon-slow-down-automatically-if-youre-speeding

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 07:44:53Z No. 5938446

Globalism's Last Disgrace: The Army Vs The Yellow Vests

There are few people in this world more odious than French President Emmanuel Macron after his behavior this week. I’m sure there are child molesters who are worse. But as a man who is pivotal in the future of hundreds of millions of people, his decision to order the French military to quell the Yellow Vests protests with live ammunition is simply vile.

Moar:

>https://www.zerohedge.com/news/2019-03-27/globalisms-last-disgrace-army-vs-yellow-vests

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 12:00:52Z No. 5939581

Het blijft opmerkelijk. En dan te weten dat de ‘Nederlandse onderzoek journalist 😂' daar zijn nieuws haalt/kopieert.

Zou het toch geweldig zijn als er een nederlandse journalist opstaat met hetzelfde lef als POTUS.

Anonymous ID: e47f2d 2019-03-28 12:02:15Z No. 5939592

>>5920245

Graag gedaan en thnx for the boobs!:-)

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:05:27Z No. 5943143

NQP

>>5943096. #3241

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:07:10Z No. 5943191

NQP

>>5943130. #3242

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:09:13Z No. 5943238

NQP

>>5943194. #3243

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:16:51Z No. 5943336

NQP

>>5943295. #3244

Helaas op dit moment de 8chan tread bevroren.

Anonymous ID: 49aa9e 2019-03-28 17:17:40Z No. 5943357

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:21:58Z No. 5943484

NQP

>>5943423. #3245

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:24:50Z No. 5943564

NQP

>>5943535. #3246

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:30:45Z No. 5943716

NQP

>>943665. #3247

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:32:10Z No. 5943740

NQP

Correctie

>>5943665. #3247

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:33:49Z No. 5943781

NQP

>>5943751. #3248

Anonymous ID: 231303 2019-03-28 17:45:06Z No. 5944013

I remember watching Trey say this live…I knew Comey was our guy after that..video disappeared for a while to when I looked for it later…So watching Comeys antics was very intriguing having my opinion..and of course Mueller play his Donnie Brasco as well….what is their connection? What would you do for you and yours???

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:46:40Z No. 5944046

NQP

>>5944004. #3249

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 17:51:55Z No. 5944164

NQP

>>5944119. #3250

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:05:06Z No. 5944479

NQP

>>5944447. #3251

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:06:47Z No. 5944528

NQP

>>5944492. #3252

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:08:20Z No. 5944576

NQP

>>5944536. #3253

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:09:07Z No. 5944607

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:13:24Z No. 5944729

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:21:05Z No. 5944879

NQP

>>5944859. #3254

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:24:10Z No. 5944951

NQP

>>5944908. #3255

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:25:58Z No. 5944997

NQP

>>5944970. #3256

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:30:52Z No. 5945119

NQP

>>5945074. #3257

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 18:36:11Z No. 5945249

NQP

>>5945210. #3258

Anonymous ID: 6f6d0b 2019-03-28 19:00:13Z No. 5945608

>>5944859

Based on that, it would mean that all of those celebrities (and others) who posted on twitter that they wanted someone to kill our beloved President are guilty of treason and should be put in jail for up to 20 years.

Q, please make sure that justice is served.

Anonymous ID: 925b28 2019-03-28 19:13:15Z No. 5945812

>>5945608

De-Mystifying The Occult, Part II – Jay Parker – Time Of Decision

Occult whistleblower Jay Parker gave this presentation as part of Mark Passio's De-Mystifying The Occult II: Satanism & The Dark Occult seminar in Philadelphia, PA on February 6, 2016.

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 19:13:59Z No. 5945829

NQP

>>5945780. #3259

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 19:38:47Z No. 5946340

NQP

>>5946299 #3260

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 19:48:32Z No. 5946598

NQP

>>5946567 #3261

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 19:52:37Z No. 5946727

NQP

>>5946671 #3262

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 19:54:58Z No. 5946782

NQP

>>5946755 #3263

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:03:29Z No. 5946986

NQP

>>5946936 #3264

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:04:34Z No. 5947014

NQP

>>5946995 #3265

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:07:51Z No. 5947128

NQP

>>5947041 #3266

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:10:15Z No. 5947180

NQP

>>5947167 #3267

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:11:35Z No. 5947231

NQP

>>5947187 #3268

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:12:59Z No. 5947284

NQP

>>5947264 #3269

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:16:48Z No. 5947408

NQP

>>5947374 #3270

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:17:44Z No. 5947437

NQP

>>5947414 #3271

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:28:43Z No. 5947725

NQP

>>5947488 #3272

>>5947538 #3273

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:32:18Z No. 5947823

NQP

>>5947752 #3274

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:34:29Z No. 5947886

NQP

>>5947846 #3275

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 20:34:39Z No. 5947895

WOW Q IS ON FIRE zoals we in goed nederlands zeggen.

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:37:04Z No. 5947968

NQP

>>5947913 #3276

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:38:05Z No. 5948008

NQP

>>5947941 #3277

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:40:35Z No. 5948071

NQP

>>5948009 #3278

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:41:42Z No. 5948105

NQP

>>5948084 #3279

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:43:20Z No. 5948160

NQP

>>5948102 #3280

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:44:25Z No. 5948198

NQP

>>5948159 #3281

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:46:14Z No. 5948254

NQP

>>5948195 #3282

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:48:31Z No. 5948313

NQP

>>5948229 #3283

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:49:06Z No. 5948331

NQP

>>5948315 #3284

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:52:15Z No. 5948423

NQP

>>5948334 #3285

>>5948387 #3286

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:53:42Z No. 5948476

NQP

>>5948406 #3287

>>5948441 #3288

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:56:45Z No. 5948543

NQP

>>5948479 #3289

>>5948511 #3290

Anonymous ID: de361a 2019-03-28 20:57:25Z No. 5948559

Alsof je in een postkantoor staat.

De Q post vliegt om je oren en ik vind het heerlijk.

Wat een Q gozert.

En wat zie ik uit naar de rally van POTUS.

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:58:25Z No. 5948586

NQP

>>5948529 #3291

WE ARE Q

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 20:59:55Z No. 5948631

NQP

>>5948569 #3292

>>5948590 #3293

ENJOY THE SHOW

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 21:01:43Z No. 5948686

NQP

>>5948625 #3294

>>5948641 #3295

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 21:02:50Z No. 5948720

NQP

>>5948656 #3296

>>5948690 #3297

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 21:06:43Z No. 5948847

NQP

>>5948706 #3298

>>5948737 #3299

>>5948778 #3300

Anonymous ID: 42d943 2019-03-28 21:10:41Z No. 5948954

>>5948686 (pb)

Food for thought.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 21:12:12Z No. 5948990

NQP

>>5948854 #3301

>>5948880 #3302

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-28 21:35:54Z No. 5949487

NQP

>>5949454 #3303

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 08:18:36Z No. 5958963

>>5938159

TNO: rekenmodel voor subsidie elektrisch rijden in Klimaatakkoord is ‘ongeschikt’ voor de toekomst

Onderzoeks- en adviesbureau TNO legt een bom onder de mobiliteitsplannen van het Klimaatakkoord. Het gebruikte rekenmodel is op lange termijn niet geschikt voor de doorrekening van het vele miljarden kostende beleid voor elektrische auto’s, zegt TNO na vragen van Follow the Money: ‘Er is nieuw instrumentarium nodig.’

Ruim 12 miljard euro. Dat is het bedrag dat het kabinet wil uitgeven aan de fiscale stimulering van elektrische auto’s tot en met 2030. De uitgave wordt gedaan in het kader van het Klimaatakkoord, maar voor de doorrekening van dat beleid wordt een model gebruikt dat zelfs voor de overheid een black box is. Alleen de eigenaar van het model, consultancybureau Revnext, weet hoe het werkt.

Onderzoeks- en adviesbureau TNO was vorig jaar in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) betrokken bij een evaluatie van dit zogeheten Carbontax-model, om de plausibiliteit van berekeningen te controleren.

Meer:

>https://www.ftm.nl/artikelen/tno-rekenmodel-elektrisch-rijden?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 08:42:21Z No. 5959032

Bestuurders Huis voor Klokkenluiders lieten klokkenluiders vallen

In december 2018 deelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer mee dat twee klokkenluiders misstanden hebben gemeld over – nota bene – het Huis voor Klokkenluiders. Er zou van alles mis zijn met de benoeming van directie, personeel en bestuurders. Uit onderzoek van FTM en NRC Handelsblad blijkt dat er inderdaad veel fout ging.

De rest:

>https://www.ftm.nl/artikelen/bestuurders-huis-voor-klokkenluiders-lieten-klokkenluiders-vallen?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 08:52:40Z No. 5959068

OM ziet af van vervolging CASA-abortusklinieken

Abortuskliniek CASA en bestuurder Bert van Herk worden niet strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar mogelijke subsidiefraude gestaakt. Weliswaar is er gerommeld met declaraties, maar het was ook onduidelijk wat gedeclareerd mocht worden. Het OM ziet daarom af van strafvervolging; dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

Ron Leenders was nog maar kort aangetreden als bestuurder van de CASA-klinieken toen hij eind 2016 met zijn ontdekkingen over de boekhouding van de CASA-klinieken de Nederlandse abortuszorg op zijn kop zette. Volgens hem had de keten van zeven abortusklinieken ten onrechte miljoenen aan zorg gedeclareerd bij verzekeraars en de overheid. Er zouden op grote schaal fouten zijn gemaakt bij het registreren en declareren van zorg. CASA verstuurde declaraties van behandelingen die werden uitgevoerd door een kliniek die medisch specialistische zorg aanbood. Hierdoor declareerden zij een hoger tarief dan voor een gewone behandeling.

Meer:

>https://www.ftm.nl/artikelen/geen-vervolging-casa-abortusklinieken?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 09:04:59Z No. 5959099

Heineken in Afrika: de hulp blijft achter op de handel

Heineken kreeg miljoenen euro subsidie voor landbouwprojecten in Afrika, die de regering prijst als hét voorbeeld van geslaagd beleid van hulp en handel. Ze leveren de brouwer veel goede publiciteit en belastingvoordeel op, maar nu blijkt dat de doelstellingen bij lange na niet zijn gehaald.

Beleggers en analisten reageerden vorige maand opgetogen op de jaarcijfers van Heineken: omzet en volume zijn gegroeid en de winstgevendheid is hoog. Wat dieper verstopt in het jaarverslag, op pagina 132, staat minder goed nieuws: een programma dat ertoe moet leiden dat Afrikaanse brouwerijen meer lokale grondstoffen gebruiken is off track, wat in dit geval een eufemisme is voor ‘mislukt’.

Dit tegenvallende resultaat heeft Heineken er niet van weerhouden volop sier te maken met de landbouwprojecten. ‘Je kunt er goede, positieve verhalen over vertellen die we bij pr natuurlijk graag gebruiken,’ erkent woordvoerder John-Paul Schuirink. Invloedrijke media, zoals Nieuwsuur, de Telegraaf, de Volkskrant, Financial Times en Forbes namen die verhalen de afgelopen jaren nagenoeg kritiekloos over. Het beeld is ontstaan dat Heineken bijdraagt aan armoedebestrijding en de ontwikkeling van de Afrikaanse landbouw.

De regering is dermate enthousiast over de ambitie van Heineken dat zij die tussen 2009 en 2019 ondersteunde met 7 miljoen euro belastinggeld

De totale publieke steun bedraagt ruim 10 miljoen euro.

Ook in Burundi, waar Heineken nauw samenwerkt met een dictatoriaal regime, profiteert de brouwer van een accijnskorting van 80 procent op bier dat vooral met lokale grondstoffen wordt gefabriceerd.

Alles:

>https://www.ftm.nl/artikelen/heineken-in-afrika-de-hulp-blijft-achter-op-de-handel?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 09:16:49Z No. 5959141

Zoveel doneren machtige multinationals aan Europese politieke partijen

De Franse president Emmanuel Macron heeft de flirt met de Europese ALDE-familie afgekapt. De reden: deze Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa ontvangt donaties van biochemische multinationals als Monsanto-Bayer. Dat is niet de enige onderneming die politieke partijen een duit toestopt. Follow the Money inventariseert hoe vrijgevig het bedrijfsleven is.

De liberalen zijn lang niet de enigen die zonder blikken of blozen geld aannemen van machtige multinationals. Ook de Europese Volkspartij (EVP), waar het CDA in zit en ACRE, waar Thierry Baudets Forum voor Democratie zich recent bij aansloot, houden regelmatig de hand op bij het bedrijfsleven.

Alles:

>https://www.ftm.nl/artikelen/zoveel-doneren-machtige-multinationals-aan-europese-politieke-partijen?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 09:36:47Z No. 5959212

>>5959141

>https://www.parlement.com/id/vhnnmt7l3ozz/partijfinanciering

>https://nos.nl/artikel/2162007-welke-partij-kreeg-de-meeste-giften-en-wie-geeft-het-meest-uit.html

>https://wnl.tv/2017/03/08/geldschieters-politieke-partijen/

>https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/publicaties/2017/03/08/overzicht-giften-en-schulden-politieke-partijen-tweede-kamerverkiezingen

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 09:43:12Z No. 5959236

>>5959099

>https://www.aandelencheck.nl/aandelen/heineken/winst-en-verlies/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 09:54:28Z No. 5959287

Helicopter crashes terug tot augustus 2018

>https://www.rotor.org/publications/rotor-daily/rotor-daily-article?PID=1482&evl=0&CategoryID=114&CategoryName=Accidents-and-Incidents

Aviation Global Incident Map

>https://aviation.globalincidentmap.com/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 11:07:31Z No. 5959606

>>5959133 (TY Anon!)

Belangrijke namen en organisaties uit het Nellie Ohr transcript

Naam van het bedrijf waar ze eerst onderzoek naar deed (voor Fusion GPS)

>Vlad Models (sex trafficking) (p. 10)

Naam van het bedrijf waar ze werkte in 2000 dat verschillende overheidsinstellingen contracteerde

>Mitre Corporation (p. 18)

De persoon waar ze direct verslag aan deed bij Fusion GPS

>Jake Berkowitz (pp. 32)

Het bedrijf waar de ongenoemde partner van Steele met Brits accent werkte

>Orbis (p. 35)

Het derde project dat haar aangeboden werd, maar afweerde om te werken aan "a case involving a video made by – that involved'"

>Planned Parenthood (p. 86)

De naam van Fusion GPS Ukraniense bron

>Serhiy Leshchenko (p. 114)

Saus:

>https://dougcollins.house.gov/sites/dougcollins.house.gov/files/10.19.18%20Nellie%20Ohr%20Interview.pdf

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 11:43:22Z No. 5959800

>>5959606

Vlad Models, tienermodellen, pure handel

>http://vladmodels.tv/models

Mitre

>https://www.mitre.org/

Orbis (UK tak)

>https://gbr.orbis.org/en

Serhiy Leshchenko

>https://dailycaller.com/2019/02/06/nellie-ohr-fusion-gps-leshchenko-ukraine/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 11:52:53Z No. 5959851

En dan krijgt Trump de schuld van haar hartkwaal…

EXCLUSIVE: 'I would pull over and park so I wouldn't go hit a tree.' Barbara Bush revealed how she fell into a deep depression and considered suicide while her husband George carried on decade-long affair with younger aide, explosive new bio reveals…

Meer:

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6861667/Barbara-Bush-devastated-humiliated-Georges-affair-aide-considered-suicide.html

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 11:59:58Z No. 5959890

Geen verrassing…

Kim Foxx Spoke at Fundraiser Hosted by George Soros Son this Month

>https://www.breitbart.com/politics/2019/03/28/kim-foxx-spoke-at-fundraiser-hosted-by-george-soros-son-this-month/

Anonymous ID: e47f2d 2019-03-29 14:38:10Z No. 5961289

"NachtbrakerAnon" hier;-P Ik heb nog wat screenshots gemaakt vannacht. Heel opmerkelijk de Fox 17 microfoon…

Anonymous ID: de361a 2019-03-29 14:55:51Z No. 5961531

>>5961289

Goed opgemerkt. 👍🏻

Anonymous ID: de361a 2019-03-29 14:57:03Z No. 5961555

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 20:37:21Z No. 5966066

NQP

>>5966027 #3304

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 20:54:38Z No. 5966390

NQP

>>5966375 #3305

Anonymous ID: 516a05 2019-03-29 20:56:15Z No. 5966425

>>5966390

FUCK THIS. IT'S LEADING NOWHERE !

Anonymous ID: 516a05 2019-03-29 20:57:31Z No. 5966456

>>5966390

Who gives a shit…

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 21:24:28Z No. 5966997

NQP

>>5966972 #3306

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 21:26:43Z No. 5967057

NQP

>>5967016 #3307

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 21:28:23Z No. 5967111

NQP

>>5967079 #3308

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 21:49:14Z No. 5967543

NQP

>>5967516 #3309

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-29 21:58:40Z No. 5967819

NQP

>>5967783 #3310

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-30 02:58:43Z No. 5972527

>>5801494

WHERE ARE THEY NOW

Q-post #3142

13 van de 15 gevonden. Alle 13 met recente Instagram posts dus ik neem aan dat ze nog rondlopen. Dit zijn ze:

1. Rai Langlois

Instagram @raimundolanglois

Agency http://www.theclawmodels.com/book/117-rai-langlois/

2. Izzy Josephine Adams

Instagram @rlylonelybillionaire

Agency https://www.fashionmodeldirectory.com/models/izzy+josephine_adams/photos/

3. ?

4. Eva Varlamova

Instagram @evavarlamova

Agency https://www.imgmodels.com/evavarlamova

5. SQUIDNICE (musician/rapper)

Instagram @squidnice

Agency http://midland.agency/squid

6. Rachel Sykes

Instagram @gingie_snaps

Agency http://www.heffnermanagement.com/Portfolio/women/mainboard/women/957840/rachel-sykes

7. Fran Summers

Instagram @fransummers

Agency https://www.stormmanagement.com/model/fran-summers/

8. Matt 'Cubanbreaad'

Instagram @cubanbreaad

9. Katie Neels

Instragram @katiemayneels

Agency https://www.firstmodelmanagement.co.uk/image-women/katie-may-neels-65208/portfolio/image-women

10. Arselajda Buraku

Instagram @arselajdaburaku

Agency Muse via https://models.com/oftheminute/?p=87476&page=62

11. Alexandra Albright

Instagram @alexandraalbright

Agency http://arquettetalents.com/?q=divisions_portfolio&id=1069&cat=Women

12. ?

13. Maeve Whalen

Instagram @maevewhalen

Agency http://www.theidentitymodels.com/models/638-maeve-whalen/

14. Thais Martins

Instagram @tthaismarttins

Agency http://www.musenyc.com/talent/thais-martins

15. Veronika Rusakova

Instagram @nikarusakova

Agency https://models.com/models/veronika-rusakova

Anonymous ID: de361a 2019-03-30 13:46:32Z No. 5977160

De bende van acht!

Anonymous ID: 1b73e7 2019-03-30 13:47:33Z No. 5977165

Anonymous ID: de361a 2019-03-30 16:55:00Z No. 5979111

Voor diegene die vinden dat alles te lang duurt.

Er zijn natuurlijk wel enkele operaties en /of onderzoeken bezig.

Vertrouw het plan

Anonymous ID: 5dc303 2019-03-31 09:23:25Z No. 5988988

Good morning friends!

Ik wens u allen een fijne zondag!

Anonymous ID: de361a 2019-04-01 13:12:32Z No. 6002765

Nou hebben we Unicef al een paar keer besproken. Maar nu kwam ik weer een site tegen van Unicef uit jaar 2015 die voor sponsers,supporters e.d. Een gemaskerd bal hielden. Ik heb de foto’s en video bekeken en de namen doorgenomen. Als vb een paar foto’s en uiteraard een link, zodat je het zelf kan bekijken. De symbolen vliegen op je oren. Waarom organiseert een organisatie zoals een Unicef zoiets extravagants?

http://www.unicefmasqla.org/#home-section

Anonymous ID: d59cce 2019-04-01 15:38:09Z No. 6004082

https://ec.europa.eu/belgium/news/180426_vaccination_nl

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annie_Schreijer-Pierik

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Pierik

http://www.annemiekenieborg.nl/?p=1529

Anonymous ID: de361a 2019-04-01 16:29:42Z No. 6004705

OPROEP

Ben het weekend even van de forums gebleven. Niet dat ik dan niets doet of onderzoek. Ik heb flink nagedacht over hoe je meer mensen op de forums krijgt en meer wakker krijgt. Is een grote en moeilijke taak en misschien niet eens voor nu haalbaar. Het is eerlijk gezegd ook frustrerend.

Vele mensen hebben echt al gehoord van Qanon, Greatawakening en/of de GeleHesje beweging maar denken dat het een hobby is van complotdenkers. Dit komt mede door de media die dat idee graag de wereld in helpt. Zodra er een bericht over een actie naar buiten dreigt te komen of er is een actie, dan de mensen neer zetten als: verward, onruststokers en/of gekke complotdenkers. En als dat niet helpt, dan ‘gewoon’ het dragen van een geel hesje verbieden. Dit gebeurt dus in een ‘democratisch’ land!

We zien het nu in Franrijk. De politie draait door. Er is een ongeschreven regel dat de politie geen mensen onverwachts van achteren met onbeschermd hoofd, daar even een wapenstok op laat kletteren. Toch heb ik dit een paar keer live op tv gezien. Mensen protesteren omdat zij de beslissingen die hun gekozen regering neemt, niet kunnen waarderen. In een democratisch land, mag je daarom en daartegen protesteren. Dat democratisch recht wordt nu met traangas en een wapenstok de mensen ontnomen. En als wij verder niets doen, wacht ook ons dat lot! Alleen dat nieuws wordt ons bewust onthouden.

Kijk, sinds vandaag 1 april 2019 hebben wij welgeteld 17.307.386 mensen in Nederland. Daarvan zijn er ongeveer een MILJOEN onder de armoedegrens. Dat opzich is al een reden om de criminele organisaties (Cabal) aan te pakken. Maar houdt ook in dat 16.307.386 mensen het wel redelijk tot goed hebben in dit land. Wat zal hun het een reet schelen wat er verder in de wereld gebeurt. En deze gedachte wordt natuurlijk ook weer in stand gehouden door de fake nieuws. De entertainment industrie zorgt dat je elke avond naar die glazen buis staart, al is het een testbeeld. Dus het idee dat mensen meer geinteresseerd raken in Q movement en daar voor open staan, is te hoog gegrepen. Zij hebben het over het algemeen te goed. Wat wij wel kunnen doen, is het meer duidelijk maken.

Wat kunnen wij nu doen?

Ten eerste er overpraten op de forums. Brainstormen! Dat gebeurt echt te weinig! Samen zijn we zoveel sterker!

Wij moeten de boodschap van Q meer en beter uitdragen.

Wij zijn nu het nieuws toch?

Er is een discord. Een forum waarop wij met andere gelijkgestemden ideeën kunnen uitwisselen. https://discord.gg/fBuyXey

Sinds 19 febuari is er een Nederlands broodje op de 8chan. Daar moet natuurlijk wel gepost worden. https://8ch.net/qresearch/catalog.html

Wij zouden die links meer moeten delen.

Ikzelf heb de keuze gemaakt om visitekaartjes te maken via Vistaprint en deze kaartjes overal achter te laten en/of een praatje met mensen te maken.

Voor 32 eurries heb je 500 kaartjes. Idee?

Kan ook een zo’n zelfklevend memo blok nemen, daar Q of gerelateerd boodschap opschrijven en plakken waar je wilt.

Of, als je nog biljetten hebt, WWG1WGA opschrijven. Geld gaat door vele handen.

Ken je mensen die met Gelehesjes acties meedoen? Vraag of zij hun foto’s en/of verhalen op de chan plaatsen. (Nederlands broodje)

Meer meme’s maken over Nederlandse politici en bedrijven.

Kunnen wij de Q proofs vertalen en delen op social media?

Bekijk de symbolen en de namen die altijd terug komen. Kijk in de map symbolen (discord KU-EN-EL). Eenmaal gezien, dan zie je die symbolen overal.

Als je dan een bedrijf of persoon wilt onderzoeken, let dan op de symbolen en de namen. Wat zijn dan de namen die je tegenkomt en waarvan je weet, dit kan onderzoek waard zijn.

Hier een kleine greep:

Rothschild, Soros, Leiden, Vaticaan, Clinton Foundation, Harvard, Standard, Bush, Soetero, Shell, Koningshuis, Centrale bank, NWO, Demmink, EU, Unicef, Rode kruis, Mabel, Warchild, Bilderberg, Marina Abramovic, Bernard, Postcodeloterij, Talpa en zo zijn er nog vele markers.

Wij zouden Q & Q+ meer moeten helpen om ons zelf te helpen/bevrijden.

WWG1WGA

Hebben jullie nog ideeën?

Geef het door!

rafael stolker ID: 454a8b 2019-04-01 17:07:34Z No. 6005123

Update discord link?

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-01 19:35:04Z No. 6006996

Anonymous ID: de361a 2019-04-01 20:17:18Z No. 6007576

>>6005123

Niet jezelf doxse anon. Geen naam invullen.

Wat bedoel je met vraag?

Anonymous ID: de361a 2019-04-01 20:23:40Z No. 6007662

Hier nog blanco templates. Om zelf er teksten bij te schrijven.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-01 20:26:28Z No. 6007695

Anonymous ID: 454a8b 2019-04-01 21:37:26Z No. 6008585

>>6007576

Sorry nieuw hier

De discord link is waarschijnlijk verlopen

Anonymous ID: e31a55 2019-04-01 21:37:39Z No. 6008588

>>6004705

Goeie inzet anon! Vind je eigen weg om mensen wakker te maken. Voor iedere anon kan dit anders zijn. Het is geweldig dat we hier nu een bord hebben, kleine stapjes die ons steeds meer samenbrengen!

Laten we alles droppen wat we tegenkomen dat in ons land gebeurt en we zo de connecties kunnen maken. Input geven voor diegene die memes willen maken, die het willen delen. Iedere anon zn ding doen. Anons worldwide!

WWG1WGA

Anonymous ID: de361a 2019-04-01 22:25:47Z No. 6009155

>>6005123

Ojee ik snap nu wel je vraag. Link was niet meer geldig terwijl die dat wel had moeten zijn. Hier een geldige link

https://discord.gg/5CsxXw2. 👍🏻

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-01 22:56:06Z No. 6009547

Anonymous ID: de361a 2019-04-01 22:58:48Z No. 6009582

>>6004705

Corectie discord link

https://discord.gg/5CsxXw2

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-01 23:03:02Z No. 6009631

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-01 23:07:37Z No. 6009702

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-01 23:38:27Z No. 6010078

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-02 00:28:09Z No. 6010649

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-02 00:36:55Z No. 6010745

>>6010649

>https://globalmissingkids.org/awareness/missing-children-statistics/

>https://bureaubeke.nl/doc/2015/PK72A%20_download.pdf

Anonymous ID: a409ec 2019-04-02 06:35:29Z No. 6014615

>>6009582

Is Discord link ook in de browser te benaderen? Ben niet van t gebruiken van apps hiervoor.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-02 09:12:16Z No. 6015207

>>6014615

Ja, zet het adres gewoon in je adresbalk van je browser.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-02 09:15:32Z No. 6015221

>https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities?continent=&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=

Vervuilingsrapport

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-02 09:17:13Z No. 6015230

>>6015221

Maar Nederland moet van het gas af… maar klimaatverandering, maar wij moeten de auto laten staan, maar maar maar…

Als ze niet eerst in India en China beginnen, heeft het allemaal geen nut.

Eén grote massahysterie.

Anonymous ID: e58ea9 2019-04-02 15:57:39Z No. 6017914

To ALL agencies, and governments. We know you watch this board.

Stop fucking around. I did not vote for Baudet. The party won big time, plain and simple.

You are not allowed by law to set it on the sideline. The party won LAWFULLY.

You know what to do.

#StopScrewingThePeople

#BaudetIsInEstablishmentOUT

And here some mildly waking up music for those who still adore the papers.

ZINGENDE DODEN

https://www.youtube.com/watch?v=-0OnyuF8fWg

Anonymous ID: de361a 2019-04-02 16:06:46Z No. 6018003

De Qanon song by Thought Gum

WWG1WGA

Anonymous ID: de361a 2019-04-02 16:35:12Z No. 6018331

‪#GreatAwakening ‬

‪#Qanon‬

‪#DigitalArmy ‬

‪#UnitedNotDivided ‬

‪WWG1WGA‬

Anonymous ID: de361a 2019-04-02 20:51:30Z No. 6021306

Tarik.Z

Deze student uit Pijnacker staat sinds 29 jan 2015 bekend als de ‘ Journaalkaper’.

TZ toen twintig jaar oud, was overtuigd door info verkregen via een hackers forum, dat onder andere de NOS het volk manipuleert via het acht uur journaal.

Om die reden koos hij ervoor om ‘zijn boodschap’ live te brengen van achter een NOS desk.

In hoger beroep werd hij veroordeeld op 22 dec 2015 tot drie jaar en vier maanden.Dit zou dus betekenen dat TZ vrij komt in April 2019.

TZ bekend met een hackers forum, een gewone rustige student, vond het zijn taak om het volk in te lichten over het fake nieuws wat de NOS dag in dag uit brengt. Opzich een nobel streven, alleen de manier waarop was niet zo slim. TZ wilde juist geen slachtoffers maken en koos daarom voor een alarmpistool en dat alleen om indruk te maken. Toen de politie dan ook de studio binnenviel, liet TZ het alarmpistool direct vallen. Nogmaals hij wilde geen slachtoffers, hij wilde alleen het volk voorlichten over het feit dat wij elke dag fake nieuws voorgeschoteld krijgen.

Nadat TZ was opgepakt kwamen gelijk de bekende termen de hoek om waaien: Hij is verward, hij heeft waandenkbeelden, het is een complotdenker en eigenlijk wel gevaarlijk als die zijn ‘boodschap’ op deze manier brengt.

Maar dan toch op een gegeven moment na onderzocht te zijn door twee psychiaters, was hun oordeel dat TZ ‘waanachtige ideeën’ had, maar niet gevaarlijk. ‘Is dat echt wel zo’ vroeg een bange rechter die hem echt wel voor een hele lange wilde opsluiten. ‘Ja’ zeiden de twee psychiaters, ‘ niet gevaarlijk luidt ons oordeel en hij weet zelf wel wanneer hulp in te roepen’.

De advocaat van TZ, Ton Visser zegt dat hij geen psychiater is maar door zijn lange ervaring met cliënten, kan hij toch wel zeggen dat TZ geen agressie in zich heeft en de zaken wat verkeerd heeft beoordeeld.

Dan komt ook Stef Aupers de hoek om kijken. Want toch om de een of andere reden moet TZ worden weg gezet als iemand die fictie niet van feiten kan onderscheiden. Stel je eens voor dat TZ gelijk heeft!

Stef Aupers is een cultuursocioloog. Hij praat graag over: De moderne complotdenker. In zijn ogen , na onderzoek’ is dat iemand die kritisch, wantrouwend maar toch welbespraakt zijn argumenten ter berde kan brengen. Alleen door de ingegeven info bv bonnetjes affaire Teeven of 9/11 worden de complot theorieën versterkt en op gegeven moment wordt fictie een feit voor de moderne complotdenker. Mooie theorie Stef! Je kan natuurlijk ook de theorieën onderzoeken die gedragen worden door talloze documenten, getuigenverklaringen en video’s i.p.v hoe een ‘complotdenker’ denkt. Of jij Stef bent heel erg naïef, blind voor wat recht in je ogen staart of en dat is erger, je doet bewust de boel misleiden. Eigenlijk hetzelfde wat NOS doet.

Hoe dan ook. TZ heeft niet zijn verhaal kunnen doen. Het enige wat vrij is gegeven is een briefje wat hij had meegenomen, met daarin wat dreigende eisen. Als je dit leest, ja dan schrik je even. En dat is precies wat het volk heeft gezien. Het spinnen van het verhaal is direct mee aangevangen. TZ weggezet als een moderne complotdenker met wat waanachtige ideeën. Niemand is meer geinteresseerd in zijn verhaal, en dat was nou precies de opzet.

Ik denk dat TZ uit een nobel streven ons ‘het volk’ oprecht heeft willen inlichten over het fake nieuws wat je nu als onderwerp overal hoort. De manier waarop TZ dit heeft gedaan was niet de juiste manier. Ik denk ook dat hij wat te vroeg was om het volk voor te lichten. Na jaren research over de verschillende complotten, ben ik tot conclusie gekomen dat TZ gelijk had en heeft.

Nu is de beweging Great Awakening opgestaan. Deze heeft ten doel om alle corruptie wereldwijd aan te pakken. Ik hoor nu al verschillende mensen lachen maar deze mensen zijn nog gehersenspoeld. Normies noemen wij hun, die nog de blauwe pil als zoete koek slikken. Ik denk dat TZ de ontwikkelingen met een glimlach gade slaat, nu hij weet dat hij niet alleen meer staat in zijn streven om de wereld beter te maken. Ik hoop als hij vrij komt een rustig leven kan leiden en kan zien dat er meer mensen , de strijd die hij wilde beginnen, gaan voortzetten.

TZ o7

WWG1WGA

'''

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 07:09:46Z No. 6028490

Jonge vrouwen in treinen door het hele land bij billen, borsten en kruis gegrepen door Eritrese trein-aanrander

"Als het aan het OM ligt, gaat de 19-jarige Aman K. uit Eritrea achttien maanden naar de gevangenis voor het aanranden van meisjes en jonge vrouwen in het hele land. Zijn slachtoffers, vooral jonge vrouwen, waren veelal niet in staat om direct te reageren. Verstijfd van angst. En bang om voor racist te worden uitgemaakt."

Bam! Direct gevolg van Rutte-aan-de-macht en linkse indoctrinatie. De aanrandingen beginnen na Duitsland dus nu ook hier en niemand durft zijn klep open te doen omdat het 'racistisch' zou zijn om een zwarte te beschuldigen van aanranding. Dit soort lui hebben niets meer te willen… UITZETTEN EN WEL DIRECT!

Lees wat voor smeerlap het is:

>https://www.dvhn.nl/drenthe/Jonge-vrouwen-in-treinen-door-het-hele-land-bij-billen-borsten-en-kruis-gegrepen-door-Eritrese-trein-aanrander-24325889.html

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 07:19:23Z No. 6028531

Als wat @thierrybaudet zegt en doet duidt op fascisme, hoe heet dan wat Rutte deed in Syrië (het steunen van terroristen) en nog steeds doet in Oekraïne (het steunen van leger dat deels bestaat uit eenheden met nazi-tekens op voertuigen en uniformen)?

TERUGBLIK Sept. 9, 2014:

German TV Shows Nazi Symbols on Helmets of Ukraine Soldiers

Germans were confronted with images of their country’s dark past on Monday night, when German public broadcaster ZDF showed video of Ukrainian soldiers with Nazi symbols on their helmets in its evening newscast. In a report on the fragile cease-fire in eastern Ukraine, Moscow correspondent Bernhard Lichte used pictures of a soldier wearing a combat helmet with the "SS runes" of Hitler’s infamous black-uniformed elite corps. A second soldier was seen with a swastika on his gear. “Volunteer battalions from nearly every political spectrum are reinforcing the government side,” the ZDF correspondent said in his report.

The video was shot last week in Ukraine by a camera team from Norwegian broadcaster TV2. “We were filming a report about Ukraine’s AZOV battalion in the eastern city of Urzuf, when we came across these soldiers,” Oysten Bogen, a correspondent for the private television station, told NBC News. Minutes before the images were taped, Bogen said he had asked a spokesperson whether the battalion had fascist tendencies. “The reply was: absolutely not, we are just Ukrainian nationalists,” Bogen said.

>https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/german-tv-shows-nazi-symbols-helmets-ukraine-soldiers-n198961

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 07:24:30Z No. 6028554

>>6028531

Hier een korte video.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 07:28:17Z No. 6028577

>>6028531

En nog eentje met Nederlands commentaar en wie hebben we o.a. ook in beeld? Jawel, fascist Guy Verhofstadt.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 07:36:34Z No. 6028619

Naamsverandering ministeries kost minimaal 31,7 miljoen

Een naamsverandering hier, een nieuw ministerie daar. Het kabinet Rutte III schudde de ministeries flink op bij het aantreden in 2017. Er kwam een nieuw ministerie, en drie veranderden van naam en dat heeft 31,7 miljoen euro gekost. Dat bedrag kan nog oplopen.

Dat meldt Auditdienst Rijk (ADR), de accountant van de overheid die valt onder het ministerie van Financiën. Die deed onderzoek naar de kosten van de naamswijzigingen en herverdeling van taken.

In september vorig jaar stond de teller op bijna 32 miljoen. Dat loopt waarschijnlijk nog op, schrijft ADR. Het proces is nog niet afgerond en bedrijven die meehielpen, hebben nog niet alle rekeningen gestuurd.

Extra ministerie

Het duurst pakte de heroprichting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid uit: 26,3 miljoen euro. Economische Zaken kreeg de toevoeging & Klimaat, dat kostte 1,3 miljoen. De naamsverandering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar Infrastructuur en Waterstaat kwam uit op 1,7 miljoen.

Het schuiven van taken tussen de verschillende ministeries kostte nog eens 1,6 miljoen euro. De grootste uitgaven waren voor ict, daar ging ruim de helft van het uitgegeven bedrag naar toe.

Woordwissel van twee miljoen

Het opmerkelijkst is misschien wel het omwisselen van de woorden 'Veiligheid' en 'Justitie'. Het naamsverandering voor het huidige ministerie van Justitie en Veiligheid kostte ruim 2 miljoen euro, meldt de Volkskrant, die als eerste schreef over het ADR-rapport dat al uit oktober 2018 stamt. De naamswijziging is overigens pas in mei klaar, omdat het een karwei is dat 'precisie en tijd' vergt.

De ministeries hebben hun best gedaan om de naamsveranderingen op een 'sobere' manier te doen, schrijft de krant. Zo zou een ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken & Klimaat alle enveloppen opnieuw door de printer hebben gehaald om er '& Klimaat' bij te drukken.

>https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4662991/naamsverandering-miljoenen-veiligheid-justitie-waterstaat-milieu

Welkom in Nederland waar ruim 1 miljoen mensen in armoede leven en de rijen bij de voedselbank dik zijn.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 07:38:09Z No. 6028626

>>6028619

Welkom bij Voedselbanken Nederland

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen ons hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten.

Zo bestrijden we samen armoede. En zorgen we ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Ons motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

In 2018 deelden we met 11.700 vrijwilligers één of meer keer per week voedsel uit aan ongeveer 140.000 Nederlanders vanuit 169 lokale voedselbanken.

>https://www.voedselbankennederland.nl/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:14:23Z No. 6030076

“This 💩 is coming down like a fucking rotten tree…

I’m so excited. I can’t wait to tell you my news; but, I can’t yet until next week. It’s so AWESOME.”

Roseanne

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:24:04Z No. 6030116

Doctors Who Discovered Cancer Enzymes in Vaccines all Found Murdered

(Doktoren die kankerenzymen vonden in vaccinaties allen vermoord gevonden)

>https://www.dcclothesline.com/2019/03/29/doctors-who-discovered-cancer-enzymes-in-vaccines-all-found-murdered-3/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:25:04Z No. 6030122

Accounts manager, 29, died on first day of holiday with Foxtons tycoon's family when he was thrown from banana boat, inquest hears

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6881005/Accounts-manager-29-died-day-holiday-Foxtons-tycoons-family.html

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:25:54Z No. 6030129

REVEALED: Woman who was raped and photographed nude by Nxivm founder Keith Raniere when she was just 15 is now running sex slave group DOS and may be called as a DEFENSE witness by the cult leader's lawyer'

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6879501/Keith-Raniere-rape-victim-15-Nxivm-founder-assaulted-testify-behalf.html

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:26:55Z No. 6030132

Picture of Robert Mueller Working With Paul Manafort’s Ukrainian Client Surfaces

>https://thepoliticalinsider.com/robert-mueller-paul-manafort-ukranian-client/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:28:19Z No. 6030138

SEALED INDICTMENTS

En de teller staat op 88.350!

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:35:22Z No. 6030176

Nellie Ohr Caught Lying to Congress About When She Obtained Her Ham Radio License

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/nellie-ohr-caught-lying-to-congress-about-when-she-obtained-her-ham-radio-license/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:40:23Z No. 6030210

Hillary Clinton PERSONALLY Arranged For Chinese Vaccine Manufacturers to Avoid US Government Scrutiny…

Chinese Made Vaccines are “Pre-Approved” by the World Health Organization (WHO). They Completely Bypass Any US Agency Inspections… Hide Your Children…

>https://bolenreport.com/hillary-clinton-personally-arranged-chinese-vaccine-manufacturers-avoid-us-government-scrutiny/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-03 12:41:32Z No. 6030219

>>6030210

https://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14-020914/en/

Anonymous ID: de361a 2019-04-03 12:43:51Z No. 6030230

Anonymous ID: de361a 2019-04-03 12:45:01Z No. 6030239

>>6030138

OB

Anonymous ID: ac25f9 2019-04-03 19:31:59Z No. 6034919

5G in NL - Verhuizing afluisterschotels in het plaatsje Burum moet sneller

In het Friese plaatsje Burum staan nu nog enorme schotels waarmee op grote schaal communicatie wordt afgeluisterd door onze diensten. Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat het noodzakelijk lijkt om die grote apparaten, of delen ervan, te verplaatsen. Het wil namelijk dat er in Nederland overal snel mobiel internet komt via 5G, de opvolger van 4G. Maar die technologie verstoort de afluister-schotels van de inlichtingendiensten.

Tegelijkertijd kan die uitrol ook vertraagd worden, omdat er nog discussie plaatsvindt over in hoeverre buitenlandse bedrijven als het Chinese Huawei straks onze telefonie via 5G mogen verzorgen.

Volgens de AIVD valt niet uit te sluiten dat data via Huawei bij Chinese veiligheidsdiensten terechtkomt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3391344/verhuizing-afluisterschotels-moet-sneller

De inlichtingendiensten liggen wel vaker dwars, zoals ook in 2016, toen natuurlijk over invoering van 4G.

https://tweakers.net/nieuws/117811/afluisterstation-burum-zit-ingebruikname-3ghz-frequenties-voor-4g-in-de-weg.html

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-04 05:10:21Z No. 6041972

Consumentenprijzen in maart 2,8 procent hoger

Consumentengoederen en -diensten waren in maart 2,8 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat is de hoogste stijging na augustus 2013. In februari betaalde de consument 2,6 procent meer dan vorig jaar.

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De CPI is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Meer:

>https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/14/consumentenprijzen-in-maart-2-8-procent-hoger

Anonymous ID: de361a 2019-04-04 12:41:40Z No. 6043728

It’s true!

Anonymous ID: bacafa 2019-04-04 13:04:40Z No. 6043856

Hoe zeker is Forum voor Democratie over de nexit-wens?

saus: https://nos.nl/artikel/2278976-hoe-zeker-is-forum-voor-democratie-over-de-nexit-wens.html

Anonymous ID: de361a 2019-04-04 17:01:02Z No. 6045930

>>6043856

OB

Anonymous ID: de361a 2019-04-04 21:58:53Z No. 6049610

Oproep voor as zaterdag Landelijke demonstratie in Amsterdam. Komt allen! En graag foto’s en vids en je verhaal hier posten.

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-04 23:09:54Z No. 6050629

DOWNLOADEN EN OVERAL NEERPLEUREN

o7

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-04 23:11:34Z No. 6050658

DOWNLOADEN EN OVERAL NEERPLEUREN

o7

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-04 23:12:31Z No. 6050669

TICK TOCK

o7

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-04 23:35:21Z No. 6050929

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-05 10:38:21Z No. 6056960

Pipo van CNN wordt even goed de les gelezen over klimaathoax, KEK!

Anonymous ID: de361a 2019-04-05 17:13:45Z No. 6059985

>>6050658

Mooi werk anon. 👍🏻

Anonymous ID: de361a 2019-04-06 10:45:00Z No. 6070517

Come on patriots. Laat van je horen. Vul dit broodje met meme’s, foto’s, artikelen, lopende acties en/of ideeën.

WWG1WGA

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-06 11:31:24Z No. 6070642

Het zwaard van Damocles is niet altijd zichtbaar.

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-06 11:38:26Z No. 6070676

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-06 11:41:25Z No. 6070689

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-06 12:32:35Z No. 6070909

Russia collusion..

En wat ik mij dan afvraag; hoe veilig is dat 'yellow cake' over de wereld gesmokkeld?

Ik vermoed gewoon in onbeschermde containers.

Anonymous ID: de361a 2019-04-06 15:58:07Z No. 6072473

>>6070909

Goeie vraag anon. En mooie bijdrage 👍🏻

Anonymous ID: e4852f 2019-04-06 16:43:28Z No. 6072980

Fijn te zien dat Q eindelijk in NL ook begint te leven en dat mensen in de gaten krijgen hoe diep dit allemaal gaat. Ook onze eigen politici zijn bij de goorste zaken betrokken. Tijd om zaken op orde te stellen.

Anonymous ID: 80af1a 2019-04-06 17:20:51Z No. 6073346

Paar memes….

Anonymous ID: 20f7ab 2019-04-06 18:03:56Z No. 6073764

No need for popcorn, truth fears no "Q"uestions.

Anonymous ID: e4852f 2019-04-06 18:32:22Z No. 6074094

>>5818687

Ik dacht dat het deze video van SerialBrain2 was waarin werd uitgelegd dat het om de bodemschatten zoals olie e.d. gaat. Trouwens erg aanbevolen de SerialBrain2 video's van And We Know

https://youtu.be/9Og73zGa4bE

Anonymous ID: e4852f 2019-04-06 19:34:59Z No. 6074764

Creepy Joe Biden voor president in 2020?

#Qanon #memewar #biden2020 #metoo

Anonymous ID: e4852f 2019-04-06 19:42:28Z No. 6074850

>>6074764

#qanon #biden2020 #metoo

Anonymous ID: e4852f 2019-04-06 19:50:54Z No. 6074952

>>6028577

Eentje met Guy Verhofstadt?

U vraagt, wij draaien…

Anonymous ID: de361a 2019-04-06 21:59:21Z No. 6076326

QNN journaal!

WIJ ZIJN NU HET NIEUWS.

WWG1WGA

Anonymous ID: 439f7c 2019-04-07 05:48:31Z No. 6082018

https://www.ad.nl/show/jeroen-van-koningsbrugge-slaat-voedsel-voor-35-jaar-in-voor-einde-der-tijden~aa155454/

Zijn we wakker anons??

Jeroen van Koningsbrugge is prepped en brengt 911 truth naar buiten via MSM .

NEVER FORGET drop van Trump geen toeval!!

Anonymous ID: 439f7c 2019-04-07 06:02:59Z No. 6082113

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-07 08:21:40Z No. 6082868

IF NSA HAS ABILITY TO 'ABSORB' DATA STREAM UT IN-HOUSE TOOLS, DOES C_A HAVE ABILITY TO 'COLLECT' DATA STREAM FROM 'FUNDED''NETWORKED' OFFSHOOTS [BIG TECH]?

Q2984

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-07 08:34:02Z No. 6082917

En toch denk ik dat markie ook maar een poppetje is om het geweervuur op te vangen.

Anonymous ID: de361a 2019-04-07 08:51:58Z No. 6082967

>>6082018

OB

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-07 09:03:48Z No. 6082998

Dit is nou al zo ingemasseerd in de bevolkingen > DECLAS please.

Anonymous ID: de361a 2019-04-07 13:50:49Z No. 6083817

‪ Ik lees een pracht van een interview van Jeroen v Koningsbrugge. Het enige wat de MSM eruit haalt, dat Jeroen een complotgekkie is. Dus het idee van hem ‘iedereen willen redden’ dat vindt men mooi, maar als die zijn eigen gezin voor eventule ramp wilt redden is hij een complotgekkie. Rare wereld. Deel de meme’s op social media.‬

‪==WWG1WGA‬==

Anonymous ID: 0e1856 2019-04-07 14:03:15Z No. 6083887

>>6082998

Corrected

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-08 06:57:09Z No. 6094108

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-08 07:30:19Z No. 6094264

Trump: Windmolens veroorzaken kanker en vermoorden vogels

4 april 2019

President Trump vertelde woensdag in een speech waarom het goed is dat de VS de belangrijkste producent van grondstoffen in de wereld is en vooral waarom ze niet op windenergie over moeten gaan.

https://www.bndestem.nl/video/kanalen/buitenlands-nieuws~c401/series/snel-nieuws~s921/trump-windmolens-veroorzaken-kanker-en-vermoorden-vogels~p73999

Anonymous ID: de361a 2019-04-08 12:25:14Z No. 6095151

>>6094108

OB

Anonymous ID: de361a 2019-04-08 12:29:31Z No. 6095165

Jensen. Leerlingen spreken zich uit over het feit dat hun leraren, een partij zoals FVD afbranden in de klas. Er is geen echte discussie.

Schrijnend voorbeeld. Dappere leerlingen.

Anonymous ID: de361a 2019-04-08 13:30:53Z No. 6095431

Stand Brexit.

Anonymous ID: 5dc303 2019-04-08 19:12:39Z No. 6099039

http://www.theconservative.online/tCn-04.pdf

Anonymous ID: 0e8e50 2019-04-08 20:22:13Z No. 6099776

https://nieuws.nl/entertainment/20190408/landen-dreigen-sociale-media-aan-te-pakken/

Anonymous ID: 0e8e50 2019-04-08 20:23:02Z No. 6099787

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-09 13:00:45Z No. 6107250

>>6099787

Hier het hele artikel

>https://wnl.tv/2019/04/08/landen-willen-regels-social-media-aanscherpen-om-negatieve-beinvloeding-te-voorkomen/

Anonymous ID: e47f2d 2019-04-09 15:15:16Z No. 6108276

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-09 23:07:55Z No. 6113078

>>6108276

Anonymous ID: de361a 2019-04-10 14:09:56Z No. 6120257

’’’NOS is the Dutch CNN’’’

Anonymous ID: de361a 2019-04-10 16:24:29Z No. 6121549

NOS is de Nederlandse CNN

Anonymous ID: de361a 2019-04-10 17:01:19Z No. 6121982

NQP

>>6121936. #3311

Anonymous ID: de361a 2019-04-11 10:55:47Z No. 6133399

WikiLeaks-klokkenluider Julian Assange gearresteerd in Londen

Hoeveel agenten nodig om een verzwakte man te arresteren? Shame on you!

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-11 11:50:27Z No. 6133900

Op 28 maart 2019 (geüpdate tot en met 8 april 2019) publiceerde The Epoch Times het stuk Spygate: The Inside Story Behind the Alleged Plot to Take Down Trum

Het is nu vertaald. Zeker lezen om het verhaal te kunnen begrijpen en waarom sommigen zo hard schreeuwen.

NEDERLANDS

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/10/spygate-the-inside-story-achter-het-vermeende-plot-om-trump-te-verslaan/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-11 12:18:55Z No. 6134176

Anonymous ID: de361a 2019-04-11 12:43:04Z No. 6134407

>>6133900

OB

Anonymous ID: de361a 2019-04-11 14:19:28Z No. 6135481

PAPAGAAI MEDIA

Anonymous ID: de361a 2019-04-11 18:40:12Z No. 6138910

NQP

>>6138770. #3312

Anonymous ID: a409ec 2019-04-11 20:11:42Z No. 6140599

Internet Archive ontving meerdere e-mails van de EU IRU waarin werd gevraagd om de links offline te halen

De EU Internet Referral Unit (EU IRU) van Europol heeft 550 links van Internet Archive bestempeld als terroristische propaganda. Dat is volgens de archiefwebsite onterecht.

Internet Archive ontving meerdere e-mails van de EU IRU waarin werd gevraagd om de links offline te halen, omdat die "terroristische propaganda" zouden bevatten. De links leiden onder meer naar een verzameling van muziek van Grateful Dead en naar video's van oude tekenfilms.

De archiefsite kreeg ook een bericht van een Franse overheidsafdeling met het verzoek een link offline te halen. Die verwees naar een pagina met commentaar op de Koran. In de e-mail stond als reden dat de link "terrorisme uitlokte of vergoelijkte".

Internet Archive heeft de links niet verwijderd. De website deelt de "valse meldingen" van de EU om aan te tonen dat nieuwe wetgeving rond dit onderwerp afbreuk zou doen aan de vrije verspreiding van informatie en de vrijheid van meningsuiting.

Voorstel: terroristische content binnen een uur offline

Het Europees Parlement werkt aan een verordeningsvoorstel, waarin staat dat websites en organisaties verplicht zijn om content binnen een uur te verwijderen nadat die inhoud als terroristisch is aangemerkt.

Internet Archive stelt dat het binnen de organisatie niet mogelijk is om hieraan te voldoen. Dat komt door het kleine aantal werknemers en door verschillende tijdzones. Verzoeken vanuit Europa om content offline te halen, zouden in veel gevallen pas 's nachts bij Internet Archive binnenkomen.

Het zou al erg genoeg zijn als de verkeerd aangemerkte links naar obscure pagina's zouden leiden, maar de EU IRU verwijst naar enkele van de meestbezochte pagina's op de site." De archiefsite zegt dat daarop materiaal wordt verzameld met "een grote waarde voor onderzoek en educatie".

https://blog.archive.org/2019/04/10/official-eu-agencies-falsely-report-more-than-550-archive-org-urls-as-terrorist-content/

Anonymous ID: 7419bc 2019-04-11 20:28:51Z No. 6140828

>>6140599

ID: de361a 2019-04-11 21:21:16Z No. 6141606

>>6140599

OB

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-12 09:03:58Z No. 6148941

Barack Obama: Een levenslange geschiedenis van Russische samenspanning

Verschillende Amerikaanse presidenten hebben oprecht samengewerkt met Rusland of de voormalige Sovjet-Unie, maar niemand meer dan de 44e president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Het is niet overdreven om te zeggen dat Obama zijn hele carrière te danken heeft aan Russische samenspanning.

In maart 2012 maakte president Obama zijn beroemde “off mic” opmerkingen aan de toenmalige Russische president Dmitry Medvedev: “Dit is mijn laatste verkiezing. Na mijn verkiezing, heb ik meer flexibiliteit.” Medvedev antwoordde: “Ik begrijp het. Ik stuur deze informatie door naar Vladimir.”

Was dit een onschuldige opmerking, of was het precies zoals het lijkt: een vriend die een bericht doorgeeft aan een vriend?

Obama heeft zich zijn hele leven lang omringd met pro-Moskou “vrienden”. Waarom zou hij zijn vrienden verlaten, alleen maar omdat hij president van de Verenigde Staten van Amerika was?

Alles:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/12/barack-obama-een-levenslange-geschiedenis-van-russische-samenspanning/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-12 12:29:45Z No. 6149797

ID: de361a 2019-04-12 13:28:06Z No. 6150080

Anonymous ID: 439f7c 2019-04-12 19:50:55Z No. 6153395

Anons, een tijdje geleden was er een verdwijning van een Nederlander die banden had met Wikileaks/Assange.

Is hier inmiddels wat over naar buiten gekomen?

ID: de361a 2019-04-13 08:04:44Z No. 6161229

>>6153395

Zoektocht is op 21 sept 2018 gestaakt. Onderzoek gaat pas weer verder als er nieuwe info opduikt. Bij mij weten, is dat niet gebeurd.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-13 10:44:33Z No. 6161740

>>6153395

Een bericht van 20-12-2018 in het AD:

Complotscenario's rondom verdwijning Arjen Kamphuis

Vier maanden geleden verdween Arjen Kamphuis van de radar. De verdwijning van de cyberexpert die het opnam tegen de spionagezucht van wereldmachten blijft omgeven door raadsels. Leeft hij nog? Wilde hij zelf verdwijnen? Verslag van een zonderlinge zoektocht.

>https://www.ad.nl/binnenland/complotscenario-s-rondom-verdwijning-arjen-kamphuis~a13a78bd/

Link naar ^^^ stond in dit artikel van 11-04-2019 (recent dus):

Je belt over Assange? Dit is een open lijn, we moeten voorzichtig zijn

Het steekspel rond Julian Assange is riskant: ook Nederlanders uit het Wikileaks-netwerk hebben mogelijk te vrezen van de Amerikaanse opsporingsdiensten. ,,Dit is een wespennest.’’

Wie in Nederland behoort tot het netwerk van Julian Assange? Onder anderen Arjen Kamphuis, zeggen verschillende bronnen vandaag in koor.

De cyberexpert uit Amsterdam ging weleens bij Assange op bezoek in de ambassade; de twee kenden elkaar al voor het ballingschap van de Australische hacker in de Britse hoofdstad. ,,Het is niet zo dat hij echt projecten deed voor Wikileaks’’, zei een vriend van Kamphuis eerder tegen deze site. ,,Arjen heeft gewoon een groot netwerk.’’

Kamphuis is nog altijd spoorloos. Na zijn vermissing werd in de media driftig gespeculeerd over de relatie tussen Wikileaks en Kamphuis, tot frustratie van diens intimi. Een vriendin verweet het klokkenluidersplatform zelfs een ‘show’ te maken van zijn vermissing.

Meer:

>https://www.ad.nl/buitenland/je-belt-over-assange-dit-is-een-open-lijn-we-moeten-voorzichtig-zijn~a2a9c45c/

ID: de361a 2019-04-13 12:05:44Z No. 6162006

ID: de361a 2019-04-13 13:46:29Z No. 6162479

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-13 14:30:04Z No. 6162767

Wordt Assange een pleidooi aangeboden voor onthullen bron DNC-e-mails?

Opiniestuk geschreven door Brian Cates.

De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, verbleef sinds 2012 in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, toen zijn asiel op 11 april werd ingetrokken en hij werd gearresteerd door de Britse politie.

Tegelijkertijd ontzegelde het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanklacht tegen hem en vroeg om zijn onmiddellijke uitlevering aan de Verenigde Staten.

Die aanklacht zorgt voor verhelderend leesvoer. Het lijkt erop dat Assange, in plaats van alleen een passieve ontvanger te zijn van geheime informatie van betrokken klokkenluiders, actief bezig was om een ​​bron te helpen bij zijn poging om in te breken in het Secret Internet Protocol Network van het Ministerie van Defensie.

Die bron was niemand anders dan de beruchte Bradley “Chelsea” Manning, de voormalige Amerikaanse militaire inlichtingenanalist die bijna vier complete databanken met documenten stal en ze in 2010 naar WikiLeaks stuurde. WikiLeaks publiceerde vervolgens het grootste deel van die geheime informatie.

Vorige maand weigerde Manning samen te werken met een Federal Grand Jury die onderzoek deed naar de assistentie die Assange hem had geboden bij het proberen te hacken van het Secret Internet Protocol Network en werd vervolgens werd gevangengezet. Voordat Obama zijn ambt verliet, was een van zijn laatste handelingen het reduceren van de 35-jarige gevangenisstraf van Manning voor de diefstal van geheime documenten om te zetten. Manning had slechts zeven jaar van de straf uitgezeten…

Alles:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/13/wordt-assange-een-pleidooi-aangeboden-voor-onthullen-bron-dnc-e-mails/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-14 14:11:28Z No. 6174079

Frens, deze MOET je lezen! Verplicht leesvoer!

Zijn Bill & Hillary Clinton betrokken bij kinderhandel?

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/14/zijn-bill-hillary-clinton-betrokken-bij-kinderhandel/

ID: de361a 2019-04-14 14:17:56Z No. 6174119

>>6174079

OB

ID: de361a 2019-04-14 14:24:35Z No. 6174163

>>6135481

Toch wel irritant als er spelfouten in staan. Vandaar een update.

PAPEGAAI MEDIA

Anonymous ID: 7332eb 2019-04-15 01:13:36Z No. 6179986

Justice is coming.

ID: de361a 2019-04-15 13:17:43Z No. 6184230

Laatste Europese hobbel is genomen: copyright-richtlijn komt er definitief.

Volledige artikel https://nos.nl/l/2280560

ID: de361a 2019-04-17 12:55:39Z No. 6209600

Hier een paar meme’s en een blanco. Zo kunnen jullie zelf een tekst verzinnen.

Waarom staat dit broodje stil?

Er is toch zat nieuws, er gebeurt een hele hoop.

Wij hebben het er over om mensen ‘wakker’ te maken, maar ik heb het iedee dat hier de patriotten ook een dutje aan het doen zijn.

Misschien ‘Calm before the storm’.

Ik hoop dat dan maar.

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-17 22:19:34Z No. 6215062

Is Dana Boente een ‘stealth bomber’ in de Assange-zaak?

Vandaag zat ik te luisteren naar een van de dagelijkse podcasts van Dan Bongino. Ik volg hem niet echt want hij valt onder de noemer MSM, hij is namelijk vaste commentator op Fox News. Maar als er niet veel te doen is, zet ik hem even op. Hij kwam in deze podcast met een aannemelijk verhaal dat door zijn bronnen was aangegeven en het deed mij denken aan de ‘Stealth Bomber’ waar Q het een paar keer over heeft gehad, onder andere in post #2676.

Lees hier verder:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/17/is-dana-boente-een-stealth-bomber-in-de-assange-zaak/

Anonymous ID: 316b69 2019-04-18 04:21:29Z No. 6219843

>>6213533 lb

>>6213524 lb

>>6213550 lb

Anonymous ID: e31a55 2019-04-18 06:29:16Z No. 6220877

>>6215062

Post je bevindingen hier Anon.

Anonymous ID: de361a 2019-04-18 09:20:49Z No. 6221658

>>6220877

Mooie dag voor openbaar maken van Mueller report. Er zullen niet zo veel onthullingen uitkomen zoals sommige zullen wensen. Wat meer interessant wordt, zijn de reacties daaromheen. Zoals de MSM. Verheug mij daar nu al op.

ID: de361a 2019-04-18 10:46:31Z No. 6221920

The final Wakeup Call

Peter. B. Meyer

NEP ECONOMIE

Begin het grote beeld te begrijpen

Het economisch model van de Centrale Bank

Centrale Banken dicteren de rente

Kapitalisme werkt door creatieve vernietiging

Centrale Banksters zijn de probleemmakers

Verandering ten goede is opkomst

Brexit is een gedane zaak

De Grote Ontwaking

 

Verandering komt of de cabal het leuk vindt of niet

Markten stoppen niet alleen omdat de elite-insiders willen dat ze stoppen; markten reageren op het publieke spektakel, maar ze volgen ook diepere stromingen. Schulden krimpen niet alleen omdat deze niet kunnen worden betaald. En de toekomst wacht niet totdat mensen er klaar voor zijn. Verandering gebeurt of je het wilt of niet. Waarschijnlijk binnenkort; zal het gewicht van schulden, leugens, bedrog, waanideeën, mythen en chaos ertoe leiden dat de vloer bezwijkt.

 

De economie waarin we ons bevinden is de economie van de Centrale Bank, de economie waar we naar toe willen is de volkseconomie, dat het grote verschil zal maken, maar we zijn nog niet zover. Dus, vooralsnog draait de wereld op de centrale bank economie geleid door incompetente managers, die competent zijn in het incompetente.

Lees het hele artikel:

http://finalwakeupcall.info/blog/2019/04/17/nep-economie/

WWG1WGA

ID: de361a 2019-04-18 11:14:36Z No. 6222004

>>6209600

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-18 12:11:18Z No. 6222303

Tijdlijn in aanloop naar publicatie Mueller-rapport

Nieuwsanalyse door Jeff Carlson.

De weken voorafgaand aan de publicatie van het Mueller-rapport gaven ons een bijna ongekend volume aan nieuwsevenementen in verband met het Spygate-schandaal, Oekraïne en lopende onderzoeken.

Vanaf de publicaties van verklaringen tot de laatste opmerkingen van de nieuw geïnstalleerde procureur-generaal William Barr, is de nieuwsstroom bijna overweldigend geweest. Hier is een wandeling door enkele van de meer belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Lees de tijdlijn:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/18/tijdlijn-in-aanloop-naar-publicatie-mueller-rapport/

ID: de361a 2019-04-18 12:53:41Z No. 6222654

>>6221920

OB

ID: de361a 2019-04-18 12:55:29Z No. 6222673

>>6222303

OB

ID: de361a 2019-04-18 14:27:17Z No. 6224130

No Collusion

No Obstruction

AG W. BARR

ID: de361a 2019-04-18 16:21:35Z No. 6225756

Mueller rapport

https://files.catbox.moe/m25zjt.pdf

ID: de361a 2019-04-18 20:04:07Z No. 6228512

NQP

>>6228098. #3313

>>6228198. #3314

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-18 21:32:46Z No. 6229903

Het rapport van Mueller beëindigt ‘WitchHunt’, maar wat zich nu ontvouwt, is het echte verhaal

Attorney General William Barr benadrukte donderdag tijdens zijn persconferentie dat hoewel Special Counsel Robert Mueller 10 ‘afleveringen’ van acties door president Trump beschreef die mogelijk een belemmering van de rechtsgang vormden, geloofden noch de DOJ, noch Deputy Attorney General Rod Rosenstein dat die acties de wet hebben geschonden.

Barr zei op basis van het bewijs dat de actie van Trump “niet-corrupte motieven” had. De geredigeerde versie van het Mueller-rapport werd vandaag (donderdag 18-04-2019) vrijgegeven. De weinige redacties in het kolossale rapport tonen de redenen voor de beslissingen, die gebaseerd waren op aanbevelingen van de inlichtingen-diensten, DOJ en het Mueller-team om geclassificeerde informatie, bronnen en methoden van het inwinnen van informatie met betrekking tot lopende geschillen te beschermen.

Het rapport van ongeveer 400 pagina's is nu beschikbaar voor het publiek. Na meer dan twee jaar en nationale media-consumptie van alle mogelijke geruchten is tot de conclusie gekomen dat noch president Trump, noch iemand binnen zijn campagne, noch andere Amerikanen samenspanden met Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Godzijdank. We zouden het moeten vieren. In plaats daarvan speuren veel mediakanalen die het Trump-samenspanningswater naar dorstige 'anti-Trumpers' en boze Democraten droegen in de pagina's op zoek naar iets om hun mislukte pogingen om een ​​behoorlijk gekozen president te verwijderen, te redden.

De realiteit is echter dat het voorbij is voor degenen die de nu ontkrachte Trump-Rusland-samenspanning onder druk zetten. Het is een afgesloten hoofdstuk. Wat overblijft, zijn echter nog steeds meerdere hoofdstukken die moeten worden geschreven. Wat zich zal ontvouwen, is een onderzoek naar wat historici zullen beschouwen als een van de grootste politieke 'heksenjachten' in de Amerikaanse geschiedenis. Als gerechtigheid wordt gediend, zullen de verantwoordelijken bekend worden gemaakt en worden vervolgd.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/18/het-rapport-van-mueller-beeindigt-witchhunt-maar-wat-zich-nu-ontvouwt-is-het-echte-verhaal/

ID: de361a 2019-04-19 19:49:03Z No. 6242474

NQP

>>6242335. #3316

Anonymous ID: 049ebb 2019-04-19 20:54:59Z No. 6243554

>>6222004

What fucking language is that even? If you're going to shill, at least shill in english.

Anonymous ID: 049ebb 2019-04-19 20:57:25Z No. 6243601

>>6243554

LOL my bad foreign anons. No Idea how tf I ended up in here.

ID: de361a 2019-04-20 07:52:14Z No. 6250152

>>6243554

That fucqing language is Dutch

Thanqs for visit us.

I also like beer. Kek

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-20 08:00:55Z No. 6250187

Greta, 16 jaar, klimaatactiviste, minderjarige puppet om onze kinderen te hersenspoelen.

Een van haar begeleiders is Luisa Neubauer ←– ONTHOU DIE NAAM want ik denk dat we die nog veel meer gaan tegenkomen.

>https://de.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer (gebruik even een vertaaltool als je geen Duits kan)

Neubauer werkt o.a. voor http://one.org. One wordt gefinancierd door o.a. Bill and Melinda Gates, Bono, Open Society van George Soros.

Bekijk het lijstje van donoren en alle alarmbellen gaan weer af:

>https://www.one.org/nl/over-one/financien/

Het is niets anders dan wéér een actie van de NWO-elite maar nu totaal gericht op de schoolgaande jeugd.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-20 08:50:40Z No. 6250384

>>6250187

Veel van de financiers van One.org zijn ook donoren van de Clinton Foundation.

$25.000 of meer gegeven aan One én gedoneerd aan Clinton Foundation:

Ann en John Doerr

Bank of America

Bill & Melinda Gates Foundation

Bloomberg Philanthropies

Cargill Foundation

Ryan Beedie

Coca Cola Company

Dangote Group

Denis O'Brien

Fossil Foundation

Google Inc

New Venture Fund

Omidyar Network

Open Society

Patrick McKillen

Ronald O. Perelman

SAP

Sherwood Foundation

David Geffen Foundation

Parker Foundation

ID: de361a 2019-04-20 10:13:16Z No. 6250713

Open brief aan Mark Rutte

In een open brief geeft professor Guus Berkhout – medeoprichter van de nieuwe Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – minister-president Mark Rutte een dringend advies om klimaatbeleid over een geheel andere boeg te gooien. Samenvattend zegt hij: 1) Neem afscheid van de klimaattafels met ja-knikkers, 2) Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar, 3) Stop met de omvangrijke houtkap, 4) Temporiseer de energietransitie en 5) Geef de burger juiste informatie over de nationale kosten.

Ook vertrouwt professor Berkhout de minister-president toe, dat de laatste wetenschappelijke stand van zaken laat zien dat we ruim de tijd hebben om met deskundige critici – die tot nu toe niet aan de klimaattafels mochten plaatsnemen – een alternatief voorstel op te stellen met als beginsel: aanpassen aan zaken waar de mens geen invloed op heeft (‘adaptatie’) en voorkomen van zaken waar de mens wél invloed op kan uitoefenen (‘mitigatie’). Hij eindigt zijn brief door de vraag te stellen: ‘Is het bestuurlijk niet onverantwoord van uw kabinet om klimaatbeleid te gaan uitvoeren zonder kennis te hebben genomen van de nieuwe inzichten in het alternatieve voorstel?’

Lees hele artikel.

https://www.climategate.nl/2019/04/open-brief-aan-mark-rutte/

ID: de361a 2019-04-21 12:07:53Z No. 6261724

==Hoe iemand te redpillen== part 1

Deze vraag hoor ik de laatste tijd vaker. Hoe kan je nu iemand redpillen, zonder dat die gelijk hard weg loopt?

Ja dat is een probleem. Het hangt van een paar factoren af:

1 Ten eerste ligt het natuurlijk aan jezelf. Hoe breng jij de boodschap over?

2 In welke omgeving bevindt jij je met je gesprekspartner?

3 Staat je gesprekspartner open voor jouw ideeën?

4 Wat is je doel van het gesprek? Overtuigen of zaadje planten?

5 Kan je goed actief luisteren?

6 Hoeveel info heeft je gesprekspartner al tot zich genomen?

7 Is het een familielid of een totaal vreemde?

8 Is zonnige of regenachtige dag?

Om met het laatste te beginnen. Als ik mensen op straat aanspreek, en is een zonnige dag, lijken de mensen meer tijd voor je nemen. Ook grote kans dat ze ergens rustig zitten. Dat is weer mooi voor de omgevingsfactor.

Nou zit je natuurlijk niet altijd buiten, dus uiteraard is een rustige omgeving ergens binnen aan te bevelen. Je kunt natuurlijk ook gewoon social media gebruiken.

Als je praat met een familielid, kan je toch iets makkelijker praten dan met een vreemde. Hou er rekening meer als het familie is, dan je die op een later tijdstip weer gaat zien. Dus maak er geen ruzie van. Kijk en luister alleen of diegene openstaat voorje verhaal. Wil niet zeggen dat je met die vreemde wel een ruzie moet maken natuurlijk. Maar het verhaal/boodschap blijft redelijk hetzelfde. Kom ik straks op terug.

Goed luisteren en daar bedoel ik actief luisteren mee. Ga niet je hele riedel afdraaien, maar luister actief naar de opmerkingen en probeer daar op te reageren. Laat zien dat je niet alleen jouw verhaal kwijt wilt, maar ook bereid en openstaat voor eventuele tegenargumenten.

Je merkt al snel genoeg of je gesprekspartner al wat weet over b.v Qanon of the Great Awakening. En/of zij openstaan voor een gesprek nadat jij de naam Trump hebt genoemd in later deel van het verhaal.

Verder over hoe meer info jij beschikt, dus goed voorbereid bent, hoe makkelijker je de vragen kunt beantwoorden en/of hun tegenargumenten kan counteren. Als het jouw doel is om je gelijk te halen en iemand te willen overtuigen van jouw gelijk, dan kom je meestal van een kouwe kermis thuis. En terecht. Want daar gaat het niet om. Het gaat om de mensen bewust te maken, dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Dat zij de mogelijkheid gaan overwegen, dat bijvoorbeeld het nieuws niet altijd even betrouwbaar is.

Als jij je riedel gaat afratelen en daardoor nerveus overkomt, komt ook je boodschap niet over. Als jij zelf je huiswerk hebt gedaan, dan is het nergens voor nodig om nerveus te zijn. Praat rustig, kijk je gesprekspartner aan en geef hem de ruimte om te reageren.

Uit eigen ervaring weet ik dat in dit alles één grote valkuil ligt. Dat komt omdat jij zelf al zoveel info hebt vergaard. Er zoveel in je hoofd zit, en bovendien alle info met elkaar is verbonden. Dus als je gaat praten, ben je geneigd om van de hak op de tak te springen. Je moet daarom een klein maar duidelijk verhaal hebben. Als zij dat hebben aangehoord, en vragen gaat stellen, weet jij vanzelf welke lijn jij moet volgen.

ID: de361a 2019-04-21 12:09:16Z No. 6261733

=Hoe iemand te redpillen== part 2

Het verhaaltje

Wist jij dat er een criminele organisatie bestaat, die de wereldwijd is vertakt en die alles onder controle wilt hebben? Hun doel is zoveel verdeeldheid te veroorzaken tussen alle bevolkingsgroepen, dat daardoor hun criminele activiteiten verborgen blijven. Zij hebben geen moraal, geen grens, geen empathie, zij hebben hun eigen zieke code’s en in feite zijn het sociopaten.

Door corruptie in vrijwel alle disciplines proberen zij de macht en de controle te houden. Een mensenleven is voor hun een vlieg die zij dood slaan met een krant.

Nu is er een groep opgestaan en die heeft gezegd: Genoeg is genoeg. Want onder andere één van de grote misdaden die zij plegen, is Kinderhandel. Er verdwijnen per jaar honderd duizenden kinderen en dat moet gestopt worden”.

Na dit kleine verhaaltje komen vanzelf de vragen of eventule bevestigen. Ja ik wist van die groep. Nee, wat is dat dan voor groep? Hoe houden zij controle? Naar gelang je gesprekspartner reageert, zo reageer jij terug. Of vragen beantwoorden of meer uitleggen hoe zij de controle houden. Hoe zij verdeeldheid zaaien. Zoals wij weten nu: oorlogen veroorzaken, fake nieuws, aanslagen plegen en veel meer.

Dit heb ik nu geschreven om je een handvat aan te reiken, hoe je een gesprek kunt beginnen. Valt het je op dat ik niet gelijk begin over een Satanische sekte die bestaat en die vreselijke dingen doen met kinderen. Ik praat niet over Clinton Foudation, Cabal, NWO,ET en aanverwante onderwerpen. Dat schrikt af en je moet maar denken ,dat komt nog wel.

Het gaat erom een gesprek te beginnen en hun wakker te schudden en/of een zaadje in hun hoofd te planten. Als hij/zij gelijk nu zegt: ‘Rot lekker op met je verhaal of daar heb je weer zo’n complotgekkie’, stop gelijk met gesprek nadat je ze bedankt hebt voor het luisteren. Gewoon zo laten. Later als de avalance komt, en ze horen meer, dan zullen zij zeker jullie gesprek herinneren. Het komt dan weer naar boven zo als van: He dat heb ik eerder gehoord……

WWG1WGA

Anonymous ID: ac25f9 2019-04-22 21:34:01Z No. 6276492

wijziging donorwet in 2020

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet.

Wat gebeurt er als ik niets invul?

Met de nieuwe wet die juli 2020 start verandert er iets belangrijks. Als u niets invult, dan komt er in het register bij uw naam te staan: ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

https://www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020

Anonymous ID: ac25f9 2019-04-22 21:37:53Z No. 6276515

Sri Lanka bombing

Nog eens twee Nederlanders zijn maandag geïdentificeerd als slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka van afgelopen zondag.

In het kort

Nog twee Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd

Moeder (48) en dochter (12) hadden dubbele nationaliteit

Aantal Nederlandse slachtoffers nu op drie

Bijna 300 doden door aanslagen Sri Lanka

Kerken en hotels waren het doelwit

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee komt het aantal Nederlandse slachtoffers van de aanslagen op drie. In totaal kwamen bijna driehonderd mensen om.

Het gaat om een 48-jarige vrouw en een twaalfjarig meisje. Ze zouden moeder en dochter zijn. Beiden hadden naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit. Het ministerie heeft niet laten weten welke nationaliteit dat is.

Eerder was al bekend dat een 54-jarige vrouw was omgekomen bij de bomaanslagen in Sri Lanka. Zij was met haar man en kinderen op vakantie in het land.

De drie Nederlandse slachtoffers kwamen om bij dezelfde bomaanslag, in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo. Alledrie de slachtoffers woonden in het buitenland.

https://www.nu.nl/buitenland/5856270/nog-twee-nederlanders-om-het-leven-gekomen-door-aanslagen-sri-lanka.html

ID: de361a 2019-04-23 13:31:13Z No. 6283763

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-23 20:41:42Z No. 6287637

Spygate en het Steele-dossier waren de ‘Cover Story’ – het echte probleem is jarenlange surveillance door het Obama-tijdperk en politieke spionageoperaties…

Als u het Weissmann/Mueller-rapport zorgvuldig leest, valt een aspect sterk op; het Mueller-onderzoek was volledig toegewijd aan het Steele-dossier. Een buitensporig groot deel van het rapport is gericht op het rechtvaardigen van hun onderzoeks-geldigheid en doel in het bekijken van de claims binnen het Steele-dossier.

Herhaaldelijk verwijst de onderzoekseenheid naar hun mandaat op basis van het Steele-dossier en de oorsprong van de contraspionage-operatie van de FBI die midden-zomer 2016 plaatsvond.

Waarom? Waarom was/is Crossfire Hurricane (juli 2016) en het Steele-dossier (oktober 2016) zo belangrijk voor het inlichtingenapparaat en het Mueller-team (2017, 2018, 2019)?

Ik geloof dat voormalig NSA-directeur Admiraal Mike Rogers ons het antwoord heeft gegeven. Begin 2016 greep Rogers in op een massale en reeds bestaande bewapening van overheidssurveillance en het gebruik van verzamelde NSA-metadata voor spionageactiviteiten. Alles dat na maart 2016 komt, is een grote algemene dekmantel… ALLES.

Hele vertaalde artikel:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/spygate-en-het-steele-dossier-waren-de-cover-story/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-23 20:56:57Z No. 6287768

Electrische voertuigen stoten meer CO2 uit dan dieselmotoren, laat Duits onderzoek zien

Electrische voertuigen in Duitsland zorgen voor meer CO2-uitstoot dan dieselmotoren, volgens een onderzoek van Duitse wetenschappers.

Wanneer CO2-emissies gekoppeld aan de productie van batterijen en de Duitse energiemix – waarbij steenkool nog steeds een belangrijke rol speelt – in aanmerking worden genomen, stoten electrische voertuigen 11% tot 28% meer uit dan hun diesel tegenhangers, aldus de studie, gepresenteerd op woensdag op het Ifo-instituut in München.

De winning en verwerking van lithium, kobalt en mangaan voor batterijen kost veel energie. Een Tesla Model 3-batterij vertegenwoordigt bijvoorbeeld tussen 11 en 15 ton CO2. Rekening houdend met een levensduur van 10 jaar en een jaarlijkse reisafstand van 15.000 kilometer, vertaalt dit zich in 73 tot 98 gram CO2 per kilometer, schreven wetenschappers Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl en Hans-Werner Sinn in hun studie.

De CO2 die wordt uitgestoten om de electriciteit te produceren die dergelijke voertuigen aandrijft, moet ook worden meegewogen, zeggen ze.

Wanneer al deze factoren in overweging worden genomen, stoot elke Tesla 156 tot 180 gram CO2 uit per kilometer, wat meer is dan een vergelijkbaar dieselvoertuig geproduceerd door het Duitse bedrijf Mercedes, bijvoorbeeld.

De Duitse onderzoekers maken zich daarom zorgen over het feit dat Europese ambtenaren electrische voertuigen beschouwen als emissievrije voertuigen. Ze merken verder op dat de EU-doelstelling van 59 gram CO2 per km in 2030 overeenkomt met een “technisch onrealistisch” verbruik van 2,2 liter diesel of 2,6 liter gas per 100 km.

Deze nieuwe limieten dwingen Duitse en andere Europese autofabrikanten om massaal over te schakelen op electrische voertuigen, terwijl volgens de onderzoekers het beter was geweest om te kiezen voor methaangasmotoren, “waarvan de emissies een derde minder zijn dan die van dieselmotoren.”

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/electrische-voertuigen-stoten-meer-co2-uit-dan-dieselmotoren-laat-duits-onderzoek-zien/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-23 21:53:29Z No. 6288332

E-mail van 2015 aan John Podesta onthult complot “Slaughter Trump” door hem te linken aan Poetin en Rusland

De linkse komiek Jimmy Dore is de gastheer van “Agressive progressives” op het netwerk van de Young Turks.

Zoals The Gateway Pundit op zondag rapporteerde, hield Jimmy Dore een toespraak met behulp van feiten en openbare documenten om de oorsprong van het samenspanningsverhaal van Clinton-Podesta Trump bloot te leggen.

Natuurlijk was er nooit iets tussen Trump en Rusland. Rusland was verre van de Trump-campagne. Maar, zoals Jimmy Dore uitlegt, wist Hillary Clinton dat haar grootste kwetsbaarheid het feit was dat ze een vijfde van het Amerikaanse uranium aan de Russen verkocht voor een paar honderd miljoen en een half miljoen dollar van Poetin kreeg voor speech van Bill Clinton.

Dus John Podesta bedacht de leugen om op Trump te projecteren dat híj de kandidaat was die samenspande met Rusland.

Het was allemaal geïnitieerd door de binnencirkel van Clinton.

In december 2015 werd het plan bedacht om “Donald Trump af te slachten” door hem te koppelen aan Vladimir Poetin en Rusland.

En John Podesta was de belangrijkste speler achter het plan. Deze e-mail is uitgelekt door WikiLeaks en onthulde het plan van John Podesta en Hillary’s binnencirkel om Trump ‘af te slachten’.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/e-mail-van-2015-aan-john-podesta-onthult-complot-slaughter-trump-door-hem-te-linken-aan-poetin-en-rusland/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-24 10:41:00Z No. 6294823

De sekte van Greta Thunberg

Iedereen die twijfelt of de groene beweging verandert in een duizendjarig vrederijk, moet Greta Thunberg eens goed onder de loep nemen. Deze arme jonge vrouw ziet er steeds meer uit en klinkt als een sektelid. De monotone stem. Het uiterlijk van apocalyptische angst in haar ogen. Het expliciete gepraat over het komende grote ‘vuur’ dat ons straft voor onze ecologische zonden. Er hangt iets huiveringwekkends en positief premodernistisch over mejuffrouw Thunberg. Je kunt haar voorstellen in een spaarzame houten kerk in de Plymouth-kolonie waarin de zeventiende eeuwse parochianen werd wijsgemaakt dat het hellevuur op hen zou neerregenen als ze hun heksen niet opgaven.

Het is eigenlijk logisch dat mejuffrouw Thunberg – een wild gevierde 16-jarige Zweedse die de klimaatbeweging voor schoolkinderen oprichtte – sektisch klinkt. Omdat het alarmisme over klimaatverandering steeds vreemder wordt, grenzend aan religieus, geobsedeerd door doemsdag-profetieën. Neem nou de Extinction Rebellion, de nieuwste manifestatie van de hogere middenklasse met minachting voor industrialisatie en vooruitgang. Het is soms niet te onderscheiden van oude fundamentalistische bewegingen die de mensheid waarschuwden voor het komende Einde der Dagen. Brendan O’Neill volgde Extinction Rebellion van Parliament Square naar Marble Arch in Londen op 21 april 2019 en wat hij zag was een publieke vertoning van millenariaanse angst and bourgondische depressie. Mensen voerden doodsdansen uit en zwaaiden met borden die waarschuwden voor de hittedood van de planeet. Het voelde erg zenuwslopend.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/24/de-sekte-van-greta-thunberg/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-24 10:42:18Z No. 6294830

Zalige onwetendheid in een tijd van onrust, word wakker!

Degenen die ervoor kiezen zich niet gelukkig te voelen met de onrust die zich in de Verenigde Staten van Amerika voordoet, brengen de levens van toekomstige generaties in gevaar, te beginnen met de huidige. Terwijl het grootste deel van het land passief toekijkt terwijl deze sh*t-show zich voltrekt, stapelen kritieke gebeurtenissen zich snel op. Enkele van de meest voorkomende verklaringen zijn: “Ik heb gewoon geen tijd”, “Ik zou het liever niet weten” of “Ik weet dat ik er aandacht aan moet besteden maar het is allemaal zo negatief en duister.” Nou, dat is allemaal goed en wel, tot op een dag dat je wakker wordt en beseft dat alles is veranderd, alle nieuwe wetten zijn ingevoerd en je vrijheid is als een gladde aal door de mazen van het net geglibberd.

Verwacht niemand aan de deur waardoor je je bewust bent van alle “nieuwe veranderingen”, maar je kunt iemand aan de deur verwachten om je wapens in beslag te laten nemen (met namen de VS), een familielid een vette boete of zelfs gevangenisstraf krijgt omdat hij zijn ‘vrije’ mening deelde of je kind dat ondanks je overtuigingen of zorgen móet worden gevaccineerd. Misschien heeft je plaatselijke kerk of sportvereniging een geregistreerde pedofiel aangenomen. Zou je het hier mee eens zijn? Het volk van de Christelijke Tabernakel Baptist Church in Jacksonville was dat zeker.

Denk je dat dit alleen maar Republikeinen versus Democraten is, of een gefabriceerd drama voor ‘het oog’? Denk nog een keer na. Dit gaat over corruptie op het allerhoogste niveau, dat voor altijd het landschap van de Verenigde Staten van Amerika en de wereld aan het veranderen is. Van het mainstream nieuws, van de grote zenders op radio en televisie en de grote kranten, dat mensen verleidt om hun verhalen te geloven, tot kerken die decennia lang hun pedofiele seksmisdrijven binnenskamers houden, tot politieke schandalen die naties sinds het begin des tijds hebben doen wankelen, tot wetgevers en lobbyisten die opgesloten zijn voor hun zakkenvullerij met onze zuurverdiende belastingcenten – eenvoudig en duidelijk, dit is oorlog en het gebeurt wereldwijd. Er is een reden dat het tegelijkertijd over de hele wereld gebeurt.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/24/zalige-onwetendheid-in-een-tijd-van-onrust-word-wakker/

Anonymous ID: de361a 2019-04-24 11:42:44Z No. 6295097

>>6287637

>>6287768

>>6288332

>>6294823

>>6294830

Dank voor de geweldige artikelen en al je werk die je daarin stopt.

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-25 07:48:35Z No. 6307024

NQP's

>>6303277 #3317

>>6303319 #3318

>>6303367 #3319

>>6304364 #3320

>>6304470 #3321

>>6304666 #3322

>>6305138 #3323

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-25 08:06:39Z No. 6307110

>>6295097

Belangrijk want NLse media brengt het niet naar de huiskamers. Mensen die met hun telefoontje of tablet, als er weer eens geen bal op tv is, gaan goegelen naar Trump of Rusland, of Clinton of Mueller of wat dan ook, kúnnen dan op QAnonNederland terechtkomen. Dáár begint de redpilling hehehe. Ik zou zeggen: DELEN, die handel!

Google is EVIL maar nu een goede manier om mensen naar de info te leiden. Meest gebruikte zoekmachine. 8chan komt niet naar boven, Discord ook niet. Vandaar de site. Gebruik hun middelen tegen hunzelf! Kennis is macht!

Ik doe het graag! ;-)

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-25 09:37:41Z No. 6307548

Het einde van Jensen… en een nieuw begin

Deze week konden we vernemen dat de talkshow van Robert Jensen weer van de buis wordt gehaald. Jensen was het tegengeluid van de linkse talkshows zoals Jinek, De Wereld Draait Door en Pauw.

Robert Jensen:

“Het is overduidelijk dat ik de afgelopen zeven maanden tegen de stroom in heb gezwommen hier, maar dat betekent niet dat ik ga stoppen. Sterker nog, dit is echt voor mij het begin. Het geluid dat wij hier vertellen, het licht dat wij hier laten schijnen in het donkere en duistere nieuwsmedia, daar ga ik mee door! Ik zei het net al; ik heb een nieuwe website gelanceerd, heel simpel JENSEN.NL. Ik blijf ‘committed’, ik ga niet de komende twee jaar op het strand zitten. En waarom? Omdat ik dit echt persoonlijk heel belangrijk vind!"

Gisteravond tweette Jensen:

“Prachtig vandaag. Ouwe sleetse media danst op mijn ‘graf’. Zelfs idioot @jeroenpauw nodigt me uit! 1 keer, nooit meer!! Zoek geen acceptatie van mensen die je haten! Realiteit is al anders dan zij uitstralen. Ben echt pas net begonnen! Wordt mooi, steun ons! http://www.jensen.nl”

Zo is dat, Robert! Wij staan achter je!

Volg Jensen ook op Twitter @robertjensen en ga naar de website jensen.nl.

Zou Robert ook een Q-volger zijn?

To be continued!

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/25/het-einde-van-jensen-en-een-nieuw-begin/

Anonymous ID: de361a 2019-04-25 12:13:40Z No. 6308238

EU-Superstaat

Peter. B. Meyer

Pan-Europese Unie

Het einde van de soevereiniteit

De EU is een totalitair monster

De hervorming die een groot verschil zal maken

EU-Parlement is een complete Farce

Assange, Brexit, QFS, GCR, EU-verkiezingen en de Notre Dame Brand

 

 

De Verenigde Staten van Europa

De EU is een belangrijke illustratie van wat de postindustrieel, post-democratische samenleving wordt genoemd waarin ongekozen bureaucraten, technocraten en zgn. ‘deskundigen’ de onderdrukt menselijke samenleving dicteren. Elke dag kan de onthulling ervan beter worden waargenomen.

 

De grootste misleiding van de eeuw is de oprichting van een totalitair bureaucratische Superstaat genaamd de Europese Unie, die in de huidige vorm al meer dan 60 jaar geleden was gepland. Begonnen met een ‘vrijhandelszone’

die getransformeerd werd in de huidig centraal gedicteerde superstaat, waarin de grens tussen fascisme en communisme wordt overschreden.

Lees artikel hier verder:

‪http://finalwakeupcall.info/blog/2019/04/24/eu-superstaat/‬

WWG1WGA

 

Anonymous ID: de361a 2019-04-25 13:06:10Z No. 6308563

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-26 00:42:12Z No. 6315588

Mengde Obama zich meer in verkiezing dan Vlad Poetin?

De voormalige Amerikaanse procureur Joe DiGenova trad gisterenavond samen met de voormalige gouverneur Mike Huckabee en Trumps advocaat Rudy Giuliani op in The Ingraham Angle op Fox News.

DiGenova vertelde het panel dat het rapport van de inspecteur-generaal Horowitz en een rapport over uitsluitend James Comey over ongeveer twee weken zal uitkomen. DiGenova zegt dat het rapport criminele verwijzingen bevat.

Joe DiGenova: “Het Horowitz-rapport verschijnt in mei of begin juni. Er is nog een rapport dat iedereen vergeten is waarin het uitsluitend over James Comey gaat. Dat zal over twee weken gepubliceerd worden. Dat rapport wordt een bom. Het gaat het onderzoek op een zeer hoog niveau openen en er zullen strafrechtelijke verwijzingen in zitten.“

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/26/mengde-obama-zich-meer-in-verkiezing-dan-vlad-poetin/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-26 01:13:00Z No. 6315936

NQP

>>6315906 #3324

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-26 01:21:26Z No. 6316118

NQP

>>6316088 #3325

Anonymous ID: 345df7 2019-04-26 06:42:08Z No. 6319777

>>5795093

wordt het web gescrubt in nederland? Vorige week was er een NOS nieuws item over N Drost uit Rhenen, een tantramasseur. Dat bericht zei dat hij voor 2,5 jaar de gevangenis in gaat om sexueel misbruik. Dat wilde ik gisteren laten zien aan iemand, maar dat artikel is nergens meer te vinden. Zelfs duckduckgo vindt alleen artikelen over de aanklacht tegen hem van maanden geleden. Niets meer over het vonnis. Wat gebeurt hier? nb hierbij is dus geen saus…

Anonymous ID: 345df7 2019-04-26 06:52:59Z No. 6319816

https://www.gelderlander.nl/rhenen/tantramasseur-die-zelf-ook-uit-de-kleren-ging-staat-voor-de-rechter~a282aedb/

>>6319777

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-26 10:48:07Z No. 6320606

>>6315906

Hoe Obama’s Witte Huis Oekraïne heeft ingeschakeld om ‘Trump-Russia-Collusion’ een vroege impuls te geven

Toen Donald Trump zijn snelle opmars naar het presidentschap begon, riep het Witte Huis van Obama Oekraïense autoriteiten naar Washington om de lopende anticorruptie-inspanningen binnen de meest kritieke buur van Rusland te coördineren.

De bijeenkomst van januari 2016, bevestigd door meerdere deelnemers en gelijktijdige memo’s, bracht enkele van de beste aanklagers en onderzoekers van Oekraïne in contact met leden van de National Security Council (NSC), de FBI, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie (DOJ).

Het zou om training en coördinatie gaan. Maar de Oekraïense deelnemers zeiden dat het niet lang duurde – tijdens de bijeenkomsten en daarna – om te realiseren dat de Amerikanen twee politiek verhitte onderzoeken nastreefden: een die de familie van vicepresident Joe Biden raakte en een die een lobbyfirma linkte aan de toenmalige kandidaat Trump.

Amerikaanse functionarissen “bleven praten over hoe belangrijk het was dat al onze anticorruptie-inspanningen verenigd zijn”, zei Andrii Telizhenko, toen een politiek officier in de ambassade van Oekraïne in Washington die de vergadering moest organiseren.

Telizhenko, die niet meer werkt voor de Oekraïense ambassade, zei dat Amerikaanse functionarissen zich tijdens de bijeenkomsten hebben aangemeld – waarvan er één werd gehouden in het Old Executive Office Building – dat ze geïnteresseerd waren in het heropenen van een onderzoek naar betalingen aan Amerikaanse personen die verbonden waren aan de door Rusland gesteunde Oekraïense Party of Regions.

Dat onderzoek in 2014 werd geleid door de FBI en richtte zich sterk op GOP-lobbyist Paul Manafort, wiens bedrijf lang aan Trump was verbonden via zijn partner en Trump-vriend, Roger Stone.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/26/hoe-obamas-witte-huis-oekraine-heeft-ingeschakeld-om-trump-russia-collusion-een-vroege-impuls-te-geven/

Anonymous ID: de361a 2019-04-26 11:03:22Z No. 6320657

>>6319777

Ongetwijfeld wordt er nieuws onderdrukt door de MSM. In dit geval lijkt het meer een kwestie van welke zoektermen je hebt gebruikt. Wij zijn hier om elkaar te helpen, dus…

https://duckduckgo.com/?q=nos+artikel%2C+N.Drost%2C+tantramasseur%2CRhenen&t=ipad&ia=web

Anonymous ID: e58ea9 2019-04-27 14:02:31Z No. 6332953

Anonymous ID: e58ea9 2019-04-27 14:02:55Z No. 6332954

Anonymous ID: e58ea9 2019-04-27 14:06:47Z No. 6332986

Dutch board starts to look like some stupid shill shit.

So let me help you along.

Global warming will be true before the Dutch wake up.

They're to busy being smart about nothing.

Anonymous ID: de361a 2019-04-27 15:39:23Z No. 6333747

#UnitedNotDivided

Anonymous ID: de361a 2019-04-27 18:22:16Z No. 6334939

NQP

>>6334889. #3326

Anonymous ID: de361a 2019-04-27 18:26:35Z No. 6335016

NQP

>>6334984. #3327

Anonymous ID: de361a 2019-04-27 18:30:45Z No. 6335100

NQP

>>6335075. #3328

Anonymous ID: de361a 2019-04-27 19:15:32Z No. 6335783

NQP

>>6335313. #3329

Anonymous ID: de361a 2019-04-27 19:18:11Z No. 6335840

NQP

>>6335740. #3330

Anonymous ID: e58ea9 2019-04-28 18:25:46Z No. 6348836

Anons too busy celebrating your luciferian king's birthday Saturday?

Point made?

Fighting isn't that easy is it?

Not trolling, just provoking.

The Netherlands is a republic NOT a kingdom.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-04-28 22:22:23Z No. 6351528

Nederlandse vertalingen van reeks artikelen van The Gateway Pundit.

Deel 1:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/geopende-fbi-doj-doofpot-van-clinton-foundation-en-rusland-china-gerelateerde-misdaden-deel-i/

Deel 2:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/de-agt-machine-fbi-doj-doofpot-van-clinton-foundation-en-rusland-china-gerelateerde-misdaden-deel-ii/

Deel 3:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/obama-fbi-doj-doofpot-clinton-foundation-agt-misdaden-afsluiting-onderzoek-net-voor-2016-verkiezing-deel-iii/

Binnenkort meer

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-28 23:03:36Z No. 6352004

>>6348836

de jacht_

Heb tevens verhalen over de NL monarchie gehoord mbt druides en mensenjacht.

Anonymous ID: e58ea9 2019-04-29 00:25:45Z No. 6352875

>>6352004

Deze is een goed begin.

Het is niet waar ik begonnen ben, het is behoorlijk ziek.

Als je eenmaal binnenshuis begint te zoeken, kom je dingen tegen die je soms niet wilt weten, maar als je weet waar deze mensen werkelijk toe in staat zijn, zou er toch een vechtlust moeten ontstaan.

Dat is waarschijnlijk waarom mensen niet dicht bij huis zoeken. Je raakt veel vrienden kwijt, als je achter dit soort zieke zaken komt.

Ik hoop dat je dit wat op weg helpt. Het is een behoorlijke lijst aan namen en connecties.

Altijd wel even zelf controleren en wees niet verbaasd als info van het net verdwijnt.

Archiveren.

https://aanirfan.blogspot.com/2016/04/the-boy-business-worldwide.html

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-29 10:20:52Z No. 6356841

>>6352875

Dankje voor de link!

>Als je eenmaal binnenshuis begint te zoeken, kom je dingen tegen die je soms niet wilt weten, maar als je weet waar deze mensen werkelijk toe in staat zijn, zou er toch een vechtlust moeten ontstaan.

>Dat is waarschijnlijk waarom mensen niet dicht bij huis zoeken.

Die vechtlust is er al lang, maar neem wel regelmatig pauzes om te acclimatiseren aan de realiteit. het is een beetje manouvreren over een wankel touwbruggetje.

We gaan de loep maar eens richten op onze republiek Nederland.

~~

Image: al wel grotendeels bekent, maar wel belangrijk om de situatie te begrijpen.

We komen nog wel aan de overkant.

image sauce: http://www.pravdareport.com/opinion/132533-dutch_ambassador/

Anonymous ID: 8e3f81 2019-04-29 17:32:45Z No. 6359684

Misbruikschandaal bij Haags 'Huis voor de democratie' ProDemos

ProDemos, het Haagse instituut dat achter de Stemwijzer zit en rondleidingen over het Binnenhof geeft voor scholieren en toeristen, kampt met een misbruikaffaire. Een leidinggevende heeft misbruik gemaakt van zijn positie om seks af te dwingen bij begeleiders en rondleiders, zo blijkt uit gesprekken van de NOS met acht medewerkers en oud-medewerkers.

Zijn slachtoffers zijn allemaal mannen. Enkelen zochten contact met de NOS uit onvrede over de afwikkeling van de affaire door de ProDemos-directie. Zij willen uit angst voor represailles anoniem blijven. Er zou geen sprake zijn van misbruik van scholieren.

Het misbruik gebeurde de afgelopen jaren veelal na werktijd op kantoor, in zijn werkkamer, op de zolder van het ProDemos-gebouw tegenover de Tweede Kamer of in cafés rondom het Binnenhof, zo blijkt uit de gesprekken. Ook heeft hij zijn ondergeschikten, voornamelijk jonge studenten of net afgestudeerden, met enige regelmaat cocaïne aangeboden. De jongsten waren rond de 20 jaar oud.

De NOS heeft de 37-jarige leidinggevende in kwestie telefonisch gesproken. "Ik wil er niets over zeggen", was zijn enige commentaar.

Ontslagen

ProDemos zegt in een reactie "geschokt kennis te hebben genomen" van de meldingen over de "grensoverschrijdende gedragingen". Maar de directie meent wel degelijk "voortvarend" te hebben gehandeld door na ontdekking de man onmiddellijk te schorsen en onderzoek te doen naar zijn gedrag. Inmiddels is hij ontslagen. De raad van toezicht onder leiding van VVD'er Ed Nijpels is op de hoogte gesteld. Nijpels verwijst voor verder commentaar naar de directie. (Een uitgebreide reactie van ProDemos staat onder aan dit artikel)

Een groep van ten minste zes medewerkers legde medio februari belastende verklaringen af over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van de leidinggevende. Hij was eindverantwoordelijk voor een groep van zo'n zestig begeleiders van scholieren, maar ook voor rondleiders van toeristen die een parlementsgebouw willen bezoeken. Twee getuigen van misstanden hebben in deze '#MeToo-zaak' eveneens verklaringen afgelegd.

In de verklaringen staat nauwkeurig beschreven hoe het diensthoofd omging met een aantal van de begeleiders, jonge mensen voor wie ProDemos vaak hun eerste werkgever was. Zij werkten vaak met een nulurenarbeidscontract of een andere tijdelijke aanstelling.

En even verder zoeken naar Prodemos levert het volgende op.

https://politiek.tpo.nl/2016/08/15/omstreden-miljardair-soros-boekte-49-miljoen-euro-naar-nederlandse-clubs/

Soros Leaks: zeker 4,9 miljoen euro naar Nederlandse organisaties, waaronder ook Prodemos

15-08-2016, 21:48

ECONOMIE

Dit weekend lekte een groot aantal documenten uit de Open Society Foundations, een aantal stichtingen van de Amerikaanse miljardair George Soros. Uit de documenten blijkt dat Soros tussen 2009 en 2014 minstens 4,9 miljoen euro aan Nederlandse stichtingen, goede doelen en denktanks gaf.

Daaronder zijn bijvoorbeeld ProDemos en KiesKompas (die in verkiezingstijd allebei een stemwijzer uitbrengen) en de pro-Europese studentenvereniging AEGEE, die in vrijwel alle Nederlandse studentensteden aanwezig is. Ook de 'ja'-campagne bij het Nederlandse referendum over Oekraïne in april werd deels door Soros gefinancierd.

https://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties.html

Anonymous ID: 9168eb 2019-04-29 19:55:35Z No. 6361142

Deze anon is wakker

>>https://www.twitter.com/TruthHitsEvery1

Anonymous ID: de361a 2019-04-29 21:03:15Z No. 6361888

>>6361142

Misschien kan die ook hier posten?

Anonymous ID: de361a 2019-04-29 21:04:52Z No. 6361910

>>6359684

OB

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-30 07:00:52Z No. 6368712

>>6361142

Daar staan behoorlijk wat aanknopingspunten om een onderzoek te herstarten.

>Misschien kan die ook hier posten?

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-30 14:07:16Z No. 6370191

Vodafone vond 'achterdeurtjes' bij Huawei

Voor het eerst zijn er concrete aanwijzingen dat het Chinese technologiebedrijf Huawei zijn apparatuur uitrustte met mogelijkheden tot spionage. Vodafone ontdekte in 2009 en 2012 dat systemen van Huawei in Italië 'achterdeurtjes' bevatten. Dat werd opgelost in overleg met de Chinezen en verder stil gehouden.

Gegevens van miljoenen zakelijke en particuliere klanten waren mogelijk toegankelijk. De apparatuur van Huawei is te vinden in het draadloze netwerk van Vodafone in heel Europa. Volgens Vodafone is echter niets gelekt. Buiten Italië speelden er geen veiligheidskwesties, stelt het Britse telecombedrijf.

Volgens ingewijden zijn de problemen echter nog steeds niet verholpen. Dat zou ook blijken uit interne documenten ingezien door persbureau Bloomberg. De problemen zouden ook spelen in bijna alle grote Europese markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Portugal, vertellen de bronnen. Volgens hen zou Vodafone geen actie ondernemen tegen Huawei omdat de diensten van het Chinese bedrijf goedkoper zouden zijn.

https://www.transport-online.nl/site/102930/vodafone-vond-achterdeurtjes-bij-huawei/

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-30 14:20:11Z No. 6370284

En ondertussen bouwen we het belangrijkste netwerk van Nederland (C2000) juist met core apparatuur van het Chinese Hytera.

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-30 16:19:33Z No. 6371356

Antifa workshop

Op zaterdag 18 mei vind in Nijmegen het Hannie Schaft congres plaats. Bij dit congres zijn er workshops en lezingen over de strijd tegen extreem rechts. We zien dat extreem rechts meer en meer toetreedt tot de mainstream. Niet alleen in de politiek, maar ook in cultuur en media. Ideeën over bijvoorbeeld ras die eerder alleen in de extreem rechtse marges werden geuit zijn steeds meer aan het doordringen in het dagelijks leven en in de uitingen van politici en opiniemakers. Ook het vijandbeeld van extreem rechts wordt steeds sterker, denk bijvoorbeeld toenemende islamofobie en antisemitisme, activisme gericht tegen de LHBTQI+ gemeenschap of aan een meldpunt voor linkse indoctrinatie. Wat niet anders te zien is als een poging tot intimidatie en het in twijfel trekken van de professionaliteit van docenten op basis van hun linkse ideeën.

Tijdens deze conferentie willen wij ons richten op hoe wij activisme tegen hedendaags extreem rechts vorm kunnen geven op een duurzame wijze zonder onszelf en elkaar daarbij uit het oog te verliezen.De pers kan contact opnemen met ons via [email protected]

https://hannieschaftcongres.nl/pers/

Anonymous ID: de361a 2019-04-30 17:11:18Z No. 6371828

>>6371356

Antifa workshop?

Ga je huiswerk eens doen joh!

Lurk Moar.

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-30 17:20:02Z No. 6371902

>>637182

Ben je voor antifa dan?

Of je begrijpt de insteek niet..

Anonymous ID: de361a 2019-04-30 17:24:56Z No. 6371941

>>6371902

Waarschijnlijk de insteek.

Heb je hun programma gelezen?

Waarom hier een oproep plaatsen over workshop Antifa?

Anonymous ID: a83b1e 2019-04-30 17:29:27Z No. 6371969

>>6371941

Ben ze in de gaten aan het houden, en verneem dat dit soort congressen ineens opduiken in de openbaarheid.

En dat zegt mij dat de angst daar regeerd.

Ik zal in het vervolg mn eigen tekst en uitleg bijplaatsen om misverstanden te voorkomen.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-05-01 06:41:27Z No. 6379425

>>6351528

AGT International en Clinton Foundation Schandaal

Jullie hadden deel 4 t/m 13 nog van me tegoed. Komtie… Nederlandse vertalingen van reeks artikelen van The Gateway Pundit. (Sausvermelding onder de artikelen)

Deel IV:

Hoe je binnen te werken bij topgeheime Amerikaanse inlichtingenfaciliteit – FBI/DOJ-doofpot aan Clinton Foundation verbonden AGT

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/hoe-je-binnen-te-werken-bij-topgeheime-amerikaanse-inlichtingenfaciliteit-fbi-doj-doofpot-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-deel-iv/

Deel V:

Mediastilte: Aan Clinton Foundation verbonden AGT speelde topgeheime VS inlichtingen door aan Rusland – FBI/DOJ stopten het in doofpot

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/mediastilte-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-speelde-topgeheime-vs-inlichtingen-door-aan-rusland-fbi-doj-stopten-het-in-doofpot-deel-v/

Deel VI:

Mediastilte gaat door: Aan Clinton Foundation verbonden AGT stuurde topgeheime US Intel naar Rusland – Omkoping om deals te sluiten – FBI/DOJ stopten het in de doofpot

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/mediastilte-gaat-door-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-stuurde-topgeheime-us-intel-naar-rusland-omkoping-om-deals-te-sluiten-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-deel-vi/

Deel VII:

Cultuur van Corruptie: Aan Clinton Foundation verbonden AGT stuurde topgeheime US Intel naar RUSSIA – FBI/DOJ stopten het in de doofpot

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/cultuur-van-corruptie-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-stuurde-topgeheime-us-intel-naar-russia-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-deel-vii/

Deel VIII:

Cultuur van Corruptie: Aan Clinton Foundation verbonden AGT stuurde topgeheime US Intel naar Rusland – FBI/DOJ stopten het in de doofpot

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/cultuur-van-corruptie-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-stuurde-topgeheime-us-intel-naar-russia-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-deel-viii/

Deel IX:

Dit Clinton-schandaal is groter dan ‘Uranium One’ – FBI/DOJ stopten het in de doofpot vóór 2016 verkiezingen

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/dit-clinton-schandaal-is-groter-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-voor-2016-verkiezingen-deel-ix/

Deel X:

Dit Clinton Foundation Schandaal is groter dan ‘Uranium One’- FBI/DOJ stopten het in doofpot vóór verkiezingen 2016

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/dit-clinton-foundation-schandaal-is-groter-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-doofpot-voor-verkiezingen-2016-deel-x/

Deel XI:

AGT International – Het Clinton Foundation Schandaal erger dan ‘Uranium One’ – FBI/DOJ stopten het in de doofpot vóór verkiezingen 2016

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/agt-international-het-clinton-foundation-schandaal-erger-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-voor-verkiezingen-2016-deel-xi/

Deel XII:

AGT International – Clinton Foundation Schandaal erger dan ‘Uranium One’ – FBI/DOJ stopten het in de doofpot vóór verkiezing 2016

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/agt-international-clinton-foundation-schandaal-erger-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-voor-verkiezing-2016-deel-xii/

Deel XIII:

AGT International – Clinton Foundation Schandaal erger dan ‘Uranium One’ – FBI/DOJ stopten het in de doofpot vóór verkiezing 2016

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/agt-international-clinton-foundation-schandaal-erger-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-voor-verkiezing-2016-deel-xiii/

Word vervolgd!

Anonymous ID: de361a 2019-05-01 22:47:24Z No. 6386507

Anonymous ID: de361a 2019-05-02 16:45:31Z No. 6393068

NQP

>>6392995. #3331

Anonymous ID: de361a 2019-05-02 16:50:39Z No. 6393135

Q is klaar met spelen.

STRIKE FIRST, STRIKE HARD, NO MERCY SIR!

Anonymous ID: 1b73e7 2019-05-02 22:14:54Z No. 6396345

Linkt onderzoek AGT International Nederland aan Clintons?

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/05/02/linkt-onderzoek-agt-international-nederland-aan-clintons/

Anonymous ID: de361a 2019-05-02 23:04:25Z No. 6396861

>>6396345

👍🏻

Anonymous ID: 481234 2019-05-03 14:21:41Z No. 6402127

WWG1WGA

Anonymous ID: 481234 2019-05-03 14:36:05Z No. 6402213

WWG1WGA

Anonymous ID: 6d5555 2019-05-04 02:51:25Z No. 6408422

>>6406988 lb

LATEST Q DROP:

Thursday 05.02.2019

>>6392995 lb, ————————————–——– May, 2019 – 'kick-off' 'start' 'offense' (Vid: >>6393054 )

The movie is known as Karate Kid, but it´s original name is

"The Moment of Truth".

Sauce:

>>6405524 lb

START OF THE SHOW!

Anonymous ID: 481234 2019-05-04 16:17:51Z No. 6412140

EU president: Rechtspopulisten krijgen na verkiezingen geen enkele hoge functie

Juncker noemt Zuid Afrika –met massale armoede, grote maatschappelijke spanningen en de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld- als grote voorbeeld – ‘Over een paar jaar zullen ongehoorzame lidstaten ons niet meer kunnen storen’ . Frans Timmermans weet het al zeker: hij wordt na Juncker het nieuwe gezicht van de totalitaire linksfascistische EU-superstaat.

Lees artikel verder:

https://www.xandernieuws.net/algemeen/eu-president-rechtspopulisten-krijgen-na-verkiezingen-geen-enkele-hoge-functie/

Anonymous ID: 481234 2019-05-04 17:18:37Z No. 6412596

#GreatAwakening

#Traitors

Anonymous ID: 6d5555 2019-05-05 04:49:14Z No. 6418132

EU ELECTION Bread up again.

>>6416946 lb

>>6416946 lb

>>6416946 lb

(Old bread was fucked up by the all-time-captcha and not working anymore.)

EU ELECTION Bread up again.

From May 23rd to May 26th 2019 all the EU countries will elect the new European Parliament.

This will be another crossroad in history and a major step of The Plan.

Globalism and all it´s disadvantages and burdens for 'we, the people' is largely being rejected.

Green deal, eco terrorism and ridiculous politics is being rejected.

Not having safety/security in public spaces any more is being rejected.

Being taxed on everything is being rejected.

A fake currency and resulting financial crises is being rejected.

Not being able to explaining riduculous politics and only reply by "you are a populist, a feminist, a nazi, a …-ist" is being rejected.

Many people are awake and see the corruption and the evil cult running things behind the scenes.

ANONS ARE THE NEWS NOW.

ANONS NEED TO BE LOUD.

ANONS NEED TO WAKE UP THE EU PEOPLE.

WWG1WGA.

Anonymous ID: 481234 2019-05-05 10:48:52Z No. 6419379

ROBERT JENSEN

De enige echte journalist die de MSM aan durft te pakken

Robert Jensen is de enige journalist die de moed heeft om de MSM aan te pakken en hun te wijzen op hun schandalige misinformatie die zij over Nederland sproeien als een hitsige stinkdier. (Met alle respect voor een stinkdier)

Robert deed dat eerst via tv uitzendingen op RTL maar moest daarmee stoppen. Te veel tegengeluid is niet waar de MSM op zit te wachten.

Robert heeft besloten om over te gaan op podcast en heeft nu een eigen website: www.jensen.nl Verder is Robert te bereiken via zijn twat account: @robertjensen. Laten wij hem allemaal steunen! Volg hem, deel zijn links, deel zijn twats en steun de Great Awakening. Het wordt ook tijd dat Robert gaat begrijpen dat deze movement wereldwijd is en dat ook de Gilets Jaunes daar een onderdeel van uitmaken. Hoe dan ook

WWG1WGA

Anonymous ID: 481234 2019-05-05 23:19:49Z No. 6424067

VRIJHEID?

De Gilets Jaunes zijn afgelopen zaterdag voor de 25ste week de straat weer opgegaan. Wetend dat er sluipschutters op de daken zitten en dat het EU leger van Macron hard en medogenloos kan toeslaan. Toch waren zij er weer. Waarom? Omdat zij heel goed beseffen wat deze strijd inhoudt. Zij vechten tegen de corruptie, tegen pedofilie, tegen de centrale banken en zo dus indirect voor hun vrijheid.

Gisteren vierden wij bevrijdingsdag! Hoe vrij zijn wij eigenlijk?

Wij mogen niet eens een geel hesje dragen als uiting tegen het beleid van dit land.

Elk besluit van deze regering kan je niet meer aanvechten, omdat zij het referendum hebben afgeschaft.

Dat de meeste mensen in ons land nog in coma zijn, is te wijten aan de media die ons het andere nieuws onthoudt.

Hoe bedoel je nu ‘wij zijn vrij?

Het is al eerder opgemerkt. De nederlander stelt in de ochtend maar twee vragen: 1) wat eten wij vanavond?

2) wat komt er op tv?

Dat heeft de andere partij maar mooi gedaan. ==ONS IN SLAAP GESUST!== We hoeven niet meer na te denken en dat doen wij massaal ook niet meer. Waar is de kritische nederlander gebleven? Die altijd vraagt:’waarom? Alles wordt voor je geregeld en je loopt als een lam naar de slachtbank. Of je denkt nog: Het al toch wel meevallen? Nee dus, het valt niet mee. Het is tijd om een tegengeluid af te geven.

Je ziet het hier nu in dit broodje gebeuren. In het begin een hoop reacties van ‘oh wat zijn we blij. Nu echt een eigen nederlands broodje’. Maar puntje bij paaltje, zijn het allemaal lezers die denken dat anderen wel de kastanjes uit het vuur halen. Het broodje wordt toch wel gevuld. Nee dus. Het staat stil.

De Fransen zijn voor de 25ste keer de straat opgegaan voor hun vrijheid. Wat een dappere mensen. Zij weten natuurlijk wel wat een revolutie is gezien hun geschiedenis. Maar zij zijn tenminste wakker! Zij laten hun land niet naar de verdommenis gaan door een corrupte criminele organisatie. Zij beseffen als zij nu niks doen hun (klein)kinderen slaaf worden van de staat.En dat vrijheid niet meer ondergaan kan worden maar alleen als een woord overblijft in de geschiedenisboeken. Zij weten dondersgoed dat dit een strijd is tussen goed & kwaad. Je krijgt maar 1 kansom het goed te doen.

Aan al die mensen die eerder hier zijn geweest. Come on! Er is zat nieuws en verhalen die hier geplaatst kunnen worden. Er zijn zat onderwerpen om meme’s van te maken. Deel deze link. Maak Qanon bespreekbaar! Help ons de mensen wakker te maken! Geef de mensen het nieuws wat zij anders nooit zullen horen van de corrupte MSM. vergeet niet: ==WIJ ZIJN NU HET NIEUWS.==

Laten wij met zijn allen, deze vrijheid die wij nu nog hebben, om die te gebruiken en te strijden voor echte vrijheid.

WWG1WGA

Anonymous ID: 439f7c 2019-05-06 06:17:28Z No. 6426694

>>6424067

Bullseye post anon!

Nederlandse anons laat je horen, al is het maar om te laten zien dat we met velen zijn.

Anonymous ID: 481234 2019-05-06 19:22:45Z No. 6430397

D66-Europarlementariër In ‘t Veld onder vuur om onkostenvergoeding

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) ligt onder vuur na een artikel van HP/De Tijd

In 't Veld woont in Brussel, maar kreeg de afgelopen jaren wel een dagvergoeding voor verblijfskosten in die stad. Het gaat in ieder geval om tienduizenden euro's.

De dagvergoeding van 320 euro per officiële werkdag wordt overgemaakt aan Europarlementariërs, zodat die kosten van hotels, maaltijden en andere zaken rondom vergaderingen in Brussel en Straatsburg kunnen betalen.

Lees artikel verder:

https://nos.nl/l/2283482

Anonymous ID: 481234 2019-05-07 21:14:58Z No. 6439966

Hoekstra wil EU-zondaars uit Schengenzone

EU-landen die het Stabiliteitspact negeren of de rechtsstaat ondermijnen, moeten worden uitgesloten van alle Europese subsidies, vindt minister van Financiën Wopke HoekstraSchengenzone

Lidstaten die weigeren een eerlijk deel asielzoekers op te nemen, worden uit de paspoortvrije Schengenzone gegooid. Met deze voorstellen wil de CDA-minister volgens de Volkskrant een dreigende implosie van de EU voorkomen

De paniek wordt steeds groter. Wij zijn op de goede weg.

Lees verder

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3545480/hoekstra-wil-eu-zondaars-uit-schengenzone

Anonymous ID: 481234 2019-05-08 11:03:58Z No. 6444572

Nee er gebeurt niets!

Niks te zien hier, loop maar door!

Anonymous ID: bacafa 2019-05-08 12:59:55Z No. 6444887

See something, say something

Natas sataN

Ik zag het op tv, het ging heel snel, maar vond het op ytube.

<1xX geprobeerd te posten…nu dan maar meerdere posts proberen…

Anonymous ID: bacafa 2019-05-08 13:01:01Z No. 6444889

>>6444887

sauce: https://youtu.be/PkOqpS5R4-E

Anonymous ID: bacafa 2019-05-08 13:04:21Z No. 6444897

>>6444889

sauce:http://www.faqt.nl/recent/vaticaan-opent-exorcisme-cursus-voor-buitenstaanders/

Anonymous ID: 481234 2019-05-08 14:09:06Z No. 6445129

>>6444887

Zag wat jij bedoelde anon.

Anonymous ID: 075c6d 2019-05-08 18:43:10Z No. 6447345

Waarom weer verdeeldheid creëeren?

Van gele hesjes naar oranje??

https://www.nu.nl/binnenland/5881875/rotterdamse-gele-hesjes-voortaan-in-het-oranje-na-handweigering.html

Handweigering zet kwaad bloed: Rotterdamse gele hesjes voortaan in het oranje

De Rotterdamse gele hesjes veranderen van kleur en demonstreren voortaan in het oranje. Ze doen dit vanwege de ontmoeting van vijf gele hesjes en premier Rutte gisteren in Den Haag, waarbij twee demonstranten weigerden hun gastheer een hand te geven. Eentje presteerde het zelfs om telefonerend Het Torentje binnen te lopen.

Voorman Marco de Haas van de Rotterdamse gele hesjesbeweging gaat vandaag nog oranje hesjes inslaan, zodat hij die voor aanvang van de eerstvolgende demonstratie kan uitdelen aan zijn mede-sympathisanten. ,,De handweigeraars hebben de beweging besmeurd, en dat is een schande’’, foetert De Haas, die afgelopen maanden in Rotterdam sympathie wist te wekken met zijn vreedzame protestmarsen. ,,Wat je ook van Rutte vindt, geef hem op zijn minst fatsoenlijk een hand. Desnoods knijp je er flink in.’’

Lees ook

Voorman gele hesjes verlaat Torentje huilend: ‘Het was een pittig gesprek’

Voorman gele hesjes verlaat Torentje huilend: ‘Het was een pittig gesprek’

Lees meer

Gele hesjes voor 25ste keer de straat op in Frankrijk, opkomst neemt af

Gele hesjes voor 25ste keer de straat op in Frankrijk, opkomst neemt af

Lees meer

Handweigeraar Ingeborg Westerhoff, tevens woordvoerster van de 'gele tak’, reageert laconiek op de afsplitsing. ,,Ach, ze doen maar. Extreem links probeert de Rotterdamse beweging te kapen. Ze zochten alleen nog een aanleiding om zich los te wrikken.’’ Over het niet geven van een hand aan Rutte zegt ze: ,,Ik wist niet dat Nederland zo bekrompen is en daarover zou vallen. Tegen een ieder die zich gekwetst voelt zeg ik: sorry.’’

Wat je ook van Rutte vindt, geef hem op zijn minst fatsoen­lijk een hand

Marco de Haas , Voorman Rotterdamse Gele Hesjes

Jan Dijkgraaf, de grondlegger van de Rotterdamse gele hesjes en voorganger van De Haas, opperde eerder al eens om oranje tot lijfkleur uit te roepen. Dit om een onderscheid te maken met de Franse gele hesjes, die geregeld het nieuws halen vanwege het gebruik van geweld. De Rotterdamse demonstranten kozen uiteindelijk toch voor geel, omdat oranje associaties kan oproepen met de op een fiasco uitgelopen Oranjerevolutie in Oekraïne in 2004. ,,Door dat onbeschofte gedrag van die twee hesjes moeten we nu alsnog van kleur veranderen’’, zegt De Haas.

Rechts

De Rotterdamse hesjes komen zaterdag voor het eerst in actie in hun nieuwe outfit. Ze steken aan het einde van de ochtend zingend de Erasmusbrug over en lopen dan door naar de Markthal. Het standpunt van de demonstranten – die zichzelf links noch rechts willen noemen – is onveranderd: ze willen een overheid die beschermt, die luistert naar de burger. Dat is volgens hen al jaren niet meer het geval.

De eerste gele hesjesdemonstraties in Rotterdam trokken rond de 100 tot 200 demonstranten. Na een aantal weken nam dat aantal af tot zo’n 60. De Haas verwacht zaterdag en de zaterdag daarop een grotere opkomst vanwege het warmere weer en de Europese verkiezingen op 23 mei.

Anonymous ID: 481234 2019-05-09 17:14:42Z No. 6455196

>>6447345

GEEL HESJE

Je hebt helemaal gelijk anon om die vraag te stellen.

Waarom kleur veranderen en de eenheid verstoren?

Marco de Haas zal het waarschijnlijk allemaal goed bedoelen maar lijkt nog wat naiëf. Hij gaf zelf al eerder aan om de kleur te willen veranderen. Dit om een verschil te maken met de Gilets Jaunes. Nu heeft hij in ZIJN ogen een reden gevonden om de kleur te veranderen.

Ik vind het bizar. Als je totaal niet begrijpt waar de gele hesjes voor staan in Frankrijk, gebruik dan helemaal geen hesje en zet een oranje pet op.

Dit getuigt van zo weinig respect naar de ==Gilets Jaunes== Deze dappere mensen vechten voor hun vrijheid en indirect ook voor de onze.

Ondanks snipers, geinfiltreerde antifa en losgeslagen Macron puppets, die zwaarbewapend hun eigen landgenoten in elkaar slaan, staan ze alweer klaar om voor de 26ste keer de straat op te gaan. Dat noemen wij overtuiging, geloven in de wat je doet. Denk je nu echt Marco dat zij dit voor hun lol doen of te hoge benzineprijzen?

Dit is een onderdeel van wereldwijd protest: The Great Awakening Om die reden zijn er nu al in 22 landen GELE hesjes betogingen. Om die reden treden er honderden CEO’s af, zijn er nu al 94.399 sealed indictments en zijn er honderden child traffickers opgepakt. Dat hoort allemaal bij de Great Awakening. Met als protest symbool een GEEL hesje.

Vindt het erg jammer dat wij hier in Nederland nog slapen en/of in coma liggen. Of dat ze zeggen: ‘dat zal zo’n vaart niet lopen. Wij willen ons ongenoegen uiten’. Of foei zeggen’. Dat mag niet Rutte, May, Macron en Merkel, Foei’.

Met deze niet respectvolle actie veroorzaak je verdeeldheid. Bewust of niet? Daar ben ik nog niet over uit.

Geeft de FRANSEN het respect wat zij verdienen en laat de kleur van de hesjes ==GEEL==

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-05-10 09:16:31Z No. 6461165

>>6455196

>>5551524

Q-post #2994

PEOPLE ARE PAWNS IN THEIR SICK GAME OF GLOBAL DOMINATION.

PEOPLE ARE DIVIDED TO PREVENT A RISING OF THE PEOPLE.

PEOPLE ARE DIVIDED AND TAUGHT TO FIGHT THEMSELVES INSTEAD OF THE RULING CLASS.

RACE VS RACE

RELIGION VS RELIGION

POLITICAL VS POLITICAL

CLASS VS CLASS

SEX VS SEX

WHEN YOU ARE DIVIDED, YOU ARE WEAK.

WHEN YOU ARE WEAK, YOU HAVE NO POWER.

WHEN YOU HAVE NO POWER, YOU HAVE NO CONTROL.

STAY STRONG, PATRIOTS.

STAY UNITED, NOT DIVIDED.

YOU ARE WHAT MATTERS.

YOU, AWAKE, IS THEIR GREATEST FEAR.

Q

Wat je kleur ook is, welk hesje je ook draagt, we MOETEN het eens zijn met elkaar als het gaat om het bevechten van de cabal.

Een druppel water verdampt.

Een glaasje water maakt iemand nat.

Een fikse regenbui leidt tot overlast.

Maar een tsunami werpt ALLES omver.

Laten we een tsunami zijn met z'n allen!

SHEEP NO MORE

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-05-10 12:32:23Z No. 6461557

Zwartboek NOS Journaal -annex (13e vangst)

Bent u christen, blank of Jood én toevallig slachtoffer van een terroristische aanslag, grote kans dat u wordt gediscrimineerd door de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Ook deze 13evangst Zwartboek NOS Journaal toont het nut van de aangifte tegen hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff van 27 januari 2019. Hij lapt namelijk de Mediawet aan zijn laars die objectieve en niet-discriminatoire verslaggeving van de NOS eist.

Laten we beginnen met een staaltje schaamteloze journalistiek. Het NOS Journaal behandelt namelijk grote aanslagen die het wereldnieuws halen en waarbij christenen en blanken het slachtoffer zijn anders dan gelijksoortige aanslagen op moslims. Voor alle duidelijkheid: aanslagen zijn verschrikkelijk en totaal verwerpelijk, maar waarom bestaat bij de NOS dat grote verschil van aanpak?

Op Paaszondag 21 april 2019 vinden acht aanslagen plaats op Sri Lanka die ruim 250 doden en honderden gewonden maken en gericht zijn tegen kerkgangers en buitenlandse hotelgasten in grote hotels.

Bij groot nieuws zijn de eerste genoemde feiten sterk bepalend voor het beeld, de nieuwsconsument houdt die lang vast. Naar de verantwoordelijken van de aanslag wijzen is dus secuur werk.

In de 12.00 uur NOS Journaaluitzending van 21 april 2019 vraagt presentator Jeroen Overbeek aan Zuid-Azië correspondent Aletta André: ‘De aanslagen zijn nog niet opgeëist maar waar zou je aan kunnen denken. Welke spanningen zijn er in Sri Lanka?’ Aletta antwoordt: ‘Er zijn in Sri Lanka wel spanningen tussen christenen, en dus ja eh de meerderheid van de bevolking, dat zijn de boeddhisten. Er zijn in recente jaren meerdere geweldsincidenten geweest waarbij zowel christenen als moslims en andere minderheden doelwit waren van boeddhistische monniken. (…) De boeddhisten die vinden dat hun cultuur onder druk staat en wordt bedreigd door deze minderheden maar er zijn in recente jaren niet zulke bomaanslagen geweest met christenen als doelwit.’

Dit commentaar is opmerkelijk op verschillende punten. Want:

-De boeddhisten krijgen tussen de regels door de schuld in de schoenen geschoven. Want waarom anders zo uitgebreid praten over boeddhisten (70% van de bevolking van 22 miljoen)? De Tamils (18% van de bevolking) zijn overwegend hindoe en vochten lang voor een eigen Eelam-staat. En van moslims (9,7% van de bevolking) is wereldwijd bekend dat er lieden tussen zitten die zich voor het geloof willen opblazen.

-Nog iets raars. Waarom speculeert in het geval van Sri Lanka de NOS over de eventuele daders, terwijl dat bij andere aanslagen, denk aan de viervoudige moord in Utrecht op 18 maart 2019 (Zie 12evangst), de godsdienstige achtergrond juist lang niet wordt vermeld en er niet wordt gespeculeerd over spanningen tussen ‘bevolkingsgroepen’. Zwijgen over de afkomst van een dader is een te verdedigen redactionele beslissing zolang die consequent wordt gehanteerd. Maar wat blijkt in de praktijk van de NOS: op Sri Lanka zijn de daders moslims die gedreven worden door een extremistische geloofsovertuiging en om dan op voorhand boeddhisten als daders te suggereren is ronduit discriminerend.

Meer:

>https://www.thekarskenstimes.com/weblog/item/695-zwartboek-nos-journaal-annex-13e-vangst

Anonymous ID: 481234 2019-05-10 14:46:59Z No. 6462259

WORD WAKKER!

Anonymous ID: 481234 2019-05-10 15:46:00Z No. 6462568

Stem ze weg!

Anonymous ID: 1b73e7 2019-05-11 00:11:12Z No. 6466663

Macrons tactieken tegen Gilets Jaunes heeft niets met openbare veiligheid te maken maar alles met globale politiek

“We zullen niet knielen, we zullen niet bang zijn voor represailles, we zullen blijven protesteren tot het einde,” zei een demonstrerende Geelvester toen de politie de menigte aanviel, mensen tegen de grond joeg en hen vertrapte.”

PARIJS (analyse) – “Al meer dan twee maanden worden de mensen die de straat op gaan geconfronteerd met repressie door de overheid. Sinds 17 november 2018 zijn we op straat geweest maar er is niet naar ons geluisterd.” De verklaring van de Gele Hesjes – of Gilets Jaunes (GJs) zoals ze beter bekend zijn in Frankrijk – werd gepubliceerd net voor zaterdag 2 februari 2019, toen tienduizenden GJ’s de straten van de steden doorkruisten voor Acte XII (week 12) van de protesten die een wekelijkse gebeurtenis zijn geworden sinds ze voor het eerst begonnen op 17 november 2018.

De GJ-beweging heeft Frankrijk stormenderhand veroverd sinds de plotselinge verschijning nadat de steeds minder populair wordende president Emmanuel Macron een aantal maatregelen introduceerde die de Franse rijke elite leken te beschermen terwijl ze degenen die al op de rand van armoede verkeerden, bestraften. De verhoging van de brandstofbelasting was de druppel die de emmer deed overlopen voor de toch al onder druk staande bevolking die worstelde om elke maand rond te komen.

Geograaf Christophe Guilluy had het potentieel van deze opstand voorspeld in 2014. Guilluy liet de demografische gegevens zien van de grootste Franse steden, bestaande uit de rijke, bankwezen, industrieel-kapitalistische centra, omringd door de gettovormende en gemarginaliseerde voorsteden die naar schatting 60% van de bevolking in stedelijke gebieden herbergen. Voor degenen die in de buitenwijken wonen, kan het rijden naar en het parkeren in het stadscentrum voor werk wel € 250 per maand kosten. De impact van een stijging van de brandstofkosten zou deze mensen het hardst treffen.

Historicus en auteur Diana Johnstone, gevestigd in Frankrijk, legde het ontstaan ​​van de GJ’s het beste uit als het symbool van deze organische, grassroots-beweging. Het gele hesje is iets dat elke Franse burger in zijn auto moet hebben in geval van een verkeersongeval – het hesje moet worden gedragen om ongeziene situaties te voorkomen en overreden te worden door andere voertuigen. Het dragen van het gele hesje tijdens protesten betekent dat Franse burgers niet accepteren dat ze onzichtbaar zijn voor en overreden worden door hun regering.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/05/11/macrons-tactieken-tegen-gilets-jaunes-heeft-niets-met-openbare-veiligheid-te-maken-maar-alles-met-globale-politiek/

Anonymous ID: 481234 2019-05-13 07:21:07Z No. 6486209

NQP

>>6482574. #3332

>>6482617. #3333

>>6482810. #3334

>>6482822. #3335

Anonymous ID: 481234 2019-05-13 10:32:51Z No. 6486556

Anonymous ID: 481234 2019-05-13 13:59:03Z No. 6487187

Great Awakening

Anonymous ID: edb0fe 2019-05-13 14:23:35Z No. 6487327

>>6486209

3335 posts - all which have amounted to emptiness and status quo.

Anonymous ID: 39b089 2019-05-13 14:56:19Z No. 6487508

>>6487187

Does anyone have sauce on the UAE tanker fire? I heard the pic were from 2012?

Anonymous ID: 9d306e 2019-05-13 17:59:57Z No. 6488730

MH17 nieuws

'Russische trollenfabriek plaatste meer dan 65.000 tweets na crash MH17'

In de twee dagen na het neerstorten van vliegtuig MH17 zou een Russische trollenfabriek meer dan 65.000 tweets hebben geplaatst, waarin Oekraïne de schuld krijgt van het neerhalen van het vliegtuig. Dat meldt De Groene Amsterdammer op basis van eigen onderzoek.

Het opinieweekblad analyseerde negen miljoen tweets van de in Sint-Petersburg gestationeerde trollenfabriek, genaamd Internet Research Agency.

Volgens De Groene werd nadat MH17 was neergehaald een georganiseerde campagne op touw gezet, waar de Internet Research Agency een rol in speelde. Ook zouden door pro-Russische media verschillende theorieën zijn verspreid die Rusland vrijpleitten van het neerhalen van vlucht MH17.

De trollenfabriek zou eerst geen goed beeld hebben van wat er precies gebeurd was. Zo sprak de Internet Research Agency op Twitter uit dat er een Oekraïens vliegtuig neergeschoten zou zijn.

Na crash verschillende hashtags gebruikt

De groep in Sint-Petersburg heeft de ochtend na de crash onder meer de hashtags #Kievheeftboeingneergeschoten, #KievProvocatie en #Kievspreekdewaarheid gebruikt.

Direct hierna verstuurde de fabriek zo’n 40.931 tweets waarbij een van de bovengenoemde hashtags werden gebruikt. De volgende dag plaatste de trollenfabriek nog 24.844 andere tweets.

De hele operatie heeft volgens De Groene minder dan 24 uur geduurd. Na 19 juli 2014 zouden de trollen nog wel hebben geschreven over het neerhalen van het vliegtuig, maar niet meer zo actief en vaak als tijdens de operatie.

De Groene concludeerde afgelopen jaar al dat Russische internettrollen zich hadden gericht op MH17, maar de schaal van de operatie was tot op heden onduidelijk.

MH17 neergeschoten met buk-raket

De Boeing van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten. Dat gebeurde met een buk-raket. De lanceerinstallatie was afkomstig van een Russische basis bij Koersk, heeft juridisch onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) uitgewezen.

Er kwamen bij de ramp 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Nederland naar Maleisië.

https://www.nu.nl/internet/5888724/russische-trollenfabriek-plaatste-meer-dan-65000-tweets-na-crash-mh17.html

https://www.groene.nl/artikel/nepnieuws-uit-sint-petersburg

https://www.nu.nl/internet/5436245/russische-trollen-richten-zich-in-nederland-mh17-en-geert-wilders.html

Anonymous ID: 9d306e 2019-05-13 18:05:46Z No. 6488780

Hackers are collecting payment details, user passwords from 4,600 sites. Same hacker group compromises Alpaca Forms and Picreel to deploy malicious code to thousands of sites.

Hackers zouden zijn binnengedrongen op in totaal 4.684 websites, waarop ze activiteit van bezoekers kunnen volgen. Hierdoor kunnen de hackers bijvoorbeeld ingevulde wachtwoorden en adresgegevens bemachtigen.

Dat bevestigen meerdere beveiligingsonderzoekers tegenover ZDNet, nadat Willem de Groot van Sanguine Security de hack voor het eerst opmerkte.

De hackers zouden zijn binnengedrongen bij de diensten Picreel en Alpaca Forms. Websitebeheerders kunnen Picreel installeren om het browsegedrag van gebruikers in de gaten te houden. Met Alpaca Forms is het mogelijk om online formulieren op te stellen.

Door beide diensten te hacken, is het in één klap mogelijk om een groot aantal websites af te luisteren. De code van Picreel zou op in elk geval 1.249 websites terug te vinden zijn. Alpaca Forms wordt gebruikt op 3.435 domeinen.

Toegang tot alles dat op sites is ingevuld

Volgens De Groot hebben de hackers toegang tot alles dat in formulieren op getroffen sites wordt ingevuld, waaronder gebruikersnamen, wachtwoorden en adressen.

Het is onduidelijk hoeveel wachtwoorden de hackers ook echt hebben bemachtigd. Picreel zou in het afgelopen weekend zijn gehackt. De malware in kwestie zou op veel sites nog actief zijn.

https://www.zdnet.com/article/hackers-are-collecting-payment-details-user-passwords-from-4600-sites/

Anonymous ID: 6222ab 2019-05-13 18:26:51Z No. 6488937

journalist Daniël Verlaan undercover in de ondergrondse kinderporno-netwerken

Op het darkweb worden "veelvuldig" beelden gedeeld waarop te zien is hoe Nederlandse kinderen worden misbruikt, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Uit het bericht van RTL Nieuws blijkt dat "vele duizenden Nederlanders" actief zijn in de veertien onderzochte netwerken. Wereldwijd hebben de netwerken "honderdduizenden leden".

Nederlandse leden zouden specifiek in Nederlandse kinderporno geïnteresseerd zijn. Op de netwerken zijn beelden onderverdeeld in leeftijdscategorieën van misbruikte kinderen.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers jonge meisjes zijn. Ook zouden misbruikvideo's worden gedeeld van tientallen Nederlandse baby's.

Door de anonimiteit van het darkweb is het lastig om de netwerken op te sporen. Ook blijkt het moeilijk om de beelden offline te halen.

RTL Nieuws heeft de politie op de hoogte gebracht van het onderzoek. De netwerken zijn nog steeds actief en worden in de gaten gehouden. Leden van de netwerken maken gebruik van nieuwe technologie om digitale sporen uit te wissen.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4702981/misbruikbeelden-honderden-nederlandse-kinderen-gedeeld

Anonymous ID: 6222ab 2019-05-13 20:07:52Z No. 6489682

voor het archief, en wie weet komen hier nieuwe inzichten uit voort

Drie moorden in vier dagen: één in Den Haag, twee in het zuiden van Limburg. Alle drie de slachtoffers zijn met geweld om het leven gebracht en waren in gezelschap van een hond. Gisteravond hield de politie de 27-jarige Hagenaar Thijs H. aan in verband met beide zaken.

Zaterdagmiddag wordt in de Scheveningse Bosjes op het Galgenpad het lichaam gevonden van een 56-jarige vrouw van Japanse afkomst. Al snel is duidelijk dat ze met geweld om het leven is gebracht. De vrouw kwam regelmatig in het bos om haar hondjes uit te laten. Een uur voordat ze werd gevonden was ze vanuit haar huis aan de Nicolaistraat vertrokken. Ze werd door voorbijgangers naast haar bakfiets gevonden.

Drie dagen later vinden wandelaars iets voor 12.00 uur op de Brunssummerheide, ten noorden van Heerlen, de lichamen van een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man. De twee worden gevonden in een gebied waar honden los mogen rondlopen en hebben een hond bij zich. Volgens een wandelaar die een van de twee vond, hebben ze steekwonden.

Verdachte hondenuitlatermoordenaar Thijs Hermans was ineens ‘heel erg verward’ aldus buurjongen

Sloeg zaterdag de badkamerdeur van zijn nieuwe woning in Den Haag kapot

Thijs Hermans, de man die wordt verdacht van het doden van drie mensen, heeft zaterdag de badkamerdeur op de gang van zijn nieuwe woning in Den Haag ingeslagen. Dat heeft zijn buurjongen Arnold gezegd tegenover de NOS.

“Er kwam alleen maar vreemde taal uit, hij was heel erg verward. Ik denk dat hij heel erg dronken was of zo. Ik kon niet echt hoogte van hem krijgen”, aldus de jongen. Het gebeurde volgens hem halverwege de middag.

Hermans woont sinds ongeveer twee weken aan de Hooikade in Den Haag, op de zolder van een restaurant.

“De eerste keer dat ik hem ontmoette was het een gewone jongen, de tweede keer was een beetje apart. Na zaterdag heb ik hem niet meer gezien”.

https://nos.nl/artikel/2283814-wat-weten-we-over-de-drie-moorden-in-den-haag-en-zuid-limburg.html

Heeft dit alles een link met?

wetsvoorstel Edith Schippers voor opsluiting zonder proces

Een observatiemaatregel gaat mogelijk maken om iemand 3 dagen te observeren – en tegelijk dossieronderzoek te doen en de familie/naasten te raadplegen – wanneer er een zeer sterk vermoeden bestaat dat hij een ernstige psychische stoornis heeft en er ook een vermoeden is dat daardoor gevaar voor de persoon zelf of zijn omgeving bestaat. Zo kan de ernst van het gevaar worden vastgesteld en indien nodig alsnog een crisismaatregel worden getroffen, of een andere vorm van hulpverlening worden ingezet. Bij een observatiemaatregel is nog geen sprake van behandeling.

Daarnaast maakt deze wet het mogelijk dat er voorafgaand aan een crisismaatregel 18 uur verplichte zorg kan worden verleend. Het gaat hier om gevallen waarin redelijkerwijs vaststaat dat er een crisismaatregel zal worden getroffen, maar waar het nemen van de maatregel zelf nog tijd in beslag neemt. In afwachting van de komst van die maatregel kan het al nodig zijn betrokkene in zijn vrijheid te beperken of medicatie toe te dienen om hem te kalmeren en de situatie weer beheersbaar te maken.

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/na-thijs-h-zal-het-in-het-vorige-kabinet-afgewezen-edith-schippers-wetsvoorstel-observatie-opsluiting-door-iedereen-omarmd-worden/

Anonymous ID: 481234 2019-05-14 10:43:48Z No. 6494678

Hier is niks te zien. Loop maar door!

Anonymous ID: 481234 2019-05-14 12:48:02Z No. 6494972

Kom aan!

Anonymous ID: 481234 2019-05-14 13:25:28Z No. 6495134

Anonymous ID: 481234 2019-05-14 13:40:14Z No. 6495221

Anonymous ID: e6468b 2019-05-15 09:04:12Z No. 6503449

Liberal VVD posted a blunt threat to conservative FVD.

Anonymous ID: 481234 2019-05-15 15:44:53Z No. 6504828

Nieuwe partij Volt wil de geschiedenis ingaan als eerste pan-Europese partij

De nieuwe politieke partij Volt barst van de energie om met een fel pro-Europese toon Nederland te gaan veroveren Wat heet: heel Europa

Brexit raakte haar diep, vertelt Colombe Cahen-Salvador. Ze belde lang met haar Italiaanse vriend, Andrea Venzon, op de ochtend van 24 juni 2016, toen Engeland nee had gezegd tegen Europa. Ze moesten wat doen, vonden ze. Europa mocht niet uit elkaar vallen…..

Lees verder

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-partij-volt-wil-de-geschiedenis-ingaan-als-eerste-pan-europese-partij~b6616372/

Opvallend in dit artikel is dat deze partij financieel gesteund wordt door Open Society Foundation. Jawel, daar is Soros weer. De alarmbellen gaan met een oorverdovend lawaai weer af.

Deze partij ==VOLT== lijkt te zijn opgericht vanuit paniek! Zij zelf hebben het over dat er te veel rechtse populistische partijen komen. Of te wel partijen die het voor hun burgers opnemen. En dat kan natuurlijk niet. Vandaar dat zij de PAN EUROPESE PARTIJ vorig jaar hebben opgericht. En normaal gaat dat niet zo snel. Maar met behulp van Soros en zijn geld, gaan de spreekwoordelijke deuren open. Aan ons om deze deuren met een bang weer dicht te knallen.

#StemZeWeg

#LijstZestienMijNietGezien

WWG1WGA

Anonymous ID: 481234 2019-05-15 18:18:55Z No. 6505993

Anonymous ID: 1b73e7 2019-05-16 09:38:08Z No. 6511686

Eén dag grenscontrole, mensen, één dagje maar. Kun je nagaan wat er al de grens overgegaan is sinds het open grenzenbeleid. En uiteraard… wat er nog allemaal gaat komen. En dan hebben we het nog niet over België en de grote havens in West-Nederland.

Grote controle aan de grens met Duitsland: 33 personen opgepakt

Bij een grote controle aan de grens met Duitsland zijn woensdag 33 personen aangehouden. De Koninklijke Marechaussee, douane, politie en de Duitse autoriteiten controleerden daar ruim 4.000 personen en zeker 8.000 vaartuigen, voertuigen en treinen.

De personen werden opgepakt voor onder meer witwassen en diefstal. De controles werden gedaan op alle belangrijke toegangswegen van en naar Nederland, van Groningen tot Aken. Alle voertuigen moesten hierbij verplicht langs de controle.

De controle had tot doel het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit, illegale migratie, mensenhandel en mensensmokkel en het vergroten van de verkeersveiligheid. De personen werden opgepakt voor onder meer witwassen en diefstal. De controles werden gedaan op alle belangrijke toegangswegen van en naar Nederland, van Groningen tot Aken. Alle voertuigen moesten hierbij verplicht langs de controle.

https://www.gelderlander.nl/winterswijk/grote-controle-aan-de-grens-met-duitsland-33-personen-opgepakt~ad215b7d/

Anonymous ID: 481234 2019-05-16 10:13:44Z No. 6511742

Ministerie ‘verdoezelt’ zware misdrijven door asielzoekers

Bij het vrijgeven van cijfers over het aantal misdrijven dat asielzoekers in ons land plegen, zijn zedenmisdrijven, zware mishandelingen en (pogingen) van moord en doodslag weggeschreven onder het kopje ‘overige

Eerder deze week gaf staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) politiecijfers vrij van de criminaliteit die asielzoekers plegen, maar deze vormen van criminaliteit bleven daarin onbenoemd.

Dit kwam omdat ze zijn weggezet onder de noemer ‘overige’. Vanuit de Tweede Kamer klinken woedende reacties, nu De Telegraaf bij de politie is nagegaan dat daaronder dus ook zeer ernstige misdrijven blijken te vallen. PVV-leider Geert Wilders zegt dat op die manier ‘zware misdaden door asielzoekers zijn verdoezeld’ door het ministerie. Ook de SP is kritisch en wil opheldering van Harbers.

Het gaat in ieder geval om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag.

Lees verder

https://www.ad.nl/politiek/ministerie-verdoezelt-zware-misdrijven-door-asielzoekers~aa8b15fa/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Anonymous ID: 481234 2019-05-16 10:27:02Z No. 6511769

Klimaatgeld in zwart gat

DEN HAAG - Meer dan half miljard euro heeft minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) vorig jaar uitgegeven aan internationale klimaatmaatregelen, zonder precies te weten wat er met dat geld gebeurt. De Algemene Rekenkamer is kritisch

Nederland heeft met 17 andere landen op de klimaattop in Parijs beloofd ontwikkelingslanden te helpen hun CO2-uitstoot terug te brengen. Daartoe wordt een fonds opgezet van 100 miljard dollar, waarvan een deel door private partijen wordt betaald.

Voor Kaag is het een van de belangrijkste onderdelen van haar beleid. Afgelopen jaar ging er 578 miljoen euro op aan internationale klimaatfinanciering, goed voor 16 procent van haar totale begroting…

Lees verder

‪https://www.telegraaf.nl/t/3593095/ ‬

P.S

Laten we ook niet vergeten dat laatst er 46 MILJARD verdampt is in pensioenfonds. Waar blijven de vragen?

Anonymous ID: 481234 2019-05-16 10:40:41Z No. 6511791

Gemeenten kunnen grote aantallen mensen met schulden niet aan

ARNHEM/EDE - Gemeenten kunnen de grote aantallen mensen die hulp nodig hebben met hun schulden niet aan. Ze zien zó veel mensen in de financiële penarie zitten dat ze veel meer mensen moeten helpen dan mogelijk is.

Eric Reijnen Rutten 16-05-19

Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren die over schuldhulpverlening gaan, stelt dat ‘de hoeveelheid mensen in de schuldhulpverlening veel meer is dan gemeenten kunnen verwerken’. ,,Het is dweilen met de kraan open”,stelt woordvoerder Jos Stuart.

In Nederland zitten naar schatting van budgetvoorlichter Nibud 710.000 huishoudens in de financiële problemen. ,,En 775.000 mensen lopen risico op ernstige financiële problemen”, stelt Stuart. Gemeenten helpen zo’n 200.000 mensen om van die schulden af te komen.

Lees verder

https://www.gelderlander.nl/arnhem/gemeenten-kunnen-grote-aantallen-mensen-met-schulden-niet-aan~af5fcbf9/

Dit wordt steeds erger. Als burgers in de schuld zitten,creëer je een voedingsbodem van ongenoegen wat snel overslaat in boos zijn op alles.

Dat gebeurt met opzet. Verdeeldheid zaaien onder de burgers.

Ik ben bang dat de mensen dit snel genoeg gaan merken.

Er is een alternatief: #StemZeWeg de 23ste.

Anonymous ID: 481234 2019-05-16 11:36:17Z No. 6511945

Anonymous ID: 481234 2019-05-17 12:03:56Z No. 6520131

Controle door gedachten programmering

Peter B. Meyer

Politieke correctheid

De overheid wil rellen en plunderingen zien

Taal, mening en cultuur vernederen

De woorden die mensen gebruiken, beïnvloeden hun manier van denken

De rijkste families beheersen de mondiale politiek en de economie

Hoe gedachten van mensen worden gecontroleerd

Niets is als het lijkt. Er wordt verteld dat anarchisme slecht is en democratie goed. Want, Anarchisten zijn hooligans die uitzinnig door de straten rennen, stenen gooien, en Molotovcocktails werpen, in het algemeen grote overlast veroorzaken. Maar in werkelijkheid is anarchie wezenlijk ‘Vrijheid’, geen slaaf zijn die gedwongen wordt tegen zijn wil te handelen. Aan de andere kant is democratie niets meer dan een dictatuur, waarbij 51% van de mensen de rechten van de andere 49% kunnen afnemen.

Feit is dat democratie een bedrog is, omdat het simpelweg de verdiende rijkdom van mensen verdeelt dat op langere duur leidt tot vernietiging. Denk altijd in spiegelbeeld, ze zeggen dat zwart wit is, terwijl het tegenovergestelde blijkt waar te zijn. Neem het geval van 5G dat wordt gepropageerd als een innovatie voor het welzijn van de mensheid, terwijl het niets minder is dan een massavernietigingswapen om 90% van de mensheid te vernietigen.

Lees verder

http://finalwakeupcall.info/blog/2019/05/15/controle-door-gedachte-programmering/

Wij zijn nu het nieuws

 

Anonymous ID: f9463b 2019-05-17 20:31:18Z No. 6523180

Anonymous ID: e6468b 2019-05-18 11:06:13Z No. 6527496

Anonymous ID: 481234 2019-05-19 11:38:23Z No. 6534868

You think you are safe? You are not

Anonymous ID: e70101 2019-05-19 13:14:40Z No. 6535159

>>6534868

bump

Amen & HOORAH!!!

we are Q

Anonymous ID: fbd44a 2019-05-20 00:50:43Z No. 6539406

JENSEN AFLEVERING 1: WE’RE BACK!

Anonymous ID: 481234 2019-05-20 10:59:59Z No. 6541737

>>6539406

Mooie post anon. Blijf Jensen volgen en zijn podcast posten. 👍🏻

Anonymous ID: 481234 2019-05-21 10:24:39Z No. 6549490

Post voor Jensen.

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-21 10:42:14Z No. 6549530

>>6539406

Heerlijk!

Anonymous ID: 481234 2019-05-21 16:56:30Z No. 6550989

Paniek in de EU

EU leiders luiden de alarmklokken

https://news.yahoo.com/eu-leaders-sound-alarm-over-populist-election-threat-101621709.html

Anonymous ID: 58e24e 2019-05-21 18:19:51Z No. 6551464

>>6550989

Anonymous ID: 481234 2019-05-22 13:50:26Z No. 6557550

Anonymous ID: edb0fe 2019-05-22 14:34:05Z No. 6557803

>>6557550

YES, PAIN IS COMING.

WHEN YOU ARE DYING, YOU WILL FEEL IT.

Q IS A JOKE; A LAUGHING MATTER.

YOU CAN LAUGH NOW.

Anonymous ID: e47f2d 2019-05-22 20:04:20Z No. 6560479

adrenaline sauce: https://twitter.com/DVanLangenhove/status/1130216179723919366

Anonymous ID: 481234 2019-05-23 11:08:43Z No. 6565386

#StemZeWeg

Anonymous ID: 58e24e 2019-05-23 18:06:32Z No. 6567855

Live uitslagenavond Europese Verkiezingen

GeenPeil en SALTO tellen onverkort mee met opiniepeiler Maurice de Hond

Op donderdag 23 mei zijn de Europese Verkiezingen en kiezen we een nieuw Europees Parlement. De laatste EU-landen sluiten hun stembussen op zondag 26 mei. GeenPeil wacht niet. Met behulp van ruim 1000 vrijwilligers in het hele land worden de uitslagen van de stemlokalen verzameld, opgeteld, gewogen en geanalyseerd. Voor de jou, samen met opiniepeiler Maurice de Hond. SALTO geeft live de eerste prognoses op de einduitslag, op de avond van de verkiezingen. Kijken dus!

Kijk live (20:50 uur):

saus: https://www.salto.nl/blog/live-uitslagenavond-europese-verkiezingen/

saus: https://vimeo.com/337986122

Anonymous ID: 531dc8 2019-05-23 19:45:41Z No. 6568620

>>6567855

<dispereert niet

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-23 23:28:01Z No. 6570529

Christenen in Irak worden met uitsterven bedreigd door het niet aflatend geweld van extremistische moslims. De aarstbisschop van Irbil, de hoofdstad van Iraaks Kurdistan, beschuldigt de Britse christelijke leiders voor het uitblijven van kritiek. Hij stelt dat ze bang zijn om als islamofoob te worden afgeschilderd.

Aartsbisschop Bashar Warda zegt dat het einde voor de christelijke gemeenschap in Irak nu echt nadert, na 1400 jaar van vervolging. Na het omverwerpen van het regime van Saddam Hussein in 2003, is de christelijke bevolking met 83% verminderd. Van ongeveer 1.5 miljoen gingen ze naar 250.000.

“Het Christendom is een van de oudste religies in Irak, misschien zelfs in de hele wereld. Vandaag wordt ze met uitsterven bedreigd. De Christenen die nog overblijven, moeten er rekening meehouden dat ze de marteldood kunnen sterven”, zei de bisschop.

Islam verspreiden door christenen en jezidi’s te doden

Daarmee doelt hij op de bedreiging die IS ook vandaag nog voor hen is. Hoewel IS in maart haar laatste bolwerk in Irak kwijtspeelde, zijn de christenen niet teruggekeerd naar Irak. Veel van hun huizen, hun kerken en hun kloosters zijn immers verwoest, en het gevaar blijft latent aanwezig. Deze week waarschuwde de aartsbisschop nog voor een groeiend aantal groeperingen dat beweert dat het doden van christenen en jezidi’s helpt om de islam te verspreiden.

Warda beschuldigt de Britse christelijke leiders ervan zich niet te durven uitspreken over de zaak, uit angst om niet politiek correct te zijn. Volgens hem zijn ze bang om beschuldigd te worden van islamofobie.

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/islam/de-uitroeiing-nadert-voor-iraakse-christenen~ab902ea7/?fbclid=IwAR3HWWkjLnGG–VMUDv7nWYzPagaZAMbKZZmxGe98twBZWSq_CU6zXVkmx0

Anonymous ID: 481234 2019-05-24 06:50:05Z No. 6576242

NQP

>>6571844. #3336

>>6572005. #3337

>>6572190 #3338

>>6572270. #3339

>>6572484. #3340

>>6572667. #3341

>>6572698. #3342

>>6572842. #3343

>>6572954. #3344

>>6573291. #3345

>>6573322. #3346

>>6574269. #3347

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-24 07:56:15Z No. 6576425

>>6570529

BO/BV delete that post please

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-24 07:57:08Z No. 6576432

Christenen in Irak worden met uitsterven bedreigd door het niet aflatend geweld van extremistische moslims. De aarstbisschop van Irbil, de hoofdstad van Iraaks Kurdistan, beschuldigt de Britse christelijke leiders voor het uitblijven van kritiek. Hij stelt dat ze bang zijn om als islamofoob te worden afgeschilderd.

Aartsbisschop Bashar Warda zegt dat het einde voor de christelijke gemeenschap in Irak nu echt nadert, na 1400 jaar van vervolging. Na het omverwerpen van het regime van Saddam Hussein in 2003, is de christelijke bevolking met 83% verminderd. Van ongeveer 1.5 miljoen gingen ze naar 250.000.

“Het Christendom is een van de oudste religies in Irak, misschien zelfs in de hele wereld. Vandaag wordt ze met uitsterven bedreigd. De Christenen die nog overblijven, moeten er rekening meehouden dat ze de marteldood kunnen sterven”, zei de bisschop.

Islam verspreiden door christenen en jezidi’s te doden

Daarmee doelt hij op de bedreiging die IS ook vandaag nog voor hen is. Hoewel IS in maart haar laatste bolwerk in Irak kwijtspeelde, zijn de christenen niet teruggekeerd naar Irak. Veel van hun huizen, hun kerken en hun kloosters zijn immers verwoest, en het gevaar blijft latent aanwezig. Deze week waarschuwde de aartsbisschop nog voor een groeiend aantal groeperingen dat beweert dat het doden van christenen en jezidi’s helpt om de islam te verspreiden.

Warda beschuldigt de Britse christelijke leiders ervan zich niet te durven uitspreken over de zaak, uit angst om niet politiek correct te zijn. Volgens hem zijn ze bang om beschuldigd te worden van islamofobie.

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/islam/de-uitroeiing-nadert-voor-iraakse-christenen~ab902ea7

Anonymous ID: 481234 2019-05-24 16:14:19Z No. 6578486

Anonymous ID: 481234 2019-05-25 11:12:27Z No. 6585218

Jensen aflevering 2

Rechtse politici en supporters lopen gevaar

Anonymous ID: 481234 2019-05-25 12:03:28Z No. 6585327

Criminaliteit Overheid onderschat

Nederland typisch collusieland

"Die felle uithaal deed prof. Dr. C. van den Heuvel gistermiddag bij de aanvaarding van het hoogleraarschap Criminologie aan de Universiteit Maastricht. De jurist noemt Nederland in zijn oratie een typisch 'collusieland'. Bij collusie gaat het volgens van den Heuvel om een institutionele vorm van criminaliteit, waarbij het er gaat illegale praktijken van de overheid of bedrijven toe te dekken."

Lees verder:

http://www.sdnl.nl/collusie.htm

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-25 13:04:20Z No. 6585520

>>6585218

Kijkcijfers kunnen afwijken doordat youtube een inlog vereist wat we omzeilen via hooktube.

Anonymous ID: 481234 2019-05-26 17:06:48Z No. 6593605

NQP

>>6593482. #3348

>>6593544. #3349

Anonymous ID: 481234 2019-05-26 17:36:54Z No. 6593862

The World Is About To Change

Anonymous ID: 481234 2019-05-27 16:12:18Z No. 6601479

Anonymous ID: 0108a1 2019-05-28 12:40:42Z No. 6607772

Volkert van der Graaf doet aangifte om laster

Volkert van der Graaf heeft dinsdag aangifte gedaan tegen CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke vanwege smaad en laster. Hij vindt dat de uitspraken over hem van de twee zaterdag in het radioprogramma WNL Op Zaterdag niet door de beugel kunnen, meldde zijn advocaat Willem Jebbink.

Het tweetal gaf commentaar op de berichtgeving dit weekend dat Van der G., die Pim Fortuyn doodde in 2002, zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zou houden. Van der G. is niet geëmigreerd, wat een van de argumenten was om van zijn meldplicht af te komen.

Volgens de advocaat wordt zijn cliënt neergezet als iemand die onbetrouwbaar is en zich niet aan de voorwaarden houdt. „Maar dat heeft hij altijd wel gedaan. Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat er publiekelijk over hem gezegd wordt”, aldus Jebbink.

Anonymous ID: 0108a1 2019-05-28 12:49:09Z No. 6607811

>>6607772

vergeten saus: https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/volkert-van-der-graaf-doet-aangifte-om-laster/ar-AAC1uFU

Telegraaf saus: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3658476/volkert-van-der-graaf-doet-aangifte-om-laster

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-28 15:12:26Z No. 6608635

>>6607772

De wereld op zn kop.

De hitman, verdedigt door corrupte politiek.

De arm van de deepstate reikt diep in Nederland.

Er zijn naast de vele slaapmutsen al mensen pisneidig, en ze nemen spoedig het heft in eigen handen.

Dit hele gebeuren kan de Great Awakening wel eens bespoedigen..

Anonymous ID: 481234 2019-05-28 17:20:25Z No. 6609463

>>6607772

OB

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-28 19:16:00Z No. 6610276

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-29 03:28:47Z No. 6614230

Stembureau 45 in Haarlem Noord staat voor raadsel: 1175 stempassen uitgedeeld, maar 1275 keer gestemd

De vijf vrijwilligers van het stembureau 45 aan de Plataanstraat 99 in Haarlem staan voor een raadsel. Uit de processen verbaal van de Europese parlementsverkiezingen in de Spaarnestad, die deze week zijn gepubliceerd, blijkt dat er op die locatie 100 stemmen meer zijn geteld dan het aantal uitgedeelde stempassen.

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190528_55586601/stembureau-45-in-haarlem-noord-staat-voor-raadsel-1175-stempassen-uitgedeeld-maar-1275-keer-gestemd

Anonymous ID: 1d0ac0 2019-05-29 11:41:25Z No. 6615971

Koning Willem-Alexander nodigt Trump uit voor bezoek aan Nederland

Koning Willem-Alexander heeft onlangs de Amerikaanse president Donald Trump uitgenodigd om op 31 augustus aanwezig te zijn bij de herdenking van de Slag om de Schelde in Terneuzen, meldt De Telegraaf woensdagochtend.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zegt tegen de krant dat de president de uitnodiging heeft ontvangen.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) stelde in een reactie dat "voor de internationale herdenking van de Slag om de Schelde vertegenwoordigers van de verschillende geallieerde landen zijn uitgenodigd." De dienst wil niet expliciet bevestigen of Trump is uitgenodigd.

Het herdenkingsprogramma 75 jaar vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt op 31 augustus afgetrapt. Of Trump op de uitnodiging ingaat, is nog niet bekend.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok hoopt van harte dat Trump naar de herdenking komt, zei hij woensdag. Het zou "fantastisch" zijn, aldus de bewindsman, die de Slag om de Schelde een belangrijke stap op weg naar de bevrijding noemde.

Bij deze slag in het najaar van 1944 is wekenlang gevochten om de beide oevers van de Schelde in geallieerde handen te krijgen. Toen dat was gelukt, konden de bevrijders de haven van Antwerpen gebruiken om materieel aan te voeren voor hun opmars.

De Amerikaanse president was eerder uitgenodigd om de Global Entrepreneurship Summit (GES) in Den Haag bij te wonen, maar hij had geen ruimte in zijn agenda. Zijn dochter Ivanka Trump zal daarom volgende week de top bijwonen.

Anonymous ID: 1d0ac0 2019-05-29 11:42:49Z No. 6615977

saus vorig bericht

www.nu.nl/binnenland/5913942/koning-willem-alexander-nodigt-trump-uit-voor-bezoek-aan-nederland.html

Anonymous ID: e6468b 2019-05-29 13:18:37Z No. 6616326

>PVDA meeste stemmen EU verkiezing

40% opkomst , 60% heeft dus geen interesse in EU en vind het niet de moeite waard om er voor naar het stemhokje te gaan.

Onder die veertig procent waren de meeste pvda stemmers waardoor deze ook nog het grootste gedeelte van de reststemmers erbij kregen ( worden standaard verdeeld over de drie grootste partijen. ) Dat PVDA hierdoor de grootste lijkt te zijn in Nederland is dus een illusie veroorzaakt door de desinterresse van de 60% niet stemmers.

Helaas heeft die passiviteit er wel voor gezorgd dat TemmesFrans door kan gaan met z'n continentale verraad en afknijpen van de burger met het opleggen van meer regeltjes en beperkingen terwijl zijn buik getuigd dat Frans de graaier zelf duidelijk niet weet om te gaan met grenzen, limieten en beperkingen.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-05-29 19:38:50Z No. 6619896

Het verval van het Europese project

Iedereen weet dat de voorloper van de EU is ontstaan ​​met het zogenaamde “ideaal” om het Europese volk te verenigen na twee verwoestende wereldoorlogen. Het werkte min of meer als een mechanisme voor beperkte economische samenwerking totdat het hebzuchtig werd en zich inzet voor ijverige imperiale politieke ambities. Maar massale migratie, jeugdwerkloosheid, onzekere banen, globalistische bureaucratie en een toename van extreme armoede hebben aangetoond dat het project volledig faalt.

Na het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk en de verkiezing van populistische regeringen die zich steeds meer verzetten tegen het EU-beleid in Hongarije, Polen, Oostenrijk en Italië, evenals groeiende nationalistische bewegingen in Duitsland, Frankrijk en nu ook Spanje en elders, is het vrij duidelijk dat diepe en wijdverspreide onvrede in de EU heerst.

De resulaten van de EU-verkiezingen laten niets minder zien. Europa is gefragmenteerd en in uiterste beroering. Het monetaire gedeelte van de unie is gecreëerd om de geldhoeveelheid en rentetarieven te coördineren via een centrale bank in Europa.

Het zette de wagen voor het paard.

Het werd gesanctioneerd door het onzinnige Verdrag van Maastricht in 1992 en later vastgesteld door de oprichting van de euro-munteenheid die door 19 lidstaten werd aangenomen.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/05/29/het-verval-van-het-europese-project/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-05-29 19:42:45Z No. 6619937

Er gebeurt meer dan je denkt!

Je hoort het telkens weer: “Er gebeurt helemaal niets!” Terwijl AG Bill Barr met de langverwachte ‘declass‘ bezig is, laat mij je de weg wijzen naar een verzamelpagina met informatie over o.a. arrestaties van orgaanhandelaren, pooiers, mensensmokkelaars, pedofielen en hele netwerken van deze perverselingen.

Op Global Incident Map vind je o.a. de pagina Human Trafficking: http://human.globalincidentmap.com/. Op deze pagina staan links naar wereldwijde berichtgeving over arrestaties e.d. betreft mensensmokkel, uitbuiting, gedwongen prostitutie, kinderhandel en -misbruik enzovoorts. Berichten die de MSM niet halen maar zeker belangrijk zijn om te zien dat er wel degelijk iets gebeurt.

Wegens de nieuwe EU-wetgeving kunnen wij als Europeanen niet alles online lezen. Je stuit vaak op het browserbericht: “Access denied”. Kopieer dan de link, ga naar Outline.com en plak de link in het vakje en klik op ‘Create outline‘. Grote kans dat je dan het bericht wel kan lezen maar geen zekerheid.

Ook Project Safe Childhood van het Department of Justice in de Verenigde Staten plaatst veel zaken op hun website. Aangezien de netwerken waarin de perverselingen opereren vaak wereldwijd zijn, zou het dus ook zo kunnen zijn dat er zaken lopen waarin Nederlanders betrokken zijn. Elke doordeweekse dag komen er vele posts bij op hun website. Kijk dagelijks op https://www.justice.gov/psc om geïnformeerd te blijven.

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/05/28/er-gebeurt-meer-dan-je-denkt/

Anonymous ID: 481234 2019-05-30 12:07:41Z No. 6626479

Dit is een trailer van KU-EN-EL

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening. Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden. Meer volgt.

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: 4b1ee1 2019-05-30 15:02:04Z No. 6627235

Niet artsen besnijden jongens tegen de wet in

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in de dagelijkse praktijk ook niet-artsen religieuze jongensbesnijdenissen uitvoeren. En dat is tegen de wet. De Inspectie Gezondheidszorg gaat naar aanleiding van ons onderzoek in gesprek met niet-artsen die besnijdenissen uitvoeren, of dat van plan zijn te gaan doen. In Nederland wordt ieder jaar bij 10- tot 15.000 joodse en islamitische jongetjes de voorhuid weggehaald om religieuze redenen.

De Inspectie Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid treden tot nu toe niet op tegen niet-artsen die jongetjes besnijden. Een woordvoerder van de Inspectie geeft als reden: "In de afgelopen vijf jaar tijd hebben wij geen meldingen ontvangen van besnijdenissen waarbij iets is misgegaan, die zijn uitgevoerd door iemand zónder BIG-registratie."

saus:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2286939-niet-artsen-besnijden-jongens-tegen-de-wet-in.html

https://youtu.be/HvUlJ-pv0EU

Anonymous ID: e47f2d 2019-05-30 15:07:46Z No. 6627278

>>6627235

saus: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2286939-niet-artsen-besnijden-jongens-tegen-de-wet-in.html

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-30 18:14:25Z No. 6628770

>>6585218

De podcast is eigenlijk beter (naar mijn mening) dan de videos.

Zeer scherpe stukken, en juiste beoordeling over Trump.

https://jensen.nl/de-jensen-podcast-episode-32/

Anonymous ID: a83b1e 2019-05-30 18:21:50Z No. 6628822

Anonymous ID: 58e24e 2019-05-31 15:36:30Z No. 6636765

Nederland wil opheldering Maleisië over MH17

saus: https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/nederland-wil-opheldering-maleisië-over-mh17/ar-AACbCff?ocid=spartanntp

onderstaande in de general gepost, allemaal MH17, plaatjes gerelateerd, saus:

https://www.yenisafak.com/en/world/malaysias-premier-questions-probe-of-mh17-flight-crash-3482381

https://nltimes.nl/2019/05/31/malaysian-pm-doubts-russias-involvement-mh17-nl-wants-explanation

https://www.rt.com/news/460689-malaysia-mh17-no-evidence/

Anonymous ID: e47f2d 2019-05-31 18:10:43Z No. 6637824

>>6636765

‘Politicised’ investigation of MH17: Malaysian PM says attempts to blame Russia lack proof

saus: https://youtu.be/tvmFfIT4w48

Anonymous ID: a83b1e 2019-06-01 09:00:49Z No. 6643922

Meme er maar op los!

Anonymous ID: 481234 2019-06-01 15:04:51Z No. 6645033

5G JE SLUIPMOORDENAAR

PETER. B. MEYER

5G Verandert de menselijk breinfunctie

5G werkt op aanzienlijk hogere frequenties dan nu het geval is

Mobiele telefoon veroorzaakt slapeloosheid

Niet-geïnformeerd publiek moet worden voorgelicht

De meest gruwelijke vorm van mentale hersenspoeling

Wat kun je doen?

Het uitmoorden van het menselijk ras

De implementatie van 5G gaat onverminderd door in de Westerse wereld, Japan en China, ondanks het feit dat er geen verplichte gezondheids- en veiligheidstests zijn uitgevoerd. Deze illegale uitrol richt zich op de grootste stedelijke centra, met name op prominente locaties die kunnen worden gebruikt als een advertentie om te demonstreren hoe ‘prachtig‘ 5G is – dat het niet is.

Lees hier verder:

http://finalwakeupcall.info/blog/2019/05/29/5g-je-sluipmoordenaar/

Anonymous ID: a83b1e 2019-06-01 15:15:26Z No. 6645081

>>6645033

Anonymous ID: 481234 2019-06-02 10:04:48Z No. 6651536

KU-EN-EL Report 1

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening. Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden.

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: e47f2d 2019-06-02 11:01:23Z No. 6651641

JENSEN AFLEVERING 3

BELANGRIJKE CLIMATE CHANGE UPDATE

Anonymous ID: 481234 2019-06-02 20:04:35Z No. 6654453

Koningshuis kost jaarlijks €346 miljoen

(Geen €59 miljoen)

We begonnen ze al bijna te missen, het Republikeins genootschap. Maar de club heeft nu uitgerekend hoeveel het koningshuis écht zou kosten, dat zou zes keer meer zijn dan de officiële opgave en de Oranjes tot de duurste monarchie van Europa maken. Dit is de uitgebreide berekening.

Lees verder:

https://www.quotenet.nl/lifestyle/a213975/koningshuis-kost-jaarlijks-346-miljoen-geen-59-miljoen-213975/

Let wel: Dit is jullie/ons belastinggeld

WAKE UP!

Anonymous ID: 1b73e7 2019-06-03 14:11:27Z No. 6660579

Nieuwe stand Verzegelde Aanklachten (Sealed Cases/Indictments) USA

PAIN IS COMING

Anonymous ID: 1b73e7 2019-06-03 14:34:01Z No. 6660692

Anonymous ID: 54244c 2019-06-03 15:18:43Z No. 6660970

>>6660692

You missed day #7. It's a weekly lather, rinse, repeat of hype leading to a dead end.

Anonymous ID: 87f281 2019-06-04 11:43:21Z No. 6668512

Opzettelijke depopulatie?

@NarQieTweets

De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in de Verenigde Staten en wel in Elbert County, Georgia. Op de granieten zuilen staan inscripties waarin tien hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok.

Lees hier verder:

https://qanonnederland.wordpress.com/2019/06/03/opzettelijke-depopulatie/

Anonymous ID: 87f281 2019-06-05 18:30:10Z No. 6678742

KU-EN-EL Report 2

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening. Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden. Alle links (die gebruikt zijn in video) zijn te vinden op ku-en-el discord in map Ku-En-El Report.

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: 87f281 2019-06-07 16:29:15Z No. 6694104

Anonymous ID: 87f281 2019-06-09 20:40:40Z No. 6712394

KU-EN-EL Report 3

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening. Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden. Alle links (die gebruikt zijn in video) zijn te vinden op ku-en-el discord in map Ku-En-El Report.

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: 87f281 2019-06-10 21:33:27Z No. 6720442

Filmpremière De val van de Cabal

Op donderdagavond 27 juni presenteert Janet Ossebaard de Première van haar film De val van de Cabal (Nederlandse versie) in de Bibliotheek van de Volksuniversiteit in Hilversum-Noord.

Lees hier verder

https://hoezithetnuecht.nl/agenda/premiere-van-de-film-de-val-van-de-cabal-juni-2019

Anonymous ID: 87f281 2019-06-12 18:04:08Z No. 6734769

KU-EN-EL Report 4

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening. Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden. Alle links (die gebruikt zijn in video) zijn te vinden op ku-en-el discord in map Ku-En-El Report.

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: 317f63 2019-06-13 18:30:06Z No. 6742596

JENSEN AFLEVERING 4: WESTERSE LEIDERS ZIJN HUILEBALKEN

sauzen:

https://jensen.nl/jensen-aflevering-4-westerse-leiders-zijn-huilebalken/

https://youtu.be/PPyo3emxLQs

Anonymous ID: 306e0f 2019-06-13 23:54:33Z No. 6745048

WWG1WGA

Anonymous ID: b67fd3 2019-06-15 19:44:27Z No. 6758694

MH17 berichtgevingen

Russische krant, Novaja Gazeta, heeft documenten in handen gekregen die gaan over het transport van de Buk-raket die in juli 2014 vlucht MH17 heeft neergehaald.

Een krant die door de Nederlandse overheid wordt betaald. En niet te vergeten mede gefinancierd wordt door Soros. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Novaja_Gazeta

En het AD krijgt de opdracht om daarover te berichten https://www.ad.nl/buitenland/documenten-opgedoken-over-transport-van-buk-raket-die-mh17-neerhaalde~aae3ba66/

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/05/80785-o-deystviyah-rodiny-govorit-ne-imeyu-prava

Anonymous ID: 87f281 2019-06-16 18:26:38Z No. 6765070

KU-EN-EL Report 5

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening. Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden. Alle links (die gebruikt zijn in video) zijn te vinden op ku-en-el discord in map Ku-En-El Report.

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: b94baa 2019-06-16 20:13:42Z No. 6765711

JENSEN AFLEVERING 5: “IK BEN DE MEEST GEFATSHAMEDE PERSOON VAN NEDERLAND”

Anonymous ID: 92f33c 2019-06-20 15:17:26Z No. 6798279

Tata steel : RIVM-onderzoek naar grafietregens onvolledig, onrust is voorbarig

olgens Tata Steel is het RIVM-rapport van begin deze maand over de grafietregens in Wijk aan Zee onvolledig. Dat stelt het staalbedrijf in een brief aan alle medewerkers.

In het rapport van het RIVM staat onder meer dat de grafietregens van Tata Steel schadelijk kunnen zijn voor buitenspelende kinderen. Dit komt omdat er in een monster zware metalen zoals lood werden gevonden.

Maar Tata Steel stelt nu dat het RIVM niet goed heeft gekeken naar de effecten van de stoffen in het menselijk lichaam. "Wij kunnen dus concluderen dat de onrust die begin juni is ontstaan onder onze medewerkers voorbarig is geweest", aldus de directie van Tata Steel.

Live-uitzending

De timing van de brief is opvallend. Uitgerekend op dit moment is er een bewonersbijeenkomst van het RIVM in Wijk aan Zee. Het onderzoeksinstituut stelt hier wel degelijk gedegen onderzoek te hebben gedaan.

Wel sprak het RIVM vanavond enige nuancerende woorden. Het instituut vergelijkt de situatie in Wijk aan Zee met een stoplicht. "Groen voor niets aan de hand, rood voor grote problemen. Het begint nu oranje te worden", aldus Joke Herremans van het RIVM.

Het RIVM zei aan het einde van de live uitzending van NH Nieuws bij de bewonersbijeenkomst later nog met een reactie te komen op de brief van Tata Steel. Hierin zal volgens Herremans een betere uitleg staan over de effecten van de stoffen in het menselijk lichaam.

Worst case

Het RIVM is tijdens het onderzoek uitgegaan van een 'worst case'-scenario en heeft bij het nemen van de monsters de hoogste waarden genomen. Tata Steel concludeert hieruit dat "de feitelijke situatie genuanceerder is".

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/247976/tata-steel-rivm-onderzoek-naar-grafietregens-onvolledig-onrust-is-voorbarig

Anonymous ID: 92f33c 2019-06-20 15:43:41Z No. 6798464

== Malaysia Prime Minister Mahathir Mohamad over JIT onderzoek MH 17

In unexpected statements Malaysia Prime Minister Mahathir Mohamad has questioned the methodology behind Dutch investigators who produced what the West considers the authoritative report on the tragic shoot down of Malaysian Airlines flight MH17 in 2014 while flying over war-torn eastern Ukraine. He criticized that the Dutch-led Joint Investigation Team (JIT) seems "to be concentrated on trying to pin it on the Russians".

The Malaysian leader told reporters at the Japanese Foreign Correspondents Club (FCCJ) in Tokyo on Thursday “They are accusing Russia but where is the evidence?” Mahathir said his country accepted that a "Russian-made missile" shot down its civilian airliner, killing all 283 passengers and 15 crew members on board, but that "You need strong evidence to show it was fired by the Russians."

en de reactie van Stichting MH17

De kritiek van de Maleisische premier Mahathir Mohamad op de laatste bevindingen van het Joint Investigation Team (JIT) is "bizar en te zot voor woorden". Dat zegt Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17.

Woensdag onthulde het JIT dat het Openbaar Ministerie (OM) vier mannen, onder wie drie Russen en een Oekraïner, gaat vervolgen voor de moord op alle inzittenden van de MH17. Rusland zou volgens het JIT niet voldoende meewerken aan het MH17-onderzoek.

Mohamad vindt dat de laatste bevindingen van het JIT "niets anders dan van horen zeggen" zijn. "We zijn erg ongelukkig want vanaf het begin is het een politieke zaak geworden hoe Rusland te beschuldigen van wangedrag", aldus de 93-jarige Maleisische premier. Hij zei verder dat hij bewijs wil zien.

"Het is een ongelooflijke klap in het gezicht van de nabestaanden in Maleisië", reageert Ploeg. "Ook voor de nabestaanden in Nederland, maar vooral voor hen. Het is ronduit verbazingwekkend dat de Maleisische premier zijn eigen justitiële apparaat zo in twijfel trekt", aldus Ploeg.

"Hij schuift zonder enige kennis van zaken de bevindingen van het JIT aan de kant. Zijn eigen justitiële mensen staan vierkant achter die bevindingen. Die komen erop neer dat er onweerlegbaar bewijs is dat stand zal houden voor een rechter. Het is een raar politiek spel. Wij hebben er eigenlijk geen woorden voor."

https://www.nu.nl/buitenland/5945088/stichting-mh17-kritiek-maleisische-premier-op-jit-te-bizar-voor-woorden.html

https://www.zerohedge.com/news/2019-05-31/jaw-dropping-speech-malaysian-pm-says-no-evidence-russia-shot-down-mh17

Anonymous ID: 4c2275 2019-06-20 15:45:18Z No. 6798472

187

EEN DROEVIGE DAG VOOR BARENDRECHT EN DE HOEKSCHE WAARD

Vandaag heeft de Raad van State na ruim een half jaar bedenktijd alle aangevoerde bezwaren tegen de bouw van vijf 187 meter hoge windturbines langs de oever van de Oude Maas van tafel geveegd.

Door Stichting Wind van Voren, de gemeente Barendrecht en diverse omwonenden waren beroepsschriften ingediend met een groot aantal zeer zinnige en juridisch goed onderbouwde bezwaren tegen de aantasting van ons leef- en woongenot en die van de kwetsbare natuur in het gebied.

Nu waren recente uitspraken van de Raad van State in andere beroepszaken tegen de geplande bouw van windparken al reden tot zorg.

Men zou namelijk van de hoogste bestuursrechter in ons land mogen verwachten dat die een objectief en juridisch zuiver oordeel velt, maar men lijkt daar tegenwoordig in windturbinezaken vooral te fungeren als een volledig in dienst van de overheid werkende juridische stoomwals.

Voortschrijdend inzicht, rekening houden met recent wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines op de mens, de effecten op dieren, in dat soort zaken blijkt men bij de Raad van State geen interesse te hebben.

Ook de juridische onderbouwing van bepaalde cruciale beslissingen bleek volgens goed geïnformeerde juristen erg gekunsteld en feitelijk een soort kromspraak.

Vanaf het allereerste begin van de bouwplannen hebben wij in alle procedures een trend ontdekt waarin er een gewenste uitkomst is waar in alle onderzoeken naar toe wordt geschreven.

Slechts de financiële belangen van de initiatiefnemers lijken prioriteit te hebben en het structureel te winnen van de belangen van de burger.

Dit fenomeen is diverse betrokken juristen inmiddels ook opgevallen en er is dan ook een sterke behoefte ontstaan om via een mogelijke rechtsgang naar het Europese Hof de Raad van State eens terug te laten fluiten. Daartoe worden recente uitspraken bestudeerd en zullen we de mogelijkheden zo snel mogelijk in kaart brengen.

FUCK

saus:https://www.windvanvoren.nl/

nieuwsbrief per email van: https://www.gemeentehw.nl/home

saus: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115884/201708737-1-r3

Anonymous ID: 87f281 2019-06-23 18:06:52Z No. 6824112

KU-EN-EL Report 6

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening. Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden. Alle links (die gebruikt zijn in video) zijn te vinden op ku-en-el discord in map Ku-En-El Report.

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: 9f16fb 2019-06-23 23:49:19Z No. 6826215

JENSEN: “IK BEN ANTI-MANNEN SEKSISME SPUUGZAT!”

Jensen aflevering 6

UK verbiedt gender stereotypering in reclames, uitdroging is een fenomeen onder politici, een andere kijk op overbevolking en schaf die NPO af.

Anonymous ID: 4f9744 2019-06-24 17:05:31Z No. 6831341

Landelijk alarmnummer 112 ligt eruit

Het noodnummer 112 is maandag sinds ongeveer 16.00 uur landelijk niet bereikbaar door een grote telefoonstoring. Ook het meldkamernummer van de politie (0900-8844) is niet bereikbaar. Alle agenten in dienst zijn de wijk in gestuurd.

Alternatieve landelijke noodnummers

Voor 112 bel: 088-6628240

Voor 0900-8844 bel: 088-9659630

Inmiddels zijn er twee landelijke alternatieve noodnummers ingesteld, namelijk 088-6628240 voor 112 en 088-9659630 voor 0900-8844. Via NL-Alert zijn in sommige regio's lokale vervangende telefoonnummers verspreid. Ook delen lokale hulpdiensten massaal hun 06-nummers op sociale media.

In geval van nood kunnen mensen ook naar openbare gebouwen gaan. Daar kan via het C2000-systeem hulp worden ingeroepen.

De hinder is veroorzaakt vanwege een landelijke storing bij KPN. Op Allestoringen.nl zijn maandagmiddag duizenden klachten binnengekomen. "Gezien de impact heeft het de allerhoogste prioriteit dit zo snel mogelijk op te lossen", aldus KPN.

Mensen die geen klant zijn bij KPN, maar wel naar KPN-klanten proberen te bellen, krijgen vanwege de storing eveneens geen gehoor. Klanten van bijvoorbeeld Vodafone of T-Mobile moeten onderling wel kunnen bellen.

Volgens KPN zit de storing in het 4G-telefoonnetwerk. Het probleem kan handmatig worden opgelost. Mensen kunnen wel met elkaar bellen als beide gesprekspartners hun 4G uitzetten via de instellingen van hun telefoon.

Noodmeldingen via sociale media

Er wordt volop aan de storing gewerkt, zo laat de politie weten. "We komen zo snel mogelijk met meer informatie." Wie nu 112 belt, krijgt niets te horen.

Verschillende agenten en politiekorpsen roepen op om noodmeldingen te doen via sociale media, zoals Instagram, Facebook en Twitter.

Als gevolg van de storing zijn bijvoorbeeld ook gemeenten en ziekenhuizen telefonisch niet bereikbaar.

Anonymous ID: 4f9744 2019-06-24 17:08:25Z No. 6831356

storingen na 15:45

Er is vanaf 15:45 een storing bij KPN. Andere volgen.

Anonymous ID: 12d312 2019-06-24 17:14:59Z No. 6831388

T-Mobile daagt KPN om claim beter netwerk

DEN HAAG - KPN mag de claim 'beter netwerk' in zijn reclames niet uiten, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet juist is. Dat betoogt concurrent T-Mobile Nederland die KPN om die reden voor de rechter sleept. Het kort geding dient donderdag.

https://www.telegraaf.nl/financieel/1923177126/t-mobile-daagt-kpn-om-claim-beter-netwerk

Anonymous ID: 4f9744 2019-06-24 17:23:36Z No. 6831423

Huawei beheert de klantsystemen van KPN

maandag 27 mei 2019 | 08:20 CET | Nieuws

Huawei beheert de software voor klantgegevens van KPN, schrijft Trouw. De gegevens van miljoenen KPN-klanten worden hierin beheerd. De krant heeft een document ingezien waarin Huawei de transformatie beschrijft van de systemen van KPN.

Huawei is solution provider voor onder meer de systemen voor bestellingen, facturatie en beheer van klantgegevens. Huawei is momenteel ook betrokken bij verdere ontwikkeling van de IT-systemen van KPN. Nederlandse technici werken daarvoor direct samen met technici in China. In juni 2012 is deze samenwerking ook aangekondigd.

Het document dat Trouw heeft gezien, beschrijft dat KPN in 2013 besloten heeft om 80 bestaande OSS/BSS systemen te vervangen door een systeem van Huawei. Dat roept de vraag op of en in welke mate medewerkers van Huawei toegang hebben tot klantgegevens van KPN. Die vragen waren er in oktober 2012 ook al.

KPN: aangescherpte veiligheidseisen

KPN wil in een reactie niet toelichten welke leveranciers het bedrijf gebruikt voor zijn systemen. KPN stelt dat het strikte toegangsafspraken heeft met leveranciers van interne softwaresystemen, die ook actief gemonitord worden. De veiligheidseisen zijn bovendien recentelijk aangescherpt. Ook zegt KPN dat het, na jaren van outsourcing van IT, ‘het beheer van netwerken en systemen weer in toenemende mate zelf’ gaat doen.

Frank Groenewegen, chief security expert bij cybersecurity bedrijf Fox-IT, stelt echter dat het heel risicovol is om zo’n verwevenheid te hebben met een leverancier. Het is dan belangrijk om te weten hoe het in de praktijk geregeld is.

https://www.telecompaper.com/nieuws/huawei-beheert-de-klantsystemen-van-kpn–1294338

https://www.ad.nl/economie/omstreden-huawei-beheert-cruciale-data-kpn~a76484c9

Anonymous ID: 4f9744 2019-06-24 17:45:07Z No. 6831549

Google investeert 1 miljard euro in uitbreiding Nederlandse datacenters

Google investeert 1 miljard euro in de uitbreiding van zijn datacenters in Nederland. In Middenmeer komt een geheel nieuwe opslaglocatie, het bestaande center in de Groningse Eemshaven wordt uitgebreid. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse techreus buiten thuisland VS twee datacenters in één land telt.

24-06-19, 15:31

Google opende in 2016 zijn eerste datacenter in de Eemshaven. Vorig jaar maakte het techbedrijf bekend die opslagfaciliteit flink uit te breiden voor een half miljard euro. Nu volgt een nieuwe uitbreiding. Aanleiding voor Google's expansiedrift is de sterk groeiende vraag naar diensten als YouTube en Gmail.

Om die reden bouwt Google ook een gloednieuw datacenter in Middenmeer, gemeente Hollandse Kroon. De komst naar de kop van Noord-Holland werd vorig jaar al bekend, toen het bedrijf 70 hectare kocht op bedrijventerrein Agriport. De locatie is in trek, ook concurrent Microsoft bezit er al twee datacenters, een investering van 2 miljard euro. Er is koelwater en energie in overvloed, ook komen in Noord-Holland diverse wereldwijde internetkabels aan land. De Amsterdam Internet Exchange, een internationaal internetknooppunt, ligt om de hoek.

Goed te beveiligen

Al met al komen de investeringen van Google in Nederland uit op 2,5 miljard euro sinds 2016. Volgens Joe Kava, vice-voorzitter van Google Global Data Centers is het de eerste keer dat het bedrijf twee datacenters in één land krijgt, buiten thuisland VS. ,,Nederland is de Europese leider in datacenters, ook is jullie land één van de digitale koplopers in Europa.’’

Hij wijst op de uitstekende digitale infrastructuur, de beschikbaarheid van hooggekwalificeerd personeel en voldoende duurzame energiebronnen in de buurt. ,,Verder zijn de locaties zeer goed te beveiligen, wat voor ons één van de belangrijkste voorwaarden is bij het ontwerp van datacenters. De privacy van onze gebruikers gaat boven alles.’’

Belangrijk noemt Kava daarnaast de steun van de lokale gemeenschap. ,,Al deze factoren maken het voor ons bijzonder aantrekkelijk om in Nederland te investeren.’’ Naast Nederland heeft Google in Europa momenteel nog datacenters in Ierland, België en Finland.

https://www.ad.nl/tech/google-investeert-1-miljard-euro-in-uitbreiding-nederlandse-datacenters~a6cf6d68/

Anonymous ID: 65eaeb 2019-06-24 17:54:37Z No. 6831598

https://twitter.com/elmersmaling/status/1143207317007228928

NL-alert heeft een vorig NL-alert moeten corrigeren, omdat ze het nummer van de telegraaf hadden verstuurd als noodnummer.

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-24 18:00:08Z No. 6831627

LIVE | Nederland urenlang in de greep van ernstige 112-storing

De telefoonstoring bij KPN is grotendeels verholpen en alarmnummer 112 is weer volledig bereikbaar, meldt de provider. Het alarmnummer was ruim drie uur lang uit de lucht. Ook het nummer voor niet-spoedeisende gevallen, 0900-8844, deed het niet. Lees hier terug hoe ons land..

https://www.ad.nl/binnenland/live-nederland-urenlang-in-de-greep-van-ernstige-112-storing-lees-hier-alles-terug~aed1da94e/

Anonymous ID: 7f67ef 2019-06-24 18:46:26Z No. 6831903

Strenge regels deren KPN niet bij overname

AMSTERDAM - KPN zal nauwelijks hinder ondervinden van nieuwe regels die het bedrijf beter moeten beschermen tegen ongewenste overnamepogingen. Dat schrijven analisten van UBS in een rapport over het wetsontwerp met betrekking tot ongewenste controle in de telecomsector.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) kondigde de strengere regels eerder dit jaar aan. Ze wil dat het mogelijk wordt overnames van telecombedrijven tegen te houden of zelfs achteraf terug te draaien als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kan komen. KPN, maar ook andere telecomaanbieders zetten direct vraagtekens bij het plan, onder meer omdat het financiers kan afschrikken.

UBS benadrukt dat het de laatste tijd stil is rond KPN. Daarmee is niet uitgesloten dat er partijen zijn die loeren op het telecomconcern. UBS wijst er op dat investeerder Brookfield de laatste tijd behoorlijk actief is in de sector.

UBS hanteert een koopadvies op KPN. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 12.10 uur 0,5 procent lager op 2,82 euro.

https://www.telegraaf.nl/financieel/1453089607/strenge-regels-deren-kpn-niet-bij-overname

Anonymous ID: 6222ab 2019-06-24 19:41:57Z No. 6832332

China zit al overal in onze netwerken

Telecommunicatie KPN kiest Huawei voor het minst kwetsbare onderdeel van het 5G-netwerk. Chinese technologie is te vinden in alle lagen van de Nederlandse data-infrastructuur. Niet alleen bij mobiele telefonie, maar ook in de glasvezelkabels.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/25/china-zit-al-overal-in-onze-netwerken-a3958170

Anonymous ID: ba9ae3 2019-06-25 16:27:23Z No. 6838725

resignation CEO KPN Maximo Ibarra stapt op

https://www.emerce.nl/nieuws/maximo-ibarra-stapt-ceo-kpn

Maximo Ibarra verlaat om persoonlijke redenen KPN per 30 september. Hij keert met zijn gezin terug naar Italië.

KPN benadrukt dat het vertrek losstaat van de grote 112 storing bij het bedrijf. De alarmnummers 112 en 0900-8844 waren gisteren in grote delen van het land uren onbereikbaar. Mensen in nood die met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hadden, moesten bellen met een alternatief nummer.

De storing in het telefoonverkeer van KPN lijkt niet het gevolg te zijn van een hack, aldus Joost Farwerck, lid van de raad van bestuur van KPN, gisteren tegen Nieuwsuur. Back-ups om de storing op te vangen, werkten niet.

De Tweede Kamer wil vandaag opheldering van het kabinet over de storing. De KPN top praat vandaag met minister Grapperhaus over de gang van zaken en mogelijke oplossingen. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt daarbij betrokken.

Ibarra erkent dat de timing van de aankondiging van zijn vertrek ‘ongelukkig’ is. Er kan echter ook nog een andere reden zijn voor zijn vertrek. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica maakt Ibarra kans om topman van de Italiaanse tak van het Britse mediabedrijf Sky te worden, dat in Italië streaming- en telefoniediensten wil aanbieden.

Ibarra kwam in 2017 KPN versterken en werd CEO in 2018. Hij volgde Eelco Blok op, die bijna twaalf jaar op zijn post had gezeten. Ibarra kwam van Wind in Italië, waar hij leiding had gegeven aan de fusie van Wind en H3G. Voor zijn overstap naar Wind, heeft Ibarra verschillende commerciële en leidinggevende functies vervuld bij onder andere Benetton, FIAT en DHL. Daarvoor was hij in diverse marketingfuncties actief bij Vodafone Italië en Telecom Italia.

Het was voor het eerst dat KPN een buitenlandse CEO kreeg, maar dat leverde ook problemen op. Ibarra kwam onder vuur te liggen door de plannen om XS4All als merk op te heffen. Hij begreep de cultuur van de zelfstandige dochter niet goed.

De OR van het telecombedrijf besloot in april zelfs naar de rechter te stappen. KPN verzuimde namelijk de personeelsvertegenwoordiging van XS4All om advies te vragen. De zelfstandige dochter werd onaangenaam verrast door de plannen.

De OR werkte de afgelopen maand met adviesbureau Stratix aan een businessplan ter behoud van XS4ALL, waarbij waarde wordt toegevoegd en banen blijven behouden, maar Ibarra legde dat naast zich neer.

Het besluit om het merk op te heffen leidde tot massaal protest van XS4All-klanten en achter de schermen werd gewerkt aan een nieuwe provider, met leegloop van personeel bij KPN als reële optie.

De financiële resultaten werden er onder zijn leiding intussen niet beter op. KPN verloor als enige van de drie mobiele operators met een eigen netwerk het afgelopen eerste kwartaal marktaandeel. KPN kreeg procentueel de grootste klap vooral door aanhoudende druk in de zakelijk markt. Ook was er een (lichtere) daling in het consumentensegment. Hierdoor verloor de marktleider ook va marktaandeel en eindigde het met 40,1 procent in het eerste kwartaal van 2019.

Duco Sickinghe, voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt het vertrek van Ibarra te betreuren. “Maar het bedrijf staat er goed voor, en we gaan op zoek naar een opvolger.”

Anonymous ID: a83b1e 2019-06-26 21:59:53Z No. 6848789

IS-strijders – VN eist dat landen hen àllen terugnemen

Tens of thousands of captured IS group fighters and their families should be repatriated, UN human rights chief Michelle Bachelet said Monday, challenging France and other European countries that have been reticent to see combatants return.

Bachelet said that 55,000 captured Islamic State (IS) group fighters, including foreigners, and their families detained in Syria and Iraq should face fair trials or be freed.

Wie nog dacht dat de VN de redelijkheid zelve is (en dat wil blijven geloven), kan hier beter stoppen met lezen. Want het vervolg van dit stukje gaat een werkelijk heel andere koers nemen.

De basis van deze waanzin kan niet anders zijn dan de aanname dat staten verantwoordelijk zijn voor hun inwoners. Volledig, en volledig aanspreekbaar.

States “must assume responsibility for their nationals” and should not inflict the “irresponsible cruelty” of statelessness on fighters’ children who have already suffered so much, Bachelet told the UN Human Rights Council as it opened a three-week session in Geneva.

http://verenoflood.nu/is-strijders-vn-eist-dat-landen-hen-allen-terugnemen

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-27 20:36:19Z No. 6857152

NQP

>>patriotsfight/469

>>patriotsfight/470

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-27 20:38:25Z No. 6857199

NQP

>>patriotsfight/471

Rechtzaak tegen de Staat Anonymous ID: 4c0729 2019-06-28 13:36:09Z No. 6864968

Anons kunnen we NBO helpen aan bewijzen van misdaden vd overheid?

http://bondoverheidszaken.nl/

Zij hebben een zaak lopen bij Internationaal strafhof. Dit is iets wat we daadwerkelijk kunnen doen. Nu en niet in de toekomst…wachtend op iemand die het voor ons gaat oplossen. Thnx Frens

Anonymous ID: 1b73e7 2019-06-29 00:27:37Z No. 6869250

>>6857152

NQP's linkjes werken niet. Deze als het goed is wel.

>>>patriotsfight/469

>>>patriotsfight/471

470 is weer gedelete, zie screenshot voor de post

Anonymous ID: 1b73e7 2019-06-29 00:29:59Z No. 6869267

>>6869250

Nee dus, jammer.

Hier de screenshots dan maar van alledrie de posts van 27-06-2019

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-30 11:13:06Z No. 6880734

Jensen op de goede weg.

WWG1WGA

Anonymous ID: a83b1e 2019-06-30 11:41:53Z No. 6880817

>>6869250

misschien zo

>>/patriotsfight/res/440#471

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-30 12:35:30Z No. 6880994

>>>/patriotsfight/471

Test

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-30 12:37:49Z No. 6881004

>>6880817

Bedankt voor het meedenken.

OP

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-30 12:42:21Z No. 6881017

Zo we zijn er uit:

Laatste Q post links.

>>>/patriotsfight/469

>>>/patriotsfight/471

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-30 18:07:41Z No. 6882595

KU-EN-EL Report 8

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening.

Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media.

Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden. Alle links (die gebruikt zijn in video) zijn te vinden op ku-en-el discord in map Ku-En-El Report.

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: 07dee0 2019-06-30 18:09:39Z No. 6882607

>>6882595

Is natuurlijk Report 7

Anonymous ID: a83b1e 2019-07-02 10:49:49Z No. 6895377

Koehandel in de achterkamertjes: opmerkelijke beelden van Frans #Timmermans in overleg met de Bulgaren over de Europese topbanen. “Ik weet niet zeker of we dit allemaal wel moeten opnemen.” #Nieuwsuur

https://twitter.com/Nieuwsuur/status/1145792169640386560

Q Menu ( gratis Argos plugin ) Anonymous ID: 53393a 2019-07-04 02:03:36Z No. 6910185

https://8ch.net./5973059#6909803

Anonymous ID: 39766f 2019-07-04 09:22:11Z No. 6912711

Macht en rijkdom Niet de economie

Hoe Engeland werd gekocht

Hoe, de wereldeconomie wordt gecontroleerd door een paar insiders

Toen Donald Trump president werd

Geld – gemaakt, niet verdiend – is voor het oprapen

Historische Cabal-gebeurtenissen

Peter. B. Meyer

Het lijkt onbegrijpelijk

De wortels van de problemen van vandaag tonen duidelijk aan dat de geschiedenis geen willekeurige reeks gebeurtenissen is geweest, maar eerder een zorgvuldig gepland en uitgevoerd ‘ontwerp’ van land, rijkdom en middelen diefstal door een klein aantal rijke en bevoorrechte individuen die zich voorbereiden op wereldheerschappij. Dit is op zo’n enorme schaal gedaan dat het bijna onbegrijpelijk lijkt, maar zoals het oude gezegde luidt: “De best bewaarde geheimen zijn verborgen in het volle zicht.”

Lees verder:

http://finalwakeupcall.info/blog/2019/07/03/macht-en-rijkdom-niet-de-economie/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-05 13:51:49Z No. 6923891

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-05 13:53:11Z No. 6923896

>>6923891

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-05 13:55:17Z No. 6923910

Is Ursula von der Leyen (toekomstig EU president) eigenlijk van dezelfde bloedlijn als het Britse koningshuis?

U kent de bekende uitspraak Winston Churchill vast nog wel: “De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar”. Laten we eens wat genealogische onderzoek doen naar de nieuwe EU president Ursula von der Leyen; u weet wel die democratisch gekozen vrouw die ineens de beoogde plek van Frans Timmermans over mocht nemen. Het lijkt geen toeval dat Ursula von der Leyen de nieuwe president van de EU wordt. Er zijn signalen die erop zouden kunnen duiden dat zij van de adellijke bloedlijn Von Saksen-Coburg en Gotha is; dezelfde bloedlijn als die van het Britse koningshuis.

Meer:

>>https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/is-ursula-von-der-leyen-toekomstig-eu-president-eigenlijk-van-dezelfde-bloedlijn-als-het-britse-koningshuis/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-05 13:57:23Z No. 6923923

Topman van autobouwer BMW kondigt vertrek aan

Topman Harald Krüger stapt aan het einde van zijn termijn op bij BMW. In mei doken al geruchten op over interne twijfels bij de Duitse automaker over of Krüger wel de juiste man op de juiste plaats was.

Saus:

>>https://www.ad.nl/auto/topman-van-autobouwer-bmw-kondigt-vertrek-aan~a53693ff/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-05 14:01:08Z No. 6923947

Antifa: Fascistische Anti-fascisten

De extremistische anarchistisch-communistische groep Antifa is in de krantenkoppen geweest vanwege gewelddadige confrontaties in Charlottesville, Virginia. Afgelopen zaterdag haalden zij weer het nieuws door journalist Andy Ngo aan te vallen, af te tuigen, te beroven en te bekogelen met “milkshakes” van sneldrogend beton. De advocaten van Ngo zijn inmiddels zoekacties begonnen naar de daders.

Wie zijn/wat is Antifa?

De organisatie was aanvankelijk onderdeel van de frontoperaties van de Sovjetunie om de communistische dictatuur in Duitsland tot stand te brengen om alle rivaliserende partijen te bestempelen als ‘fascistisch’.

De organisatie is terug te voeren tot het “verenigde front” van de Communistische Internationale (Comintern) van de Sovjet-Unie tijdens het Derde Wereldcongres in Moskou in juni en juli 1921, volgens het Duitse boekje “80 jaar antifascistische actie” door Bernd Langer, uitgegeven door de Vereniging voor de Promotie van Antifascistische Cultuur. Langer is een voormalig lid van de Autonome Antifa, voorheen een van de grootste Antifa-organisaties in Duitsland, die in 2004 werd ontbonden.

De Sovjet-Unie was een van ’s werelds meest gewelddadige dictaturen en vermoordde naar schatting 20 miljoen mensen, volgens ‘The Black Book of Communism’, gepubliceerd door Harvard University Press. Het Sovjetregime staat op de tweede plaats na de Chinese Communistische Partij onder Mao Zedong, die naar schatting 65 miljoen mensen heeft gedood.

Het idee van de eenheidsfrontstrategie was linkse organisaties bij elkaar te brengen om de communistische revolutie aan te zetten. De Sovjets geloofden dat na de revolutie van Rusland in 1917, het communisme zich vervolgens naar Duitsland zou uitbreiden, aangezien Duitsland de op één na grootste communistische partij, de KPD (Communistische Partij van Duitsland) had.

Het was op het Vierde Wereldcongres van de Komintern in 1922 dat het plan vorm kreeg. Moskou vormde de slogan “To the Masses” voor zijn eenheidsfrontstrategie en probeerde de verschillende communistische en arbeiderspartijen van Duitsland samen te brengen onder één enkele ideologische vlag die het beheerste.

“Het ‘verenigde front’ betekende dus niet een gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende organisaties, maar de dominantie van de arbeidersbeweging door de communisten,” schrijft Langer.

Benito Mussolini, een marxist en socialist die in 1914 was verbannen uit de Italiaanse Socialistische Partij vanwege zijn steun aan de Eerste Wereldoorlog, stichtte later de fascistische beweging als zijn eigen politieke partij. Hij nam de macht over tijdens zijn “Mars op Rome” in oktober 1922.

Meer:

>>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/06/30/antifa-fascistische-anti-fascisten/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-05 14:05:33Z No. 6923979

Seks, Drugs, Rock ’n Roll, Klimaat & de Nieuwe Wereldorde

Als we nu niet ingrijpen worden onze kinderen satanische, perverse globalisten. Hoe wordt onze jeugd dan beïnvloed?

Muziekvideo’s vol satanisme en seks. Madonna, Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga, Cardi B., Nicki Minaj, Miley Cyrus, Rihanna, Britney Spears, Ariana Grande (en nog veel meer als je je er wat in verdiept), de dames die onder het mindcontrol sekskitten programma dienen en als satanische verleidsters hun lichamen en occulte symbolen tonen met Madonna aan de top als hoge priesteres. Denk ook aan haar optreden tijdens het Songfestival 2019. Bij de heren zijn onder andere Justin Bieber, Robin Thicke, Bruno Mars, Jay Z de verleiders met de al in de 80’s actieve Bono in de hoogste rangen. Mick Jagger kan er ook wat van en de Beatles zijn een voorbeeld uit de vroegste jaren. Bekijk de albumhoes van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band maar eens goed. Bekijk ook “Muzikale waarheid“.

Hip Hop-clips vol met humpende sletjes en vloekende pooiers als “zangers”.

Heavy Metal en Hardrock concerten en video’s waar drank en de satansvingertjes welig tieren.

Drugs moet kunnen. Softdrugs moet helemaal legaal worden en niemand kijkt er meer van op als een politicus in bezit van GHB en wiet in Amsterdam wordt opgepakt na het verstoren van de openbare orde. De man liep al snel weer over straat. In de stad, spreekwoordelijk gezegd, een koffieshop op elke hoek van de straat. Softdrugs toegankelijk voor iedereen. Liever wat coke? Bel op de Zuidas even de dealer en binnen 10 minuten komt het scootertje aanstuiven voor weer een lijntje.

Geweldadige films vol met seks, drugs en wapengeweld. Zet maar een gemiddelde film aan op de Nederlandse tv en dat is wat je ziet. Ook in de films krijgen de meest verdachte personen, hardste roepers en activisten de hoofdrollen: Robert de Niro, Johnny Depp, Tom Cruise, Jake Gyllenhaal, Matt Damon, Charlize Theron, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Steven Seagal, Jason Statham, etc etc. Dan heb ik het nog niet over de horrorfilms waarin onze jeugd kan kijken naar bloeddorstige moordenaars die kinderen verkrachten en opensnijden. Dat noemen ze de “entertainment” industrie…

Social Media zou veilig moeten zijn als je de Community Guidelines van de grote namen leest want niets mag. Maar met name Instagram staat vol satanisten en perverselingen, pornosterretjes en cokesnuivende modellen. Waarom? Omdat Instagram onder de jeugd populairder is dan Twitter en Facebook. Gebruik wat trefwoorden en ga eens op onderzoek uit. Bekijk vooral de jonge modellen. Ik heb honderden afbeeldingen gerapporteerd waar naakt op te zien is, (volnaakt, open en bloot bedoel ik dan, niet alleen een blote kont) wat dus volgens Insta’s eigen regels niet mag. Ze staan er allemaal nog.

Meer:

>>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/06/24/seks-drugs-rock-n-roll-klimaat-de-nieuwe-wereldorde/

Anonymous ID: bc19b8 2019-07-05 17:29:43Z No. 6925280

>>6910185

updated version: v.0.0.1e

https://pastebin.com/mFUZcJTb

Anonymous ID: bc19b8 2019-07-05 19:23:17Z No. 6926024

>>6925280

>>6910185

Q Menu ( Argos plugin )

latest version 0.0.1f ( fixed another error ):

https://pastebin.com/ZcGiq0VF

Anonymous ID: 39766f 2019-07-06 12:17:00Z No. 6931385

>>6923979

OB

Anonymous ID: 4df1aa 2019-07-06 18:53:55Z No. 6933658

Trailer: nieuwe MH17 documentaire, gemaakt door een team van onafhankelijke journalisten van Bonanza Media. Weer een stap dichter bij de waarheid?

Anonymous ID: cce6e8 2019-07-06 21:53:10Z No. 6934828

USMC Q proof tweet storm!

While the Marine Corps twatter was posting at any timestamp in the past, all below recent tweets were either done at 5:00 or 17:00. They are all succesive tweets, no tweets inbetween the below.

(EST time.)

https://twitter.com/USMC/status/1147475281281765376 5:00 AM - 6 Jul 2019

https://twitter.com/USMC/status/1147294087311233025 5:00 PM - 5 Jul 2019

https://twitter.com/USMC/status/1147112891083972609 5:00 AM - 5 Jul 2019

https://twitter.com/USMC/status/1146750505625899008 5:00 AM - 4 Jul 2019

https://twitter.com/USMC/status/1146388118813192192 5:00 AM - 3 Jul 2019

https://twitter.com/USMC/status/1145663340934340608 5:00 AM - 1 Jul 2019

https://twitter.com/USMC/status/1145482146297131009 5:00 PM - 30 Jun 2019

https://twitter.com/USMC/status/1145300955308552193 5:00 AM - 30 Jun 2019

for reference: a tweet with different timestamp.

https://twitter.com/USMC/status/1138849579334606850 09:44 AM - 12 Jun 2019

Obviously this is not a coinkidink.

Obviously this is comms to anons.

Q500 and Q1700 are very interdasting drops:

FIRE & FURY and Declaration of Independence (1776)

I T I S O N ! ! !

Anonymous ID: a83b1e 2019-07-06 22:42:54Z No. 6935197

>>6934828

5:5

Watch the Water

It's a time full of action, huh?! Cali?

Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law.

Anonymous ID: 39766f 2019-07-07 13:23:56Z No. 6940505

>>6933658

OB

Anonymous ID: 39766f 2019-07-08 08:51:32Z No. 6948823

KU-EN-EL Report 8

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening.

Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden.

Wil je meer info over de onderwerpen besproken in de video’s, kijk dan op ku-en-el discord in map Ku-En-El Report.

ABONNEER

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: bbc903 2019-07-08 11:01:28Z No. 6949210

JENSEN: “BETALEN VOOR SLAVERNIJVERLEDEN? ONZIN!”

Jensen aflevering 8

Shashi van UP! Network was aanwezig bij het jaarlijkse Keti Koti Festival, waar de slavernij werd herdacht. We zijn knettergek geworden: jongerenplatform NOS Stories goochelt met de waarheid over klimaatverandering. Warmste juni ooit? No way! Verenigde Naties-voorspelling na 30 jaar nog steeds niet uitgekomen. Integendeel!

saus: https://youtu.be/-IuS2DWIfxE & https://jensen.nl/jensen-betalen-voor-slavernijverleden-onzin/

Anonymous ID: a83b1e 2019-07-08 20:21:49Z No. 6953582

Om nog maar even de eu dictatuur duidelijk te maken.

Dit is een draak die verslagen moet worden.

Anonymous ID: 39766f 2019-07-09 07:15:23Z No. 6964195

NQP

>>6954422. #3353

>>6954607. #3354

>>6954704. #3355

>>6954949. #3356

>>6954961. #3357

>>6955090. #3358

>>6955135. #3359

>>6955485. #3360

>>6955571. #3361

>>6955650. #3362

>>6956073 #3363

>>6956248. #3364

>>6956307. #3365

>>6956798. #3366

>>6957153. #3367

>>6957707. #3368

>>6958461. #3369

>>6958560. #3370

>>6958634. #3371

>>6958686. #3372

>>6958844. #3373

>>6958937. #3374

>>6959028. #3375

>>6959054. #3376

>>6955911. #3377

>>6959222. #3378

>>6959981. #3379

>>6959993. #3380

>>6960915. #3381

>>6961181. #3382

>>6961951. #3383

>>6962232. #3384

Anonymous ID: 67e9f1 2019-07-09 13:59:23Z No. 6965833

Hyundai Goal Of The Tournament

The FIFA Women’s World Cup France 2019™ has been illuminated by many fantastic moments and several unforgettable goals. Choose your favourite strike for the Goal of the Tournament presented by Hyundai from the following ten-strong shortlist.

Stem hier saus: https://www.fifa.com/womensworldcup/videos/goal-of-the-tournament/

>Ik heb al gestemd pic related;-P

Anonymous ID: 39766f 2019-07-09 17:47:56Z No. 6968349

NQP

>>6967208. #3385

>>6967289. #3386

>>6967368. #3387

>>6968183. #3388

Anonymous ID: 39766f 2019-07-09 18:56:44Z No. 6969635

NQP

>>6968462. #3389

>>6968890. #3390

>>6969027. #3391

>>6969527. #3392

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-09 21:51:31Z No. 6971863

NQP's

>>6969889 #3393

>>6970952 #3394

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-09 22:34:35Z No. 6972316

NQP

>>6972283 #3395

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-09 23:00:10Z No. 6972688

NQP

>>6972669 #3396

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-09 23:36:36Z No. 6973208

NQP

>>6973189 #3397

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-09 23:42:21Z No. 6973320

NQP

>>6973290 #3398

Anonymous ID: 39766f 2019-07-10 07:02:28Z No. 6978737

NQP

>>6975974. #3399

>>6976069. #3400

>>6976179. #3401

>>6976212. #3402

>>6976233. #3403

>>6976657. #3404

Anonymous ID: 25e949 2019-07-10 14:40:25Z No. 6980604

HalloAnons,

Kan iemand wellicht onderstaande bericht vertalen naar het Engels en op de Q research General zetten (mij lukt dat niet) dit lijkt me een Notable:

https://nos.nl/artikel/2292889-google-medewerkers-luisteren-nederlandse-gesprekken-mee.html

Anonymous ID: a83b1e 2019-07-10 16:31:39Z No. 6981714

>>6980604

Plak het website adres in google translate, en de hele website pagina wordt vertaald in elke taal die je maar wenst.

Anonymous ID: 39766f 2019-07-10 17:16:24Z No. 6982206

NQP

>>6982028. #3405

>>6982112. #3406

Anonymous ID: 39766f 2019-07-10 17:19:54Z No. 6982265

>>6980604

Dank voor je post anon.

De 8ch is al een tijdje op de hoogte wat Google uitvreet.

WWG1WGA

Anonymous ID: 39766f 2019-07-10 18:29:04Z No. 6983169

NQP

>>6982404. #3407

>>6983107. #3408

Anonymous ID: 39766f 2019-07-10 21:51:12Z No. 6985950

NQP

>>6985182. #3409

>>6985423. #3410

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-10 23:01:28Z No. 6986765

Anonymous ID: 39766f 2019-07-11 12:42:42Z No. 6993730

NQP

>>6989727. #3411

>>6990140. #3412

>>6990701. #3413

>>6990956. #3414

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-12 03:34:58Z No. 7004760

NQP's

>>7003151 #3415

>>7003300 #3416

>>7004029 #3417

>>7004081 #3418

>>7004514 #3419

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-12 04:02:26Z No. 7005371

NQP

>>7005334 #3420

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-12 07:53:20Z No. 7008380

FU Hollywood meme, te plaatsen onder alle schreeuwende celebs op Social Media die denken alles beter te weten.

Anonymous ID: 707a79 2019-07-12 14:07:08Z No. 7010960

>>7005204

PB

"'Anon now believes children are the keystone.

W/o them, the entire satanic cabal structure collapses.Remember who their master is."'

My Red-pilled Mom Anon always said this.

She was trafficked and prostituted as a child & teen in the Netherlands post WWII.

Claimed the Charities/Red Cross/Foundations etc. were designed to exploit kids under a veneer of saving and protecting them.

Groetjes Nederlands Anons.

Ik heb dit ook gepost op het moederbord.

Anonymous ID: 39766f 2019-07-12 14:35:52Z No. 7011409

NQP

>>7011097. #3421

>>7011225. #3422

>>7011267. #3423

Anonymous ID: 39766f 2019-07-12 14:38:21Z No. 7011449

>>7010960

Sorry om te horen wat er gebeurd is met jouw moeder.☹️

Bedankt voor deze post.

WWG1WGA

Anonymous ID: 707a79 2019-07-12 14:53:39Z No. 7011746

>>7011449

Bedankt voor je lieve woorden Anon.

Ze was een heel stoere en inzichtelijke dame.

Ook gek soms, maar dat is begrijpelijk.

Anonymous ID: 39766f 2019-07-12 14:58:55Z No. 7011860

NQP

>>7011640. #3424

Anonymous ID: 39766f 2019-07-12 15:27:28Z No. 7012397

NQP

>>7012019. #3425

>>7012074. #3426

Anonymous ID: 39766f 2019-07-12 15:46:07Z No. 7012756

Anonymous ID: 8c50dc 2019-07-12 20:12:56Z No. 7016585

In Epstein's adresboekje staat er ook een Nederlands contact: Barry (Amsterdam) met tel nr. 31(0)

https://www.crimesite.nl/nederlandse-link-in-zaak-jeffrey-epstein/

Anonymous ID: 454a8b 2019-07-12 20:55:07Z No. 7017143

Nieuwe JENSEN video

https://youtu.be/Dd7HjChbv48?t=1869

(timestamp 31:09) popcorn?

Anonymous ID: 39766f 2019-07-13 11:14:32Z No. 7024765

>>7016585

OB

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-14 18:57:46Z No. 7038956

NQP

>>7038922 #3427

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-14 19:49:15Z No. 7039607

NQP

>>7039475 #3428

>>7039585 #3429

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-14 19:52:24Z No. 7039683

NQP

>>7039643 #3430

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-14 19:53:29Z No. 7039710

NQP

>>7039671 #3431

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-14 20:18:45Z No. 7040189

NQP

>>7040112 #3432

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-14 20:23:58Z No. 7040306

NQP

>>7040246 #3433

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-15 06:04:04Z No. 7046288

NQP's

>>7042622 #3434

>>7044207 #3435

Anonymous ID: 39766f 2019-07-15 22:06:06Z No. 7052510

KU-EN-EL Report 9

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening.

Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden.

Wil je meer info?

kijk dan op KU-EN-EL Discord.

ABONNEER

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: 39766f 2019-07-16 16:00:09Z No. 7059241

NQP

>>7059125. #3436

Anonymous ID: 39766f 2019-07-16 18:06:34Z No. 7060471

NQP

>>7059278. #3437

Anonymous ID: e33981 2019-07-16 22:28:16Z No. 7062745

>>6980604

Done.

>>7062670

Anonymous ID: 39766f 2019-07-17 10:10:28Z No. 7066873

OM: Voormalig Avro-dj spil in prostitutienetwerk met minderjarige jongens

Het Openbaar Ministerie verdenkt voormalig Avro-dj Romeo A. van het runnen van een illegaal bordeel in de Utrechtse wijk Overvecht

In september 2018 werden in woningen van A. en een medeverdachte invallen gedaan, waarbij gegevens werden gevonden van honderden (deels minderjarige) jongens en mannen die deel zouden hebben uitgemaakt van het seksnetwerk. De twee verdachten stonden vanmorgen voor de rechter in Utrecht. 

Lees verder

https://www.ad.nl/utrecht/om-voormalig-avro-dj-spil-in-prostitutienetwerk-met-minderjarige-jongens~ae836f87/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 04:32:23Z No. 7076070

NQP's

>>7073304 #3438

>>7074281 #3439

>>7074370 #3440

>>7074775 #3441

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 06:27:42Z No. 7076830

NQP

>>7076810 #3442

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 06:29:59Z No. 7076860

NQP

>>7076842 #3443

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 06:36:14Z No. 7076942

NQP

>>7076919 #3444

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 06:40:39Z No. 7077031

NQP

>>7076995 #3445

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 07:13:58Z No. 7077532

Rally NC ==17-07-2019==

Look at that beautiful baby, look at that beautiful baby

Wow what a baby, what a baby!

That is a beautiful baby!

That's like from an advertisement, perfect!

Look how happy that baby is

So beautiful, thank you darling

That's really nice

That's a great big- is that your husband?

That's a great big thank you, congratulations husband

[Crowd cheers]

Man

What a picture

We're going to have the country all -set- for your child

Because that's what it's about

The Question will be asked

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 18:19:41Z No. 7083624

NQP

>>7083453 #3446

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 21:04:35Z No. 7085997

NQP

>>7085919 #3447

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 21:13:54Z No. 7086176

NQP

>>7086145 #3448

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 21:17:16Z No. 7086260

NQP

>>7086225 #3449

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 21:43:45Z No. 7086735

NQP

>>7086659 #3450

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 22:19:15Z No. 7087419

NQP

>>7087356 #3451

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 22:22:03Z No. 7087448

NQP

>>7087382 #3452

>>7087425 #3453

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 22:37:24Z No. 7087735

NQP

>>7087719 #3454

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 22:48:42Z No. 7087973

NQP

>>7087942 #3455

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 22:51:25Z No. 7088035

NQP

>>7088006 #3456

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-18 22:56:00Z No. 7088187

NQP's

>>7088054 #3457

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-21 10:39:50Z No. 7119243

Link naar Nederlandse vertaling boek Cathy O'brien.

Link naar playlist Nederlands ondertitelde QAnon videos.

Link naar Nederlands QAnon YT kanaal voor de normies.

En nog veel meer, allemaal hier:

>>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/07/21/ingezonden-tips/

Anonymous ID: c39af9 2019-07-21 16:01:27Z No. 7120834

https://www.bitchute.com/video/FSA6T807sTmh/

Intro voor Qanon, geweldig voor newfags, stuur een link naar je vrienden en familie die op het hek staan over Q

WWG1WGA

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-21 20:57:36Z No. 7123548

NQP's

>>7123120 #3458

>>7123230 #3459

Anonymous ID: 39766f 2019-07-21 21:08:01Z No. 7123708

KU-EN-EL Report 10

Wij gaan in de nabije toekomst meer filmpjes maken om de burgers van Nederland te Roodpillen. Dit is een onderdeel van de Great Awakening.

Wij gaan proberen uit te leggen dat wij al jaren door een criminele organisatie worden gemanipuleerd. Een groot wapen van deze organisatie (wereldwijd) is het gebruik en onder controle hebben van de Main Stream Media. Er bestaat ook ander nieuws en jullie zullen dat niet leuk vinden.

Wil je meer info?

kijk dan op KU-EN-EL Discord.

ABONNEER

WWG1WGA

Bezoek ons discord: https://discord.gg/5CsxXw2

Bezoek onze chan: https://8ch.net./5794762…

Bezoek de website: https://qanonnederland.wordpress.com

Anonymous ID: 39766f 2019-07-22 13:38:47Z No. 7130864

Micro Plastics Wereldwijd Groot Gevaar

Peter B Meyer

Potentieel risico voor de bevolking

Mondiale hoeveelheid en gewicht van drijvende kunststoffen is onbekend

Microplastics zijn niet met het blote oog te zien

Miljarden mensen over de hele wereld drinken drinkwater met plastic deeltjes

De oplossing

 

Gevaarlijk afval doodt planmatig de mens

Tot de jaren zeventig werden bijna alle voedingsproducten los verkocht of verpakt in papier of herbruikbare retourglazenflessen, resp. potten, in karton en conservenblikjes. Kunststof wegwerpverpakkingsmateriaal was in die tijd onbekend en ontstond aan het einde van de jaren zestig, nadat de Rockefeller-bloedlijn familie, meer en alternatieve toepassingen wilde voor hun olie-imperium..

Lees verder

http://finalwakeupcall.info/blog/2019/07/10/micro-plastics-wereldwijd-groot-gevaar/

Anonymous ID: 39766f 2019-07-22 16:08:51Z No. 7132441

NQP

7131707. #3460

7132079. #3461

7132094. #3462

Anonymous ID: 39766f 2019-07-22 16:10:17Z No. 7132471

NQP

>>7131707. #3460

>>7132079. #3461

>>7132094. #3462

Anonymous ID: 39766f 2019-07-22 16:38:12Z No. 7132992

NQP

>>7132595. #3463

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-22 20:50:45Z No. 7136347

NQP

>>7136147 #3464

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-22 21:11:04Z No. 7136700

NQP

>>7136617 #3465

Anonymous ID: 1dc42b 2019-07-22 21:40:51Z No. 7137129

>>7066873

Romeo Altenberg dus.

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-23 01:04:24Z No. 7139669

NQP's

>>7139394 #3466

>>7139451 #3467

Anonymous ID: 39766f 2019-07-23 22:20:24Z No. 7150968

NQP

>>7150048. #3468

>>7150840. #3469

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-23 22:42:03Z No. 7151377

NQP

>>7151215 #3470

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-24 00:02:52Z No. 7152724

NQP

>>7152657 #3471

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-24 01:05:20Z No. 7153664

>>7150840

https://twitter.com/SeanCordicon/status/1153737540702285825

http://www.mc2models.com/miami/women/

Nederlandse modellen:

Kim Feenstra:

>http://www.mc2models.com/miami/women/544-kim-feenstra/#modelBookData

>https://nl.wikipedia.org/wiki/Kim_Feenstra

Annemarije Rus:

>http://www.mc2models.com/miami/women/1140-annemarije-rus/#modelBookData

Femke Reitsma:

>http://www.mc2models.com/miami/women/1807-femke-reitsma/#modelBookData

Sofie Oosterwaal:

>http://www.mc2models.com/miami/women/662-sofie-oosterwaal/#modelBookData

Wendy Dubbeld:

>http://www.mc2models.com/miami/women/660-wendy-dubbeld/#modelBookData

Anonymous ID: 39766f 2019-07-24 16:40:31Z No. 7163963

NQP

>>7163488. #3472

Anonymous ID: 39766f 2019-07-24 16:46:15Z No. 7164141

NQP

>>7163961. #3473

Anonymous ID: 39766f 2019-07-24 18:27:15Z No. 7166157

NQP

>>7165757 #3474

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-24 20:54:33Z No. 7169110

NQP's

>>7168098 #3475

>>7168612 #3476

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-24 21:10:40Z No. 7169485

NQP

>>7169454 #3477

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 04:14:06Z No. 7176489

NQP's

>>7173930 #3478

>>7174147 #3479

>>7174154 #3480

>>7174342 #3481

>>7174370 #3482

>>7174503 #3483

>>7174575 #3484

>>7174716 #3485

>>7174821 #3486

>>7175026 #3487

>>7175110 #3488

>>7175130 #3489

>>7175354 #3490

>>7175402 #3491

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 04:40:45Z No. 7176872

NQP

>>7176853 #3492

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 05:04:04Z No. 7177285

NQP

>>7177265 #3493

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 05:23:27Z No. 7177639

NQP

>>7177623 #3494

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 05:32:34Z No. 7177828

NQP

>>7177799 #3495

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 05:34:29Z No. 7177886

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 05:35:34Z No. 7177908

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 05:39:55Z No. 7178004

Against Child Trafficking Interview met Roemeens Europarlementarier Victor Bostinaru

Vertaald uit het Roemeens.

Mei 2010

Ik zal het woord maffia niet kunnen vermijden als ik refereer aan deze internationale adoptielobby, er zitten maffieuse aspecten aan die daar ondubbelzinnig aan doen denken. Het is niet inzichtelijk waar het geld voor hun projecten vandaan komt. De NGO’s die werken voor interlandelijke adoptie, geven geen zier om de kinderen die ze naar het buitenland hebben gestuurd. Ze weten zo goed als niets over ze of wat er van ze geworden is.

Er staat een citaat in het boek (Romania- for export only, R. Post) waar je leest hoe een Italiaanse maatschappelijk werker, vanuit zijn kantoor, drie standaardzinnen opschreef over een kind dat hij nooit bezocht had. Deze instanties oefenen constant druk uit op het Europees Parlement; de pressie is agressief en komt via duistere kanalen.

Je zou verwachten dat alles heel transparant zou gaan, met open vergaderingen waar alle standpunten gehoord worden en waar ze samen tot conclusies komen, maar zo gaat het dus nooit.

Het zijn zij alleen, met twee of vier Europarlementariërs die voor interlandelijke adopties lobbyen. Nooit een transparante aanpak.

Ik refereer aan een evenement die dit mooi illustreert. Patrizia de Luca zei dat ze iets had georganiseerd over het VN Verdrag voor de Rechten van het kind. Het was in de praktijk een Maffia-achtige manifestatie, met een onmiskenbare ons-kent-ons benadering. We nodigen alleen de NGO’s uit die wij willen, de NGO’s betalen dan weer de onkosten van de gasten. En op het eind wordt er een verklaring aangenomen, welke lijkt te komen van een internationale bijeenkomst… Al deze elementen bevestigen dat we hier te maken hebben met een maffia-achtige opzet.

Deze NGO’s hebben zusterorganisaties in Roemenië. De twee meest uitgesproken NGO’s zijn SERA en Amici dei Bambini, die stelden zelfs bestuurders van de kinderbescherming aan. Ook in de VS speelden er belangen en ook daar ging de lobby via de top, vaak via bilaterale politieke gesprekken, wat totaal onaanvaardbaar is en het gebrek aan integriteit van de Roemeense vertegenwoordigers toont.

De reden dat deze NGO’s in Roemenië blijven is een strategische: zodat Roemenië de interlandelijke adoptie weer kan heropenen. Ze blijven onder de radar, maar staan klaar. Zodra Roemenië weer begint met de interlandelijke adopties, uit eigen initiatief of als gevolg van internationale druk, dan komen deze NGO’s weer in actie. Ten tweede is het zo dat Roemenië, als een redelijk groot land een goed of juist een slecht voorbeeld kan neerzetten. Andere landen kunnen dat voorbeeld gaan volgen wat een een fatale klap zal zijn voor de interlandelijke adoptie. Zodra Roemenië heropent zullen ze onmiddelijk kinderen indentificeren en voor export voorbereiden. Het is wel bekend dat er lijsten circuleerden van kinderen die interlandelijk adopteerbaar waren. Zij kregen een speciale behandeling, hadden andere kamers, ander eten en andere kleren. Hun foto’s circuleerden online als aanbod. Ze waren een product gereed voor internationale business.

Dit zou nooit meer mogen gebeuren in dit land.

(… Off-topic …)

[De interviewer vraagt of hij vanwege dit onderwerp last heeft gehad van bedreigingen]

«Ik had geen bloemen verwacht, wel dat ik mogelijk een doelwit zou worden of dat ze me in een val zouden laten lopen.

Op een bepaald moment heb ik de Roemeense geheime dienst gewaarschuwd over de risico’s met betrekking tot mijn veiligheid, ik weet niet of ze maatregelen hebben getroffen, ze hebben niks gezegd, maar ik blijf sowieso toch bij mijn standpunt.

In december 1989, toen de kogels door de straat vlogen was ik niet bang, dan ga ik nu niet bang zijn, alhoewel alles nu op zich veel geraffineerder kan.

Maar goed, het is helder dat het extreme perverselingen zijn en ik zal je vertellen wat Patrizia de Luca tegen me zei na het eerste debat in de Commissie toen ik haar aandacht had gevraagd voor het feit dat de Roemeense wet -en regelgeving opgelegd was door de Europese Commissie en het Europees Parlement. Roemenië kreeg EU steun, zowel financieel als praktisch via de Europese Commissie.

Oud Vice-Voorzitter Gunter Verheugen speelde hierin een uitzonderlijke rol en ik ben hem dankbaar voor de goede dingen die hij heeft gedaan voor mijn land. Deze vrouw [Patrizia de Luca], ze was toen slechts hoofd van een dienst, zei heel boos tegen mij: ‘Maar hij is geen Vice-Voorzitter van de Europese Commissie meer!’ Ze deed alsof de Commissie het eigendom is van de Commissaris tijdens zijn mandaat en of zijn werk en wat hij heeft bereikt weg is zodra hij stopt!

Dit betekent dat de mensen van de lobby geen grenzen kennen, niets houdt ze tegen. Ze hebben geen scrupules en ze zijn bereid hun baan te riskeren, tenminste hun zichtbare, voor hun doel. »

>http://www.againstchildtrafficking.org/2010/05/interview-met-roemeens-europarlementarier-victor-bostinaru/

Anonymous ID: 1b73e7 2019-07-25 05:40:46Z No. 7178031

NQP

>>7177956 #3496

Anonymous ID: eb6921 2019-07-25 06:20:11Z No. 7178560

>>7177886

>>7131851

D!dn't connct back to thread … but gotta post…

"Big Pharma" ?

Q 0n!!ne 7/12/18 (Thu) 23:07:45 ID c220ba No 2138564

H3r n4m3 w4s [email protected] u

Bldg 745 ChieF loved(H5

ABSOR__ _ _

and some logo …

Anonymous ID: eb6921 2019-07-25 06:26:57Z No. 7178611

>>7178560

Logo pic… ? annyonne know th!s one

Anonymous ID: a83b1e 2019-07-25 06:57:27Z No. 7178824

>>7178611

>>7178560

Did not find the logo yet.

But anyway I think it has something to do with electromagnetical absorption rate.

Anonymous ID: 39766f 2019-07-25 10:07:05Z No. 7179685

>>7153664

OB

Anonymous ID: 99e1d2 2019-07-25 16:35:05Z No. 7